Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
4. oldal

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.
képviselő: Várkonyi Imre
Az ifjúság tanulásának elősegítése. ... >>

A Galgamácsai Szent Kereszt Plébániatemplom Orgonájáért Alapítvány

(kulturális)

2183 Galgamácsa, Iskola u. 7.
képviselő: Dr. Csiba Tibor titkár, Dr. Szeifert György Tamás elnök
A galgamácsai plébániatemplom orgonájának újjáépítése, majd karbantartása. Egyházzenei rendezvények szervzeése. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

A Geszti Történelmi Emlékparkért Alapítvány

(kulturális)

5734 Geszt, Kossuth L. utca 3.
képviselő: Nagy László esperes
A Geszti Történelmi Emlékpark fenntartása és fejlesztése. ... >>

A Gondolkodás Háza Kultúrális és Média Alapítvány (52279/2002)

(kulturális)

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 307. VII/29.
képviselő: Mohamed Abdulgalil Mohamed Aklán
Iszlám kultúra értékeinek terjesztése. Kiadók alapítása, működtetése. Rádió és TV csatornák alapítása és működtetése. Tömegtájékoztatással kapcsolatos tanulmányok, projektek, pályázatok finanszírozása. Találkozók, események, rendezvények szervezése ... >>

A Gondolkodó Ifjúság Kulturális Fejlődéséért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3532 Miskolc, Győri kapu 108 b II/2
képviselő: Hubai Krisztián
a bejegyzett kulturális és környezetvédelmi tevékenységen túlmenően a horvát kissebséghez tartozó érdekképviselete és hagyományainak újraélesztése. ... >>

A GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4. V./19.
képviselő: Stark Tamás elnök
Az alapítvány budapesti székhellyel elő kívánja segíteni, hogy a szovjet hatóságok által elhurcolt és a kényszermunkatáborokban (GULAG) elpusztult sok tízezer magyar fiatalnak méltó emléket állítsanak. A felallított EMLÉKMŰ - folyamatos állagkarbantartása, gondozása - közvetlen környezetének, a Budapest V. kerületi Honvéd terén, virágokkal való beültetése, gondozása, felügyelete. Időszakonként ünnepeken, de mindenképpen évente november 26.-án - illetve szükség szerint meghatározott időpontban - koszorúzási ünnepségek tartása, az alapítványi célkitűzések ápolása, indokolt esetben a kuratórium döntése alapján a rászoruló GULAG - os bajtársak folyamatos segítése, anyagi támogatása. ... >>

A Gyermek a Jövő Záloga

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Kápolna u. 29.
képviselő: Csomor Csaba, Nemes Gábor
A kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredmény elért tanulók ösztönzése. Az oktatástechnikai eszközpark bővítése. A korszerű szemléltető eszköztár kiépítése ... >>

"A gyermek ember" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Rákos F. u. 2.
képviselő: Szalay Gyula
Jókai Mór Általános és Speciális Szakiskola támogatása, oktatási, kulturális, szociális célok. ... >>

A Gyermek Évszázada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Virág árok 8.
képviselő: Derzsényi Imréné
A Budapest, II. Virág árok 8.szám alatt működő Napköziotthonos Óvodában az alapellátást meghaladó, azt kiegészítő tevékenység biztosításának elősegítése. ... >>

A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15.
képviselő: Horváth Károly elnök
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, hozzá- járulni a kiemelkedő képességű tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez, a jó tanuló és kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó tanulók anyagi támogatása, a művészi értékeket nyújtó előadók és előadások anyagi támogatása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

A Gyermekek Táborozásáért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Kovács Csaba Zoltán
A gyermekek táborozásának, természetjárásának elősegítése, a vándortáborozási mozgalom hagyományainak megőrzése. ... >>

A Gyermekekért-Sportért- az Egészséges Életmódért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében

(sport,oktatási,kulturális)

4625 Záhony, Hársfa út 40.
képviselő: Lázár János
oktatás, nevelés, sporttevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Gyermekévekért Alapitvány

(kulturális)

Sorkifalud, Kossuth u.75.
képviselő: Simon Zsolt ... >>

A Gyógyítás Iskolájáért Tanulmányi és Fejlesztési Magánalapítvány a Szegedi Orvostudományi Egyetem Hallgatóinak Képzéséért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6720 Szeged, Apáthy u. 4.
képviselő: Apáti-Nagy Péter, a kuratórium elnöke
A SZOTE hallgatóinak tanulmányi támogatása, szakmai és érdekvédelmi szervezeteinek működési támogatása, kutatási támogatása, szociális támogatása, kulturális és sport támogatása. ... >>

A gyömrői id. Pál Mihály Hagyományőrző és Művészeti Kör

(kulturális)

2230 Gyömrő, Szent István u.65-67.sz.
képviselő: Rakó József elnök
Gyömrő történelmi, néprajzi, művészeti hagyományainak megőrzése, kutatása, gyarapítása, publikálása, részvétel Gyömrő kutúrális életében. ... >>

A Gyöngyösi Oktatásért és Kulturáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy Károly út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Fülöp Henrik
Az alapítvány célja olyan anyagi és tudományos alap megteremtése, amely lehetővé teszi:
- a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, az oktatás eredményes működéséhez szükséges és a mindenkori követelményeknek megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását, és
- a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
- közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatások szervezése és kivitelezése. ... >>

A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Platán u. 1/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Erika
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás. ... >>

A Gyöngyösi Zsidó Emlékek Megőrzéséért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Waldner Pál
A Gyöngyösön élt nagylétszámú és elpusztított zsidóság emlékének megőrzése, a gyöngyösi zsidótemető fenntartása, ápolása, karbantartása; a zsidó vallási értékek megőrzése; a zsidó épületek karbantartása. ... >>

A Gyöngyössolymosi Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út l64.
képviselő: Lukács László (kuratóriumi elnök)
Az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges taneszközök bővítése, óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez való hozzájárulás; különféle népviseleteknek és hagyományoknak a bemutatása; ruhák, tárgyak vásárlásához való hozzájárulás. ... >>

A Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kissné Matin Éva
Idegennyelv oktatás, valamint második idegennyelv bevezetésének elősegítése. Külföldi iskolákkal való kapcsolatteremtés és külföldi tanulmányutak támogatása. A számítógépes rendszer kiépítésének támogatása, a pedagógiai program megvalósítása, a tantervi követelmény elérése. Iskolai sport és testnevelés fejlesztése, a versenyzés elősegítése. Pk.60161/1995/19.végzéssel kiegészül: A kiemelkedő tanulmányi, kulturális, sport és közösségi munkát végző diákok jutalmazása. ... >>

A GYÖNGYTARLÓI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális)

3954 Györgytarló, Széchenyi u.77.
képviselő: Mitróné Zivák Hajnalka
A Györrgytarló községben élő fiatalok rendszeres sportolási igényeinek kielégítése, szervezése. A fiatalok kultúrális nevelése, szabadidejük hasznos eltöltésének szervezése. Az egészséges életmódra nevelés, diák szabadidősport szervezése. A fiatalok átképzése, továbbképzése, munkabeállításának segítése. ... >>

A Gyönki Magyary-Kossa Kastélyért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8360 Keszthely, Rákóczi út 45.
képviselő: Magyary-Kossa Zsolt
A gyönki Magyary-Kossa kastély (Gyönk, Táncsics Mihály u. 468. hrsz. 794/18) felújítása és üzemeltetése, ezen belül:
Az épület és környezetének műemléki felújítása és az épület funkcióival való betöltése.
A kastély látogathatóvá tétele.
A felújított épületben kiállítótermek kialakítása a Magyary-Kossa család és Gyönk település történetének bemutatására, valamint helyi és környékbeli képzőművészek ideiglenes tárlatának bemutatására, ami által a kastély ismét a helyi kulturális élet központjává válhat.
Egyes helyiségek alkalmi rendezvények részére történő bérbeadása, a fenntartási költségek előteremtésének céljából (pl. esküvői bankett a díszteremben). ... >>

A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
képviselő: Weisz Róbert
Az iskolába felvételt nyert, ott tanulói jogviszonyban álló, vagy a legutóbbi tanévben tanulói jogviszonyban volt diákok és diákcsoportok iskolai tevékenységével szorosan összefüggő vagy egyébként az ahhoz kapcsolódó társadalmilag hasznos tevékenységének, ezen kívül ugyanezen kört érintően az iskola által támogatott szabadidős programok anyagi támogatása, az azokhoz való megfelelő hozzájárulás, illetve rendkívüli vagy rendszeres egyéni segélyezés. Az iskola nevelési ? oktatási tárgyi eszközei bővítésének támogatása, tantermek, bútorzat javítási, fejlesztési segítése. ... >>

A Győri Krúdys Diákok Kulturális és Gasztronómiai Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény István u. 8-10.
képviselő: Nagy Attila
A Krúdy Középiskola aktív és a közelmúltban végzett diákjai részvételének elősegítése színvonalas kulturális eseményeken. A szakmai oktatásban részesülő diákok részvételének elősegítése az ön-és továbbképzésüket szolgáló rendezvényeken. ... >>

"A Győri Lepke Óvoda Óvodásaiért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Lepke u. 35-37.
képviselő: Stanglné Kriszter Teréz
Az óvoda nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvoda játék- és sporteszközeinek bővítése. Óvodai programok költségéhez való hozzájárulás. Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

A Győri Városi Művészeti Múzeum Baráti Köre

(kulturális)

9021 Győr, Király u. 17.
képviselő: N.Mészáros Júlia, Wennesz Lsázló
A Városi Múzeum tevékenységének társadalmi segítése, a képző- és iparművészeti műveltség terjesztése, a magyar és egyetemes művészetjobb megismerése és széles körben való megismertetése, a műgyűjtés támogatása. ... >>

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Hagyaték Őrzői Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1162 Budapest, Ákos utca 71.
képviselő: Csabainé Lőrincz Marianna, Tál Marianna
Hazai és határon túli magyar előadó- és alkotóművészek művei színpadra alkalmazásának, színre vitelének, a magyar és külföldi közösséggel való megismertetésének elősegítése, a magyar színházművészet értékeinek minden lehetséges módon való szolgálata, támogatása. ... >>

A Hajdúszoboszlói Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 8.
képviselő: Csukás Jánosné elnök
A Hajdúszoboszlói Ifjúsági Fúvószenekar támogatása. ... >>

A Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8800 Nagykanizsa, Petőfi S. út 5.
képviselő: Orsós Imre
Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Törekszik a hozzá forduló hajléktalan és szociálisan hátrányos helyzetű sorstársak érdekeinek kifejezésére, megvédésére, tevékenységével esélyegyenlőségük valós megteremtésére. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő oktatási, képzési és kulturális programokban. Az egyesület részt vesz a hátrányos helyzetűeket érintő munkaügyi programokban, céljával összefüggésben magában a közhasznú foglalkoztatásban. ... >>

A Hajóson Élő Német Nemzeti Kisebbség- és Nagyközségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6344 Hajós, Rákóczi út 12.
képviselő: Schőn Ferenc
Hajós nagyközségben élő emberek közösségének, - nemzeti hagyományok ápolásának elősegítése, - munkahelyteremtő lehetőségek kialakítása, - kultúrális, egészségügyi, oktatási körülményeinek javítása. ... >>

"A harci kisdiákokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7172 Harc, Kölesdi u. 2.
képviselő: Borbély Mihályné
A harci általános iskola tanulói testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

A "Harkai Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9422 Harka, Keresztúri u. 2.
képviselő: Haris Vincéné
A harkai iskola közösségi életének fellendítése, Harka község társadalmi, közösségi életébe való bekapcsolódás, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, tanulmányi kirándulások, táborok támogatása, az iskola eszközeinek, felszerlésének fejlesztése, kiemelkedő tanulmányi és sporteredményt elérő tanulók támogatása, hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Harkai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9422 Harka, Soproni u. 8.
képviselő: Stinner Istvánné
A harkai óvoda közösségi életének fellendítése, Harka község társadalmi, közösségi életébe való bekapcsolódás, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, kirándulások, táborok támogatása, az óvoda eszközeinek, felszerelésének fejlesztése. ... >>

A Harmónikus Életért Közapalapítvány (51510/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2931 Almásfüzitő, Petőfi tér 7.
képviselő: Fekete Józsefné kuratórium elnök
Betegségmegelőző tevékenység folytatása, kulturális, oktatási célkitűzések, művészeti érzékfejlesztés. ... >>

A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3555 Harsány, Munkácsi M. u.2.
képviselő: Szekeres istván Ferencné
Az iskolai diákkörélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása támogatása, a működő diákönkormányzat munkályának támogatása, közreműködés a diákközérzet, diákkezdeményezések, diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében, a gyermek egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) iskolai feladatok ellátásának fejlesztése, diáksport támogatása, az iskolai és kultúrális kiegészítő iskolai programok támogatása, szociálisan rászorúlt gyermekek segítése, hátrányos helyzetű, adottságú diákok támogatása, anyagi támogatás nyujtásaa harsány, Munkácsy M. u.2.sz.alatti Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai, tanulói részére a kiváló teljesítmény ösztönzése érdekében, tanulóközösségek (osztályok, szakkörök,önképző körök), a pedagógusok innovatív tehetséggondozó tevékenységének támogatása. ... >>

A Hatékony Angol Nyelvoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5900 Orosháza, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Dr. Ráczné Kristóf Ildikó
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Hatvani 5-ös Iskoláért, Uszodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3000 Hatvan, Kertész u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Katalin
A hatvani 5. számú Általános Iskola sport, kulturális, tanulmányi eredményeinek, szakmai, tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

A "Háztartások Foglalkoztatásáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 39.
képviselő: Bábel Mónika
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek élethelyzetének javítása. A célcsoport ismeretterjesztésének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, szabadidős - kulturális - és sportprogramjainak szervezése. Otthoni segítés idős és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek, háztartási alkalmazotti munkák, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása, lakóházak őrzése, főzött étel, vásárolt áruk házhozszállítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.A célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása hasonló célú társadalmi szervezetekkel. ... >>

A Hegykői Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9437 Hegykő, Iskola u. 7-9.
képviselő: Nagyné Kovács Erika
A Hegykői Áltlaános Iskola hallgatóinak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

"A Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 111.
képviselő: Kovácsné Nagy Emese
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy segítse az iskolás gyermekek oktatására, nevelésére irányuló tevékenységet. Ezen belül: - tehetséggondozás, - hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, - képességfejlesztés, - kultúrális tevékenység, - szabadidő és sporttevékenység, - egészséges életmódra nevelés. Az alapítvány a céljával összefüggésben, annak megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c.) kultúrális tevékenység, d.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, e.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f.) sport. ... >>

A Hejőmenti Romák és Nagycsaládosokért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3593 Hejőbába, Széchenyi út 24.
képviselő: Nagy Anita elnök
Elsődlegesen a Hejőmentén élő emberek, leginkább hátrányos helyzetben lévők, a roma kulturális, szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének javítása különböző közhasznú tevékenységeken és egyéb közösségi, illetve önsegítő programokon keresztül. ... >>

A Helyi Közművelödésért és Kultúráért Alapitvány

(kulturális)

8109 Tés, Szabadság tér 1.
képviselő: Schekkné Witmann Andrea elnök, képviselő
A helyi közművelödés és kultúra támogatása, a lakosság kulturális ellátottságának és információs lehetőségeinek bővítése, a nyelvtanulás illetve az idegennyelvek gyakorlásának segítése. ... >>

A Hernád Völgye Roma és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

3842 Halmaj, Dankó Pista út 29.
képviselő: Horváth Elemér elnök
Elsődlegesen a Hejőmentén élő emberek, leginkább hátrányos helyzetben lévők, a roma kulturális, szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének javítása különböző közhasznú tevékenységeken és egyéb közösségi, illetve önsegítő programokon keresztül. ... >>

"A Hernádnémeti Református Szeretetotthonért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3564 Hernádnémeti, Széchenyi u. 4.
képviselő: Lövei Barnáné elnök
A helyi lakosok életkörülményeinek javítása, melynek keretében az alapítvány- mentálhigiénés tevékenységet végez a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdítását a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében, pótlásában, a templom építésében, renoválásában, a temető fenntartásában, gyülekezeti ház renoválásában, korszerűsítésében részt vesz. Részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében. Részt vállal az ifjúsági családösszetartó szabadidős tevékenység, sportolási tevékenység, hagyományőrzésében, ezen tevékenység szervezésében, a feltételeknek a biztosításában. Segíti a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit. Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák, fogyatékosok, idősek üdültetésében. Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően azzal összhangban. A falu és az egyház történelmi hagyományainak megőrzésében ápolásában, regionális hitéleti, kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában. Hernádnémeti községben református szeretetotthon megvalósításához való hozzájárulás. Hozzájárulás a megvalósított szeretetotthon működéséhez és fenntartásához szükséges anyagi alapjának megteremtése az állami egyházi támogatás kiegészítéseként. A szeretetotthon eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosításaí, fejlesztése. A református hitélet, hagyományok ápolása, továbbadás, a református kulturális tevékenységek támogatása.
Hernádvölgye településein élő tehetséges, illetve bizonyos területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok támogatása, továbbtanulásukban való tevékeny részvétele. Ennek keretében az alapítvány az érintett diákokkal megismerteti a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumát és aktívan közreműködik abban, hogy ezen diákok ezt válasszák továbbtanulási intézményként.
Eredményes középiskolai felvételi esetén az alapítvány figyelemmel kíséri az érintett diákoknak a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában való előmenetelét, segíti integrálódásukat, és az arra érdemes diákok részére a lehetőségek szerinti maximális szellemi és anyagi támogatást megad. ... >>

A hét krajcár Közalapítvány (51814/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.
képviselő: Bérczes József polgármester
A közoktatási intézmények (iskola, óvoda) felújítási munkálatainak és fenntartásának támogatása. Az oktatáshoz nélkülözhetetlen, az oktatás színvonalának emelését szolgáló taneszközök beszerzésének támogatása. A sport és kultúrális élet, nemzetiségi hagyományai ápolásának ösztönzése, támogatása. ... >>

"A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 11/D. II/10
képviselő: Gyimesi Lászlóné
A nagykanizsai Hétszinvirág Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételei fejlesztésének elősegítse. A gyermekek művészetek iránti fogékonysága és érdeklődése feltételeinek megteremtése. Az óvodai játékok fejlesztése. Kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítse, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység ellátása, amely a nagykanizsai Hétszinvirág Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, amelyre az óvoda költségvetésében nincs pénzügyi lehetőség. A szülök és a pedagógusok részére könyvek, folyóiratok beszerzése, szakmai előadások finanszírozása. Más óvodákkal és szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányutak szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon való részvételükhöz költségtámogatás. Óvodai pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal