Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 2230
2. oldal

Apagy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4553 Apagy, Kossuth utca 145.
képviselő: Kosztyu László
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Aparhant Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7186 Aparhant, Kossuth u. 34.
képviselő: Minker Norbert
Bűncselekmények megelőzése, vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása. ... >>

Apátfalvi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6931 Apátfalva, Templom u. 57.
képviselő: Varga Mihály, elnök
Részvétel az Apátfalva község területén élők személyének, vagyonának, a közterület rendjének, biztonságának, környezetének védelmében. ... >>

Apc Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3032 Apc, Fő út 33.
képviselő: elnök Nagy Zoltán ... >>

Aranyosapáti "Közrend-és Közbiztonságért" Közalapítvány

(közbiztonság)

4634 Aranyosapáti, Kossuth utca 43.
képviselő: Orosz Sándor
a közrend és közbiztonság javítása és egyéb az alapító okiratban foglaltak szerint ... >>

Arló Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3663 Arló, Ady E. út 162.
képviselő: Schlága István elnök
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése, a település lakosságát, közösségi- és magántulajdont veszélyeztető káresemények megelőzése és elhárítása. A közbiztonság javítása útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok, együttműködések erősítése. Környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Ároktői Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3467 Ároktő, Széchenyi utca 75
képviselő: Kalóz Attila ... >>

Árpádföldi Polgárőr Segélyezési Alapítvány

(közbiztonság,egészségügyi,szociális)

1162 Budapest, Állás u. 17.
képviselő: Dr.Garzó András, Kiss Ferenc, Szabó Miklós
Szolgálatteljesítés közben, illetve azzal összefüggésben balesetet, sérülést, anyagi, erkölcsi és egészségügyi károsodást szenvedett, illetve elhunyt polgárőrök, illetve hozzátartozóik támogatása. ... >>

Árpádföldi Polgárőr Vagyon- és Ifjúságvédelmi Egyesület

(közbiztonság)

1162 Budapest, Csűr u. 9.
képviselő: Égerszegi Péter, Karsay István, Örkényi József ... >>

Árpádhalmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6623 Árpádhalom, Petőfi Sándor utca 17.
képviselő: Kovács Gábor, elnök
Árpádhalom község közbiztonságának, rendjének megteremtése, fenntartása. ... >>

ARRABONA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9024 Győr, Marcalvárosi Aluljáró
képviselő: Szvitek Norbert
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

Ásotthalom Közbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1.
képviselő: Szabó Jenő a kuratórium elnöke
Községi figyelőszolgálat létrehozása és működtetése. További célja a Mórahalmi Rendőrőrs működéséhez szükséges támogatása biztosítása. ... >>

Ásotthalom Községi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
képviselő: Pőcze Levente elnök ... >>

Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

9177 Ásványráró, Tűzoltó u. 1.
képviselő: Nagy Zoltán
Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására jelentkezők szervezése, egyesítése. A község közigazgatási területén rendvédelmi feladatok ellátása, együttműködés a rendőrséggel, illetve a helyi Körzeti Megbízottal, bűncselekmények megelőzése, bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, lakosság biztonságérzetének növelése. Tagjainak közösségi életre való nevelése. Tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Aszód Galga Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2170 Aszód, Hatvani u.1.sz.
képviselő: Kvaka István alelnök, Szenoránszki Ferenc elnök ... >>

Aszófői Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8241 Aszófő, Árpád út 2.
képviselő: Pungor György elnök
Polgári védelmi ... >>

Átányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3371 Átány, Szabadság út 1.
képviselő: Ötvös Károly (elnök)
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. b) a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. c) a társadalmi mukában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, baleset-megelőzési tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalon (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése, d) a rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. e) a község közigazgatási területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. f) emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás a Kszt. (1997.évi törvény) 26.§ c) pontjának 12. és 15. pontjában felsorolt tevékenység. ... >>

Avashegyért" Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 13. I/5.
képviselő: Antal József ... >>

Avasi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3529 Miskolc, Áfonyás 14
képviselő: alelnök Lakatos László, gazdaságvezető, titkár Korcsik Károly, Szakos István elnök ... >>

B-A-Z.Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Szeles út 73
képviselő: alelnök Cseh László, alelnök Karl Márton, alelnök Szarka András, kuratórium elnöke Csóra György, tiszteletbeli elnök Szatmári Gyula ... >>

Babarc Községi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület Babarc

(közbiztonság,egyéb)

7757 Babarc, Béke utca 41.
képviselő: elnök Virág István
a magán és közösségi tulajdon védelmének szükségességét érző állampolgárok saját elhatározáson alapuló, önkéntes és ellenszolgáltatás nélküli önvédelmi tevékenységének összefogása, összehangolása, e tevékenységeknek szervezeti keretek biztosítása. Az egyes tulajdonformák védelmével, az élet, testi épség óvásával a bűncselekmények megelőzése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolat, bizalom valamint az együttműködés fejlesztése, ezen keresztül a lakosság biztonságérzetének növelése. ... >>

Babarcszőlősi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7814 Babarcszőlős, Dózsa György utca 19.
képviselő: elnök Garai Gyula
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában. ... >>

Babócsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7584 Babócsa, Dózsa utca 7.
képviselő: Ránics János ... >>

Bábolnai Polgárőr Egyesület (51963/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.
képviselő: Sáhó András
Bűnmegelőzési feladatok,folyamatban lévő bűncselekmények elhárítását, megakadályozását elősegítő feladatokat látnak el. ... >>

Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8658 Bábonymegyer, Haladás utca 2.
képviselő: Pápai János
1./ Az egysület célja, hogy elősegítse Bábonymegyer községben a közrend és a közbiztonság megszilárdulását, a személy és vagyonbiztonság növekedését. 2./ Az egyesület folyamatosan figyeli a településen történő gyanús mozgásokat, a település nyugalmát zavaró történéseket. 3./ Az egyesület lehetőségei szerint járőrözési tevékenységet végez a település közigazgatási határain belül, különös figyelemmel a kereskedelmi és ipari létesítményekre. 4./ Rendellenességek esetén a törvény adta lehetőségek szerint intézkedik és haladéktalanul tájékoztatja az illetékeseket: Rendőrség, Önkormányzat. 5./ Részt vesz a település rendezvényein, igény esetén közreműködik azok lebonyolításában, rendjének fenntartásában. 6./ Részt vesz a bűnmegelőzési propagandában, feltárja a vagyonvédelmi hiányosságokat, a veszélyeztetési körülményeket. ... >>

Babóti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9351 Babót, Fő utca 66/1.
képviselő: alelnök Pokrócz László, elnök Balka Zsolt
A közrend és közlekedésbiztonság erősítése, bűncselekmény-, és baleset megelőzéshez szükséges információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, a lakosság önvédelmi törekvésennek támogatása, a bűn-és balesetmegelőző tapasztalatok és módszerek népszerűsítése, támogatása, a vagyonvédelem korszerűsítésének elősegítése, a hivatásos rendészeti szervek és a lakosság közötti együttműködés erősítése, bizalom kialakítása, a környezetvédelmi érdekérvényesítés elősegítése, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő tájékoztatások. ... >>

Bács-Kiskun Megye Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Endre Sándor elnök
Bűnmegelőzést, bűnűldözést szolgáló eszközök, módszerek fejlesztésének a környező megyékkel összehangolt segítése, a megye közbiztonságának javítása érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Bűnmegelőzési, Kábítószerelleni és Ifjuságvédelmi Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18.
képviselő: Szigeti László kuratóriumi elnök
Ösztönözni az állampolgárokat, azok csoportjait, valamint jogi személyeket és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat az ifjúság védelmére, a kábítószer-fogyasztás és a bűnözés megelőzésére, előmozdítsa és támogassa az ezekkel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokat, vállalkozásokat, kezdeményezéseket. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Közlekedési, Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti (Közbiz- tonsági) Alapítvány

(közbiztonság)

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
képviselő: Dr. Varga Péter alelnök, Gömöri Ferenc elnök
Összefogni az állampolgárokat,és a gazdasági társaságokat a közrend, a közlekedésbiztonság megőrzésében. ... >>

Bácsa Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

9030 Győr, Heltai Jenő út 8.
képviselő: alelnök Horváth Tímea, elnök Daszkalopulosz Vangelisz, titkár Kocsis László
A közbiztonság erősítése. A bűncselekmények megelőzése, azazzal kapcsolatos információk közvetítése rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása. A lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása. A vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése, a lakosság és a hivatalos rendőrségi szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése. Bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése. A közrend, az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások, jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Bácsalmás Vagyonvédelmi Közalapítvány

(közbiztonság)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 3.
képviselő: Dr. Horváth Zoltán elnök
Bácsalmás Rendőrörs illetékességi területéhez tartozó valamennyi település közrendjének, közbiztonságának védelme érdekében -elsősorban közvagyont, de ez mellett a magánvagyont is. Közreműködés egy városi komplex biztonsági riasztórendszer kiépítésében. ... >>

Bácsalmási Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6430 Bácsalmás, Honvéd u. 50.
képviselő: Ifj. Galaczi András ... >>

Badacsonytördemic Község Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 14.
képviselő: Bachmann Gábor titkár, Nagy Ferenc elnök, Tóth Csaba alelnök
Közrend és közbiztonság védelme ... >>

Bag Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

2191 Bag, Szt. Imre út 52.sz.
képviselő: Deme Endre ( alelnök ), Mezőfi Ferenc ( elnök ) ... >>

Bagodi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8992 Bagod, Kossuth út 128.
képviselő: Darvas Tünde Piroska
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúsági-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

BÁGYOGSZOVÁT Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9145 Bágyogszovát, Arany J. u. 1.
képviselő: Boda Tibor
A bűncselekmények, környezetkárosítás megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a község környezetének és tisztaságának megóvása. A bűnelkövetést, környezetkárosítást elősegítő körülmények feltárása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Bajai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6500 Baja, Árpád u. 8.
képviselő: Glavatity András
Az egyesület alapvető céljának tekinti, hogy Baja városában, mint civil szerveződés közreműködjön a lakossági értékek, vagyon védelmében különös tekintettel arra, hogy a közbiztonsági helyzet romlik, s az állampolgárok vagyonát fenyegető veszélyek növekednek. Ezért az egyesület együttműködve a Baja Városi Rendőrkapitánysággal, éjszakai járőrözést végez a város azon területein, amelyek a bűncselekmények elkövetése szempontjából fertőzöttek. /lakótelepek, külterületi mezőgazdasági földek, erdők/. Az egyesület felvállalja, hogy tájékoztató, megelőző tevékenységet folytat, amely keretében felhívja az állampolgárok figyelmét az értékeik szakszerű megóvására, a vagyonvédelem fontosságára, és megismerteti a lakosságot azon aktív és passzív eszközökkel, módszerekkel, amelyekkel értékeiket, vagyonukat óvni tudják a különböző veszélyektől. A közrend, közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás. ... >>

Bajánsenyei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. undefined 13/A.
képviselő: elnök Boncz László ... >>

Bajna Polgárőr Egyesület (52324/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2525 Bajna, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Horváth László elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. ... >>

Bajót Községi Polgárőrségi Egyesülete (51704/2002)

(közbiztonság,egyéb)

2533 Bajót, Kossuth L.u.153.
képviselő: Bognár Gábor
Működési területén a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem fejlesztése és ezek érdekében a lakosság összefogása a területén működő gazdálkodó szervezetekkel. ... >>

Bakony Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8420 Zirc, Petőfi u. 27.
képviselő: Horváth József elnök ... >>

Bakonyai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7675 Bakonya, Petőfi Sándor utca 30.
képviselő: elnök Galambos János, elnökhelyettes Galambos Csaba ... >>

Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.
képviselő: Schelbauer József elnök
A bűncselekmények megelőzése; a bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása; a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

Bakonysárkány Község Polgárőr Egyesület (2117/2004)

(közbiztonság,egyéb)

2861 Bakonysárkány, Béke u. 1000.
képviselő: Salamon László
Az egyesület tagjai tevékenységük során konkrét bűnmegelőzési feladatokat, a bűncselekmények elhárítását, megakadályozását elősegítő feladatokat, az elkövető büntetőjogi felelőségrevonását segíti elő. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal