Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 2230
4. oldal

Békére Keresők Alapítvány

(közbiztonság)

1062 Budapest, Aradi u. 30. I.em. 9.
képviselő: Takács Imre
Az erőszakmentesség egyéni és közéleti elterjedésének az előmozditása, valamint a felelős, lelkiismereti szabadságra tekintettel lévő adózás létrehozásának a támogatása. ... >>

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

5630 Békés, Petőfi utca 42.
képviselő: elnök Kesjár Mátyás
A bűncselekmények megelőzése, bűnelkövetési alkalmak korlátozása, közbiztonság javítása, környezetvédelem, gyermek és ifjúságvédelem. ... >>

Békéscsaba Jaminai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

5600 Békéscsaba, Pozsonyi u. 24.
képviselő: Breznyik András elnök
A bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok összefogása, összehangolása. A bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, és az együttműködés erősítése. ... >>

Békéscsabai Fényesi Tanyák Polgárőrség Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1036.
képviselő: elnökhelyettes Nógrádi Mihály, gazdasági alelnök Komáromi János, Nádudvari Lajos András
A bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, valamint a vagyonvédelem javítása, a lakossági biztonságérzet növelése az élet és testi épség óvásával és ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5600 Békéscsaba, Féja G. tér 1.
képviselő: Bugyinszki Tamás elnök
Békéscsaba városban a bűnügyek megelőzésében kíván segítséget nyújtani a Békéscsabai Rendőrkapitányság dolgozóinak, valamint a lakótelepen élő állampolgároknak. ... >>

Békéscsabai VII. ker. Polgárőrcsoport

(közbiztonság)

5600 Békéscsaba, Általános Iskola
képviselő: Cséfalvy Attila, Galbács József elnök, Markó János ... >>

Békéserdő Vizesfás Polgárőrség Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5641 Tarhos, Zöldfa utca 2.
képviselő: elnök Dolog György
Bűncselekmények elkövetésének megelőzése, a tulajdon védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, a közrend és közbiztonság védelme. ... >>

Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet

(közbiztonság)

5630 Békés, Petőfi utca 42.
képviselő: Gyarmati Sándor elnök
A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése. Az élet és a testi épség óvásával a lakossági biztonságérzet növelése. Közrend- és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

Békéssámsoni Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.
képviselő: alelnök Sütő Ádám, elnök Pintér Sándor, titkár Dunai-Horváth Anett
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munka végzése, a Magy köztársaság alkotmányos redjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Bekölcei Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3343 Bekölce, Béke út 43.
képviselő: alelnök Bartók Miklós, alelnök Burkus Zoltán, elnök Pozsik Zsolt, elnökhelyettes Kovács Csaba
a) rendszeres megelőzési járőrtevékenységet végez.
b) járőrszolgálatai során a község közútjait, közműveit ellenőrzi, a hibákról haladéktalanul tájékoztatást nyújt az illetékes szervek, hatóságok felé, szükség szerint a helyszínt biztosítja.
c) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
d) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
e) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység.
f) az egyesület és a polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítás, népszerűsítése.
g) a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Belegrád Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

4461 Nyírtelek, Belegrád út 58.
képviselő: Rácz Árpád
működési területén tevékenységével segítse elő a közrend és kölededés biztonság védelmét ... >>

Belezna Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

8855 Belezna, Kossuth L. út 130.
képviselő: Zsupek István
Bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem-, tűz-, természet- és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése. ... >>

Bélmegyeri Polgárőrség Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

5643 Bélmegyer, József A. u. 29.
képviselő: Veres László elnök
Közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, bűnalkalmak korlátozása érdekében a lakosság összefogása, személy- és vagyonvédelem. ... >>

Belső Terézvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 83-85.
Bejelentés alapján: A szervezet nem végez aktív tevékenységet. ... >>

Belső- Józsefvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1086 Budapest, Dankó u. 32.
képviselő: Náni Ferenc
közbiztonságvédelem ... >>

Belső-Ballószög Biztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Ballószög 140.
képviselő: Mészáros János elnök
A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény szellemében részt venni székhelyén, illetve minden szükséges esetben és helyen a lakosság, a települések, szervezetek és intézmények közbiztonságának védelmében, fejlesztésében, a bűncselekmények és balesetek megelőzésben, a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a jogtalanságok megakadályozásában, valamint a szociális, egészségügyi, és emberjogi szempontból hátrányos helyzetű emberek támogatásában. ... >>

Belvárosi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság)

1067 Budapest, Hunyadi tér 3.
Bejelentés alapján: A szervezet nem végez aktív tevékenységet. ... >>

Belvárosi Polgárőrség Veszprém

(közbiztonság)

8200 Veszprém, Kossuth L. u. 6.
képviselő: Kelemen Gábor ... >>

Belvárosi V.kerületi Polgárőrség Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Egyesület

(közbiztonság,oktatási)

1053 Budapest, Vámház kőrút 14.
képviselő: Dániel Adalbert
A közrend és közlekedésbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társasalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban; A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése; A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése; Külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Belvárosi Védelmi Alapítvány

(közbiztonság)

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.IV.em.406.
képviselő: Rónaháty István Dr.
Budapest Főváros - elsősorban Budapest Főváros belvárosának bűnmegelőzési feladatai ellátásának támogatása. ... >>

Benk Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4643 Benk, Petőfi utca 37.
képviselő: Halász Bertalan
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Bényei Polgárőrség

(közbiztonság)

2216 Bénye, Fő u.74.sz.
képviselő: Balatoni József titkár, Kiss Ágnes gazd. felelős, Racskó Károly elnök ... >>

Berceli Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

2687 Bercel, Béke út 1.
képviselő: Markó László ... >>

Berekböszörmény Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
képviselő: elnök Gyöngyösi János
Berekböszörmény közigazgatási területén a közbiztonság és a közlekedési helyzet javítása. ... >>

Berettyóújfalui Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
képviselő: elnök Mazács Ferenc
bűnmegelőzés, porgári védelmi tevékenység ... >>

Berhida Városi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Vámos Tamás elnök
Vagyonvédelem ... >>

Béri Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3045 Bér, Petőfi út 15-1.
képviselő: Orosz Péter
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, ezeket károsító jogsértések megelőzése. A bűnalkalmak csökkentése. A közterületek és a környezet rendjének védelme szervezett keretek között. A közbiztonság erősítése útján a közösség biztonságérzetének növelése, a lakosság nyugalmának biztosítása. Szerződéssel biztosított kapcsolattartás a Pásztói Rendőrkapitánysággal, Palotás Község Önkormányzatával, a szomszédos települések polgárőrségeivel, ezen szervek felkérésére segítségnyújtás. ... >>

Berzéki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3575 Berzék, Petőfi utca 52
képviselő: Balogh Ferenc ... >>

Besenyőteleki Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

3373 Besenyőtelek, Fő út 51.
képviselő: elnök Vincze János ... >>

Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 3.
képviselő: elnök Kiss Béla
segítségnyújtás a közbiztonság fenntartásával, javításával hivatásszerüen foglalkozó szervek munkájához, stb. ... >>

Besnyő Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2456 Besnyő, Fő út 35.
képviselő: Nagy Illésné elnök
Besnyő település közbiztonságának fenntartása, megerősítése, a büncselekmények megelőzése, a polgárok személy- és vagyonbiztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében résztvevők munkájának összehangolása. ... >>

Beszterec Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4488 Beszterec, Vöröshadsereg út 7
képviselő: Horváth Sándor
a működési területén a közrend, közbiztonság védelme, figyelőszolgálat teljesítése. ... >>

Bezerédi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8934 Bezeréd, Kossuth L. út 6.
képviselő: Dósa György, Élesné Sabján Ilona, Horváth Miklósné, Takács Róbert
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.
képviselő: Pénzes Ferenc elnök, Pénzesné Szép Anna elnökhelyettes
közbiztonság javítása, kármentés, katasztrófa elhárítás, bűnmegelőzés, környezetvédelem ... >>

Bicsérdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7671 Bicsérd, Ady E. utca 8.
képviselő: elnök Paragi Géza
a bűncselekmények megelőzésére és a különböző életformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, vagyonvédelem javításával, a lakosság biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, kapcsolattartás. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Biharnagybajomi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.
képviselő: elnök Kovács László
vagyonvédelem ... >>

Bihartorda Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.
képviselő: elnök Papp Ferenc István
Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában. ... >>

Bikácsi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,sport,oktatási,egyéb)

Bikács, Szabadság tér 1.
képviselő: Kovács László
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, tevékenységük összehangolása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A tömegsport és a tiatal tehetsége támogatása. ... >>

Bikali Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7346 Bikal, Zrínyi Miklós utca 2.
képviselő: elnök Bózsing György ... >>

Biztonságos Közlekedésért Alapítvány

(közbiztonság)

8000 Székesfehérvár, Sarló u. 16.
képviselő: Barkóczi József kuratórium elnöke
A biztonságos közlekedés érdekében a közlekedési morál javítása és a közlekedési balesetek számának csökkentése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Biztonságos Tárnokért Közhasznú Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 152.
képviselő: Kovacsics Péter Róbert elnök
bűncselekmények megelőzésében való köreműködés ... >>

"BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉSÉRT" Bűnmegelőzési Alapítvány

(közbiztonság)

5000 Szolnok, Csokonai út 8
képviselő: Héja Zoltán
a bűnmegelőzés és a kábítószerrel kapcsolatos problémák megoldása érdekében közreműködni,stb. ... >>

Biztonságos Vácegresért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2184 Vácegres, Szabadság u. 45.
képviselő: Csányi János (elnök) önálló képviseleti jogosult
A település biztonságának megőrzése, rend és tisztaság, törvényesség fenntartása, bűncselekmények visszaszorítása. ... >>

Boba Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

Boba, undefined
képviselő: Hegyi Ernő ... >>

Bocföldei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8943 Bocfölde, Petőfi S. út 2.
képviselő: Németh Antal
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával, a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Boconádi Polgárőrség Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,sport,érdekképviselet,egyéb)

3368 Boconád, Szabadság tér 1.
képviselő: alelnök Id. Blaskó Béla, alelnök Nagy Attila Sándor, elnök Gressai Ákos
A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki, a társszervekkel, szervezetekkel együttműködve.
- A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása.
- A lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
- A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, az áldozatok érdekvédelmének elősegítése.
- Sporttevékenységek szervezése, és egyéb speciális feladatok ellátása. ... >>

Bócsa Községi Polgárőrség

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6235 Bócsa, Rákóczi u. 27.
képviselő: Lengyel Gábor elnök
A Bócsa Községi Polgárőrség öntevékenyen részt vesz Bócsa község közigazgatási területén az állampolgárok vagyonának, a közterületek rendjének és biztonságának, valamint a környezet védelmének biztosításában; ennek keretében közreműködik a bűncselekmények és más jogsértő cselekmények megelőzésében, szükség esetén megakadályozásában, e feladatait az egyesületi tagok önkéntes és rendszeres figyelő (járőr) szolgálata útján látja el; felhívja a természetes és jogi személyeket a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételére; közreműködik a jogsértő cselekmények és elkövetőik felderítésében; szükség szerint eljárást kezdeményez az arra illetékes szervnél. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal