Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 2230
6. oldal

Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
képviselő: Kardos Pál
Közrendbiztosítás, bűnmegelőzés, baleset megelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem. A Budapesti Rendőr Főkapitánysággal való együttműködési szerződés keretében szervezi és koordinálja a tagegyesületei, mint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2/A. §-ában foglaltak szerint,a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezetek tagjainak a közbiztonság javítására irányuló, a rendőrséggel együttműködési megállapodás alapján végzett közfeladatnak minősülő tevékenységet, aminek érdekében Budapest Főváros területén központi ügyeletet tart fenn és működtet, és ezáltal is részt vesz a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklésében, a közbiztonság javításában, a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítésében. ... >>

Budapesti Közlekedési Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

1149 Budapest, Hungária körút 149.
képviselő: Pető Ernő
a főváros közlekedésbiztonsági helyzetének, közlekedési feltételeinek javításáért végzett, rendőri tevékenység segítése. ... >>

Buj Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4483 Buj, Rákóczi utca 1.
képviselő: Fazekas András, Pongó Szörény, Vinnai Attila
A bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a közlekedés biztonsága, valamint a katasztrófavédelem társadalmi feladatainak megvalósításában való közreműködés. ... >>

Bujáki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3047 Buják, Kossuth út 3.
képviselő: Jakubovics Zoltán
A közrend, közbiztonság fenntartása, a balesetek és a bűncselekmények megelőzése, a katasztrófa megelőzése ? elhárítása ? a Határőr Igazgatósággal, Tűzoltósággal, a Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint más hatóságokkal együttműködés, a gyermek- és ifjúságvédelem, az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem, a természet és a környezet védelme, az önkéntes társadalmi tevékenységet végzők munkájának összehangolása, rendszeres és hatékony működésük támogatása. A polgárőreink tevékenységéhez nélkülözhetetlen belső szabályozás és jogi védelem kimunkálása, alkalmazásának elősegítése. Érdekeink képviselete és védelme minden olyan fórumon, amelyen részt veszünk ? a törvényes rendelkezésekkel összhangban. A társadalmi munkában végezve ? az előzőekben felsorolt szervek és hatóságok munkájának népszerűsítése, támogatása, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok készítésében közreműködés, ezek véleményezése. Együttműködés a községi civil szervezetekkel.
A polgárőr mozgalom céljait támogatni vállaló hatóságokkal, önkormányzati képviselő-testülettel, intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és szervekkel együttműködési megállapodás megkötése, az ebben vállalt kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kisérése, az egyéb, működéssel és feladatokkal kapcsolatos megoldások. Testvérszervezetekkel kapcsolat létesítése, ápolása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek készítése. Rendvédelmi szervekkel, a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése. A polgárőreink és a polgárőr egyesület általános érdekvédelme ... >>

Buji Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

Buj, Rákóczi u.1.
képviselő: Frank Sándor ... >>

Butykai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4246 Nyíregyháza, Butykai utca 89.
képviselő: Mazák István
A bűnmegelőzés, közrendvédelem, személy- és vagyonvédelem érdekében létrehozott önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása. Butyka közigazgatási területén a bűnmegelőzés, közrend, közvagyon, személy- és vagyonvédelmének érdekében önkéntesen kifejtett tevékenység. ... >>

Bük Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9737 Bük, Széchenyi u. undefined 16
képviselő: alelnök Németh Ferenc, elnök Felker Mihály, etikai bizottság elnöke Pukler Viktória Bük, felügyelőbizottság elnöke Varga Attila, itkár Szakály Zsolt ... >>

Bükkaranyos Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

3554 Bükkaranyos, Petőfi S. u. 100.
képviselő: Kiss László ... >>

Bükkösdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7682 Bükkösd, Kossuth Lajos utca 48.
képviselő: elnök Hajdu József
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük rendszerbe foglalása, tevékenységük szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem javításával, a lakosság biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A polgári védelmi feladatok ellátása, segítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés erősítése, kapcsolatok fejlesztése, tartása. ... >>

Bükkszéki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3335 Bükkszék, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Jeges Tamás
Bükkszék közigazgatási területén működő lakossági önszerveződésű egyesület, mely a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében a társadalmi bűn és baleset-megelőzést, gyermek és ifjúságvédelmet, valamint környezetvédelmet szolgálja. ... >>

Bükkszenterzsébeti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.
képviselő: elnök Bozó Roland, titkár Nagy Tamásné
A működési területén a bűncselekmények megelőzése, a lakosság életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása, megszűntetése vagy visszaszorítása.
Ennek érdekében végzi:
a) a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását,
b) a lakosság közbiztonsági ismereteinek elmélyítését,
c) természeti környezeti károk okozásának megelőzését vagy felderítését, a közterület rendjének javítását,
d) a gyermek és ifjúságvédelem területén az iskolai és ifjúsági bűnmegelőző munkában a drogfogyasztás megelőzésében való részvételt,
e) a közrend, a közlekedésbiztonság, a mentés és katasztrófa elhárításban való részvételt,
f) a fentiek érdekében lakossági propagandát is végez. ... >>

Bükkszentkereszt Községéért közalapítvány

(közbiztonság,tűzoltó,intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u.24.
képviselő: Dr. Lerch Ernő
Bükkszentkereszt Község fejlesztése és lakosainak érdekének szolgálata, a községi kötelező és önként vállalt közfeladatok jobb ellátása az alábbi közhasznú feladatokban: - településfejlesztés, településrendezés - épített és természeti környezet védelme, környezeti adottságaiból adódó lehetőségek kihasználása - lakásgazdálkodás - vízrendezés és csapadék elvezetés - községi közművek fenntartása, fejlesztése - helyi közutak, közterületek fenntartása - köztisztaság és településtisztaság biztosítása - helyi tűzvédelem, önkéntes tűzoltóság - közrend,közbiztonság védelme, erősítése, polgárőrség támogatása - helyi energiaszolgáltatás korszerűsítése, fejlesztése - munkanélküliség csökkentése, községi foglalkoztatás elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások - iskola és óvodai nevelés oktatás, gyermek -és ifjúságvédelem - községi egészségügyi ellátás, egészséges életmódra nevelés - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - kulturális, művelődési tevékenység, községi sport támogatása - a szlovák nemzetiségi kultúra fejlesztése, hagyományörzés - községi könyvtár fejlesztése - idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása ... >>

Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24.
képviselő: Valent László ... >>

Bükkzsérci Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

3414 Bükkzsérc, Petőfi u.6.
képviselő: Csonka Sándor ... >>

BŰNMEGELŐZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(közbiztonság)

8700 Marcali, Rákóczi utca 49.
képviselő: Göncz Sándor
A Marcali Rendőrkapitányság területén a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység színvonalának növeléséhez, a bűnalkalmak csökkentésére irányuló munka eredményesebbé tételéhez szükséges anyagi alapok erősítése. Ennek érdekében az alapítvány felhasználható minden olyan technikai eszköz, gyakorlati módszer kidolgozásának és alkalmazásának elősegítésére, valamint nemzetközi kapcsolatokból származó ismeretek elsajátítására, amely a céllal összhangban áll. A közalapítvány kiemelt közhasznú tevékenysége a közrend és közlekedésbiztonság védelme. ... >>

Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

5830 Battonya, Petőfi tér 4.
képviselő: Oláh György elnök
Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, környezetvédelem. Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

4558 Ófehértó, Alkotmány út 58.
képviselő: Sándor Zoltán
Közfeladat végzése, melyet önállóan végez: közrend és közbiztonság védelme, mentés- katasztrófa elhárítás-, bűnmegelőzés, áldozatvédelem-, gyermek- és ifjúságvédelem-, emberi és állampolgári jogok védelme, környezetvédelem-, természetvédelem-, rehabilitációs foglalkoztatás-, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Bűnmegelőzési Készenléti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2319 Szigetújfalu, Fő út 55.
képviselő: Gál József Csaba ( elnök )
Társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése kidolgozása és közvetítése. ... >>

Bűnmegelőzési Községvédelmi Közhasznú Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64
képviselő: Balogh László elnökségi tag, Barnóczki Gyula elnökségi tag, Iglai József elnök, Rimavölgyi Bálint elnökhelyettes, Zöldi Zsolt elnökségi tag ... >>

Bűnmegelőzési Polgárőri Egylet- Erzsébetváros

(közbiztonság)

1074 Budapest, VII. Dohány u. 77.
képviselő: Mezei Sándor ... >>

Bűnmegelőző Polgárőrség

(közbiztonság,szociális,egyéb)

2000 Szentendre, Kisforrás út 32.
képviselő: Bárczi Béla elnök, Findeisz Lajos titkár
Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés, drogprevenció, környezetvédelem ... >>

Bűnmegelőző, Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület Kétsoprony

(közbiztonság)

5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
képviselő: Hégely Ferenc elnök
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése és nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Bürüs-Várad Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7973 Várad, Fő utca 3.
képviselő: elnök Bogdán Róbert
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

CBKE Civilek Bánkért - Kezünkben a jövőnk Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2653 Bánk, Hősök tere 12.
képviselő: Zsugyel Kornél
Gyermekeink jövője: olyan légkör alakuljon ki a faluban, amelyben élénkithető a gyermekvállalási kedv. Motiváció az óvoda segítésére, óvodai rendezvények, zenés műsorok, kulturális esemény létrehozására, elősegíteni bölcsőde működtetését s településen. Hosszú távú célkitűzés, hogy az általános iskola első osztályainak elvégzése a településen legyen biztosítva. Szervezett nyelvoktatás kialakítása helyben. Számítástechnikai képzések lebonyolítása, drogprevenció, több sportolási lehetőség biztosítása. Helyi tehetségek támogatása. Helyi fiatalok távoli továbbtanulásának ösztöndíjjal való segítése, amennyiben biztosítható a faluba visszatérésük. Kulturánk: Helyi ünnepségek, kulturális élet, zeneoktatás, koncert, énekkar, falunap szervezése, illetve az ezekben való aktív közreműködés. Gyökereink, hagyományőrzés: Kapcsolattartás a szlovák kisebbségi önkormányzattal, régi mesterségek, emlékekkel kapcsolatos hagyományőrzés, mindazon tevékenységek, amelyek a falu korábbi életének emlékképei. Múltunk kincseinek kutatása, olyan rendezvények tevékenységek szervezése, amelyek mindezt elősegítik. (pl. népdalkör, népviseleti hímzőkör, kirándulás, szüreti bál, tollfosztó, stb.) Szabadidőnk: A szabadidős tevékenységhez kapcsolódó események, rendezvények tevékenységek szervezése (pl. filmklub, zenekari szintű tevékenységhez feltételek biztosítása, játékklub, társasjátékok, természetbarát, természetjáró csoport szervezése, közéleti személyiségek meghívása beszélgetésre ? színészek, művészek, sportolók. Bánki serdülő csapat felélesztése. Pingpong játék lehetőség. Gyermekek nyári táboroztatása.) Környezetünk, faluszépítés: Parkosítási tevékenység elősegítése, abban való aktív közreműködés. Környezet építő, szépítő tevékenységek (pl. rönkvár kialakítása, karácsonyi díszvilágítás, kukatelepítés, egyházi évnek megfelelő bibliai jelenetek megjelenítése, közkutak kialakítása, magánházaknál turista vízvételi lehetőségek szervezése, helyi sütés, főzés kedvcsináló jelleggel). Turizmusfejlesztés: Komplex turisztikai szolgáltatásrendszer megvalósítása a falun belül. Tanösvény, kilátó kialakításával, létrehozásával kapcsolatos szervező és megvalósító tevékenységek végzése. Helyi programcsomagok kialakítása. Geocaching tevékenység bonyolítása, infrastruktúra fejlesztés, illetve annak elősegítése.
Munkahelyteremtés: Olyan tevékenységek végzése, illetve részvétel azokban, amely lehetővé teszi a helybenmaradást, helyben foglalkoztatást a munkavállalók részére. Munkahelyteremtés elősegítése. Kapcsolattartás: Az egyesület tevékenységének végzését a már meglévő, vagy akár a jövőben létrejövő térségi szervezetekkel aktív együttműködésben kívánja megvalósítani. Ennek szellemében együtt kíván működni más egyesületekkel, illetve további szervezetekkel úgymint pl. Kisebbségi Önkormányzat, polgárőr, egyesület, sport egyesület, horgász egyesület stb. ... >>

Cegléd II. Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Külső Budai út 1.sz.
képviselő: Osgyáni Józsefné elnök ... >>

Cegléd Város Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
képviselő: Huszár Péter elnök (önállóan)
A város területén található vagyontárgyak megőrzése, bűnmegelőzés, család-, gyermek-és ifjúságvédelem, baleset megelőzés, a város lakossága élet- és vagyonbiztonságának, közbiztonságának javítása, valamint közterületek rendje és a környezet védelme szervezett keretek között. ... >>

Cegléd-Bede Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2700 Cegléd, Szép u. 17.
képviselő: Apró Zoltán ( elnök )
közbiztonság, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem ... >>

Ceglédberceli Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

2737 Ceglédbercel, Pesti u. 96.
képviselő: Krecsák Attila ( elnök ), Tamás Attila Sándor alelnök
Közbiztonság ... >>

Celldömölk Kistérségi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális)

9545 Jánosháza, Berzsenyi u. undefined 40.Gércd 306.hrsz./
képviselő: Kovács Tibor
A nemzetőr hagyományok ápolása, nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bünmegelőzés segitése, kábiktószer elleni küzdelem. ... >>

Celldömölki Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

9500 Celldömölk, Koptik O.u. undefined 8
képviselő: Lacza Péter ... >>

Cered és Mikrotérsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

3123 Cered, Jókai út 3.
képviselő: Világosi Gyuláné
A közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés és a közlekedési balesetek megelőzése. A határrend fenntartása, a gyermek- és ifjuságvédelem, a katasztrófa elhárítás valamint a környezetvédelem önkéntes társdalmi tevékenységet kifejtő tevékenység. A szomszédok egymásért mozgalom (SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok közvetítése a lakossághoz. Külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolat építése, a kapcsolatok ápolása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése. A rendőri és más rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Cinkotai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1164 Budapest, Magtár u. 11.
képviselő: Ozsváth Sándor, Petró József
Polgárőr tevékenység folytatása. ... >>

Claudius Polgárőr Egyesület Szombathely

(közbiztonság,egyéb)

9700 Szombathely, Pázmány P.krt. undefined 23
képviselő: alelnök Nagy András, ellenőrző bizottság elnöke ifj. Kovács Sándor, elnök Kiss Viktória, titkár Farkas Balázs ... >>

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete kiemelkedően közhasznú szervezet

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

8474 Csabrendek, Árpád u. 4.
képviselő: Felker Ottó képviselő, Mezei József elnök, Soós Miklós képviselő ... >>

Csácsbozsoki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 48/2. út 49.
képviselő: Beke Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő személyek összefogása, tevékenységük irányítása, összehangolása. A bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, a bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, a vagyonvédelem javítása, a tléepülésrész lakossága biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. ... >>

Csákányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8734 Csákány, Kossuth utca 1.
képviselő: Mihálovics Ferenc
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a mélységi határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzés, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységére vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Az Egyesület céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabály-változások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók, - bűnmegelőzési feladatok változásai, - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszere, ajánlások honosítása, népszerűsítése. Külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakossági és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Csákvári Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8083 Csákvár, Széchenyi u. 6.
képviselő: Rabi István elnök
Csákvár Nagyközség védelmének ellátása. ... >>

Családőr Egyesület

(közbiztonság,szociális)

1034 Budapest, Zápor utca 14. B.
képviselő: Balázs Gyula
a társadalomban egyre erőteljesebben jelen levő családon belüli erőszakkal szembeni fellépés törvényes keretek közötti támogatása. ... >>

Csanádpalotai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6913 Csanádpalota, Kelemen tér 10.
képviselő: Bán László, titkár, Szentmiklósi Gábor, elnök
Csanádpalota nagyközség közbiztonságának javítása, személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető események megelőzése. ... >>

Csanytelek Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
képviselő: Magony János elnökségi tag, Nagy Sándor elnök, Pintér István elnökségi tag ... >>

Csapi-Zalaújlak Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8755 Csapi, Arany J. u. 18.
képviselő: Szabó László ... >>

Csapókerti Polgárőr Egyesület (CSAPE)

(közbiztonság,egyéb)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.
képviselő: elnök Vári Istvánné, titkár Földiné Király Ildikó
a közrend és közbiztonság védelme ... >>

Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

4844 Csaroda, Petőfi út 41.
képviselő: Király Lajos
a jogszaáblyokban meghatározott közrend és közbiztonság védelme és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Császár Község Polgárőr Egyesülete (51879)/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2858 Császár, Homokhegyi u. 17.
képviselő: Lődi Vince, Pataki István
Bűnmegelőzés. ... >>

Csataszögi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5064 Csataszög, Szebb élet út 42.
képviselő: elnök Pomázi Ferenc, titkár Morvai János
közrend és közlekedésbiztonság, büncselekmények megelőzése, balesetmegelőzés, áldozatvédelem, stb. ... >>

Csávolyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6448 Csávoly, Arany J. utca 25.
képviselő: Petres István elnök
Az Egyesület Csávoly község és agglomerációjában működő lakossági önszerveződés, amely a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében segíti a bűn és baleset-megelőzést, hatékonyan közreműködik a gyermek-és ifjúságvédelemben, lehetőségeihez képest közreműködik a környezetvédelem megvalósulásáért. Az Egyesület közreműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, melyek (akik) segítik céljai megvalósítását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal