Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21467
2. oldal

470 Hun-Magyar Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1181 Budapest, Csontváry utca 55. V./13.
képviselő: Panykó Dániel, Panykó Miklós
A Hu--Magyar kontinuitás vizsgálata, jelenben és történelmi időben, a Hun-Magyar őstörténet, történet kutatása az egész világra kiterjedően. Más országokban élő rokonkultúrák megismerése. ... >>

48-as Olvasókör

(kulturális)

5310 Kisújszállás, Kigyó út 35.
képviselő: Monoki Kálmánné Nagy Gizella Mária
a XIX. századi olvasóköri hagyományok megőrzése és ápolása,közösségi együttlét, szórakozás, művelődés, ismeretterjesztés ... >>

48-as Pátyi Hősök Emlékéért Alapítvány

(kulturális)

2071 Páty, Arany J. u. 38.sz.
képviselő: Schell Ádám
Emlékmű állítása az 1948-49-es forra- dalom és szabadságharcban résztvevő pátyi katonáknak. Gyermekek megismer- tetése a történelmi eseményekkel, ezzel kapcsolatban versenyek, rendezvények szervezése. A huszárság hagyományainak ápolása. ... >>

"5 Kapu" Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

Miskolc, Győri kapu 48/A.
képviselő: Vizsolyi Andrea ... >>

50 év a Gyermekeinkért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3075 Nagybárkány, Ifjuság ut 21.
képviselő: Luczáné Lénárt Ágnes
A Nagybárkányban működő általános iskolában tanuló gyermekek szabadidős, kulturális programjainak szervezése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, részükre mentálhigiénés programok szervezése, a továbbtanuló gyermekek részére szakirányú oktatási segédanyagok beszerzése. ... >>

56 Lángja Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 46. III./3.
képviselő: Antal Gábor
Egy 1956-os emlékmű megtervezése, felállítása és védelme, történelmi témájú könyvek kiadása, előadások tartása, kulturális tevékenység. ... >>

56-os Bajtársi Alapítvány

(kulturális,szociális)

1051 Budapest, Nádor 36.VI.em.
képviselő: Németh Bálint
Az 1956-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének és emlékének megőrzése és ápolása, illetve a rászoruló 56-os forradalmárok és családtagjaik támogatása, érdekképviselete. ... >>

"56-os Emlékműért" Polgári Egyesület

(kulturális)

Murakeresztúr, Kossuth út 7.
képviselő: Cseresnyés Pálné, Kukuruzsnyák Erika, Veilinger Lászlóné
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, nemzeti és európai értékrend , az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása, képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

56-os Szabadságharcos Lovagrend

(kulturális)

2162 Őrbottyán, Ady Endre utca 19.
képviselő: elnök Sinkovics Gyula
Kulturális tevékenység. ... >>

56-OS SZÖVETSÉG BAJTÁRSI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Dobó Katica utca 65.
képviselő: Csukás Irén
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, műemlékvédelem, 56-os történelmi vetélkedők szervezése, 56-os emlékhelyek országos felmérése, gondozása, lehetséges bővítése, 56-os kegyeleti kötelezettségek ellátása, 56-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének ápolása és megőrzése. ... >>

56-os Történelmi Alapítvány

(kulturális)

6120 Kiskunmajsa, Maris puszta 244.
képviselő: dr. Kozma Huba István
1956 emlékének őrzése, emlékművek állítása és ápolása. ... >>

5F Klub Klub Pusztavám

(kulturális)

8066 Pusztavám, Petőf S. u. 3.
képviselő: Finta Bálint elnök ... >>

69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/A.
képviselő: Hortobágyi Ferenc
Az egyesület tagjainak elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása. ... >>

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Rónay Jácint út 4/a.
képviselő: Bitai-Németh Judit - elnök
Eseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. ... >>

7szoknya-7nadrág Zalaboldogfai Táncegyesület

(kulturális)

8992 Zalaboldogfa, Kossuth út 9.
képviselő: Szabó Zoltánné
A magyar néptánc, a népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése mind szélesebb körben; hagyományőrzés; a kulturális örökség megóvása; mozgáskultúra - legfőképpen a tánckultúra - megismertetése, oktató-nevelő munka keretében; az általános mozgásműveltség és intelligencia fejlesztés folyamatán keresztül az egészséges életmód kialakítására való törekvés; különböző nemzetiségek táncainak népszerűsítése, klub élet szervezése; felkérésre részvétel jótékonysági rendezvényeken; közösségteremtés. ... >>

8 Palóc Mikrotérségi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3127 Kazár, Tanács út 1.
képviselő: Molnár Katalin
Az alapító önkormányzatok közigazgatási határai által körülhatárolt mikrotérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, közös pályázatok készítése, az infrastruktúrális fejlesztések, a kulturális, oktatási, népművészeti, helytörténeti, környezetvédelmi tárgykörben. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése, foglalkoztatása, e tárgykörhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

8. Alföldi Vegyesanyag Raktár Alapítvány

(sport,kulturális)

3350 Kál, 3. sz. Lőszerraktár Pf.31. (helyrajzi szám: Heves 0266)
képviselő: kuratóriumi elnök Vágó Miklós
A 8. Alföldi Vegyesanyag Raktár nyugdíjasainak esetenkénti támogatása, az aktív dolgozóinak - szociális jellegű - esetenkénti anyagi támogatása. A raktár történelmi hagyományainak ápolása, ennek finanszírozása, rendezvényeinek támogatása, ezen belül a raktár csapatünnepe, megalakulásának évfordulói, nyitott napja rendezvény, bálja, sportrendezvények, kulturális és közművelődési rendezvények támogatása. ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

A 100 éves Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51.
képviselő: Wennesz József Károly
A jánossomorjai 2. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalu támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenyégükben, amely a szinvonalasabb nevelést, oktatást elősegíti. ... >>

"A 670 éves Sajószöged Községért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

Sajószöged, Ady E. u. 71.
képviselő: Albecz Mihály
A 670 éves Sajószöged község múltjának kutatása, kulturális, sport művészeti hagyományainak ápolása, megőrzése. Általában a Sajószögeden élő és a községhez kötődő személyek szellemi komfortérzetét növelni, az ön szerveződő civilszervezetek, személyek támogatása, így különösen: - közművelődési rendezvények, csoportok, - sportegyesület, sportrendezvények, - az egészségügyi alapellátás, a gyermekjóléti tevékenység, az egészséges életmódra nevelés, - a helyi művészeti, tudományos tevékenység, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű fiatalok, - az ifjúsági fúvószenekar támogatása. ... >>

A 800 éves Nemesvámosért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.
képviselő: Bozóky Jenő képviselő
Nemesvámos község történelmének, hgyományainak feltárása, megőrzése és ezek közkinccsé tételének elősegítése; a község fejlődésének segítése, természeti és épített környezetének védelme. ... >>

A "BABA JAGA" Művészeti Egyesület

(kulturális)

4138 Komádi, Fő u. 10-18.
képviselő: elnök Debreczeni Mária, titkár Simon Sándorné
Kulturális, művészeti tevékenység. ... >>

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Bajkai János Ferenc elnök, Jánszky Lajos László alelnök, Léber Ferenc alelnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

A Balaton Jövőjéért Alapitvány Balatonfüred

(kulturális)

8229 Csopak, Öreghegyi u. 40.
képviselő: Rommer Róbert
Hozzájárulni a Balaton jelenlegi hely- zetét felmérő környezetvédelmi és ide- genforgalmi konferencia megrendezéséhez.Az alapitványi vagyonhoz mérten hozzájá-rulni Balatonfüreden 1994. november 25-26-án tartandó és a Balaton jelen- legi helyzetét felmérő környezetvédelmi és idegenforgalmi konferencia megrende- zésének költségeihez. Célja továbbá, hogy a későbbiekben is Balatonfüreden megrendezendő és a Balaton ökológiájával, környezetvédelmi és idegenforgalmi problémáival foglalkozó konferenciák és értekezletek költségeihez hozzájáruljon. ... >>

A "Balatonboglári Orgonáért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 4.
képviselő: Lubics László
Msgr.Varga Béla protonótárius nagyprépost, Balatonboglár templomépítő plébánosa, a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés elnöke emlékére szentelendő orgona megépítése, fejlesztése és fenntartása, Balatonboglár város általános-, és egyházzenei életének teljesebbé tétele, nemzetközi színvonalú idegenforgalmi kulturális program keretében templomi koncertek szervezése. ... >>

A BALETT KULTURÁÉRT Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4405 Nyíregyháza, Tímár utca 37.
képviselő: Feketéné Kun Ildikó a kuratórium elnöke
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Tehetséges gyermekek kiválasztása, a balett együttesbe való bekerülésüknek elősegítése, az együttes tevékenységének elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Balmazújvárosi Nagyszikért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

4060 Balmazújváros, Esze Tamás u. 8.
képviselő: elnök Juhász Tibor
a balmazújvárosi Nagyszík teermészeti, környezeti és kulturális értékeinek védelme, fenntartásának biztosítása. ... >>

A Barátság Hídjai (Bridges of Friendship) Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső 3.
képviselő: Binder Károly, Kovács Jenő, Sabahat Zahoor dr. ... >>

"A Baross Gábor Szakközépiskola Ifjúságáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.
képviselő: elnök Benedekné Túróczi Katalin, Heteyné Bálint Ildikó titkár
Kizárólagosan a Baross Gábor Szakközépiskola tanulóinak támogatása az alábbiak szerint: - az oktatás és képzés anyagi-, technikai feltételeinek javítása, - az iskola és más kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, - a versenyek, a vetélkedők szervezéséhez, a nyertesek díjazásához való hozzájárulás, - a honi és külföldi diákkapcsolatok kiépítésének segítése (pl.kiutazáshoz, vendéglátáshoz támogatás), a diákok nyelvtanulásának ösztönzése, - a diákok számára kiírt pályamunkák díjazása, - kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása. ... >>

A Bátonyterenyei Levelezőlapgyüjtemény Megmentéséért Alapitvány

(kulturális)

3070 Bátonyterenye, Alkotmány út 24.
képviselő: Barják Gyula
Nógrád megye multjának kutatása, különös tekintettel a képes levelezőlapokra. A kutatás eredményeinek feldolgozása és közzététele. A gyüjtemény szinvonalának emelése, hogy Bátonyterenye kulturális ... >>

A Berkesdi Iskoláért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7664 Berkesd, Alkotmány utca 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Farkas Csaba Árpádné, kuratóriumi titkár Nagy Tünde
A névben jelölt iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

"A bicskei 2. Sz. Általános Iskola tanulóiért" alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Szent István u. 42.
képviselő: Lukács Róbert kuratóriumi elnök
A bicskei 2. sz. Általános Iskola tanulóinak megfelelő testi, értelmi, erkölcsi és esztétikai fejlődése érdekében a gyermekek kulturális, oktatási, természetvédelmi, szabadidős és sport tevékenységének, csereüdültetésének a támogatása. ... >>

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár utca 3.
képviselő: Tóth Kálmán kuratóriumi elnök
A Bicskei Szent László Általános Iskola nevelési és oktatási céljával összefüggő tárgyi feltételek javítása, támogatása és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység segítése, támogatása.Így különösen az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,környezetvédelmi és sport tevékenység segítése, támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

A Bodáért Egyesület

(kulturális)

7672 Boda, Petőfi utca 28.
képviselő: helyettes Sétáné Bojda Anita, képviselő Bencsik Lászlóné ... >>

A "Bodrogköz Tájmúzeumért" Alapítvány

(szociális,kulturális)

3973 Cigánd, Fő u. 54.
képviselő: Csáki Balázsné
A Bodrogközi tájegységre jellemző népi építészet, kultúra, hagyományok fenntartása, megismertetése. ... >>

A Bodrogközi Emberért, az Emberségért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

3962 Karos, Petőfi út 13
képviselő: Székelyné Körmös Mária
működési köre: - szociális, nevelési, kulturális, műemlékvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi tevékenység. ... >>

A Bokodi Fő úti óvodáért Alapitvány (52093/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2855 Bokod, Fő u. 47/a.
képviselő: Kis Csaba
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, sport területén közhasznú szervezet. ... >>

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A "BOLYGÓ" Nevű Vitorláshajó Megóvásáért és Sikeres Sporttevékenységéért Alapítvány

(sport,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi undefined 14 A I/4
képviselő: Takács Kristóf elnök
A " BOLYGÓ" nevű vitorláshajó eredeti állapotban való megőrzése, a jövő nemzedékek számára folyamatos javítása és állagmegóvása, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő nemzedékek megismerhességk a hagyományos építésű hajók szerkezetét, tulajdonságait, és kezelésének módját. ... >>

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

A Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Gondozottjaiért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3462 Borsodivánka, József Attila u.1.
képviselő: Kollárné Polgári Anikó elnök
A borsodivánkai Pszichiátriai Othhonban gondozottak tárgyi, személyi, kulturális ésa egyészségügyi feltételeinek a javítása. A gondozottak részére szervezett rendezvények, különféle szabadidős tevékenységek anyagi támogatása. A pszichiátriai betegségben szenvedőkért végzett tevékenység támogatása. ... >>

"A bőcsi gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3574 Bőcs, Munkácsy M. u. 7.
képviselő: Nádasi Ildikó
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy a bőcsi általános iskolás gyermekek színvonalasabb és választékosabb szabadidős programjainak megszervezéséhez anyagi és szellemi segítséget nyújt, vállalja a szervezett kulturális programok patronálását. Az alapítvány távlati célként megfogalmazza, hogy segíti az anyagi támogatásra szoruló és továbbtanuló tehetséges bőcsi diákokat a továbbtanulás ideje alatt évi egyszeri juttatás vagy ösztöndíj formájában. Az alapítvány célul tűzi ki, hogy lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a tartós betegségben szenvedő bőcsi gyermekek számára rendszeres gyógykezelésük és mindennapi életük megkönnyítésének céljából. ... >>

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

A Bucsai Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor - Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5527 Bucsa, Kossuth L. tér 9.
képviselő: Orosné Berényi Mária
Támogatást nyújtani az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

A Budapesti Szépművészeti Múzeum Nemzetközi Kiállításait Támogató Alapítvány

(kulturális)

1052 Budapest, Petőfi tér 3.B. II. 6.
képviselő: Bene István (-II-), dr. Baán László, Fernando Perpina-Róbert ketten együ, Hegyi Lóránt Dr. (-II-), Mojzer Miklós (ketten együtt), Rudolf Schmidtné Bartakovics Mária, Schmidt Lajos Dr. (-II-), Suzanne K.Huebner (-II-)
A Szépművészeti Múzeum által szervezett nemzetközi kiállítások megrendezésének, ismertségének és látogatottságának elősegítése, a kiállítások működési feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása, a képzőművészet szélesebb körű megismerésének elősegítése. ... >>

A Buli Alapitvány Zirc

(kulturális)

8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: Koós Gábor
Kultúrális rendezvények támogatása. ... >>

A Buli91" közhasznú alapitvány

(kulturális)

8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: Encz Ilona, Vargáné Máhl Szilvia
Az alapitók kiemelt célja, hogy kezde ményezésükkel és személyes részvételükkel, aktív munkájukkal példát mutassanak a közösségi és korosztályi összefogásra, az emberek egymás közötti jó kapcsolatának hatékonyságára, az együttműködés, a kölcsönös megértés, a segitségnyújtás és a tolerancia jelentőségére, valamint az értelmes célok mozgosító erejére. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal