Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
9. oldal

Ahead Global Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1055 Budapest, Szalay utca 2.
képviselő: Butsi Zoltán elnök, Petre Gyöngyi ügyvezető
a magyarországi kis- és középvállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése. ... >>

AHLUL-BAYT Alapítvány

(egyéb)

1101 Budapest, Monori u. 9. fsz.1.
képviselő: Taraza Hassan Ali
A Magyarországon élő iszlám közösség vallási kultúrájának ápolása, a vallási gyakorlat elősegitése. ... >>

AID-A Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2330 Dunaharaszti, Babits köz 2/c.
képviselő: dr. Ugrin Emese ( elnök )
Kutatási eredmények felkarolásával, a gyakorlatba átültethető friss gondolatok és megoldások támogatásával, azok széleskörű megismertetésével segítse és támogassa az életminőség javítására irányuló mindenfajta tevékenységet. Olyan projekt létre hívása, illetve támogatása, amelyek az emberek életminőségének megőrzésére / javítására szolgálnak a bölcsőtől a sírig. ... >>

AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Czinger Erik, Debreczeni Kinga, Kavasinszky Dóra, Keresztesi Luca Éva, Magyar Melinda, Nagy Ágnes, Tamási Péter
Tevékenyen részt venni széles látókörű, modern szemléletű szakemberek képzésében, amellyel hozzá kíván járulni a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez. Szorosabb kapcsolatot kiépíteni az elmélet és gyakorlat, a diákok és szakemberek között, hazai és nemzetközi szinten. Támogatni és ösztönözni a nemzetközi megértést és együttműködést a különböző társadalmi, gazdasági rendszerű tagországok között. Elősegíteni, hogy a diákok jobban megértsék a társadalom és a gazdaság aktuális problémáit. Elősegíteni, hogy a magyar vállalatok és intézmények olyan, gyorsan beilleszkedő, modern szemléletű, fiatal munkatársakat foglalkoztassanak, akik már pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkeznek. ... >>

Ajak Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4524 Ajak, Ady E. utca 25.
képviselő: Rubóczki István
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Ajka és Környéke Méhész Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8448 Ajka, Pipacs utca 11.
képviselő: Angelmayer János, Kovács B. Ferenc titkár, Németh László elnök, Véber László elnökségi tag
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8400 Ajka, Sport u. 25.
képviselő: Péntek Vendel elnök ... >>

Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Rédling Nikoletta képviselő
Ajka, valamint térsége kulturális és idegenforgalmi megismertetése nemzetközi szinten. Ösztönzi és minden szinten elősegíti a térség nemzetközi kapcsolatainak ápolását az alábbi területeken: oktatás, sport, idegenforgalom, ismeretterjesztés, hagyományápolás különösen Finnországgal és annak Rovaniemni nevű városával. Támogatja a természet védelmét és a népi hagyományok ápolását, a kismesterségek művelését, ezek népszerűsítését, társadalmi támogatásának erősödését. ... >>

Akác Körútért Egyesület

(sport,egyéb)

9081 Győrújbarát, Akác krt. 20.
képviselő: Csomai Miklós Zoltán
Az egyesület célja, hogy a Győrújbarát községben található Akác Körút infrastruktúráját (úthálózat, közvilágítás, stb.) fenntartsa és folyamatosan fejlessze, valamint kiépítse és üzemeltesse azon létesítményeket, beszerezze azokat az eszközöket, melyek az Akác Körút lakókörnyezetének az élhetőbbé, egészségesebbé és biztonságosabbá tételét szolgálják (kerítés, játszótér, sportpályák létesítése, parkosítás, stb.). ... >>

AKÁCOS Földtulajdonosok Vadásztársasága

(egyéb)

2465 Ráckeresztúr, Szabadság tér 14.
képviselő: Novák Pál elnök ... >>

"AKÁCVIRÁG" DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET

(egyéb)

6762 Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
képviselő: Paragi Sándor
A turisztika - különösen a falusi turizmus - fejlesztése, koordinálása, hatékonyságának növelése Sándorfalván. ... >>

"AKARD" Hajdúsági Nagycsaládosok Egyesülete

(egyéb)

4243 Téglás, Kossuth u. 84.
képviselő: elnök Szegediné Zimán Andrea Judit
Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert területén élő gyermekeket nevelő családok sajátos érdekeinek képviselete, szolgálata és támogatása. ... >>

Akasztó Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

6221 Akasztó, Ady E. utca 25.
képviselő: Hambalkó István elnök
Tűzoltási, tűzmegelőzési, kárelhárítási és kármegelőzési, műszaki mentési feladatok ellátása. ... >>

Akasztói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6221 Akasztó, Fő u. 40.
képviselő: Szabó Ferenc elnök
Az egyesület öntevékenyen résztvesz Akasztó község közigazgatási területén az állampolgárok vagyonának, közterületek rendjének és biztonságának, valamint a környezet védelmének biztosításában, közreműködik a bűncselekmények és más jogsértő cselekmények megelőzésében, megakadályozásában az Alapszabály 2.paragrafusa szerint. ... >>

Akasztói Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(egyéb)

6221 Akasztó, Fő u. 42/a.
képviselő: Gyuris Ferenc
Az 1917-ben hadászati célokra leszerelt és elvitt 700 kg-os harang visszaállítása. Új templomi orgona építése. Az egyháznak visszaadott épület rendetétele, épület ifjusági és idősek napközi otthonává történő alakítása és e célokra történő működtetése. ... >>

Akasztói Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6221 Akasztó, Tubáni utca 13.
képviselő: Németh László alelnök, Suhajda Antal elnök
A tagok horgászérdekeinek védelme és képviselete, minél kedvezőbb horgászati lehetőségek biztosítása, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése a szabadidő kulturált eltöltése érdekében az Alapszabály 2.§-a szerint. ... >>

Akela Vadászíjász Egyesület

(egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 41.
képviselő: Tamók Gábor elnök ... >>

Akli Majorért Műemlék Alapítvány

(egyéb)

8420 Zirc-Akli Major, zirci 2044/16.hrsz. undefined
képviselő: Pálosfalvi Tamás képviselő, Vajda Eszter képviselő
A Zirc Akliban található, a Zirci Ciszterci Apátság által épített, 1958.óta hivatalosan bejegyzett műemlék majorsági épületegyüttes - mely a XVIII.-XIX. századi majorság gazdálkodás és életforma minden elemét, így pajtákat, magtárat, XVII.századi kovácsműhelyt és bodnárműhelyt, csehsüvegboltozatos barokk istállókat, 1935-ben épült sajtérlelőházat, gyümölcsőrző- és aszalóházat, XVII. századi füstös konyhát, kasznárházat, barokk lakóépületet, ma is működő barokk kápolnát foglal magába - lehető legteljesebb rekonstrukciója. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

AKTIO Jogvédelmi Egyesület

(egyéb)

1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5./1.
képviselő: Földesi Géza
az egyesület célja, hogy az alkotmányos alapjogok következetes érvényesítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, és a jogtudatos gondolkodás elterjesztése érdekében tagjai részére jogvédő tevékenységet folytasson. Az egyesületet a tagok azzal a céllal hozták létre, hogy tevékenységével elősegítse az általános jogi ismeretek terjesztését, tudatosítsa a személyiségi és fogyasztói jogok tartalmát és érvényesülésük fontosságát. ... >>

Aktív Állampolgárság Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1032 Budapest, Kenyeres utca 15. I.em./1.
képviselő: Szelényi Zsuzsanna
Az Aktív Állampolgárság Közhasznú Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon az önmagáért és a közösségért felelősséget vállaló, öntudatos, jogait érvényesíteni képes, aktív magyar polgárok minél szélesebb körének kialakulásához, ennek révén erősítse a részvételi demokráciát, növelje az esélyegyenlőséget, és elősegítse a gazdasági fejődést és a valódi nyitott társadalom kialakulását Magyarországon. ... >>

Aktív Fiatalok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. II/3.
képviselő: Babócs Balázs, Tóth István Balázs, Velegi Attila
Közreműködni a megye ifjúsági közösségeinek alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több módon képviselni a Zala megyei fiatalok érdekeit. Lehetőség szerint újságot, vagy egyéb, akár internetes publikációkat megjelentetni, ezáltal a széles körű ifjúságot tájékoztatni a megyei közéletről, lehetőségeiről. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kutúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett szoros kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a megyében működő szervezetekkel. ... >>

Aktív Időskor Egyesület

(egyéb)

1121 Budapest, Mese utca 10. II./5.
képviselő: Koblov István ... >>

Aktív Segítség Egyesület

(egyéb)

1092 Budapest, Erkel utca 6.
képviselő: dr. Nádasdy Gábor
A szociálisan rászorulók részére különböző szolgáltatások nyújtása, különös tekintettel a jogi segítségnyújtásra. ... >>

Aktív Társadalom Alapítvány

(egyéb)

1094 Budapest, Liliom u. 8.
képviselő: Hablicsek László
Független társadalompolitikai hatások támogatása. ... >>

AKTÍV Társadalompolitika Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Budafoki út 12.
képviselő: Dr. Mestyanek Ödön
Az Alapítvány célja a rendszerváltás tíz éve alatt létrejött új gazdasági-társadalmi helyzethez, társadalomszerkezethez adaptált új szociálpolitika, szélesebb értelemben önkormányzati, másodsorban állami-össztársadalmi szinten. Az alapítvány a mai passzív, az eseményekre utólag reagáló, a már kész helyzetekre reflektáló - és ezért passzívitásra serkentő - szociálpolitika helyett aktív, előre látó és megelőző társadalom-politika alapjait kísérli meg lerakni, az egyre gyengülő szociális védőháló kompenzálásaként megkísérli a társadalmi szereplőket a trapézon megtartani. ... >>

Aktív Túraklub és Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2051 Biatorbágy, Füzes u. 18/c.
képviselő: Máté Gyöngyi ( elnök ) önállóan
A környezettudatos természetjárás népszerűsítése, támogatása, a szabadidő hasznos és egészséges eltöltése, hazánk és a külföldi országok természeti értékeinek felkutatása,megismerése. ... >>

Aktív Üzletemberek Egyesülete

(egyéb)

1072 Budapest, Nagydiófa utca 7.
képviselő: Hakan Garip Yildiz
Az egyesület célja, hogy a Magyarországon tevékenykedő üzletembereket összefogja, biztosítsa számukra a nemzetközi platformokon való részvételt, illetve európai és tengerentúli kapcsolatok kiépítésével, ápolásával lehetőséget nyújtson az üzleti életben szerzett tapasztalatok cseréjére, tájékozódásra és információk gyűjtésére. Az egyesület célja továbbá biztosítani a tagok számára mind a hazai, mind a nemzetközi üzleti életben való hatékonyabb munkavégzés és megjelenés lehetőségét. ... >>

AKTIVÁL Egyesület

(oktatási,egyéb)

8100 Várpalota, Hársfa út 28.
képviselő: Soós Balázs elnök
Egészségmegőrzés, tudományos, nevelés-oktatás ... >>

Aktivitás Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

1171 Budapest, Strázsahegy utca 49.
képviselő: Magyar László
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális, tudományos és társadalmi-közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a fiatalság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése, a nemzeti kultúra ápolása. Az alapítvány célja továbbá környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység folytatása, ezen célok elsősorban fiatalokkal való megismertetése, illetve a fiataloknak történő továbbadása, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Al-Gharnati Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Meder u. 2.
képviselő: kuratóriumi tag Kaknics-Ujhelyi István
A kultúrák, vallások, civilizációk közötti, egymás tiszteletén, egymás értékeinek elfogadásán, a több évezredes közös értékek erősítésén alapuló párbeszéd megteremtése, ennek keretében különösen
-együttműködés megteremtése és fenntartása a kultúra, az oktatás, a sport és a gazdaság területén azzal, hogy Magyarországon a kultúrák, vallások és
- a fent meghatározott célok szem előtt tartása mellett oktatási intézmény létrehozatala és fenntartása Eger városában. ... >>

Alajos utcai Közművelődési Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: kuratórium elnöke Kasza Tibor, kuratóriumi titkár Pagony Zsuzsanna
Baranya megyében elsősorban a kereskedelmi, pénzügyi, vendéglátóipari szakmában dolgozók és magánalkalmazottak, tanulók, nyugdíjasok - valamint hozzátartozóik és egyéb önszerveződők közössége - művelődési, tanulási, át-, vagy továbbképzési, szabadidő, sport és szórakozási lehetőségének segítése, megvalósítása, tevékenységek anyagi támogatása, cél szerinti besorolása, kulturális szabadidős és hobbi tevékenység, egyéb. ... >>

Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Attila út 59.
képviselő: Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin
Érdekképviselet, szakmai együttműködés az alapszabályban megfogalmazottak szerint. ... >>

Alapi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7011 Alap, Dózsa Gy. utca 31
képviselő: Szalai Csaba elnök
Alap község közbiztonságának javítása, az élet- és vagyonbiztonság magas szintű megteremtésének elősegítése. ... >>

Alapitvány a Balatonfüredi Református Egyházközségért

(intézményi,oktatási,egyéb)

képviselő: Somogyi Károly
Az alapitvány tartós közérdekből a refomátus hitéleti célok támogatására a balatonfüredi református templom és parókia a hitéleti célokat szolgáló egyéb ingatlanok fenntartására a mű- ködtetésére korszerűsitésére,felújitá- sára jött létre. Célja továbá az ifjúság erkölcsi nevelése érdekében a hitoktatása szélesitése, támogatása, az ehhez szükséges ingatlanok biztositása bérlet,majd iskola épitése utján. ... >>

Alapítvány a Bélapátfalvi Apátsági Templomért

(egyéb)

3346 Bélapátfalva, IV. Béla utca 76. (Római Katolikus Plébánia, Bélapátfalva)
képviselő: kur. elnök Szabó József
Az alapítvány célja a Bélapátfalvi Apátsági Templom épületének állaga- és környezete megőrzése, megóvása, szépítése, felújítása, bővítése. Berendezéseinek, felszereléseinek felújítása, bővítése, a szükséges eszközök és kellékek beszerzése, pótlása. A cél elérését segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és adományokon keresztül azok nyújtása. Az alapítvány e célok megvalósítását közhasznú tevékenységként, közhasznú szervezet formájában végzi.
A közhasznúsági tevékenységét a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. 26.§ C. bek. 6.,7.,9., pontja alpaján végzi. ... >>

ALapítvány a BIotechnológiai Nevelés és Oktatás Korszerűsítéséért

(oktatási,egyéb)

6726 Szeged, Közép fasor 52.
képviselő: Dr. Kovács Kornél Lajos, a kuratórium elnöke
Tevőlegesen hozzájárulni Magyarországon, különösképpen Szegeden, a megújuló energia és biotechnológia területén folyó kutatás, oktatás segítéséhez, támogatások koncentrálása, konkrét programok hatékony megvalósításának elősegítése. ... >>

"Alapítvány a Borsod Megyei Vízkárosult Rendőrökért"

(egyéb)

3525 Miskolc, Endrődi Sándor utca 20.
képviselő: Kádasné dr. Juhász Jolán
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság területén élő rendőrök és hozzátartozóik, nyugdíjas rendőrök támogatása a 2010. évben a belvíz- és árvíz okoztat károk enyhítése végett.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-környezetvédelem,
-közrend, és közbiztonság védelme,
-önkéntes tűzoltás,
-mentés,
-katasztrófaelhárítás,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység ... >>

Alapitvány a Cserkészet Ujjászervezésére

(egyéb)

9730 Kőszeg, Jurisics tér undefined 8.
képviselő: elnök Keszei Balázs, titkár Tarsoly Piroska ... >>

Alapítvány a Földrajztanárképzésért és Kutatásért

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
képviselő: Dr. Hanusz Árpád a kuratórium elnöke, Kókai Árpád a kuratórium titkára
földrajzszakos tanárképzés elősegítése, és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Alapítvány a Gazdasági Szakjogokért

(egyéb)

1056 Budapest, Irányi utca 8- V./9.
képviselő: dr. Szilágyi Pál Béla
Az alapítvány célja a gazdasági szakjogokkal így elsősorban a versenyjoggal és a munkajoggal ? kapcsolatos magyar nemzetiségű és komoly kutatási valamint szakmai potenciállal bíró fiatal kutatók támogatása a szakmai előmenetelük és a magyar humánerőforrás fejlesztése érdekében. Az alapítvány továbbá ahhoz kívánja hozzásegíteni az áltata támogatott kutatókat, hogy a tudásukat és képességeiket Magyarország érdekében kamatoztathassák a jövőben? ... >>

Alapítvány a Győrszentiváni Keresztelő Szent János Plébániatemplom Restaurálására

(egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 33.
képviselő: Szalóky János Albert
A plébániatemplom teljes felújítása, korszerűsítése. ... >>

Alapítvány a Harkányi Református Eklézsiáért

(egyéb)

7815 Harkány, Kossuth L. u. 66.
képviselő: Bereczky Ildikó, Id.Kiss József, Matyi József
Imaterem kialakítása, templomi berendezés felújítása. ... >>

Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Vállalkozók Támogatásáért

(szociális,egyéb)

7150 Bonyhád, Perczel M. u. 3.
képviselő: Frei József
önhibájukon kívül hátr. helyzetbe került vállalkozók élethelyzetének jav. ezen szem. támogatása ... >>

Alapítvány a Jogközelítésért és Jogharmonizációért

(oktatási,egyéb)

4027 Debrecen, Libakert u. 7. I/3.
képviselő: Dr. Szabó Krisztián elnök
Oktatás, ismeretterjesztés. Tudományos előadások és konferenciák szervezése. Tudományos publikációk támogatása. Jogsegély szolgálat. ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Felsőfokú Kertészeti Oktatás és Kutatás Támogatására

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F.tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter kuratóriumi elnök
Felsőfokú kertészeti oktatás és kutatás továbbfejlesztése a kimagasló eredményt elért oktatók és kutatók támogatása, az oktatók és dolgozók hazai és külföldi tapasztalat szerzésének támogatása. Kertész hallgatók tudományos diákköri tevékenységének elősegítése és elimerése, az oktatáshoz kapcsolódó fejlsztések támogatása. ... >>

Alapítvány a kelet- és közép-európai kutatásért és képzésért

(oktatási,kulturális,egyéb)

1048 Budapest, Nádasdy K. utca 12.
képviselő: Tóth István
A humán tudományterületeken (történelem, kultúrtörténet,gazdaságtörténet, állam- és jogtörténet, szociológia, politológia, nemzetközi kapcsolatok, stb.) és a művészetekben (képzőművészetek, zene, irodalom, stb.) felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve ezirányú kutatások támogatása, szervezése és lebonyolítása.
Az alapítvány létrehoz és működtet olyan kutatási formákat, megteremt olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgálják; továbbá (eseti jelleggel, pályázat útján) támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik saját tevékenységét. ... >>
4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14. oldal