Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
4. oldal

Bedegkéri Faluszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

8666 Bedegkér, Rákóczi u.147.sz.
képviselő: Andók Lászlóné ... >>

Békés - Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

(környezetvédelmi)

5720 Sarkad, Kossuth utca 22.
képviselő: elnök Dr. Sipos Lajos, Jova Tibor
Lehetőséget biztosít tagjai számára a közös pályázati lehetőségek együttes kiaknázására, más, működésüket, fejlesztésüket, feladataik egyéb megvalósítását szervezeteik létrehozásának előkészítésére, elősegítse a térség euroatlanti integrtációját. ... >>

Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

5630 Békés, Kispince utca 44.
képviselő: elnök Dacziné Dúzs Julianna, elnökhelyettes Csarnai Erzsébet, titkár Budai László
A biogazdálkodás segítése, terjesztése, érdekképviselete, minőségileg értékesebb, egészségesebb termékek előállításának elméleti és gyakorlati kimunkálása, szaktanácsadás, ökológiai szemléletű kirándulások honi és külföldi szervezése, rendszeres tanácsadó szolgálat az ökológiai termelés, az ökológiai termékek fogyasztása érdekében. ... >>

Békés Megye Fenntartható Környezetéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5900 Orosháza, Szabadság tér 3. I./8.
képviselő: alelnök Héjja Ernőné, elnök Szin Jánosné, elnökhelyettes Némethné Benczúr Márta
Békés megye vidékfejlesztési tervezésében való aktív részvétel, kiemelt hangsúlyt fektetve a vidék belső energiájának kibontakoztatására, az elmaradottság felszámolására, valamint az életkörülmények javításával a vidéki népesség helyben tartására. További célja a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosítása, és az önszerveződő helyi közösségek létrejöttének generálása. Közre kíván működni Békés megye környezetének megóvásában, természeti és kulturális értékeinek ápolásában és megőrzésében. ... >>

Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Balogh Lajos, szakmai elnök Lipták István
Közreműködés a lakosság polgári védelmi, katasztrófaelhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében. ... >>

Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Kertész Gábor
A természeti környezet megóvása, ápolása, különös tekintettel a Peresi-Holtágra és környezetére. ... >>

Békés-Park Természetvédelmi és Szabadidőpark Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Október 6. utca 5.
képviselő: elnök Fábián Ferenc, titkár Fábián Lászoó
Szabadidőpark működtetése. Természetvédelem. Oktatás. ... >>

Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bocskai utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Végh László
Békéscsaba köztereinek szépítése, a volt ártézi kutak helyreállítása, a közterületek kulturális örökségeinek megóvása, szépítése. Békéscsaba történelmi és kulturális emlékeinek védelme, a város történelmében jelentős eseményeknek tárgyi emlék állítása. A város közterületein lévő szobrok és térplasztikák számának gyarapítása, elsősorban a városban élő képzőművészek munkáinak felhasználásával. ... >>

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Vandháti út 2/1.
képviselő: elnök Dr. Árusné dr. Juhász Györgyi, titkár Gubis Katalin
Állatvédelem, környezetvédelem, kóbor állatok befogása, állatotthon, örökbefogadó állomás létesítése, ismeretterjesztés. A Békéscsabai gyepmesteri telep és kutyamenhely szerződéses üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása és benne a veszélyes állati hulladék kezelés. ... >>

Békéscsabai Árpád Strand-Fürdő Barátainak Egyesülete

(környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 9.
képviselő: Turay Ferenc
Az intézmény fenntartása, fejlesztése érdekében felhasználják baráti és munka kapcsolataikat. A szabadidő egészséges és kulturált eltöltése. Baráti találkozók szervezése, melyek nyilvánosak, azokon bári részt vehet. Az intézmény fejlesztése érdekében különböző pályázati lehetőségek figyelése, pályázati anyag elkészítésének és a pályázat beadásának koordinálása. A strand rüdő turisztikai célra való hasznosítása. ... >>

Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Dr. Simon Mihály elnök
A város védése és szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, a haladó hagyományok ápolása, a városlakó haza- és városszeretetének fejlesztése, aktivizálása. ... >>

Békéssámson Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

5946 Békéssámson, Szabadság u. 108.
képviselő: Györgyi Ferenc, Tóth István elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátásra önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Békésszentandrási Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

5561 Békésszentandrás, Szabadság u. 16.
képviselő: Bobvos János elnök
A kisiparosok, valamint más egyéni vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás eredményes gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. Kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Bél-kő Környezet-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 14.
képviselő: elnök dr. Hardicsay Sándor Lóránt, elnökhelyettes Ipacs László
a végelszámolással, jogutód nélkül megszűnt BÉCEM Rt. által korábban működtetett és rekultivált mészkőbánya környezetszennyezésének megszüntetése és kármentesítése a Bélapátfalva külterületi 0140/2, 0179/3. és 0179/5. helyrajzi számok alatti ingatlanok védett természeti területté és a Bükki Nemzeti Park részévé történő nyilvánításának a megvalósulása érdekében. ... >>

Belfegor és Maci Állatmenhely Alapítvány

(környezetvédelmi)

2030 Érd, Kerülő u. 44.
képviselő: Kóródi Gizella elnök
Gazdátlan macskák és kutyák elhelyezése és gyógykezelése. ... >>

BELLA Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2700 Cegléd, Népdal u. 30.
képviselő: Halmi Tibor Györgyné elnök
A kidobott, megunt állatok befogása, elhelyezése, beteg, sérült idős állatok ellátása, gyógykezelése, az állatok számára mefelelő otthon keresése, állatmenhely fenntartása, működtetése. ... >>

Belsőbárándért Érdekvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8128 Belsőbáránd, Seregélyesi út 9.
képviselő: Magdáné Salga Nikolett elnök
Környezet védelme, hagyományápolás, falusi turizmus fejlesztés, közösségi ház fejlesztés, sportrendezvények, kirándulások szervezése, természet védelme, falu lakosságának érdekképviselete. ... >>

Belvárosi Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1053 Budapest, Ferenczy I 28.
képviselő: Boór Erzsébet, Czencz Lászlóné, Frankné Sziráky Anna, Papp Erzsébet, Szalma Béla dr., Szendrey Jenőné ... >>

BENTA-kör (Állat,Természet és Környezetvédők Tárnoki Egyesülete)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2461 Tárnok, Tabán u. 28.
képviselő: Bangó Szilvia elnök, dr. Zsigmond Réka alelnök, Jelencsik József alelnök, Szolnoki Gábor alelnök, Vilheim Kinga alelnök
élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélése minőségének javítása minden területen, amelyre az állat- és természetvédelmi törvény kiterjed ... >>

"BERCELÉRT" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2687 Bercel, Béke utca 1.
képviselő: Dobrocsi Lajos
Elősegíteni és támogatni a településen és környezetében a természeti értékek megóvását és védelmét, az egészségesebb életkörülmények kialakítását, a civil társadalmi környezet megteremtését, a körenyezettudat formálását, a nevelés, az oktatás, a képzés, a közművelődés és a sport teljes eszközrendszerével. A közalapítvány kiemelten támogatja az egészségesebb, szebb rendezettebb település arculat kialakítására irányuló környezetvédelmi tevékenységet és kezdeményezéseket. Anyagi támogatással ösztönzi a községi hagyományok ápolását, hagyományőrző találkozók megrendezését, a helytörténeti kutatómunkát, valamint a kulturális, tömegsport és szabadidős tevékenységeket, az egészségügyi ellátás javítását. A közalapítvány célja továbbá a művelődés újabb formáinak meghonosítása, a falu lakóinak érdeklődési és szemléletbővítési lehetőségének elősegítése, informatikai hozzáférés biztosítása, ezért támogatja az oktatással, neveléssel kapcsolatos feladatok végzését, teleház működtetését. ... >>

Bereg Térségi Fejlesztési Társulat

(kulturális,környezetvédelmi)

4800 Vásárosnamény, Tamási Á.u.1. út 1.
képviselő: Jüttner Csaba
A társuló önkormányzatok az egymásra utaltság, az azonos társadalmi, gazdasági helyzet, lakossági munkakörülmények azonosságán alapuló települési fejlesztési gonok közös összefogással történő emgoldására határozták el a kistérségi fejlesztési társulat megalakítását.A társulat céljainak elérése érdekében a következő tevékenységeket folytatja: tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, kuturális örökség megővása, műemlékvédelem, ermészetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, esélyegyenlőség elősegítése, euro-atlani integráció elősegítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4841 Jánd, Arany János tér 1/ A.
képviselő: Toldi Zoltán elnök
Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása, környezeti nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása, természetvédelem, állatvédelem és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

"Beregsurány község fejlődéséért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

4933 Beregsurány, Rákóczi utca 1.
képviselő: Grácsin Erika
Beregsurány község fejlődését szolgáló beruházások támogatása a népességmegtartó képesség növelése érdekében. ... >>

Beretzk Péter Természetvédelmi Club

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1.
képviselő: Sára Endréné elnök ... >>

Berhidai Temetőért Alapitvány

(szociális,környezetvédelmi)

8181 Berhida, Veszprémi u.
képviselő: Héninger László
a Berhida, Péti utcai köztemető karbantartása, a kornak megfelelő temetői kataszter kialakitása, a tér gondozása, a terület takaritása, parkositása. ... >>

Berzsenyi Dániel Vadgazdálkodási Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8706 Nikla, Berzsenyi utca 9.
képviselő: Tálos László
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználatra és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, - a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, - szakszrű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával,- és példás egyesületi élettel-, tagjai részére, kultúrált sport-vadászati, - és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel - lehetőségét biztosítsa. ... >>

Bese Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. I./10.
képviselő: Török Hunor Attila
természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, egyéb, az alapszabályban meghatározottak ... >>

Bia Futura Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula utca 71. fszt./2.
képviselő: Molnár Tibor
Az ember és a természet egészséges létének egyidejű fenntartása, a helyi természetvédelem, tájvédelem érdekében való közös cselekvő fellépés. A társadalom és a környezet egészséges fejlődésének elősegítése, fenntartása. Az egyesület vallja, hogy az emberi egészség, a környezeti kultúra, az emberi kapcsolatok harmóniája nélkül elképzelhetetlen a fenntartható társadalmi lét. A művelődés, a kultúra és az oktatás, mint az emberhez méltó lét szerves része alapvető emberi jog és a társadalom fejlődésének stratégiai ágazata, amely a természeti környezetet kímélő értéktisztelő, humánus társadalom alapja. Az egyesület együttesen kezeli a gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket, azokat egy szintre emeli, és mindezek középpontjába helyezi az embert. Az egyesület célja a társadalom-, gazdasági- és környezetpolitika képviselete és megvalósításának elősegítése, amely rövid és hosszú távon garantálja az egyén és a társadalom, illetve a társadalom és az ökológiai érdekek összhangját, és ennek alapján az emberi élet minőségének jobbítását. Az egyesület cselekvési területén együttműködik a helyi önkormányzatokkal, gyakorolja véleményező javaslattételi jogát, illetve a tervezett döntések kapcsán civil kontrollt alkalmaz. Az egyesület együttműködik más hasonló célú helyi, kistérségi, regionális és országos szervezetekkel, segítve egymás munkáját és erősítve azok hatékonyságát. ... >>

Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra-és Tájvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Ürgehegy Mészáros pince 4852/1 hrsz.
képviselő: Rigó Zoltán László elnök
Biatorbágy és környékének elsősorban a szőlő kultúráknak a védelme és fejlesztése. A a helyi turizmus fejlesztése. Táj-és környezetvédelem. ... >>

Biatorbágyi Tájvédő Kör

(környezetvédelmi)

2051 Biatorbágy, Szabadság u.3.sz.
képviselő: Tüske Emil ... >>

Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4177 Földes, Kálló háti tanya
képviselő: Ványi Róbert elnök
környezet és természetvédelem ... >>

Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4177 Földes, Kálló-háti tanya (Fő u. 33.)
képviselő: Gyarmathy István elnök, Ványi Róbert titkár ... >>

Bihari Agrárenergetikai és Környezetgazdálkodási Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.
képviselő: elnök Pálfiné Pántya Anikó
agrárenergetikai és környezetgazdálkodási tevékenységet végző, alapanyagot előállító szervezetek szakmai érdekképviselete, továbbképzése. ... >>

Biharnagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

4172 Biharnagybajom, Posta u. 7.
képviselő: elnök Dobos Sándor
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás ... >>

Biharugrai Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5538 Biharugra, Széchenyi utca 30.
képviselő: Tóth Gyula, Tóth Julianna
környezetvédelem, természetvédelem ... >>

Bikág-Völgy Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7381 Kisvaszar, Bikág völgy 4.
képviselő: elnök Kovács Mónika
családi, rokoni kapcsolatokat összefogó helyi szerveződésként. Távlati célja a Nemzeti Földalap és a Mecseki Erdészeti Rt. tulajdonában lévő erdők, földek bérbevétele, az egyesület székhelye környékén kiemelkedő adottságú vadállomány védelme, élőhelyének hosszú távú biztosítása, a szakszerű vadgazdálkodás megszervezése, a helyi és térségi, valamint a földtulajdonosi érdekek hosszú távú érvényesítésének szorgalmazása. A tagjai részére vadászati lehetőség biztosítása és az ehhez kapcsolódó anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. A természetközeli sportmozgalmak népszerűsítése. Az egészséges életmód, a kulturált szabadidő eltöltésének megszervezése. A tagok vadász, lövész-sporttal kapcsolatos szabadidőprogramjainak szervezése. A vadász, lövész-sportok népszerűsítése, fiatal tehetségek felkarolása. Működési területén tevékenységének propagálása, sportvetélkedők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. A területét érintő gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel a vadász és sporttevékenységgel kapcsolatban történő együttműködés. ... >>

BIO ÉLETMÓD Regionális Egyesület

(környezetvédelmi)

7626 Pécs, Búza tér 6 B.
képviselő: elnök dr Tóth Sándorné
az európai integráció küszöbén az ökológiai és a környezetvédelmi szemlélet a gazdasági és társadalmi szférában minél magasabb körben népszerűsítse és terjessze. ... >>

BIO-LOGI Természetvédelmi, Halászati, Vadászati, Erdészeti Innovációs, Kutató és Képző Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3530 Miskolc, Görgey Arthúr utca 5
képviselő: Cserép János, Szentpéteri István
Magyarország természeti értékeinek megőrzése érdekében a természeti értékek hasznosításának olyan formájú kutatása, fejlesztése, és gyakorlati alkalmazásának modellezése, amelyben a fenntartható fejlődés gondolatát valósítja meg, illetve a természeti értékek védelmét biztosítja. Ezért olyan típusú hasznosításokat keres, amelyben a gazdasági, ökológiai és szociális szempontok együttkezelését tudja biztosítani.
a./ Kutatóhelyek alapítása és működtetése.
b./ Tan- és Kutatógazdaság létrehozása és működtetése.
c./ Tan- és Kutató Tógazdaság létrehozása és működtetése.
d./ Tan- és Kutató Vadászterület kialakítása és működtetése.
e./ Az organikus mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás megismertetése.
f./ A gazdálkodók segítése a jövedelemtermelésben, a piacra jutás megteremtésével.
g./ A hagyományokra és a táji értékekre épülő turizmus fejlesztése.
h./ A természetes környezet megőrzése és fejlesztése.
i./ Egyetemi hallgatók és oktatók szakmai munkájának fejlesztése, munkájuk támogatása.
j./ Egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének támogatása.
k./ Új képzési formák, szakok, tananyagok, segédletek elkészítésének támogatása.
l./ Szabadidős sporttevékenységek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

BIOETANOL Egyesület

(környezetvédelmi)

7431 Juta, Nagy István utca 14.
képviselő: elnök Futó Gábor
Megújuló energia felhasználásának elősegítése a közlekedésben, a környezettudatos közlekedés elterjesztése. A bioetanolnak, mint hétköznapi üzemanyagnak a népszerűsítése, használatának segítése. Az újfajta bioüzemanyagok használatával a közlekedési jellegű károsanyag kibocsátás csökkentésének elősegítése. Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. ... >>

BIOKULTÚRA Közép-Magyarországi Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Pozsonyi u.52.sz.
képviselő: Obreczán László elnök
Az ökológiai (bio) gazdálkodás népszerűsítése, érdekvédelme, az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának felújítása. ... >>

Biológiai Szúnyoglárvaírtásért Egyesület

(környezetvédelmi)

5540 Szarvas, Bethlen G. utca 6. B. I./4.
képviselő: elnök Rosta Sándor, főtitkár Dr. Szitó András
Todományos tevékenység, környezetvédelem. ... >>

BIOPROM Egyesület

(környezetvédelmi)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.IV.e.3.
képviselő: Fonál Klaudia
A környezet-tudatos gondolkodás és magatartás terjedésének előse- gítése, elsősorban a fiatalok körében. ... >>

Blöki Állatotthon Alapítvány

(környezetvédelmi)

2750 Nagykőrös, Árboz dűlő 36. 0219/6.hrsz.
képviselő: P.Nagy Gyula elnök
Gazdátlan, elkóborolt kutyák és macskák elhelyezése, ellátása és állatorvosi kezeltetése. Állatmenhely fenntartása. ... >>

Bóbita Állatsegély Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

9022 Győr, Árpád u. 81. II/4.
képviselő: Szabó Réka
Az alapítvány célja a Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein folyó gondozó-nevelő munka segítése, a befogadott állatok fejlődésének, egészségmegőrzésének, képességfejlesztésének segítése, azok gondozásba, családba segítése és támogatása, ezen belül különösen: Győr Megyei Jogú Város állatmenhelyein meglévő eszközkészlet gyarapítása; állatmenhelyeken használatos berendezési tárgyak és egyéb felszerelések beszerzése; szakirodalmi és egyéb oktatási célt szolgáló tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, szakirodalmi, oktatási anyagok terjesztésének anyagi támogatása; elhagyott állatok, gondozását elősegítő szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése, anyagi hátterének biztosítása szakemberképzés támogatása; sérült állatok gondozásával kapcsolatos tevékenységek segítése, eszközberendezések támogatása. ... >>

BOCS-Bokor Öko Csoport Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18.
képviselő: Klausz Miklós kuratóriumi tag, Kürtös Katalin kuratóriumi tag, Rozsics Gábor kuratórium titkára, Simonyi Gyula kuratórium elnöke
Környezet- és természetvédelem, nemzetközi fejlesztés és globális képzés, az emberi jogok (kiemelten a jövő nemzedékének jogai) előmozdítása. E körben oktatási, nevelési tevékenység - környezeti és békére nevelést végzők támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal