Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 1995
3. oldal

Az Állatok Védelméért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1165 Budapest, Farkashalom utca 25.
képviselő: Bognár József
A környezet és természetvédelmi gondok enyhítése, kóbor és kivert állatok befogadása, tartása, egészségügyi ellátása, otthontalan állatok gazdához segítése. ... >>

Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány

(környezetvédelmi)

3300 Eger, Szarvas Gábor út 7.
képviselő: Szabó Gézáné Vörös Mária (elnök)
Elhagyott háziállatok általános védelme, elhagyott háziállatok gondozása és gyógykezelése, állatmenhely létrehozása, működtetése, rendezvények szervezése (felvilágosítás és propaganda) az állatok védelme érdekében. ... >>

"Az Avasi Arborétumért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth út 18.
képviselő: Adorján Imre, titkár Szűcs Krisztina
Anyagi támogatást biztosítani: -az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tülevelű része /fenyőgyüjtemény,ill. a fenyők kerti formáit beutató arborétum részlet/ fenntartásához,gondozásához, megóvásához és bemutatásához; -az arborétum növényanyagának megismertetéséhez,rendezvények bemutatások, látogatások rendezéséhez, -a növényanyagról ismertető szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez, -az arborétum továbbfejlesztéséhez--lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló un. Avasliget telepítéséhez, -az arborétum létesítményeinek bemutató kertrészleteinek létesiében gondozásában, fejlesztésében, felujításában /szivárvány rózsakert, gyógynövény bemutató kert, sziklakert, rhododentron liget/ ésszépítésében cselekvően közreműködő állampolgárok és közösségeik részére.
az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tűlevelű része (Dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény) illetve a lombosfa és csrjegyűjtemény (avasliget) fenntartása, gondozása, megóvása és bemutatása.
az arborétum növénymyagának nyilvánosságával való megismertetése, rendezvények , bemutatók, látogatások rendezése:
a növényanyagről ismertető szerkesztése, kiadása és terjesztése:
az arborétum továbbfejlesztése - lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló úgynevezett Avas-Liget telepítése:
az arborétum létesítményeinek, bemutató kertrészleteinek létesítése, gondozása, fejlesztése, felújítása (sziklakert, rhododentron liget). ... >>

Az "Egri Bárány Uszodáért" Közalapítvány

(sport,oktatási,környezetvédelmi)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: k.elnök Dr. Halmos R. Péter
Az épített környezet védelmével összhangban az egri "Bárány" uszoda teljes rekonstrukciója, különös tekintettel az épületegyüttes jellegének megóvására, a városképi szempontok messzemenő figyelembevételével. Az épületegyüttes rekonstrukciója által Eger szabadidő és versenyjellegű úszósportjának elősegítése, különös tekintettel az ifjúsági úszásoktatásra. Hozzájárulás a város idegenforgalmának, ezáltal nemzetközi ismertségének növeléséhez. ... >>

Az élhetőbb világért alapítvány

(környezetvédelmi)

1151 Budapest, Csomád utca 79.
képviselő: Kléner Katalin
Az alapítvány célja, hogy a környezetünkben élő lakosok figyelmét felhívjuk a mérhetetlen környezeti károsításra, buzdítsuk az ezek elleni fellépésre, elhárításra, valamint a felnövekvő nemzedék tekintetében az egészséges, élhetőbb életre való nevelés elősegítésére. ... >>

Az Emberekért és a Környezetért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1205 Budapest, Vas Gereben 72.
képviselő: Szikszai József
Az emberek környezethez való pozitív hozzáállása, a környezetvédelem, valamint a munkanélküliek hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése és a környezet tisztaságának védelme. ... >>

AZ ERDÉLYI KOPÓÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(oktatási,környezetvédelmi)

2640 Szendehely, Váci u. 36.
képviselő: Cseh Tibor kuratóriumi titkár (együttes a kuratórium egyik tagjával), Dr. Gacsályi Anna kuratóriumi tag (együttes a kuratórium titkárával), Dr. Kiss Ágnes Virág kuratórimi tag (együttes a kuratórium titkárával), Pelczéder Tibor kuratóriumi elnök (önállóan)
A fajta kipusztulástól való megmentése. Az erdélyi kopó, mint őshonos magyar kutya-fajta megismertetése, népszerűsítése. Az erdélyi kopó-állomány felkutatása, felmérése. Az állomány minőségének javítása, a fajta tisztaságának helyreállítása, jellemző tulajdonságainak megőrzése, vérvonal-frissítés. Génbank létrehozásának támogatása mind anyagilag, mind szervező munkával a jó vérvonalú kutyák tulajdonságainak megőrzése érdekében. Az erdélyi kopók speciális vadász és őrző képzésének támogatása a szükséges feltételek megteremtésével. ... >>

Az Erdőért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.
képviselő: Balsay Miklós
Környezetvédelem, különös tekintettel a természetvédelem, az erdő és a vizek védelme; az erdő és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése; közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában. ... >>

Bács-Kiskun Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Mezei utca 1-3. fszt./42.
képviselő: Dr. Szigethy Béla kuratóriumi tag, Dr. Zsubori Zoltán kuratóriumi elnök
Az Alapítvány céljainak tekinti a Bács-Kiskun megyei vadgazdálkodás már elért eredményeinek megőrzését, a vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatás támogatását, eredményeinek közzétételében történő közreműködést természetvédelem, állatvédelem, tudományos tevékenység, kutatás. A magyar természeti örökség részét alkotó és a Bács-Kiskun megyében élő vadállomány fennmaradásának biztosítása, megőrzése, minőségének megtartása érdekében szakmai programok, kiállítások, rendezvények szervezése, beleértve a tudományos kutatást és az oktatást is tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem, állatvédelem, nevelés, oktatás. Bács-Kiskun megyében a vadászatra jogosult szervezetek által ellátott szakszerű vadgazdálkodási tevékenység a lehetőségek keretei között pályázat útján történő anyagi támogatása, beleértve ebbe a vadgazdálkodási kutatás legújabb eredményeinek a vadászatra jogosult szervezetek részére történő eljutását állatvédelem. Természetvédelmi ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása, a vadászati kultúra fejlesztése természetvédelem, állatvédelem, ismeretterjesztés. Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése és támogatása abból a célból, hogy a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó tagjai is ismereteket szerezhessenek a vad védelmével, a vadgazdálkodással és vadászattal kapcsolatos eredményekről, természetvédelem aktuális problémáiról a védett természeti értékek közöttük vadon élő állatok megóvásával kapcsolatos feladatokról természetvédelem, ismereterjesztés, vadvédelem, állatvédelem. A megyében dolgozó hivatásos vadászok és családjuk támogatása abban az esetben, ha hivatásuk teljesítése közben önhibájukon kívül bekövetkezett baleset miatt eljárás alá vonják, és emiatt nehéz anyagi körülmények közé kerülne, különösen, ha a hivatásos vadász ellen indított eljárást megszüntetik, vagy őt jogerős ítélettel felmentik. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Dr.Csatári Bálint elnök, Hegedűsné Annus Jolán titkár
A környezetminőség romlásának mérséklését, az egyes környezeti elemek védelmét, a környezetszennyezés csökkentését célzó tevékenység támogatása, a környezetvédelem fogalmának, jelentőségének, korszerű szemléletének széles körű ismertetése, népszerűsítése, a környezeti nevelés, oktatás, képzés és szakmai továbbképzés rendszerének kiépítése, módszereinek fejlesztése, a környezetvédelem és a hatékony, piacképes termelés összehangolása, a környezetgazdálkodás elveinek alkalmazása. ... >>

Bag Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

2191 Bag, Szt. Imre út 52.sz.
képviselő: Deme Endre ( alelnök ), Mezőfi Ferenc ( elnök ) ... >>

Bagamér Útjaiért és Köztereiért Közalapítvány

(környezetvédelmi)

4286 Bagamér, Kossuth u. 7.
képviselő: elnök: Ásztai Imre, Patkáné Csige Elvira, tagok: Jelinek László, Takács János, titkár: Szűcs Sándor
Bagamér nagyközség közigazgatási területén a belterületi önkormányzati tulajdonú utak, utcák, közterek, közforgalmi útjai útalapjának, útjainak kiépítése és karbantartása. Fásítás, parkosítás, karbantartás. Esővíz gyűjtők és elvezető csatornák kiépítése, karbantartása. ... >>

Bágyogszovát Község Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

képviselő: Elnök Takács Csaba
környezet és természetvédelem ... >>

BAKONYALJA Környezetvédelmi és Turisztikai Egyesület (51326/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2888 Csatka, Szabadság tér 86.
képviselő: Kovács Tibor elnök
Fő célja, hogy elősegítse természetes és épített környezetünk értékeinek megismerését, védelmét, megismertesse tagjaival mind hazánk, mind más országok legkülönbözőbb tájait, településeit, segítse személyes kapcsolatok kialakulását. Országjáró és külföldi túrák szervezése, tapasztalatcsere érdekében. ... >>

Bakonyalja Natúrpark Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 11.
képviselő: Sógorka Miklós egyesületi elnök
Érdekvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékekek megmentése és közvetítése, a néphagyományok őrzése és ápolása, az Alapszabály I. fejezetének 1.4-l.5 pontjában részletezett módon. ... >>

Bakonyerdő Vándorai Természetjáró Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8500 Pápa, Bercsényi utca 9/A.
képviselő: Terebesi Ágota elnök
Természetjárás, természeti értékek megóvása, illetve ezek megismertetése a felnövekvő generációval. ... >>

Bakonyszücsért Alapitvány

(környezetvédelmi)

8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.
képviselő: Mádl István
Kálvária épületének felújitása folyama- tos állagmegóvása, Bakonyszücs község fejlesztése, közművesitése a több évti- zedes fejlesztési hiányosságok részle- tes pótlásaként. ... >>

Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapitvány / közhasznu /

(kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
képviselő: Ádám György
Balassagyarmat és környékét érintő területfejlesztési törekvések összehangolása, az ezzel összefüggő feladatok kidolgozásának és megvalósításának segítése, különös tekintettel a társadalom és közösségfejlesztési, az infrastruktúra és környezetfejlesztési, illetve gazdaságfejlesztési célkitűzésekre. Az alapítvány a fentiekben megjelölt célok érdekében, azok sérelme nélkül ismeretterjesztési és kulturális feladatokat is felvállal. ... >>

Balaton-felvidéki Műemlékvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

8254 Kővágóörs, Jókai u.36.
képviselő: Hegyi Zoltán, Kerner Gábor ... >>

Balatonarácsi Polgári Egylet

(környezetvédelmi)

8230 Balatonfüred, Galamb u. 3/A.
képviselő: Soós Zoltán elnök ... >>

Balatonlellei Fürdőegyesület

(környezetvédelmi)

8638 Balatonlelle, Százszorszép u.2.
képviselő: Katus Lajos ... >>

Balatonlellei Ipartelepi Egyesület

(környezetvédelmi)

8638 Balatonlelle Ipartel, Postac:Blelle,Jánoskert u.9/a.
képviselő: Szántó Csaba ... >>

Balatonszemesi Fürdőegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1.
képviselő: Czirják Mariann
A balatonszemesi ingatlan- és üdülőtulajdonosok érdekvédelmének biztosítása, Balatonszemes település, ezen belül kiemelten a balatonszemesi üdülőterület fejlesztése, környezet- és kulturális örökség-védelem, valamint igényes szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezése. Az Egyesület igyekszik mindenben követni és ápolni a jogoelőd : az 1908-ban alapított és 1948-ban rendeleti úton megszüntetett "Balatonszemesi Fürdőegyesület" hagyományait. ... >>

Balázs Iparfejlesztési, Befektetési és Vagyonkezelő Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3214 Nagyréde, Atkári u. 86.
képviselő: Balázs András
Az alapítvány célja a magyarországi iparfejlesztés támogatása, a már meglévő ipari létesítmények fejlesztése, új létesítmények, beruházások támogatása, munkahelyteremtő vállalkozások támogatása, a munkanélküliség enyhítése saját vállalkozások révén, valamint a támogatott fejlesztése, beruházások révén. Olyan alapítványi vagyon létrehozása, mely hosszútávon képes a célok megvalósításához segítséget nyújtani. A magyar ipar hagyományos és új termékének megismertetése a külpiaccal, s olyan kereskedőházak létesítésének támogatása, mely a magyar termékek számára piacot teremtene. Találmányok, szabadalmak támogatása, új termékek, technológiák, eljárások kifejlesztése, ipari hátterének megszervezése és kialakítása. Olyan piaci mechanizmusok támogatása, melyek célul tűzik ki a nyersanyagok, félkésztermékek piacának kialakítását, az ésszerű készletgazdálkodás elterjesztését. Támogatja a közösségi, nevelési célokat kitűző szervezeteket, különös tekintettel az alapítvány céljaira, az elő- és utóképzés kialakítása, ha szükséges, a nemzetközi kooperáció biztosításával. Az ifjúság nevelése nahgsúlyos célja az alapítványnak. A környezetvédelmi fejlesztés, beruházások támogatása, összehangban az iparfejlesztési célokkal, valamint a nevelési és szociális célkitűzésekkel. Az alapítvány célul tűzi olyan beruházások támogatását, melyek a magyar társadalom tagjainak életét, munkakörülményeit, szociális helyzetének javítását tűzi ki célul. ... >>

Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület

(környezetvédelmi)

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 19/2
képviselő: elnök: Hődör István
Balmazújváros környezetvédelme ... >>

Bálványosi Zöld Sziget Egyesület

(környezetvédelmi)

9026 Győr, Borostyán sétány 20.
képviselő: Elnök Bognárné Dr. Honner Márta
Az Egyesület célja a Győr, Borostyán sétány melletti zöld terület arculatának javítása, tisztábbá, barátságosabbá tétele parkosítássa, játszótér, szabadidő park létrehozásával, annak működtetésével és fenntartásával. Ennek megvalósítása érdekében felméri a városrész lakóinak igényeit, összehangolja az elképzeléseket, és előteremti a megvalósításhoz szükséges pénzt. ... >>

BÁN-KA Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,környezetvédelmi)

7914 Bánfa, Petőfi utca 11.
képviselő: elnök Bogdán József
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbefoglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervezet közötti bizalom, együttműködés és kapcsaolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása, közremüködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában, és a különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Bánhidai Erőmű Lakótelepért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2800 Tatatabánya, Határ u. 15/b.
képviselő: elnök Szabó László
A lakóterületi közösségi szellem formálása, a kulturális és hagyományőrző tevékenység ápolása, szabadidős és hobbitevékenység támogatása, a lakókörnyezet ápolása, szépítése, fejlesztése. Kulturális hagyományok ápolása, a civil érdekek megjelenítése, a természeti és az épített környezet szépítése (Tatabánya, Erőmű tér, Határ u., Kikelet u., Környei út, Margaréta u., Petőfalvi u., Orgona sor és Verseny u. területeken) ... >>

Bántai Kertbarát Kör Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8100 Várpalota, Rákóczi Ferenc u. 9. 4/14.
képviselő: Kozma Mihály elnök
A bántai "zártkertekben" gazdálkodók összefogása, tájékoztatása, érdekeinek védelme, valamint közreműködés a várpalotai külterület természeti és történelmi emlékeinek ápolásában, megóvásában és környezetének védelmében. ... >>

Baraka Geo Egyesület

(környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 20.sz.
képviselő: Miskolczi Ferenc ... >>

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Tóth Klára
természetjárás szervezés, népszerűsítés, érdekérvényesítés, egészséges életmódra nevelés, annak népszerűsítése, természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása. ... >>

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7632 Pécs, Siklósi út 22.
képviselő: kuratóriumi elnök Bank László
Baranya megye természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A biodiverzitás fenntartása és a megye természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. Élőhelyvédelmi programok finanszírozása és megvalósítása. Egyéb természetvédelmi programok támogatása és megvalósítása. Az önkormányzatok természetvédelmi törekvéseinek támogatása. A természetvédelmi nevelést elősegítő oktatási programok támogatása és megvalósítása. Természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és elterjesztésének ösztönzése. Természetkímélő turizmus támogatása. A természeti értékeket közvetve vagy közvetlenül is védő környezetvédelmi programok, beruházások támogatása. ... >>

Baranyai Erdőkért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7630 Pécs, Basamalom utca 25/1.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Papp Tivadar, kuratóriumi titkár Fekete Adrienn
Baranyai erdők védelme, a természetszeretet és az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Barát utca És Környéke Egyesület (BÉKE)

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Barát utca 11. fszt./2.
képviselő: Bihari László, Dr. Ohlendorf Nóra alelnök, Nagy Ákos elnök
A Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Barát utcában és környékén (a Hársfa utcában - Rákóczi úton - Szövetség utcában) élőket és a területhez kötődő embereket összefogja egy élhetőbb környezet kialakítása és védelmi érdekében.
Célja továbbá a közösségfejlesztés; a környéken élőket érintő ügyekben a véleményformálás és az érdekképviselet; a környék kulturális, helytörténeti, építészeti és zöldfelületi értékeinek védelme, megóvása. ... >>

BARCSI Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

7570 Barcs, Felszabadulás utca 2/1.
képviselő: Imre Mária ... >>

Barcsi Természet- és Állatvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7570 Barcs, Toldi M. utca 1.
képviselő: Jeki Gabriella
Általános célok:
- állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem,
- az egész élővilág iránt felelősséget érző emberek összefogása,
- az állatok kizsákmányolásának megszüntetése, védelmük előmozdítása.
Konkrét célok:
- a régió állattartásából adódó gondok enyhítése, megoldása,
- gazdátlan és sérült állatok elhelyezése (pl. kóbor kutyák befogása),
- kulturált, állatbarát állattartás terjesztése,
- ismeretterjesztés, a természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele, korszerű természetvédelmi szemlélet elterjesztése,
- állatvédelmi törvény betartása. ... >>

Bárduna Vadászati Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9177 Ásványráró, Hédervári u. 1.
képviselő: Nagy Sándor, Szabó Balázs
Ásványrárón és vonzáskörzetében a vadászat, mint sport népszerűsítése. Az állatállomány élőhelyeinek fejlesztése, a vadföldek művelése, az őshonos állatfajok visszatelepítése és a szakirányú felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás. Az egyesület tagjai fontosnak tartják a természet védelmét. ... >>

Barkóca Természetvédelmi Alapitvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8200 Veszprém, Csermák A. u. 11-
képviselő: Hessz Marianna
Hazai természeti értékeink minél részletesebb feltárása. A természeti értékek fenntartása, megóvása. A természetszerü erdőgazdálkodás elősegitése. Ősi háziállatok fenntartása, bemutatása.Ősi hazai gyümölcsfajták, tájfajták felkutatása és fenntartása. ... >>

Barlahidai Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8948 Barlahida, Rákóczi F. út 16.
képviselő: Bedő Zsolt, Hári Barnabás
A természeti környezet megóvása különös tekintettel a barlahidai mesterséges tavak területére és annak tágabb környezetére. A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése. Közösségépítő tevékenység elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére, korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése a barlahidai horgásztó területén. Sporthorgászat versenyek szervezése, az ifjúság nevelése a környezetvédelemre és a szabadidő hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások. ... >>

Batávia Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Szatmári u. 12.
képviselő: Káldy Jenő ( elnök )
Élővilág, állatfajok védelme, nevelése, ifjúsági sporttáborok szervezése, stb. ... >>

Bátor Körrnyezetvédők Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4300 Nyírbátor, Árpád út 97.
képviselő: Tóthné Nagy Éva
Környezetvédelem, természetvédelem, szabadidős tevékenységek, programok szervezése. Egészséges életmód, közösségi nevelés. Különböző tevékenységi formák és tanulási folyamatok kialakítása. Szakmai tanácsadások. ... >>

BAZ. megyei Méhész Egyesület

(környezetvédelmi)

3555 Harsány, Béke utca 20/A.
képviselő: Sály József elnök
érdekképviselet ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal