Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 2230
5. oldal

Bocskai István Hajdú-Bihar Megyei Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

4087 Hajdúdorog, Rákóczi krt. 50.
képviselő: elnök: Szabó Sándor
Fiatalok hazafias nevelése, közérdekű feladatok vállalása, hagyományok ápolása, mentésben, katasztrófaelhárításban történő segítségnyújtás, közrend, közbiztonság védelme. ... >>

Bodai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7672 Boda, Petőfi S. utca 28.
képviselő: elnök Lajtmann József
A bűncselekmények megelőzősére és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti öszehangolása. Az élet- és testi épség óvásával, a vagyonvédelem javításával, a lakosság biztonságérzetének növelése a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, kapcsolattartása. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Bodajki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8053 Bodajk, Petőfi s. u. 60.
képviselő: Szabó Zoltán elnök
Bodajk község közigazgatási területéhez tartozó ingatlanok védelme, közreműködés a település közbiztonságának javítása érdekében. ... >>

Bodonhelyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9134 Bodonhely, Dózsa Gy. u. 47.
képviselő: Varga József
Az egyesület célja, feladatai: A bűncselekmények, környezetkárosítás megelőzése; a bűnalkalmak korlátozása; a vagyonvédelem javítása; a község környezetének és tisztaságának megóvása; a bűnelkövetést, környezetkárosítást elősegítő körülmények feltárása; a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Bodonyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3243 Bodony, Kossuth Lajos utca 22.
képviselő: elnök Völgyi Ferenc ... >>

Bogádi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7742 Bogád, Kossuth L u. 86.
képviselő: elnök László Lajos
Bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és természetvédelem érdekében végzett önkéntes tevékenység az önkormányzattal, a rendőrséggel és más társadalmi szervezetekkel együttműködésben. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság és a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Bogyiszlói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28.
képviselő: elnök Tóth István
Az egyesület alapvető célja, hogy tevékenységével elősegítse a bűncselekmények elkövetésének megelőzését, segítse a személy- és vagyonvédelmet, ifjúságvédelmi feladatokat, összefogja mindazok önkéntes tevékenységét, akik e célok érdekében kívánnak működni, közreműködjön a lakosság biztonságérzetének növelésében és együttműködjön minden olyan szervezettel és személlyel, aki az egyesület céljainak megvalósításához támogatást tud nyújtani. ... >>

Bogyoszló Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9324 Bogyoszló, Fő u. 23.
képviselő: Varga Tamás
Az egyesület alapvető célja a bűncselekmények megelőzése, bűnmegelőző, felvilágosító tevékenység folytatása, a polgárok vagyonának védelme, lakosság biztonságérzetének növelése, közreműködés a bűncselekmények felderítésében, rendőrséggel való együttműködés, környezetvédelmi tevékenységben közreműködés, segítés rendezvények felügyeletében. ... >>

Bojti Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4114 Bojt, Ady E. u. 5.
képviselő: elnök Balogh Zsigmond, elnökhelyettes Balogh József
bűnmegelőzés, vagyonvédelem ... >>

Boka Junior FC Győr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

9023 Győr, Otthon u. 8.
képviselő: Kuti Szilvia
Elsősorban Győr város területén megyei nagypályás labdarúgó csapat létrehozása, a gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást. Számukra biztosítani a kulturált környezetet, az érdeklődő kisgyermekeknek lehetőséget ... >>

Bokodi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2855 Bokod, Hősök tere 6.
képviselő: Gulyás István ügyvezető elnök, Valter Antal egyesületi elnök, Willinger Kornél gazdasági ügyintéző
A közrend, a közbiztonság segítése, a bűncselekmények és a balesetek megelőzésében közreműködés. ... >>

Boldogi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,sport,érdekképviselet,egyéb)

3016 Boldog, Virág út 2.
képviselő: alelnök Bagi Zoltán, alelnök Patronai Zsolt, elnök Tóth István
A bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejt ki, a társszervekkel, szervezetekkel együttműködve.
- A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása.
- A lakosság és a bűnüldöző, valamint rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
- A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, az áldozatok érdekvédelmének elősegítése.
- Sporttevékenységek szervezése, és egyéb speciális feladatok ellátása. ... >>

Boldogkőváraljai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3885 Boldogkőváralja, Kossuth Lajos út 40
képviselő: Börcsök István ... >>

Boldvai polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3794 Boldva, Széchenyi utca 5
képviselő: Elnök Mészáros Barnabás ... >>

Bonnya-Fiad Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7281 Bonnya, Kossuth Lajos utca 67.
képviselő: Gelencsér József
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a mélységi határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bünüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Az egyesület céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabály-változtatások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók, - bűnmegelőzési feladatok változásai, - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése. ... >>

Bonyhádi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
képviselő: elnök László Krisztián
A bűncselekmények megelőzése társadalmi összefogással. ... >>

Bordányi Polgárőr Csoport (Polgárőrség)

(közbiztonság,egyéb)

6795 Bordány, Felszabadulás u. 44.
képviselő: Gyuris Ernő elnök ... >>

Borjád Községi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7756 Borjád, Deák Ferenc utca 30.
képviselő: elnök Markovics László
a magán- és közösségi tulajdon védelmének szükségességét érző állampolgárok saját elhatározáson alapuló, önkéntes, ellenszolgátatás - és erőszak nélküli önvédelmi tevékenységének összefogása, összehangolása; e tevékenységeknek szervezeti keretek biztosítása. Az egyes tulajdonformák védelmével, az élet és testi épség óvásával, a bűncselekmények megelőzése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolat, bizalom, valamint az együttműködés fejlesztése és ezen keresztül a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

Borsodivánka Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3462 Borsodivánka, Petőfi Sándor út 6
képviselő: Barta Tamás ... >>

Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1
képviselő: Sike László elnök ... >>

Borsodszentgyörgyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy út 143
képviselő: elnök Borbás Péter ... >>

Borsodsziráki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3796 Borsodszirák, Fő út 19
képviselő: Fedor Zsolt
működési kör jellege: - közrendvédelmi tevékenység. ... >>

Borszörcsöki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó)

8479 Borszörcsök, Petőfi u.198.
képviselő: Madár Tibor elnök, Nagy Zoltán elnökhelyettes, Vörösné Soós Ágnes titkár
Közrend-közbiztonság védelme ... >>

Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

3574 Bőcs, Hősök tere 15
képviselő: Nagy László Győző elnök ... >>

Bödei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8991 Böde, Lenin út 1.
képviselő: Bogár Sándor
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejt ki. ... >>

"Böhönye és környéke közbiztonságáért" KÖZALAPÍTVÁNY

(közbiztonság)

8719 Böhönye, Fő utca 31.
képviselő: Szabó Tamás György
A böhönyei Rendőrőrs területének a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység színvonalának növeléséhez, a bűnalkalmak csökkentésére irányuló munka eredményesebbé tételéhez szükséges anyagi alapok erősítése, a közbiztonság megszilárdítása és ezzel egyidejűleg a Rendőrőrs személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Böhönyei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

8719 Böhönye, Diófa utca 12.
képviselő: elnök Máté Róbert
A Böhönyei Polgárőr Egyesület, mint közhasznú szervezet működik Böhönye község közrendjének és közlekedésbiztonságának védelme érdekében. A tevékenység végzése és elősegítése közben tagjain kívül egyéb jogi személyiségű társaság és egyéni személyek támogatását kéri, illetve támogatását végzi a cél megvalósítása érdekében. A bűncselekmények megelőzése, a különböző tulajdoni formák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, munkájuk összehangolása. Szükség esetén önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa elhárításban való részvétel. A bűnmegelőzés társadalmi keretének szélesítése, a lakosok és különböző szervek közötti bizalom és együttműködés megerősítése. Az egyesület jelzéseket ad az önkormányzati szerveknek a község területén a bűnelkövetéseket elősegítő körülményekről, tájékoztatást nyújt az intézkedésre jogosult szerveknek. A tetten ért bűnelkövetőt, bűnelkövetőket átadja a legközelebbi rendőri szervnek. A bűnmegelőzés és vagyonvédelem érdekében propaganda tevékenységet folytat. A rendőri szervek felkérésére közreműködik a rendőrség által végzett bűnmegelőzés jellegű oktatás és felvilágosító munkában. Rendszeresen kapcsolatot tart a bűnüldöző szervekkel és a lakossággal. ... >>

Bölcskei Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

7025 Bölcske, Kossuth L. utca 5.
képviselő: elnök Dr. Volman László
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása, az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a közbiztonság javítása, a bűnalkalmak korlátozása, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a bűnmegelőző jellegű védő óvintézkedések megtétele, járőrszolgálat szervezése. ... >>

Bőny-Rétalap Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9073 Bőny, Rákóczi u. 10.
képviselő: Baracskai János
A szervezet célja a bűncselekmények megakadályozása és bőnyi, rétalapi lakosság közbiztonságérzetének javítása, fenntartása. ... >>

Börcsi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9152 Börcs, Erzsébet tér 3.
képviselő: Sándor László
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. ... >>

Böröndért Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Csoport

(közbiztonság,egyéb)

8992 Hagyárosbörönd, Fő út 26.
képviselő: Horváth Sándor, Miszori István
Hagyárosbörönd községben a bűncselekmények megelőzése a bűn - és baleset - megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki, a társszervezetekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Búcsúszentlászlói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8925 Búcsúszentlászló, Petőfi S. út 2-4.
képviselő: Pózvai István
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Budafok-Tétény Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1223 Budapest, Balin utca 31.
képviselő: Varsányi Gábor
Közrend és közlekedésbiztonság ellenőrzése, fenntartása, bűnmegelőzés, gyermek és ifjúságvédelem. ... >>

Budakalászi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Földesi Tamás ( elnök ) ... >>

Budakeszi Városi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2092 Budakeszi, Szél u. 42.
képviselő: Érdi Tamás elnökhelyettes, Karvaly Nándor elnök
Bűncselekmények és baleset megelőzése, környezetvédelem, gyermek-és ifjúság védelem más társadalmi szervekkel és szervezetekkel együttműködve. ... >>

Budakörnyéki Lovas-Polgár- és Természetőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

2092 Budakeszi, Külterület hrsz. 10067/2.
képviselő: dr. Kánai Pál ( önállóan )
A magyarországi, elsősorban Buda környéki közrend és természetvédelem támogatása lovas polgár- és természetőr tevékenység által, továbbá e tevékenységet végzők érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Budaörsi Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,egyéb)

2040 Budaörs, Petőfi S. u. 59.sz.
képviselő: Bilisics Péter elnök
Közrend, közbiztonság védelme, egészségügyi tevékenység, gyermek,- környezetvédelem ... >>

Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége

(közbiztonság,egyéb)

2040 Budaörs, Boglárka u. 42.
képviselő: Halász Endre
Közrend, közbiztonság. ... >>

Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány

(közbiztonság)

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
képviselő: Dr. Városi László
Az Önkormányzat és a XII. kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési feladatainak anyagi támogatása. ... >>

Budapest II.kerületi Közbiztonsági Alapítvány

(közbiztonság)

1024 Budapest, Mechwart liget 1.
képviselő: Tusán Lászlóné ketten együtt, Verebes Pál ketten együtt
A II. kerületi Rendőrkapitányság híradástechnikai, számítástechnikai eszközeinek korszerűsítése, folyamatos fejlesztése;
A járműállomány korszerűsítése, a járőrgépkocsik számának emelése, karbantartásuk színvonalának javítása;
Az alapítvány pénzügyi lehetőségeinek függvényében többlet járőri státuszok biztosítása és fenntartása;
A kerület rendőrségi állományának rendszeres anyagi ösztönzése, a jól dolgozó járőrök, KMB-sek, nyomozók premizálása;
A rendőrség és az önkormányzat bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítása, javítása;
A rendőrség menedzselésének és propagandájának biztosítása.
A Budapest Főváros II. kerületében működő polgárőrségek támogatása. ... >>

Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2. VII/64.
képviselő: Szűcs János
1. A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a közrend- és közbiztonság védelme, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenység a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.
2. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lopott gépjárművek felkutatása, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Budapest Környéke Észak-Keleti Regionális Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

2101 Gödöllő, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Galyas Attila elnök, Vető József alelnök ... >>

Budapest XVIII.ker. AKCIÓ Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1181 Budapest, Havanna 44. III.em.14.
képviselő: Váradi József ... >>

Budapest XVIII.ker. Erzsébet-telepi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1183 Budapest, Felsőcsatári út 36.
képviselő: Fekete Jánosné, Horváth István, Majoros József
A hivatalos szervekkel - Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság, Mentők, ELMŰ - együttműködve aktív részvétel a polgárőr mozgalom céljainak megvalósításában, különös tekintettel a helyi környezet életfeltételeire való pozitív hatás; bűnmegelőzés, vagyonvédelem, közrend- és közlekedésbiztonság védelemre. A feladatokat nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. ... >>

Budapest XX. Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1203 Budapest, Baross utca 40-42.
képviselő: Mogyorósi János elnök ... >>

Budapest, II. Kerületi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1028 Budapest, Szabadság út 95.
képviselő: Fogarasi Gábor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal