Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
6. oldal

Általános Pénztárszövetség

(érdekképviselet)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a. III/7.
képviselő: Réti Csaba Árpád
Az 1993. évi XCVI. törvény 52.§-ában foglalt tevékenységek folytatása. ... >>

Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Pinkóca utca 10/c.
képviselő: Petis László, Willisits Vilmos
A szövetség célja az alternatív hajtású (nem fosszilis üzemanyagokkal üzemelő) járművek sportági szövetségének a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az alternatív hajtású járművekkel kapcsolatos valamennyi sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységének összehangolása, irányítása, munkájuk segítése, fentiekkel kapcsolatos érdekképviselet ellátása. A szövetség tevékenysége kiterjed mind a verseny-, mind a szabadidősportra. A szövetség célja továbbá, hogy széles körben megismertesse és népszerűsítse az alternatív hajtású járműveket, és ezzel elősegítse a társadalomban a környezettudatos gondolkodás kialakulását, a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. ... >>

Alternativa Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6754 Újszentiván, Szigeti út 16.
képviselő: Erdei Csaba elnökségi tag, Fabulya Edit elnök, Sebők Roland elnökségi tag, Tánczos Zsuzsanna, Vajda Árpád elnökségi tag
Gyermek- és ifjúsági társadalmi szervezet, mely kulturális, közművelődési, környezet- és természetvédő, szociális, érdekvédelmi és önsegítő tevékenységet végez. ... >>

Alternator-Starter Felújító Szakszervezet

(érdekképviselet)

3520 Miskolc, Zsigmondy út 42.
képviselő: Kiséri István ... >>

Aluminium Felületkezelők Magyarországi Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1137 Budapest, Teréz krt. 27. II/1.
képviselő: Dömölki Ferenc dr., Liber Kázmér
Az alumínium felületkezelési eljárásaira elsősorban anodizálás és festésére vonatkozó ismeretek bővítése, a tagvállalatok közötti e- gyüttműködés szervezése, a korszerűség, a minőség , a műszaki szín- vonal növelése és a kereskedelmi, gazdasági információk közvetlen cseréje révén.

A 12. sorszámú végzéssel nyilvántartásba vett célokon felül képviseli a tagok érdekeit, az aluminium felületkezelésével kapcsolatos szakmai kérdésekben. A tagok közötti közvetlen kapcsolattartás, kooperáció, rendszeres szakmai előadások, képzések szervezése és lebonyolítása, új technológiák, szakmai tapasztalatok kicserélésének szervezése. Tanulmányutak szervezése korszerű technológiák megismerése céljából. A szakterületen tevékenységet végző vállalatoknál vizsgálatok, ellenőrzések végzése, korszerű, egységes ellenőrzési eljárási rendek kidolgozása, a korszerűség, a minőség, a műszaki színvonal növelése érdekében. Kapcsolattartás az ESTAL-lal (Aluminium Felületkezelők Európai Szövetsége) az európai műszaki és gazdasági információk cseréjének biztosítása érdekében. ... >>

Alumíniumipari Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
képviselő: Balog Károly alelnök, Bóka Győző alelnök, Dr. Pallos Ferenc elnök, Krajcár Szilárd alelnök, Östör Ferenc alelnök, Szalai Csaba alelnök, Végh Viktor Andor alelnök
Elősegíteni tagjai szociális, kulturális életszínvonalának emelését, valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaik és érdekeik védelmét. ... >>

Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr 45.
képviselő: Eisenberger Márton, Pad Ferenc
érdekképviselet, érdekérvényesítés ... >>

"AMALIPE" Cigány Kultúra- Hagyományőrző és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1191 Budapest, Üllői út 243.
képviselő: Balogh János
A cigány kultúra, művészet, nyelv és haladó hagyományok ápolása, fejlesztése, felkutatása és propagálása. ... >>

Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége (3542/2004)

(sport,érdekképviselet)

2534 Tát, Árpád u. 82.
képviselő: Szűcs György
Amatőr kerékpár versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel szakmai és anyagi biztosítása. A kerékpárosok érdekképviselet,, az amatőr kerékpározás határainkon túli elismertetése, nemzetközi kapcsolatok ... >>

Andocsi Cigány Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

8675 Andocs, Szabadság utca 33.
képviselő: Kovács Lajos
Somogy megyében és kiemelten Andocs és környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

Andrássy Alapítvány Megyaszó Keresztény közösségéért

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

3718 Megyaszó, Sallai u. 25.
képviselő: Farkas István, Parajos Tibor
A Megyaszó Iskola u.3.sz. alatti épület visszaadása esetén az épület részbeni szeretettházzá, részbeni gyülekezeti teremmé történő átalakításának támogatása és gyülekezeti teremmé történő átalakításának támogatása és fenntartása. Segítségnyujtás a gyülekezeti célok megvalósításához, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Aladémiáján az újszövetségi tanokban jeles vagy kitűnő eredményt elért tanulóinak anyagi támogatása (dékáni ajánlás alapján). ... >>

Aneszteziológus és Intenzív Terápiás Szakápolók Magyarországi Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1082 Budapest, Baross utca 23.
képviselő: Meixner Istvánné
Aneszteziológiai és intenzív szakápolással foglalkozók szakmai érdekeinek képviselete. Aneszteziológiai és intenzív szakápolók szakmai fejlődésének biztosítása, oktatás, továbbképzések, konferenciák, kongresszusok, vitafórumok, szakmai tudományos rendezvények szervezése, időszaki kiadványok, ismeretterjesztő, továbbképző könyvek kiadása. Szakmai minőségbiztosítás továbbfejelsztése. Kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, civil szervezetekkel, célszerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Angyalföld Független Villamos Szakszervezet

(érdekképviselet)

1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Kertész Irén Mária, Molnár Zoltán ... >>

Angyalföldi Nők Képviselet

(érdekképviselet)

1138 Budapest, Róbert Károly krt. 20. III.47.
képviselő: Ibrahimné Németh Edit, Udrea Magdolna, Vésseyné Téglás Ágnes ... >>

ANILIN Munkavállalók Érdekképviselete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Gubacsi út 10/a.
képviselő: Berecz Ednréné ... >>

Anker Alfonz Rövid- és Középtávú Postagalambsport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
képviselő: Katus Zoltán
A Magyar Postagalamb Sportszövetség által szervezett területi és országos versenyeken való részvétel biztosítása, a Postagalambsport hagyományainak ápolása, a postagalamb tenyésztés ismereteinek bővítése. ... >>

Anyanyelvápolók Szövetsége

(érdekképviselet)

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.
képviselő: Bánffy György, Dr. Grétsy László, Kerekes Barnabás, Maróti István ... >>

Apátfalvi Gazdakör

(érdekképviselet)

6931 Apátfalva, Templom u. 57.
képviselő: Ifj. Tóth Imre elnök ... >>

Apollo Thermal Apartments Üdülési Jog Jogosultjainak Egyesülete

(érdekképviselet)

4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 12-14.
képviselő: elnök Mikula Zoltán
érdekvédelem ... >>

Apostagi Gazdakör

(érdekképviselet)

6088 Apostag, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Vanyúr Krisztián elnök ... >>

Apostagi Teniszkedvelők Sportegyesülete

(sport,érdekképviselet)

6088 Apostag, Kossuth L. utca 1.
képviselő: Gelencsér Zoltán elnök
A tenisz hazai és külföldi népszerűsítése. Tartós sportemberi közösség kialakítása, sportbaráti kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi tenisz életbe, együttműködve a különböző szakszövetséggel. Hazai és külföldi versenyeken való részbétel, versenyek, edzőtáborok szervezése. Mindennemű szabadidő-sport, tömegsport-rendezvények támogatása, népszerűsítése és azokon való részvétel. A sportágakhoz szükséges anyagi, technikai eszközök megteremtése és azok maximális kihasználása, az Egyesület tagjainak a szükséges sporteszközökkel való ellátása, felszerelése, versenyekre, edzőtáborokba való utazás biztosítása. ... >>

APU RACING TEAM Motorsport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7143 Őcsény, Ady Endre utca 2.
képviselő: Gyenge Zsolt
A magyar nemzeti autósport szövetség keretében működtető bajnokságokban való részvétel, lehetőleg minél több szakágban. (rali, autocros, ralicros).
Cél: a Magyar Nemzeti Autó Sport Szövetség szervezésében működtetett junior rali szakágban versenyző páros egész éves versenyzési lehetőségeinek biztosítása, és mellettük további fiatal tehetségek felkutatása.
Versenyzőket felkészítő tanfolyamok szervezése, versenyek szervezése, lebonyolítása, támogatása, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel és egyéb szervezetekkel. ... >>

AQUINCUM LIONS CLUB Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Jéggyár u. 6.
képviselő: . ******, Dr.Novák Tamás titkár, Illés Elemér alelnök, Kálmán László kincstárnok, Kormos János elnök, Simon Erzsébet alelnök
Olyan, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó szervezet létrehozása, amelynek tagjai nemes célok elérésének érdekében működnek együtt: közösségi célok megvalósításának segítésében, rászoruló személyek és szervezetek, alapítványok természetbeni, illetve anyagi juttatás formájában történő támogatásában, valamint a környezetvédelem ügyének előrevitelében, valamint korunk egyik betegségének, a drogfogyasztásnak visszaszorításában. ****** Az egyesület képviseletét az elnök az alelnökök, a titkár vagy a kincstárnok valamelyikével együttesen látja el. ... >>

Aquincum Munkavállalók Demokratikus Szakszervezete

(érdekképviselet)

1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 94.
képviselő: Papp Gábor ... >>

AQVAFITT Alapítvány /Gyula/

(sport,érdekképviselet)

5700 Gyula, Szegedi Kiss I. u. 18.
képviselő: Kurucz András, Reisz József
A KÖVIZIG Vízügyi Sportegyesület és a Békés Megyei Búvár Szövetség sport alapfeladatainak támogatása. ... >>

ÁRAMKÖR Autóvillamossági Szakmai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Huszti Tibor
Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a tagok érdekvédelmének képviseletét, a speciális szakmai továbbképzések megszervezését, szakmai információs hálózat kialakítását, szakmai rendezvények megtartását. ... >>

Arany János Diákszövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
képviselő: Suba Lajos titkár, Tatai István elnök
az élet értéke, hazaszeretet, a nemzeti műveltség ápolása ... >>

Arany Kapu Közép- és Dél-Pest Megyei Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Derkovits u. 7.
képviselő: Dávid Krisztina ( alelnök ), Károly Tamás ( alelnök ), Nyerges József ( elnök )
Érdekvédelmi szövetség ... >>

"Arany Ősz" Nyíribronyi Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4535 Nyíribrony, Fő út 49.
képviselő: Molnár Sándorné az egyesület elnöke
érdekvédelem, rétegképviselet, hagyományok órzése, ápolása, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Aranyhegy-Ürömhegy Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Jeles 97-99.
képviselő: Fodor András, Imre Károly, Szénási János, Varga Gyula, Winter Ede ... >>

Aranyhegyi Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1171 Budapest, Péceli út 222. Rákoscsabai KH.
képviselő: Szeverényi Tamás / elnök, Vigh-Kiss József / titkár
A XVII. kerület fejleszési lehetőségeinek kutatása, azok kihasználásának elősegítése; Az önkormányzati infrastrktúra- fejlesztések támogatása; A kerület és a városrészek területfejlesztési terveinek, az azokkal kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseknek a véleményezése; AXVII. kerület környezetvédelmének javítása, a szennyezett területrészek feltárása, a környezetkárosító tevékenységek felszámolását segítő intézkedések kezdeményezése, segítése; Az állatvédelemmel kapcsolatos törvények betartásának elősegítése; Természetvédelmi feladatok megvalósulásának előmozdítása; A kerület ill. településrészei sportéletének támogatása; A közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat és a közrendvédelemmel foglalkozó szervek felé; A kerület kulturális életének, örökségének megőrzése, ápolása. ... >>

ARANYHÍD KULTURÁLIS SZÖVETSÉG

(kulturális,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Galácz György
A Szövetség olyan szakmai, segítő, szolgáltató és érdekvédelmi szervezet, mely a megyében, ezen belül a marcali kistérségben szerveződő kulturális szereplőknek kíván segíséget nyújtani az általuk létrehozott események színvonalának folyamatos emelésében, nemzetközi színvonalú megvalósításában, az európai kulturális rendszerbe való beilleszkedésben és a szakmai érdekek érvényesítésében. A magas színvonalú fesztiválszervezés által segíteni kívánja a fesztiválokat befogadó településeken a kulturális turizmus fejlődését. Új típusú kistérségi együttműködési formák és módszerek kifejlesztése elsősorban a kultúra és turizmus területén, azok gyakorlati alkalmazása, komplex fejlesztése a Marcali Kistérségben. ... >>

ARANYHOMOK Keresztény Gazdakör

(érdekképviselet)

Napkor, Kossuth u. 88.
képviselő: Gáva István ... >>

Aranyhon Szövetség

(érdekképviselet)

1042 Budapest, Árpád 157.
képviselő: Gáspár Attila ... >>

Aranykard Sárkányos Lovagok Társasága Kulturális Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3332 Sirok, Dózsa György u. 4.
képviselő: elnök Poprocsi Attila Barnabás, ügyvezető alelnök Penovácz Attila
Hagyományőrzés, kiemelve az európai és magyar hadtörténeti múltat, közelebbről a XIII-XV. századi lovagokat.
A kulturális és haditorna hagyományainak kutatása, bemutatása, oktatása.
Várak és környékének, régmúlt emlékeinek, történelmének kutatása a még jelenleg fel nem tárt területeken.
A tradicionális harcművészeti küzdősportok, különösen az Európában meglévő irányzatok kutatása, bemutatása, oktatása.
A korszerű testedzés, valamint a sport-, hadtörténet és mozgástörténet népszerűsítése és szakmai színvonalának emelése.
Együttműködni más hagyományőrző társaságokkal, szövetségekkel a fenti témákban. ... >>

Aranykulcs Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
képviselő: Andrási Bálint elnök
A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A sporthorgászat, mint aktív pihenés/szórakozás, kikapcsolódás/népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete kifelé, önkormányzat, vízkezelő stb. vonatkozásában. Adminisztratív tevékenység gyakorlá-sa. A tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napi jegyek, területi enge-délyek stb.). A horgász közélet szervezése: közgyűlés. Más testületi szervek ülései, társa-dalmi munka kollektív kirándulás, táborozás stb. Együttműködés, kapcsolattartás szervezé-se/vízirendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-el, szövetséggel, természetvé-delmi szervekkel, társegyüttesekkel stb./ Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatósá-gokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

"Aranyosi"Gazdakör Egyesület

(érdekképviselet)

3554 Bükkaranyos, Báthori u.57.
képviselő: Székely Béla ... >>

Aranyősz Nyugdíjas Klub

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7960 Sellye, Batthyány utca 14.
képviselő: elnök Csutorás Jánosné, elnökhelyettes Nemeskéri Lászlóné
a város kulturális és közéletének alakításában, a településeken élő generációk összefogásában való közreműködés. Az Ormánság népművészeti hagyományainak ápolása, kulturális örökségének megóvása, népdalkör működésének biztosítása, ismeretterjesztés, sport-és kulturális rendezvények támogatása, az épített és természeti környezet védelme, a határokon túli kapcsolatok kiépítése, hasonló céllal működő társadalmi szervezetekkel, időskorúak érdekvédelme. ... >>

ARASZ az Abaúji Romák az Abaújiakért Szövetsége Közhasznú Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

3841 Aszaló, Jókai út 1.
képviselő: Gulyás Béla alelnök, Gulyás Erzsébet titkár, Kótai Attila alelnök, Nótár Ágnes elnök ... >>

Arizona Club Gyáli Polgárok és Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

2360 Gyál, Vecsési út2.sz
képviselő: Czinege Péter titkár, Kiss János elnök, Tóth István elnökhelyettes
érdekképviselet ... >>

Árnyak Szövetsége Harcművészeti Iskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5000 Szolnok, Kántor u.6.
képviselő: Sasvári István
A római kor és a X-XIV. századi harci és kulturális hagyományok ápolása, bemutatása, tanítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal