Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
5. oldal

Bodrog Egyesület

(szociális,környezetvédelmi)

3943 Bodrogolaszi, Brádafalva u. 33.
képviselő: Tatár Antal ... >>

Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.
képviselő: Abai Erika, Dr. Mészáros Lajosné dr. Molnár Borbála, Hollós Jenő Józsefné
Az egyesület közhasznú tevékenységként környezetvédelemmel és állatvédelemmel foglalkozik, együttműködik a hasonló cél érdekében tevékenykedő más társadalmi szervezetekkel és magánszemélyekkel, illetőleg lehetővé teszi, hogy mások is részesülhessenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. Befogott ebek őrzése, értékesítése stb., zalaegerszegi állatmenhely működtetése. ... >>

Bogi-tó Természettudatos Életmód Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1147 Budapest, Fűrész utca 109. A.
képviselő: Salamon György, Semperger Lászlóné, Seresné dr. Prejer Katalin elnök
Az igény felkeltése az egészséges életmódra, alapvetően a természet-közeli és környezettudatos életmód lehetséges változatainak rendezésével, bemutatásával, néhány változatának gyakorlásához lehetőség biztosításával, a természetes biológiai fenntartású környezet kialakításával több hektáron a Délegyháza kerület 057/27 hrsz. alatt található Bogi-tónál. ... >>

Bokodi Gazdák és Földtulajdonosok Vadászati Közössége

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2855 Bokod, Erőmű út 3.
képviselő: Gerlinger József vadásztársasági gazdasági ügyintéző, Gulyás István vadásztársasági ügyvezető alelnök, Kozma vadásztársasági elnök, Simon Rajmund vadásztársasági erdő- és vadgazdálkodási ügyintéző, Szűcs Ferenc elnökségi tag, fegyelmi biztos
Vad- és természetvédelem, vadászat, vadgazdálkodás. ... >>

Boldog Állatok Alapítvány és Öko Park

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2194 Tura, Madách u. 6.
képviselő: Farkas Márta ( elnök )
Állatok és a természet védelme. ... >>

Borbolya Környezetvédelmi és Természetjáró Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1086 Budapest, Dobozi utca 41. B. IV//2a.
képviselő: dr. Nagy Attila
környezet- és természetjáró, gasztronómiai és turisztikai közhasznú tevékenység végzése ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Selyemréti u. 1.
képviselő: Zárdai István elnök
Az érdeklődés felkeltése a természetjárás iránt. A természetjáró tevékenység elősegítése. ... >>

Borsodért Ifjúsági Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 57.
képviselő: Majoros János elnökhelyettes, Nagy Péter elnök, Okos Judit titkár ... >>

Borszörcsökért Alapítvány közhasznú

(tűzoltó,sport,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8479 Borszörcsök, Arany J. u. 7.
képviselő: Zsigmond Károly képviselő
Borszörcsök községben élők szociális, kultúrális ellátási szintjének javítása az alábbiak szerint: a./ Kultúrlis te- véknység/ pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kultúrális örök- ség megőrzése, hagyományőrzés, kisebb- ségi, nemzetiségi kultúra ápolása/, b./Sporttevékenység /pl. sportélet támogatása/, c./ Szociális tevékenység pl.családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása/, d./ Polgári védelmi, tűzoltósági tevé- kenység, e,/ Környezetvédelmi tevékeny- ség /pl. természeti környezet védelme, épitett környezet védelme, állatvédelem f./ Településfejlesztési tevékenység. ... >>

Botpusztai Környezetért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2091 Etyek Botpuszta, Gesztenyés út 5.
képviselő: Dr. Török Szabina elnök
Botpuszta és Etyek területén a természetet és az épített környezetet védje és a helyi hagyományokat ápolja. ... >>

Bottyán EQUUS Hungaria Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2162 Őrbottyán, Erkel Ferenc utca 0246/1
képviselő: Vörös Regina
A gondozásba vett lovak fajtájának,korának és élettani szükségleteinek, megfelelő életfeltételeinek biztosítása. Állatpanzió, állatmenhely működtetése. Belföldi vagy külföldi, magán vagy állami tulajdonú sérült,beteg lovak ápolása felépülésükig,kiöregedett lovak tartása életük végéig. Sérült, lovaglásra, kocsizásra alkalmatlan lovak befogadása és tartása, gondozása életük végéig, ha a tulajdonos nem szeretné elaltatni. ... >>

Böczör Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7533 Hedrehely, Szabadság utca 9.
képviselő: elnök Jankovich Béla, elnökhelyettes Dr. Boda Pál
1. A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználatra és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, 2. Továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással. 3. A legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

BÖLCSKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(környezetvédelmi)

7025 Bölcske, Kossuth u. 5.
képviselő: Kanász István, Mihalovics György
A közrend, közbiztonság védelme ... >>

Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Börgöndi Fő út 18.
képviselő: Horváth Ákos
Börgöndpusztáért községben és környékén a természeti és épített környezet eredeti állapotának megőrzése; a község hagyományainak felkutatása, a falukép megőrzése, sportrendezvények, kirándulások szervezése; a település zöld területeinek növelése. ... >>

Börzsöny Baráti Kör

(környezetvédelmi)

2638 Kemence, Felszabadulás u.77.sz.
képviselő: Dr.Baráth Endre ... >>

Börzsöny Természet-és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2120 Dunakeszi, Kertész u. 1.sz.
képviselő: Nagy Csaba elnök
Pest és Nógrád megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló tevékenységek támogatása. Veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme. Kultúrális és történelmi emlékhelyek védelme. ... >>

Börzsönyvidék Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2624 Szokolya, Külterület 099/4 hrsz.
képviselő: Molnár Péter elnök
Helyi és körzeti területfejlesztési és környezetvédelmi tevékenység. Ismeretterjesztés a helyi turisztikai és kulturális lehetőségekről. Továbbképzés megteremtése fiataloknak és munkanélkülieknek. ... >>

Búbánatvölgyért Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Tevékenységet Szervező Alapítvány (52268/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2500 Esztergom, Búbánatvölgy, Fenyveres u. 1.
képviselő: Harcsa Gábor kuratóriumi elnök
A természetvédelmi értékek fenntartása, fejlesztése. ... >>

Bucsai Vagyon és Polgárvédők Egyesülete

(környezetvédelmi)

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
képviselő: Török Sándor
Működési területén található köz- és magántulajdon fokozott védelme, a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük szervezeti összehangolása. A társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, elősegítése. ... >>

Buda XI. Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1113 Budapest, Tas vezér 49.
képviselő: Szivér László ... >>

Budafok-Tétény Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1223 Budapest, Jókai M.35.
képviselő: Piróth Béla
Budapest XXII. kerületi tűzoltóságnak tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekkel kapcsolatos kárelhárítási tevékenységének az elősegítése. ... >>

Budajenő Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2093 Budajenő, Kossuth Lajos utca 7.sz.
képviselő: Gyöngy Árpád elnökhelyettes, Tamás Szóra Jánosné elnök
Az egyesület működési területén lévő természeti és épített környezeti értékek védelme, megőrzése. ... >>

Budakalászért Védegylet

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
képviselő: dr. Hantos István, Nógrádi Zoltán, Raczkó Zoltán elnök, Szabó Zoltán, Vitézné Deák Katalin
természetvédelem, környezetvédelem, községfejlesztés, településfejlesztés, civil kontroll ... >>

Budakalászi Duna-partért Egyesület

(környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Harcsa u. 6.
képviselő: Braun Péter elnök (önállóan: a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlásának a gazdasági felelőssel együttesen).
Budakalászon az úgynevezett Duna-parti részen (beleértve a Duna, Barát patak, 11-es út és Budakalász északi közigazgatási határa által behatárolt területet) élők érdekeinek képviselete. A fentiekben körülhatárolt terület fejlesztése, különös tekintettel a környezetvédelmi, infrastrukturális és árvízvédelmi viszonyokra. ... >>

Budakeszi Állat- Természet és Környezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.sz.
képviselő: Ráczné Gózon Éva alelnök, Somos Katalin alelnök ... >>

Budakeszi Fűzfa Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

2092 Budakeszi, Fűzfa u. 6.
képviselő: Berlinger Gábor elnök, Korondy Tamás alelnök
környezetvédelem, kultúra, sport ... >>

Budakeszi Jövőjéért Zenei Egyesület

(környezetvédelmi)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Hegedűs Irén titkár, Subicz Attila elnök ... >>

Budakeszi Kárpótlási Földtulajdonosok Érdekvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2092 Budakeszi, Fő u. 108.
képviselő: Gaál Judit Ilona elnök
A kárpótlási földek rendeltetésszerű és egyéb hasznosítása, értékének növelése érdekében a földtulajdonosok érdekeinek képviselete, környezetvédelem. ... >>

Budakeszi Kisgazda Polgári Egyesület

(környezetvédelmi)

2092 Budakeszi, Fő 108. Művelődési Központ
képviselő: Lajos István elnök
Agrár- és környezetvédelem ... >>

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 6.
képviselő: dr. Vermes László
a Budai Hegység és Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása. ... >>

Budaörs Óvárosért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Pozsonyi u. 4.
képviselő: Molnár Józsefné
Az egyesület fórumot teremt a budaörsi lakossági kezdeményezéseknek, véleményeknek, képviseli az érdekeit és segítséget nyújt az érdekérvényesítéshez a budaörsi épített és természeti környezet védelme, a helyi építészeti, műemléki jellegű, kulturális és művészeti értékek feltárása, megőrzése és védelme érdekében. ... >>

Budaörsi Lakótelep - Szépítő és Szabadidő Egyesület

(környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Szabadság u.119.sz.Alagsor l.
képviselő: Jenei Gábor, Persányi Miklós ... >>

Budapest Társaság

(környezetvédelmi)

1134 Budapest, Váci út 63.
képviselő: Weszelovszky Zoltán dr. ... >>

Budapesti Barlangkutatók Természetvédő Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1213 Budapest, Erdősor út 155.II.em.6.
képviselő: Szili Mátyás
Magyarország barlangjainak és karsztvízrendszereinek feltáró kutatása, tudományos vizsgálata, valamint az eredmények dokumentálása és publikálása. ... >>

Budapesti Denevérvédelmi Csoport

(környezetvédelmi)

1131 Budapest, Futár u. 7.
képviselő: Molnár Viktor, Molnár Zoltán ... >>

Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete

(környezetvédelmi)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
képviselő: Tóth Lászlóné dr.
A macskatartás társadalmi szintű ápolása, a fajtamacska tenyésztésének népszerűsítése, a macskatartók és tenyésztők összefogása, különös tekintettel a városi macskatartás által felvetett problémákra, klubszerű fórum megteremtésével a tagok bevonása az egyesület munkájába, a fajtamacska tenyésztés szervezése és származási nyilvántartása, eredményeinek bemutatása, a macskatartók és tenyésztők érdekeinek képviselete és védelme, szakismereteik gyarapítása, a fajtamacskák exportjának és importjának megszervezése. ... >>

Budapesti Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1053 Budapest, Kossuth L. utca 14-16.
képviselő: Götz Eszter titkár, Ráday Mihály / elnök
a főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának elősegítése. ... >>

Budavári Nemzeti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1011 Budapest, Corvin tér 1.
képviselő: Molnár György, Zord Károly, Zord Károlyné
Hagyományőrzés, épített és természeti környezet védelme. ... >>

Búzavirág Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviselő: Bodor Szilvia titkár, Orosz Sándorné elnök, Rendek Lászlóné elnök h.
A környezet-és természetvédelmi tevékenység minél szélesebb körben történő megismertetése és gyakorlati alkalmazása., A környezeti tudat erősítése., A fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításának előmozdítása., Természeti értékek felmérése, bemutatása, megismertetése., Környezetszennyező tevékenységek visszaszorítása., A homokháti vízrendszer helyreállításának előmozdítása., Ökológiai hálózat kialakításának előmozdítása (ECONET). ... >>

BÜKK-LIGET Erdő-mező-kert Barátai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Fazola H. út 22. fsz./3.
képviselő: Fodor András elnök
Az egyesület cékitűzése a Bükk-hegység és a hozzákapcsolódó körzeteiben (Varbó-tó stb.) erdő, mező, kertes környezetünk magán és közterületi természetvédelem fejlesztés. ... >>

Bükkösdi Humanista Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7682 Bükkösd, Kossuth Lajos utca 71.
képviselő: elnök Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
Működési területén társadalmi, gazdasági-környezeti, szociális fejlesztési programok kidolgozása, kezdeményezése és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. Az anyagilag és/vagy erkölcsileg nehéz helyzetbe került, leszakadó rétegek felzárkóztatása, esélyegyenlőségük előteremtése és segítése. Az emberi jogok védelme, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Demokratikus párbeszédek kialakítása. Társadalmi nemzetiségi-etnikai, nemi hovatartozásból keletkező hátrányok és megkülönböztetések leküzdésében való szerepvállalás. Helyi és nemzetközi környezeti és társadalmi problémák felmérésének, kezelési stratégiájának kidolgozásának elősegítése, közösségi akciók kezdeményezése, szervezése. Védett növények, állatok és a meglévő értékes természeti környezet megóvása és megismertetése a társadalom különféle rétegeivel. A fiatalok társadalmi szerepvállalásra és környezettudatos életmódra nevelése, képzése. A fenti célok megismertetése és minél szélesebb körű elfogadtatása. ... >>

Candela Egyesület Értékes Világunkért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2119 Pécel, Mikszáth u. 10.
képviselő: Kolozsvári Tamás elnök, Vígh Lívia elnök
természetvédelem, állatvédelem ... >>

"CANIS MINOR" Nyomkövető Kutyás Egyesület

(sport,oktatási,környezetvédelmi)

1107 Budapest, Balkán utca 18. VIII./24.
képviselő: Gáspár Ildikó, Koncz Ildikó, Szikora Sándor
Az általános és speciális kutyakiképzés és kutyás sportok iránt érdeklődő személyek tömörítése, a speciális kutyakiképzés fejlesztése, elősegítése és a kutyakiképzés iránt érdeklődők tájékoztatása, ismereteinek bővítése. ... >>

CANISPRO Hungary Állatvédő Alapítvány

(környezetvédelmi)

2623 Kismaros, Szokolyai u. 2118/1.
képviselő: Pajor Andrea elnök
Bajba jutott, segítségre szoruló állatok, elsődlegesen kutyák mentése, felkarolása. ... >>

Carbonarium Egyesület

(környezetvédelmi)

2141 Csömör, Csalogány u. 31.
képviselő: ifj. K. Szabó Zoltán elnök, K.Szabó Miklós
környezetvédelem ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal