Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 10242
2. oldal

A Balmazújvárosi Szigetkert Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 1/A.
képviselő: a kuratórium elnöke Pál Csabáné, a kuratórium tagja Bojtorné Huszár Mária, a kuratórium tagja Posta Erzsébet
a balmazújvárosi Szigetkert Óvodába járó gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása ... >>

"A Bánfalvi Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Ady u. 176.
képviselő: Horváthné Székely Éva
A Bánfalvi óvoda szociálisan és mentálisan rászoruló gyermekeinek közvetlen segítése, az óvoda felszereltségének, a gyermekek nevelési feltételeinek javítása. ... >>

A BARACSKAI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2471 Baracska, Fehérvári u. 40/b.
képviselő: Kovács Tamásné kuratóriumi elnök
A Szent László Regionális Óvoda Baracskai Tagóvodába járó gyermekek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelő tevékenység eszközrendszerének bővítése, felújítása. A gyermekek egészséges életmódra nevelése, egészséges testi fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakítása (gyermekeket kiszolgáló bútorzat korszerűsítése, óvodai helyiségek korszerűsítése, felújítása).
Közvetlen gyermekvédelmi, környezetvédelmi tevékenység és az egészséges életmód szokás-átalakító tevékenységének segítése, az ismeretszerzési lehetőségek, a megismerési folyamatok fejlesztése, kreativitásuk, aktivitásuk támogatása, a különböző fejlődési területekre ható, azt támogató, segítő tevékenységek széles körű lehetőségeinek biztosítása, figyelembe véve a gyermekek igényét, életkori sajátosságaikat. Szemléltetőeszközök, mozgásfejlesztő, érzékelést fejlesztő, utánzást, szerepjátszást segítő készség és képességfejlesztő játékok, logikai készségeket, számalapismereteket, fogalmakat, megismerési folyamatokat elősegítő játékok, eszközök vásárlása, nevelési, fejlesztési programba beépítése, folyamatos alkalmazása.
Családjaiknak az óvodán belül közös programok szervezése (családi délután, játszóház, ünnepek szervezése, megrendezése), valamint a gyermekeknek óvodán kívüli élmény és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. A szakmai innováció támogatása, az óvónők szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása.
Az alapítvány a tárgyi feltételek, az eszközrendszer bővítésével, fejlesztésével, szakirodalom, oktatási segédanyag beszerzésével lehetővé teszi az esztétikai, valamint a biztonságos közlekedésre nevelést. ... >>

A Barcsi "Deák Ferenc Általános Iskola a Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7570 Barcs, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Nagy István Zoltánné
A barcsi Deák Ferenc Általános Iskola tanulóinak segítése a tehetséggondozás támogatásával, az oktató-nevelő munka feltételeinek javításával, az eredmények elismerésével, a nyelvoktatás támogatásával. ... >>

"A Baross Gábor Szakközépiskola Ifjúságáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.
képviselő: elnök Benedekné Túróczi Katalin, Heteyné Bálint Ildikó titkár
Kizárólagosan a Baross Gábor Szakközépiskola tanulóinak támogatása az alábbiak szerint: - az oktatás és képzés anyagi-, technikai feltételeinek javítása, - az iskola és más kulturális, sport, szabadidős programok támogatása, - a versenyek, a vetélkedők szervezéséhez, a nyertesek díjazásához való hozzájárulás, - a honi és külföldi diákkapcsolatok kiépítésének segítése (pl.kiutazáshoz, vendéglátáshoz támogatás), a diákok nyelvtanulásának ösztönzése, - a diákok számára kiírt pályamunkák díjazása, - kiemelkedő diákteljesítmények jutalmazása. ... >>

A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7627 Pécs, Bártfa utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné sz. Balázs Edit Blanka, kurtóriumi titkár Nagy Zsuzsanna
a Pécs, Bártfa utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. A különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének -egyéni képességfejlesztésének- támogatása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, fejlesztése, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. A gyermekek tanulásának, sportolásának, szabadidős tevékenységének költségeihez való hozzájárulás. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés, az ezzel összefüggő tevékenységek, események, rendezvények költségeinek biztosítása. Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A Bartók Béla úti Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2890 Tata, Bartók Béla u. 7/a.
képviselő: Dr. Mikola Erzsébet kuratóriumi elnök
Az óvodai nevelés, oktatás ellátásához szükséges szakmai, egyéb anyagok beszer-zése, költségeinek, fogyóeszközök pót- lása, költségeinek, egyéb óvodai műkö- dési költségek, gyermeknap, Mikulás, karácsony finanszírozása. ... >>

A Battonyai Szerb Általános Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi u. 54.
képviselő: Dobozi Emilia, Roczkóv Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása, az intézményben végzett diákok szerb legalább középfokú nyelvvizsgájának 50%-ban történő anyagi támogatása. Intézmény állagának megóvása, rendezvények eseti és részleges költségviselése. ... >>

A Battonyai Szerb Iskoláért és Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5830 Battonya, Hunyadi út 54.
képviselő: Roczkov Frigyes elnök
A szerb anyanyelvű oktatás pedagógus utánképzésének biztosítása ösztöndíj, eseti támogatás formájában, kizárólagosan felsőfokú oktatási intézmények hallgatói támogatásával. ... >>

"A Béke Utcai Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Mosonmagyaróvár, Béke u. 46.
képviselő: Graflné Rikker Marianna
A gyermekek óvodai nevelési feltételeinek anyagi támogatása. Elsősorban játék, mozgásfejlesztő eszközök, s a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök és anyagok beszerzése. Másodsorban a korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése, valamint a szülők, nevelők pszichológiai, pedagógiai tájékozottságát segítő előadások szervezése. ... >>

A Békés, Gondtalan Öregkorért és Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Dr. Erdélyi Gábor, dr. Hajnal József
Időszakosan, vagy életük végéig idősek otthonában elhelyezett időskorúaknak a házibetegellátáshoz és hospice szolgálathoz szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

A békési "KORONA ÚTI ÓVODA GYERMEKEIÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Korona u. 1.
képviselő: Maczikné Horváth Annamária kuratóriumi elnök
Az ovodába járó gyerekek egészséges életmódra történő nevelés feltételeinek biztosítása, sporteszközök fejlesztése, úszásoktatás, kirándulások szervezése,az étkezés minőségi javítása, a szociálisan rászoruló gyerekek ovodai nevelésének megsegítése ... >>

A Békési Ótemető úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5630 Békés, Ótemető utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Takács Imréné
Az Ótemető úti óvodába járó gyermekek egyéni személyiség fejlesztésére történő feltételrendszer biztosítása. Az óvodai játékeszközök, sporteszközök bővítése, fejlesztése. Óvodai kirándulások szervezése, költségeinek támogatása. Családi teadélutánok, vetélkedők, összejövetelek szervezése. Évente 2 óvónő szakmai tanfolyamának költségtérítése. ... >>

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 2-4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zátonyiné Fazekas Erzsébet
Azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és felnőtteknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akik az átlagosnál többet tesznek a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumért. Kommunikációs nevelés és képzés. A társadalmi, történelmi, politikai, állami nevelés és képzés. Természettudományos, technikai , esztétikai valamint szomatikus nevelés és képzés. ... >>

"A Bercsényi úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.
képviselő: kuratórium elnöke Szabó Imréné
A 2. sz. Napköziotthonos Óvoda Hajdúhadház sajátos nevelési rendszerének támogatása. ... >>

A Beregszászi Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Vadász Zoltán
A Beregszászi kórház működésének beindítása, folyamatos működésének, gyógyszerellátásának támogatása, műszerpark, gyógyító berendezések beszerzésének támogatása, Szakemberek továbbképzése. ... >>

A Berkesdi Iskoláért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7664 Berkesd, Alkotmány utca 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Farkas Csaba Árpádné, kuratóriumi titkár Nagy Tünde
A névben jelölt iskola és tanulóinak támogatása. ... >>

A BESENYSZÖGI IDŐSEK OTTHONÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi)

5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.
képviselő: elnök Csapó Pálné ... >>

A Beszélő Siketért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1047 Budapest, Cinkotai 125-137. (!)
képviselő: Kézdi Klára
Az óvodai, iskolai és diákotthoni nevelő-oktató munka színvonalasabbá tétele, feltételeinek javítása, a rászoruló tanulók támogatása. ... >>

A betegek intenzív ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Verzár Zsófia, kuratórium elnökhelyettese dr. Bogár Lajos
a Baranya Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon az aneszteziológia és az intenzív terápia fejlesztésének támogatása, a betegek színvonalas ellátása érdekében, technikai eszközök beszerzésének elősegitése, a technikai színvonal fejlesztése az osztályon, orvosok, asszisztensek, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása, folyóiratok, könyvek beszerzése, tanfolyamok, külföldi tanulmányutak szervezeése, ezen való részvétel támogatása. ... >>

A Betegek Megsegitéséért Alapitvány /Közhasznu szervezet /

(intézményi,egészségügyi)

3170 Szécsény, Haynald L. út 12.
képviselő: Dr. Percze Ágnes
Szécsény idős, beteg, egyedülálló lakosainak támogatása, gondozása. Ennek keretében segítségnyújtás a szükségletek szerint. A Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége működésének a támogatása. ... >>

"A bicskei 2. Sz. Általános Iskola tanulóiért" alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Szent István u. 42.
képviselő: Lukács Róbert kuratóriumi elnök
A bicskei 2. sz. Általános Iskola tanulóinak megfelelő testi, értelmi, erkölcsi és esztétikai fejlődése érdekében a gyermekek kulturális, oktatási, természetvédelmi, szabadidős és sport tevékenységének, csereüdültetésének a támogatása. ... >>

A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár u. 3.
képviselő: Schulman Tiborné kuratórium elnöke
A Bicskei I. számú Általános Iskola tárgyi működési feltételei biztosításához hozzájárulás. ... >>

A bicskei József Attila Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
képviselő: Balla Hajnal kuratóriumi elnök
A bicskei József Attila Általános Iskola intézményének, az iskola tanulóinak és pedagógusainak, az intézmény szakmai munkájának segítése és támogatása az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár utca 3.
képviselő: Tóth Kálmán kuratóriumi elnök
A Bicskei Szent László Általános Iskola nevelési és oktatási céljával összefüggő tárgyi feltételek javítása, támogatása és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység segítése, támogatása.Így különösen az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,környezetvédelmi és sport tevékenység segítése, támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

A Bocskai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4130 Derecske, Szováti u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Békésiné Kiss Gabriella
A Bocskai Általános Iskola egyéni arculata, sajátos adottságai ki- alakításának támogatása, a továbbtanulásra való színvonalas fel- készítés elősegítése, a tanulók tehetsége kibontakoztatását szol- gáló feltételek bővítése, a kiemelkedően tehetséges tanulók támo- gatása, az alapítók által javasolt, az oktató-nevelő munkával összefüggő konkrét feladatok megoldása. ... >>

a Bodrogolaszi Községben tanuló gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3943 Bodrogolaszi, Rákóczi u.1.
képviselő: Janik Kálmán
A Bodrogolaszi Községben tanuló, hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek tehetséggondozása, tanulmányi versenyek előkészítésének, lebonyolításának segítése a községben, táborozások,tanulmányi kirándulások támogatása. Tehetséggondozást szolgáló könyvtár létrehozása, számítástechnikai eszközök beszerzésének támogatása az általános iskolában. Diákszin,játszás támogatása. Egészséges életmódra felkészítés programok támogatása, elterjesztése, környezetvédelmi fejlesztése, környezetbarát szemlélet kialakulását elősegítő programok támogatása, iskolai környezet esztétikai fejlődésének segítése. ... >>

" A BOGÁCSI ISKOLÁS GYERMEKEKÉRT " Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

3412 Bogács, Alkotmány u.54.
képviselő: Szerencsi Miklósné
az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás keretén belül a 6-16 éves korú gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása. Az egészséges életmód kialakításának segítése. ... >>

A Bokodi Fő úti óvodáért Alapitvány (52093/2002)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2855 Bokod, Fő u. 47/a.
képviselő: Kis Csaba
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, sport területén közhasznú szervezet. ... >>

A Boldog Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

5435 Martfű, Május 1. út 2.
képviselő: elnök Szikszainé Angyal Mária Katalin
az iskola tanulóinak testi és szellemi fejlődésének gyarapítása ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Boldog Gyermekkorért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Hajó u. 1.
képviselő: Madarászné Füredi Melitta, Pető Éva, Szemán Józsefné, Szépné Csizmadia Izebella titkár, Terdikné Szerencsi Katalin elnök ... >>

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A Boldog Iskolásévekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Dob 85.
képviselő: Győri Sándorné
Az iskolai oktató-nevelő munka színvonalának emeléséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. ... >>

A Bólyai János Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4032 Debrecen, Bólyai u. 29.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Minden olyan iskolai rendezvény támogatása, amely segíti az oktató-nevelő munkát, továbbá elősegíti a munka tárgyi feltételeinek megteremtését. ... >>

A Boross József Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6724 Szeged, Boross József u. 25.
képviselő: Beznóczki Ilona a kuratórium elnöke
A Szeged Boross József utcai Óvodában a gyermekek fejlesztésében a különböző nevelési területek eszközfeltételeinek gazdagítása; az óvoda működésének szintentartásához, javításához anyagi segítségnyújtás; a fizikális, testi nevelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; a gyermekek világnézeti látókörének szélesítése, ennek tárgyi feltételei biztosítása; a gyermekekkel kapcsolatos oktatási, kulturális és tömegsport előnevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

"A bőcsi gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3574 Bőcs, Munkácsy M. u. 7.
képviselő: Nádasi Ildikó
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy a bőcsi általános iskolás gyermekek színvonalasabb és választékosabb szabadidős programjainak megszervezéséhez anyagi és szellemi segítséget nyújt, vállalja a szervezett kulturális programok patronálását. Az alapítvány távlati célként megfogalmazza, hogy segíti az anyagi támogatásra szoruló és továbbtanuló tehetséges bőcsi diákokat a továbbtanulás ideje alatt évi egyszeri juttatás vagy ösztöndíj formájában. Az alapítvány célul tűzi ki, hogy lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a tartós betegségben szenvedő bőcsi gyermekek számára rendszeres gyógykezelésük és mindennapi életük megkönnyítésének céljából. ... >>

A Brennbergi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9408 Sopron-Brennbergbánya, Soproni út 24.
képviselő: Soproni Géza
Oktatás képzés segítése, oktatók diákok támogatása. A régió hagyományainak ápolása, a nemzetiségi nevelés céljainak támogatása, iskolaépület bővítése, a zöld iskola jelleg támogatása. Nyelvvizsgák támogatása. ... >>

A Bucsai Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor - Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5527 Bucsa, Kossuth L. tér 9.
képviselő: Orosné Berényi Mária
Támogatást nyújtani az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

A Budajenői Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.
képviselő: Heimné dr. Gáll Bernadett elnök
Gyermekek javát szolgáló oktató,- fejlesztő-, és nevelőmunka lehetőségeinek kiszélesítése, új fejlesztő, koordinációt javító programok gyakorlati bevezetése, kiemelt figyelmet fordítani a gyermekek testi egészségének megőrzésére a testmozgás, játék révén, gyermekek sportolásának, táboroztatásának anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

"A bulgárföldi óvodás gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Fazola H. u. 4.
képviselő: elnök Balázsné Kabai Judit
Miskolc, Fazola H. úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglakozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése. ... >>

A Bulyovszky-Gyökér utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1173 Budapest, Gyökér u.1.
képviselő: Hangai Gáborné
A Budapest, XVII.ker. Bulyovszky u.10.sz. és a Budapest, XVII. ker. Gyökér u.1.sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>

A bükkszenterzsébeti óvodás gyermekekért és óvodájukért alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3257 Bükkszenterzsébet, Hársfa utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Andrásné
Az óvodai egészséges és biztonságos nevelés támogatása és az óvodai eszközök fejlesztésének támogatása. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A Cikói Tehetséges Általános Iskolás Tanulók Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7161 Cikó, Iskola tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Walterné Nagy Erika Adrienn
Az iskolai tehetséggondozó szakkörök bővítése, a továbbtanulók elhelyezésének elősegítése, nyelvvizsgára való felkészítés, versenyek, kirándulások szervezése és anyagi segítése. ... >>

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

"A Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8790 Zalaszentgrót, Kossuth L. út 11.
képviselő: Tarsolyné Németh Ildikó
Az iskolai nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a diákok személyiségének, képességeinek fejlesztése, az ismeretterjesztés segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal