Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10242
5. oldal

"A Hétszínvirág Óvoda Gyermekeiért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 11/D. II/10
képviselő: Gyimesi Lászlóné
A nagykanizsai Hétszinvirág Óvodában nevelt gyermekek fejlődésének és az óvoda működési feltételei fejlesztésének elősegítse. A gyermekek művészetek iránti fogékonysága és érdeklődése feltételeinek megteremtése. Az óvodai játékok fejlesztése. Kirándulások szervezése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése és annak elősegítse, az óvoda játszóudvarának fejlesztése. Minden olyan tevékenység ellátása, amely a nagykanizsai Hétszinvirág Óvoda fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti. Nevelési és tevékenységi területeket segítő eszközök beszerzése, amelyre az óvoda költségvetésében nincs pénzügyi lehetőség. A szülök és a pedagógusok részére könyvek, folyóiratok beszerzése, szakmai előadások finanszírozása. Más óvodákkal és szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányutak szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, kulturális programokon való részvételükhöz költségtámogatás. Óvodai pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása. ... >>

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

A Hevesi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8800 Nagykanizsa, Rózsa út 17/ B.
képviselő: Kiss Ernőné
A Hevesi Óvodában folyó nevelés-oktatás anyagi (tárgyi és személyi), környezeti feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a nevelés-oktatás támogatása. Az egészséges életmód, a mindennapos mozgásigény, az egészséges táplálkozási szokásrend kialakításának, a játék tevékenység támogatása. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.
képviselő: a kuratórium titkára Máténé Homoki Tünde, Dr.Schweighardt István tag, kuratóriumi elnök Imre Ernőné
A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája, Diákotthona elnevezésű intézményben elhelyezett és a Csongrád megyei területéről ide beiskolázott szellemi fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévő gyermekek oktatási és nevelési körülményeiknek javítása. E gyermekek szellemi és testi fejlődésének elősegítése, képzési körük bővítése, a kirekesztettség érzésének csökkentése. Az iskola műszaki felszereltségének javítása, vetélkedők szervezése, szabadidős tevékenységek támogatása. A diákotthon nyári programjának támogatása. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Szabadság Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szabadág tér 93.
képviselő: Csorbánné Mónus Erika elnök, Török Istvánné a kuratórium elnöke
Az óvodás gyermekek egészséges testi-szellemi fejlődéséhez szükséges eszközök, korszerű technikai eszközök beszerzése, a modern játékeszközökkel a gyermekek mozgáskulturájának fejlesztése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára jobb iskolakezdési és egyben életesélyek megteremtése az óvodai nevelés eszközeinek igénybevételével. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 7-9.
képviselő: Lantos Etelka a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában az iskolai és kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása; a működő iskolai és kollégiumi diákönkormányzat munkájának támogatása; a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában; közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; a diáksport támogatása; a szociálisan rászorult gyerekek segítése; az iskola és a kollégium szabadidős tevékenységének, kiegészítő és oktatási programjainak támogatása; a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása; a gépjárművezető jogosítványt szerző és szociálisan rászorult tanulók támogatása; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük, felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával; a diákok életével kapcsolatos pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése. ... >>

A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ormos E.u. 18.
képviselő: Dr.Berényi Olga kuratóriumi elnök
A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium tanulói testi és szellemi fejlődésének, taníttatásának elősegítése. ... >>

A Holnap Egészséges Gyerekekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Rákosmező u. 51.
képviselő: Istovics Jánosné együtt, Tóth Gabriella együtt
A Budapest XV. kerület Nádastó park 2. szám alatti óvoda gyermekeinek egészséges fejlődését, mozgáskultúrájuk bővítését elősegítő eszközök, játékok beszerzése. ... >>

A holnap iskolájáért Alapítvány /Szeghalom/

(intézményi,oktatási)

5520 Szeghalom, Dózsa Gy. út 13-17.
képviselő: Csarkó Jánosné, Fekete László kuratórium elnöke, Nánási Tünde
A szeghalmi Sebes György Általános Iskola oktatási feltételeinek javítása. Korszerű oktatástechnikai eszközök vásárlása, iskolai könyvtár felszerelésének bővítése, tanulmányi versenyek rendezése, iskolai környezetvédelem, tehetséggondozás. ... >>

A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 39.
képviselő: elnök Nemes Lászlóné, titkár Sípos Árpádné
az óvodás korú gyermekek neveléséhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

A Horvát Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért és Általános Iskolájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
képviselő: Gál-Varga Edit
A horvát nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása, valamint a Horvát Általános Iskola Diákotthon és gimnázium iskolában folyó oktató és nevelő munka, nyelvi képzés emelése. ... >>

A Hunyadi János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4028 Debrecen, Zákány u. 5.
képviselő: Szegvári László
Az iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, hozzájárulás a tanulók külföldi utazásá- hoz, ill. külföldi tanulók vendéglátásához, tanulmányi, kulturá- lis és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése, a diákok egészséges életre nevelése érdekében diáksport versenyek és a tömegsport ösztönzése, támogatása. ... >>

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Értetek! Értitek?" Alapítványa (51991/2002)

(intézményi,oktatási,kulturális)

2523 Süttő, Templom tér 2.
képviselő: Polhammer Katalin kuratóriumi elnök
A színház- és egyéb kulturális rendezvények látogatásának támogatása, tanulmányi versenyek szervezésének támogatása. ... >>

A Jándi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4841 Jánd, Rákóczi utca 44.
képviselő: Baranyi Sándorné Bíró Erzsébet
Az óvodás gyermekek sokoldalú segítése a testi és értelmi nevelés terén: Szakmai felszereltség javítása, az oktató-nevelő munka technikai feltételeinek korszerűsítése érdekében. Az egészséges életmódra nevelés feltételeinek korszerűsítése. Esélyegyenlőség biztosítása, a családok mélyülő válságának oldása, a gyermekek sokoldalú foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése. Az egyéni képességfejlesztés megvalósítása korszerű eszközökkel a problémamentes iskolakezdés érdekében. A helyi program sajátos feladatainak "Környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés" megvalósításának segítése korszerű eszközökkel. ... >>

A JÁNKMAJTISI ÓVODÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 19.
képviselő: Rostásné Gocs Rozália
Rászoruló gyerekek segítése. Az óvodás gyerekek és az óvodapedagógusok segítése, támogatása és képzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Jantyik utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Jantyik u. 33.
képviselő: Ökrösné Baji Katalin elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, eszközök gyarapítása, képesség fejlesztés és tehetséggondozás. ... >>

A Járdánházai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3664 Járdánháza, IV.Béla u. 27.
képviselő: Cseh Tünde, Lévai Csabáné
A járdánházai óvodás korú gyermekeknek megfelelő környezetben és feltételek között biztosítja a szükséges fejlettség elérését, az óvodai életre és az iskolai életmódra való felkészítését. ... >>

A Jászai Mari Általános Iskoláért (52177/2002)

(intézményi,oktatási,szociális)

2881 Ászár, Kossuth L. u. 26.
képviselő: Alföldiné Bánszegi Ágnes
Tehetség, a képesség kibontakozását segitő tevékenységének támogatása, versenyekre való nevezési dijak és egyéb költségekhez való hozzájárulás. Hátrányos helyzetű és gyengébb tanulók támogatása. Könyvtár fejlesztése, támogatása, Nemzetközi kapcsolatok támogatása. ... >>

A JATE Móra Ferenc Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális)

6726 Szeged, Közép fasor 31-33.
képviselő: Dr.Vörös Lászlóné elnök, Erdélyi Ágnes a kuratórium titkára
A József Attila Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának, a kollégium közösségeinek és lakóinak támogatása. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Béres Istvánné elnök
Az óvodai nevelő munka feltételeinek javítása. Élményszerző kirándulások megszervezése, költségeinek fedezése. A játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása (udvari, csoportszobai). A kiemelt képesség fejlesztése és a tehetség gondozása. ... >>

A játékos, tevékeny, gazdag óvodai életért Alapítvány /Békés/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5630 Békés, Baky u. 4.
képviselő: Kisné dr. Balogh Ibolya
Az óvodai nevelőmunka feltételeinek javítása, kirándulások szervezése, költségeinek fedezése, a játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása. ... >>

A jó tetőfedőkért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
képviselő: Tárai Istvánné képviselő
A Veszprémi Tetőfedő Szakmunkásképző Intézet és Szakközéspiskola elméleti oktatásának anyagi segítése. ... >>

A Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek Jövőjéért / közhasznu /

(intézményi,oktatási,szociális)

3063 Jobbágyi, Iskola u.2-4. Általános Iskola
képviselő: Rácz Katalin
A tehetséges tanulók tanulmányi munkájának támogatása, az eredmények elismerése, jutalmazása a tanév végén. Az önhibájukon kivül hátrányos helyzetü családok tehetséges szorgalmas gyermekei tanulmányi munkájának támogatása, helyi tanulmányi versenyek megrendezésének területi, megyei, országos tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

A Jókay Család Alapítványa

(intézményi,kulturális)

1221 Budapest, Gerinc utca 83. I.em.
képviselő: Bereczky Zoltán, Osváth László
A magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása, Jókay Család filantróp és kulturális hagyományainak ápolása, a kárpátmedencei Jókai - körök társaságok támogatása, a magyar kisebbségek esélyegyenlőségének előmozdítása, folyamatos kutató-, rendszerező-, tájékoztató-, oktató- és szervező munka végzése, ill. támogatása, segítő információáramlás céljából; a Pápai Református Kollégium történelem és földrajz tantárgyakból kiváló eredményt nyújtó diákjainak támogatása. ... >>

A Jót Meg Kell Tenni Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Ötvös u. 7.
képviselő: Fábián Emília
A Budapest Főváros Önkormányzata Ötvös J. utcai Általános Iskola és Diákotthon többszörösen hátrányos helyzetű növendékei szabadidős programjának a támogatása. ... >>

A József Attila Utcai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, József Attila u. 18.
képviselő: Blahóné Csikós Márta
A József Attila utcai óvodás gyermekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, idegen nyelvek óvodás korban való elsajátításának elősegítésével, sportolás az egészséges életmódra nevelés érdekében, valamint a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésével való megismertetés. ... >>

A József Attila úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4900 Fehérgyarmat, József Attila utca 4.
képviselő: Gyulai Gáborné
Gyermekek személyiségfejlesztése. Környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelése. Kulturális értékek, hagyományok kialakítása, ápolása. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A jövő egészségesebb nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Szakács Lászlóné
A Nyíregyházi 23. Sz. Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek, intézményünk gyermekeinek egészséges életmódra szoktatásához a pénzügyi fedezet biztosítása. Környezetünk védelmének megszerettetése, hogy minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. Szociális háló kiépítése az intézménybe felvett és arra rászoruló gyermekek számára a célok megvalósítása érdekében. ... >>

A Jövő Energetikusa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Dr. Zettner Tamás
A Paksi Atomerőmű műszaki szakközépiskola végzős, rátermett hallgatói részére a továbbtanulás biztosítása a Bp-i Műszaki Egyetem Energetikai Üzemmérnöki Szakán, Illetve a diplomát szerzők részére a Gépészmérnöki Kar nappali tagozatán való továbbkézés ... >>

"A jövő évezred bányamérnökeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetemváros
képviselő: Dr.Somosvári Zsolt
A Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán tanuló hallgató művelődésének, tanulásának, oktatásának, valétálásának elősegítése. A hallgatók nyelvtanulásának, valamint külföldi tanulmányútjainak a támogatása. A Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése. Támogatni a bányamérnök hallgatók kezdeményezéseit, melyek az ... >>

A Jövő Gépészmérnökéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Gép.Kar Dékáni Hiv.A/4.131.
képviselő: Illés Béla
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének, valétálásának elősegítése, a hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, külföldi tanulmányútjainak, diáktalálkozókon való részvételének, diáktalálkozók rendezésének támogatása, a Kar és az ipar kapcsolatának erősítése, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése, támogatni a gépészmérnöki hallgatók kezdeményezéseit, melyek az alapítvány céljaival egybeesnek. ... >>

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

A jövő ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7130 Tolna, Bartók B. u. 24.
képviselő: Ezerné Huber Éva
A Tolnai II. sz. Ált. Iskkola és 6. sz. Óvoda tanulói, óvodásai testi, szellemi fejlődésének elősegítése a szabadidő hasznos, értelmes, kulturált eltöltése lehetőségének biztosítása. ... >>

A Jövő Iskolája Felsőmocsoládon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7456 Felsőmocsolád, Rákóczi utca 20.
képviselő: Csernyák Lajos
A felsőmocsoládi Általános Iskola tevékenységének segítése, az új korszerű iskolaépület felépítése, anyagi eszközeinek előteremtése, az oktató-nevelő munka anyagi támogatása. ... >>

A Jövő Iskolája Magyarországi Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

2030 Érd, Aszfaltozók u. 10/a.
képviselő: Kabarcz Zoltán
Nevelés, oktatás,képesség fejlesztése, ismeretterjesztés a világos jövőkép kialakítása, feltételeinek megteremtése, koordináló közösség kialakítása, résztvevő pedagógusok, közösségformáló személyek találkozói, tapasztalatcseréje, képzése, közösség és jövőkép alakító programok a gyerekek számára, az iskolai hasznosítási lehetőségek kidolgozása, fltárása, progresszív kezdeményezések támogatása, illetve a támogatás lehetőségeinek megteremtése, programszervezés szülők számára, gyermeknevelési tanácsadás megszervezése. Magyarországon jól működő programok tevékenységi és intézményi formák (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) civil kezdeményezések megszervezése a határokon túl is. Értékközvetítő programok, anyagok készítése és a létrehozás segítése, iskolák közösségek használatára jövő iskolája program és pályázat a pályázat célját felszínre hozni és összegyűjteni azokat a kezdeményezéseket, konstruktív elképzeléseket, javaslatokat, amelyek megvalósítása hozájárulhat a jövő évezred generációinak méltóbb neveléséhez és teret kívánunk biztosítani az alkotó képzeletekre is. Időszakos találkozók, nyári táborok szervezése, tanulmánykötetek, évkönyvek, szakmai munkák létrehozása, kiadásának segítése, kiadása, csereutazások, cserediákprogram. Konferenciák és szemináriumok szervezése, könyvajánlat, video- és hanganyag létrehozása és terjesztése. Számítógépes kapcsolat és hangposta szolgáltatás megteremtése. Széleskörű európai és egyéb nemzetközi kapcsoaltok kialakítása és ápolása, szellemi innováció. ... >>

"A jövő iskolájáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9145 Bágyogszovát, Árpád u. 51.
képviselő: Horváthné Szabó Csilla
A magyar nyelv és irodalom területén szervezet vetélkedők, versenyek, pályázatok támogatása, a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskolai oktatást - nevelést segítő programok, tanulmányi versenyek, tanulmányi kirándulások támogatása, az iskolai taneszközök fejlesztése. ... >>

A Jövő Kollégiumáért Alapítvány "Pro Collegio Futuro"

(intézményi)

1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
képviselő: Salamon Ferenc
A személyiség fejlődését hatékonyan biztositó kollégiumi nevelés feltételeinek megujitása, az ifjuság uj erkölcsi értékrendjének kialakitása. ... >>

A Jövő Kollégiumáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Kőszírt u. 13/b.
képviselő: Berg Krisztián elnök, Gyöngyösi Zsolt titkár
A magyarországi a határon túli középiskolai és felsőoktatási kollégiumok működésének és létrehozásának előpsegítése, külföldi kollégiumokkal kapcsolatfelvétel. Szakmai segítségnyújtás kollégiumi tanulók és tanárok részére. Segítségnyújtás pályakezdőknek. ... >>

A Jövő Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4024 Debrecen, Piac u. 68.
képviselő: elnök Tóth Gábor, Farkasné Gellért Erzsébet alelnök, titkár Szabóné Csehely Edit
Debreceni Városi Könyvtár hálózatának fejlesztése, számítógépes adatbázisok, könyvtári dokumen-
tumok beszerzése, stb. ... >>

A Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7700 Mohács, Szent István u.18-20.
képviselő: Puskásné Cseperka Ágnes
a Marek József Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és tanulóinak támogatása ... >>

A Jövő Nemzedékéért Békéssámsonon Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5946 Békéssámson, Szabadság utca 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Annus István
A Békéssámsoni Községi Napközi Otthonos Óvoda működési feltételeinek javítása, nevelési program támogatása, eszközrendszer bővítése. ... >>

A JÖVŐ OKTATÁSÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2400 Dunaújváros, Béke tér 3. III I/108.
képviselő: Dér Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Iskolák, középiskolák üzemeltetése, oktatással kapcsolatos kormányzati feladatok ellátása közoktatási megállapodások keretében, az iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók ingyenes oktatása. ... >>

A Jövő Polgáraiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

6112 Pálmonostora, Általános Iskola
képviselő: Lantos Lászlóné kuratóriumi elnök
Demokratikus fórum biztosítása a diákos számára, - Az iskola tanulói részére programok, tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, - Kultúrásli tevékeynség, szabadidős programok támogatása, - A tehetséges tanulóknak szakkörök szervezése, - A diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése (kirándulás, túra táborok), - Egészségügyi programok bevezetése.Az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

A jövő postásaiért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3060 Pásztó, Rákóczi út 1.
képviselő: Zeke Istvánné
A Pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában folyó szakmai oktatás dologi feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. Új módszerek, eljárások szervezeti keretek kimunkálásának segítése. Az alkotó, szervező, nevelő, képző tevékenység szervezése, annak anyagi elismerése. Nyelvtanulás, külföldi és belföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. Iskolai és kulturális szabadidős programok támogatása. ... >>

"A Jövő Szakképzéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Rácz Sándor
Az iskolarendszeren kívül történő oktatás keretei között megvalósuló szakképzés - ezen belül a fiatal munkanélküli pályakezdők, illtve más okból munkanélkülivé válók átképzésére irányuló szakképzés résztvevőinek támogatása, a szakképzésben történő részvétel ösztönzése, az iskolarendszeren kívüli szakképzési feltételrendszer kiépítésének támogatása, az iskolarendszeren kívüli szakképzés színvonalának emelése az európai közösségek követelményeinek megfelelő képességekkel és tudással rendelkező szakemberek képzése érdekében. ... >>

"A JÖVŐ SZÁZAD FOCIJA" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.
képviselő: Felbermann Endre, Gáspár László
A labdarúgás utánpótlás fejlesztése, tehetségek felkutatása, nevelée, iskoláztatásának rendszeres anyagi támogatása, felszerelések biztosítása, díjazások jutalmak fedezetének biztosítása, felmérő tornák rendezése, és egyéb az alapítói okiratban foglaltak szerint. ... >>

A Jövő Táncosaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 25.
képviselő: Szőnyi Nóra elnök, Valcz Gyuláné alelnök
A Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása. ... >>

A Jövő Vállalkozóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6724 Szeged, Kodály tér 1.
képviselő: Tóth Tibor, a kuratórium elnöke
Módosított célja a Szegedi Textilipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevelési oktatási és tárgyi feltételeinek szinten tartása és javítása; a tanműhelyi oktatás feltételeinek megteremtése; a tanulók színvonalas szakmai felészítése és a nevelési hatékonyság fokozása. Céljai a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskolára (Szeged, József A. sgt. 115.) vonatkoznak. ... >>

"A jövő vendéglátóipari szakembereiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.
képviselő: elnök Samu Csaba
a TM. Önkorm. Vendéglátóipari Szakképző Iskolája szakmai oktató munkájának külső támogatása. ... >>

A Jövő Záloga Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.
képviselő: Székely Klára kuratóriumi elnök
Tehetséges diákok támogatása, akik közép- vagy felsőfokú iskolában tanulnak és családjuk rossz anyagi helyzete veszélyezteti tanulmányaik további folytatását. - Azon tehetséges diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása, akik közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára sikeresen felvételt nyertek, de rossz anyagi körülményeik a továbbtanulást nem teszik lehetővé az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal