Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 8594
5. oldal

Alföldi Szlovákok Szabad Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
képviselő: elnök Albertiné Kozsuch Ilona
Érdekvédelem, kulturális tevékenység. ... >>

Algyői Gazdakör

(érdekképviselet,egyéb)

6750 Algyő Faluház, Buvár utca 5.
képviselő: Gubacsi Zoltán, elnök
Tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Aligátor Sport Klub Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1147 Budapest, Telepes utca 34.
képviselő: Hajós Gyula
a versenysport fejlesztése, elsősorban az úszósport színvonalának emelése, az utánpótlás megfelelő szakmai szintű biztosítása, ebben a tagok érdekvédelme és érdekeik képviselete erre irányuló igény esetén;
együttműködés a magyar úszósport körében kialakítandó szabályozásban, az Egyesület céljainak érvényre juttatása;
együttműködés a sportágazat szereplőivel, intézményeivel, szakmai támogatás nyújtása a fejlesztéshez, az utánpótlás-biztosításhoz;
részvétel az egyesület céljaihoz kapcsolódó nemzetközi szövetségben;
nemzetközi kapcsolatok kialakítása;
jogalkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai segítségnyújtás, tárgyalópartnerként részvétel ezen folyamatokban és közreműködés annak érdekében, hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos, illetve nemzetközi gyakorlat alakuljon ki;
fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felvilágosítás, koordinatív feladatok ellátása. ... >>

Alimentaria et Societas Kutatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7431 Juta, Hősök tere 3.
képviselő: elnök Solymosi Viktor
Az Alapítvány műszaki, természettudományi és üzemszervezési körben kutatások végzését, valamint az alkalmazott kutatások fejlesztését, támogatását, illetőleg az ide kapcsolódó nevelés és oktatás szervezését, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok minden szinten értelmezhető helyzetének javítását, az ezzel kapcsolatos érdekvédelem ellátását, valamint környezetvédelem és környezeti nevelés támogatását tűzte ki célul. ... >>

Alkalmazottak Munkástanácsa

(érdekképviselet)

7815 Harkány, Petőfi S. u. út 46.
képviselő: elnök Horváth Miklós
tagjainak elsődlegesen munkáltatókkal szembeni érdekvédelme, érdekérvényesítése, megfelelő szociális körülmények lehetőség szerinti biztosítása. ... >>

Alkoholizmus Elleni és Alkoholmentes Klubok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9023 Győr, Corvin u. 10.
képviselő: Petrik Mihály
Alkoholizmus elleni, alkoholmentes és előklubszerű csoportok közös feladatainak segítése, érdekvédelme. ... >>

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji utca 4-6. C. fsz./1.
képviselő: Fekécs Imre, Gyarmati Norbert ... >>

Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1192 Budapest, Hungária út 42. fsz./6.
képviselő: Grőber Lajosné Pécsi Éva ... >>

Alkotóművészek Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1132 Budapest, Victor Hugo utca 24/A 3./2.
képviselő: Varga László
A cigány kultúra támogatása, a hagyományőrzés, a tehetségkutatás és a művészetekkel kapcsolatos tevékenységek folytatása. A cigány kultúra terjesztésében való részvétel. ... >>

Alkusz Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1050 Budapest, Deák F. 5.
képviselő: Kelemen János, Lantos Csaba, Petrahai Ferenc ... >>

ALL SPORT Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47.II.6.
képviselő: Őze Tibor elnök
Tagok érdekképviselete, érdekvédelme, sport szervezeti és működési feltételeinek segítése, kapcsolattartás sportszervezetekkel és sportszervekkel, felvilágosítás és véleményadás sport ügyekben, egyesületek közötti együttműködés és tapasztalatcsere szervezése, vitás kérdések megoldásának elősegítése, egészséges életmód, lakosság testkultúrájának és a technikai sportok magasabb színvonalra emelése, sport népszerűsítése, szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Állami Számvevőszék Érdekvédelmi Fórum

(érdekképviselet)

1052 Budapest, Apáczai Csere János 10.
képviselő: Csiszárné dr.Kosik Mária ... >>

Álláskeresők Szekszárd Városi Egyesülete

(érdekképviselet)

7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 24.
képviselő: Dávidné Nagy Ilona, Reinhardt Ádám, Roczó István, Temesi Ágnes ... >>

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Dolgozók Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1146 Budapest, Abonyi utca 31.
képviselő: Dömsödi Ferenc, dr. Bögyös Gábor, dr. Kopescsnik Miklós Gábor, dr. Kovácsffy Csaba, dr. Tamáska István, Dr.Soós József, Ludnik Ferenc
Érdekegyeztető és érdekvédelmi tevékenység, a dolgozók élet- és munkakörülményeit meghatározó intézkedések során az álláspontok összegyűjtése, összegzése és közvetítése, a szakszervezeti egyetértési jog gyakorlása a jogszabályokban meghatározott kérdésekben. ... >>

Állatkerti Autonóm Szakszervezet

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Állatkerti krt.6-12.
képviselő: Pintér Károly ... >>

Állatorvostudományi Egyetem Baráti Kör

(érdekképviselet)

1070 Budapest, Landler J. 2.
képviselő: Visnyei László dr. ... >>

Állattartó Gazdák Egyesülete

(érdekképviselet)

Marócsa, Kossuth u. 26.
képviselő: Kiss József elnökhelyettes, Punok Zoltán elnök ... >>

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete

(érdekképviselet)

2100 Gödöllő, Dózsa György út. 58
képviselő: Szigeti György
Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. üzletrészei tulajdonának megvásárlása és a jogosult dolgozók tulajdonába juttatása. ... >>

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Szakszervezete

(érdekképviselet)

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
képviselő: Dr.Herold József
A tagság által meghatározott érdekvédelmi és képviseleti feladatok eredményes ellátása. ... >>

Almádi Taxi Egyesület

(érdekképviselet)

8220 Balatonalmádi, Rozmaring u. 41.
képviselő: Bikki Sándor elnök, Csécsi Ferenc titkár ... >>

Almássy Független Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Fehérvári út 38. II./2.
képviselő: Kövér Tamás
társadalmi szervezetek működésének segítése szolgáltatásokkal, pályázati és adminisztrációs tevékenységeik ellátásával, melyek tevékenységi körében szerepel a kulturális tevékenység, ifjúság- és környezetvédelem, településfejlesztés, drogprevenció, alternatív diabetológia. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek és fiatalkorúak, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek. Kifejezett célja az egyesületnek a határon túli magyarságot képviselő szervezetek, civil kezdeményezések munkájának segítése az alapvető célok keretében, valamint bekapcsolódásuk lehetőségének megteremtése a magyarországi civil közéletébe. ... >>

Álom Hal Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

4024 Debrecen, Kossuth u. 5. I/3.
képviselő: elnök Tóth Gábor Antal
Érdekvédelem, részvétel a helyi és országos horgász szervezetek működtetésében, az országos horgászrenddel összefüggő jogszabályok terjesztése, ismertetése, horgászversenyek szervezése a természeti és környezetvédelmi érdekek érvényesülésével. ... >>

Alpári Tisza Horgász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6066 Tiszaalpár, Petőfi u. 1.
képviselő: Barta Lajos elnök
A horgászati jogszabályoknak, egyéb szakhatósági előírásoknak megfelelő művelése, fejlesztése és népszerűsítése. A természet és halállomány védelme. A horgász szakismeret terjesztése, általánossá tétele, oktatás, vizsgáztatás. Horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése. A horgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. A tagság érdekeinek képviselete az Önkormányzat, vízkezelő stb. irányában. Adminisztratív tevékenység gyakorlása: a tagok horgászati okmányokkal való ellátása (horgászjegyek, napijegyek, területi engedélyek stb.) A horgász közélet szervezése. Együttműködés, kapcsolattartás szervezése (vízi rendőrséggel, vízkezelővel, önkormányzattal, APEH-al, szövetséggel, természetvédelmi szervekkel, társegyletekkel stb.). Segíteni a horgászvizek hasznosítóit és a hatóságokat az orvhorgászat megelőzésében, felszámolásában. ... >>

Alpin Club Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Puskin u. 27.sz.
képviselő: Koch Gábor
hegy-és sportmászás, oktatás, érdekvédelem ... >>

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.
képviselő: Kulcsár Dániel SZB titkár ... >>

Alsó-rábamenti Faluszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: Jutasi Kálmán
A faluszövetség célja: a tagszervezetek turisztikai és idegenforgalmi tevékenységének fellendítése. ... >>

Alsó-Szigetközi Földtulajdonosok Egyesülete

(érdekképviselet)

9062 Kisbajcs, Árpád u. 10.
képviselő: Győry Vendel, Huszár Tibor
A tagok tulajdonában lévő külterületi, különböző hasznosítású földterület mindennemű bérbeadásával és egyéb módon történő hasznosításával kapcsolatos érdekvédelem és képviselet ellátása. A földtulajdonosok vadászati jogának érvényesítése. Megbízás alapján eljárni a tagok földtulajdonnal kapcsolatos ügyeiben. ... >>

Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Szakszervezet

(érdekképviselet)

6720 Szeged, Stefánia u. 4.
képviselő: Bába János, titkárhelyettes, Jenei Gábor titkár ... >>

Alsóbogáti "Új Élet" Nyugdíjas Klub

(kulturális,érdekképviselet)

7443 Alsóbogát, Vörösmarty utca 33.
képviselő: Dakos Józsefné
A nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekvédelme és érdekeinek képviselete. Alsóbogát község értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más civil szervezetekkel. ... >>

Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4225 Debrecen-Józsa, Bocskai u. 53.
képviselő: elnök Gáll Gizella, gazdasági vezető Molnár Lászlóné, titkár Pásztor Ferencné
Nyugdíjasok érdekvédelme és érdekképviselete. Szociális tevékenység, időskorúak gondozása, kulturális tevékenység. ... >>

Alsónémedi Új Gazdakör

(érdekképviselet)

2351 Alsónémedi, Temető u. 18.sz.
képviselő: Ifj.Takács Ferenc elnök
Családi gazdálkodók érdekvédelme ... >>

Alsózsolca Aranydomb Gazdakör

(érdekképviselet)

3571 Alsózsolca, Kossuth u.128.
képviselő: Magos József ... >>

Által-ér Vizgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (51466/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Kovács György Zoltán
Az önkormányzatok, tagszervezetek területfejlesztési, környezetvédelmi és vizgazdálkodási munkája összehangolásának segítése. ... >>

Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetek Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

4025 Debrecen, Széchenyi u. 33.
képviselő: elnök Balogh Sándor
Az alkotmány és a hatályos törvények alapján védje és képviselje a szövetségi tagok és a szövetkezeti tagok érdekeit. Elősegítse a szövetkezeti autonómia, a szövetkezeti tulajdon esélyegyenlőségének érvényesülését, tagérdeki gazdasági tevékenységének, demokratikus önkormányzatának, társadalmi elismerésének erősítését. ... >>

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

9330 Kapuvár, Erzsébet királyné utca 1/A.
képviselő: Dr. Kiss Gyula
A tagok az egyesületet azért hozták létre, hogy igényeiknek megfelelően: a.) ellássa azok érdekképviseletét és érdekvédelmét, b.) képviselje érdekeiket az önkormányzatok és más hatóságok előtt, c.) tevékenységük segítése és eredményessége érdekében nyújtson szolgáltatásokat. Érdekképviseleti tevékenység körében: a.) szakmai és társadalmi szervezetekben testületi tagként, vagy meghívottként képviseli a tagok érdekeit, b.) kölcsönös érdekek figyelembevételével kezdeményezi és segíti a tagok közötti érdekegyeztetést, valamint az érdekkörükbe tartozó szervezetekkel, gazdasági és egyéb együttműködést alakít ki. ... >>

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.
képviselő: Dr.Zs.Szőke Zoltán
A szövetség tagszervezetei és azok tagjai, tulajdonosai érdekeinek védelme; gazdasági tevékenységük közös anyagi eszközökkel történő előmozdítása, továbbá nemzetközi kapcsolatok ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal