Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 2230
3. oldal

Bakonytérség közbiztonságáért (684/2004)

(közbiztonság)

2870 Kisbér, Városház tér 1.
képviselő: Gálos Csaba kuratórium elnöke
A Bakonytérség tizennégy településén élő lakosság védelmének növelése a bűnözéssel szemben. ... >>

Baktüttősi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8946 Baktüttös, Tanács köz 1.
képviselő: Kámán Alfréd
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Balassagyarmati Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 12.
képviselő: Hajnal Sándor ... >>

Balástyai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6764 Balástya, Rákóczi u.31.
képviselő: Dékány Péter elnök ... >>

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
képviselő: Balogh Csaba, Hansági Endre
A bűnmegelőzés érdekében az egyesület tagjai önkéntes, rendszeres és szervezett tevékenységet fejtenek ki:
A bűnalkalmak korlátozásával a bűnesetek mérséklésére, a vagyonvédelem javitására.
A város területén - felkérésre- rendezvények biztositásában és a közrend fenntartásában közreműködik ... >>

Balatonfenyves Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8646 Balatonfenyves, Úttörő utca 66.
képviselő: elnök Szabó Csaba
Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában. ... >>

Balatonfőkajári Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8164 Balatonfőkajár, Kosssuth u. 8.
képviselő: Bozsoki Sándor titkár, Danka Katalin gazdasági vezető, Takács Gergely elnök
Bűnmegelőzés ... >>

Balatonfüred Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8230 Balatonfüred, Csárda u. 4/4.
képviselő: Ruzsinszky Imre elnök
Bűnmegelőzés ... >>

Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8175 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
képviselő: Márkus Béla elnök
Bűnmegelőzés-vagyonvédelem ... >>

Balatongyöröki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8313 Balatongyörök, Kossuth L. út 29.
képviselő: Balogh Richard, Id. Bán Ferenc, Illés Zoltán, Marton Tamás, Mátrai Tibor
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a schengeni határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a balatoni vízimentés és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, balatoni vízimentő, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. A BgyPE és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változtatások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése;
külföldi, és magyar azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, megyei, regionális és országos rendezvények, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; a rendőri és rendvédelmi szervekkel, katasztrófavédelmi tűzvédelmi és vám hatósági, valamint a helyi (települési) önkormányzattal, iskolával kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8315 Gyenesdiás, Kossuth út 97.
képviselő: Bozsóky Ferenc, Szabó Sándor
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a balatoni életmentés, a vízi közlekedés szabályai, gyermek- és ifjúságvédelem, a strandi lopások, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek tagozatai és agglomerációs tagegyesületei és regionális szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. A polgárőr szervezetek (a továbbiakban együtt: polgárőrség) tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és alkalmazásának elősegítése. Érdekeik képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, vízi baleset-megelőzési, életvédelmi és környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése a tagszervezetekhez. A BVSZP és a polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai ? egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése, külföldi, azonos profilú szervezetekkel, szövetségekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása, szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése, a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, a polgárőrség általános érdekvédelme. ... >>

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52.
képviselő: Bende Ottó
A működési területén személyi és közösségi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság javítása útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erőseítése. A Bűn, és baleset-megelőzés, gyermek és ifjúságvédelem, környezetvédelem, állatvédelem, bűncselekmények károsultjainak érdekvédelme érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. ... >>

Balatonszabadi és Siójuti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

8651 Balatonszabadi, Vak B. utca 133
képviselő: elnök Kiss Tamás
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ a közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ a közösségi kapcsolatok erősítése, d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása, e./ az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Balatonszárszó Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.sz.
képviselő: Dr.Méhész László
A terület közbiztonságát szolgáló munka elősegítése, - A bűnmegelőzési munka javítása, pro- paganda elősegítése, - A bűnmegelőzés, a bűnüldözés és a felderítő munka hátterének javítása, a lakosság és üdülőtulajdonosok kom- fortérzetének, biztonságának javítá- sa. ... >>

Balatonszárszói Polgárőr Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

8624 Balatonszárszó, Szemesi utca 3.
képviselő: Apáti Kinga Csilla
A közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük javítása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik, mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, magánszemélyekkel, melyek segítik az egyesület eredményesműködését, céljainak megvalósítását. ... >>

Balatonszepezdi Polgárőrség

(közbiztonság)

8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
képviselő: Tari József ... >>

Balatonvilágos Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8171 Balatonvilágos, Dobó I. u. 89.
képviselő: Krutzler László ... >>

BALESETMENTES KÖZLEKEDÉSÉRT Alapítvány

(közbiztonság)

8840 Csurgó, Noszlopy u.41.
képviselő: Bódis Zoltán
A balesetmentes közlekedés elősegítése, tanfolyamok szervezése, a közlekedési balesetek súlyos sérültjeinek támogatá- sa. ... >>

Balinka-Mecséri Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8055 Balinka-Mecsér, Iskola utca 16.
képviselő: Király Kálmán elnök
Balinka-Mecsér község területén a közbiztonság erősítése, elsősorban a bűnmegelőzési feladatok szervezése és ellátása útján. Segíteni és támogatni a Rendőrség munkáját, így különösen: az észlelt bűncselekményekről a Rendőrség tájékoztatása, és a Rendőrség, illetőleg más hivatalos szervek informálása a bűnözés szempontjából fokozottan veszélyeztetett helyszínekről, vélt eseményekről. Ifjúságvédelemmel, családvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Balkányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

Balkány, Kossuth u.5.
képviselő: Járcsics István ... >>

Ballószögi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6035 Ballószög, Rákóczi utca 15.
képviselő: Somogyi Csizmadia Csaba elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományinak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása. ... >>

Balogunyomi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9771 Balogunyom, Rákóczi u. undefined 3.
képviselő: Nagy Ferenc ... >>

Balotaszállási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,sport,kulturális,egyéb)

6422 Balotaszállás, Balassi Bálint utca 10.
képviselő: Csorba Sándor elnök, Nagy István elnökhelyettes
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Továbbá a település kulturális, művelődési és sport tevékenységében aktív szerepet vállal. ... >>

Balsai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4468 Balsa, Szabolcsvezér út 32.
képviselő: Kovács József
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

BÁN-KA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

7914 Bánfa, Petőfi utca 11.
képviselő: elnök Bogdán József
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbefoglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervezet közötti bizalom, együttműködés és kapcsaolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása, közremüködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában, és a különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Bana Község Polgárőrsége (51652/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2944 Bana, Jókai u. 18.
képviselő: Vizkeleti István ... >>

Bánhorváti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3642 Bánhorváti, Szabadság utca 175
képviselő: Antal Lajos elnök
Működési köre:
- egyéb,
- jogvédelem ... >>

Bánrévei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3654 Bánréve, Dózsa Gy. u.1.
képviselő: Hajdú Gábor József ... >>

Barabás Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4937 Barabás, Árpád utca 7-9.
képviselő: Daróczy Pál
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Baracs Faluvédő Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2427 Baracs, Március 15. utca 13.
képviselő: Mezei János Zsolt elnök
Bűncselekmények megelőzése, település közbiztonság fenntartása, szervezeti összehangolás. ... >>

Baracskai Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2471 Baracska, Széchenyi utca 121.
képviselő: Bárkányi András László elnök
Baracska község területén a közbiztonság erősítése, elsősorban a bűnmegelőzési feladatok szervezése és ellátása, segíteni a rendőrség munkáját. ... >>

Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

7622 Pécs, Vargha D. utca 1.
képviselő: elnök Tóth Tibor, ügyvezető elnök Zámbó Péter
A közrend és közbiztonság erősítése, a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az államhatár őrizete, a gyermek és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárításában, valamint a környezet- védelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, polgárőr egyesületek rendszeres és hatékony működésének támogatása, munkájuk összehangolása, szakmai ismereteik fejlesztése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Baráti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9081 Győrújbarát, Fő utca 1.
képviselő: Horváth Csaba
Győrújbarát község közigazgatási területén belül a bűncselekmények megelőzése, a bűnelkövető körülmények feltárása, valamint a bűnalkalmak korlátozása és a vagyonvédelem javítása. Az egyesület céljainak megvalósításával igyekszik előmozdítani a lakosság biztonságérzetének növelését és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítését. ... >>

Barátság Polgárőr Egyesület Pér

(közbiztonság,egyéb)

9099 Pér, Petőfi u. 1.
képviselő: Biliczki József
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Barcsi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 90.
képviselő: elnök Győrvári Szabolcs
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ A közösségi kapcsolatok erősítése. d./ A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. e./ Az a./-d./ pontokkal kapcsolatos tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Bashalom Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

Tiszaeszlár-Bashalom, Kossuth tér 18/D.
képviselő: Zámbori Lajos elnök ... >>

Bástya I.kerületi Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/1.
képviselő: Molnár Attila, Szabady Tibor
Hozzájárulás Bp. I.kerülete közrendjének, közbiztonságának és védelmének fokozásához. ... >>

Bátaszék Város Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7140 Bátaszék, Hunyadi u. 46.
képviselő: elnök Farkas András
A polgári védelmi tevékenység és vagyonvédelmi tevékenység. ... >>

Batéi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7258 Baté, Fő utca 7.
képviselő: elnök Kurucz Zoltán
Baté község közigazgatási területén élő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítása, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Bátorliget Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4343 Bátorliget, Szabadság tér 4.
képviselő: Lisznyai Zoltán
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Bázakerettye és Térsége Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8887 Bázakerettye, Fő út 4
képviselő: Horváth Zoltán
A körjegyzőség közigazgatási területén a közbiztonság és a közlekedési helyzet javítása. A körjegyzőség közigazgatási területén elő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítása, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. Az egyesület működési körzetében közbiztonsági célú álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat működtetése. Rendszeres egyesületi foglalkozások keretében az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági vonatkozású tájékoztató előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése, a közösségi biztonsághoz szükséges állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kiadványok terjesztése, a közbiztonság megítéléséről, az önkormányzat, a rendőrség, más rendvédelmi szervek működéséről a lakossági vélemények közvetítése a helyi önkormányzati és állami szervek fórumain. Az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában történő részvétel, lakóterületükön a fiatalok részére programok, prevenciós előadások szervezése, a tömegsport népszerűsítése. Hátrányos helyzetű (kisebbségi, fogyatékos, nagycsaládos, szociálisan elmaradott) emberek beilleszkedését elősegítő közösségi programok szervezése, koordinálása, lebonyolítása, biztosítása. A külterületi lakosok érdekében cselekedni kívánó természetes és jogi személyek, egyesületek, alapítványok összefogása, helyi szövetségek, pályázati konzorciumok létrehozása, e szövetségek tevékenységének koordinálása. ... >>

Bazitai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út 3.
képviselő: Kokas József
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának, és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Becefai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 35.
képviselő: elnök Tolnai Krisztián
A bűncselekmények megelőzése és különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Becskei Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2693 Becske, Petőfi út 1/A.
képviselő: Pál László ... >>

Bedegkéri Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8666 Bedegkér, Rákóczi utca 147.
képviselő: elnök Kimmel László
Az egyesület célja, hogy elősegítse a Bedegkér községben a közrend és közbiztonság megszilárdulását, a személy és vagyonbiztonság növekedését. ... >>

Békásmegyeri Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

1039 Budapest, Boglár u. 12.
képviselő: Boros László ... >>

Bekecs Községi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

3903 Bekecs, Honvéd u. 54.
képviselő: Szegedi Sándor elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal