Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
7. oldal

Abaújaranyos Faluszépítő Egyesület

(egyéb)

3882 Abaújkér, Napsugár u.4.
képviselő: Takács András elnök ... >>

Abaújdevecseri Polgárőr Egyeseület

(közbiztonság,egyéb)

3860 Encs, Petőfi utca 75
képviselő: Bratu Ferenc
ember- és állampolgári jogok védelme, közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetk által igénybe vehető -szolgáltatások. ... >>

Abaúji Jegyzők Egyesülete

(egyéb)

3863 Szalaszend, Jókai Mór.u.37
képviselő: Kövér János ... >>

"Abaúji Református Ifjúságért" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3860 Encs, Táncsics utca 6
képviselő: Szanyi Bertalan
Oktatás, természeti-hitélet nevelés a református gyermekek részére, - A jósvafői református oktatási központ, erdei iskola létrehozása és működtetése, - Református emlékhelyek, emlékek, műemlék templomok gondozása, ezek megismertetése, - A helyi népi kultúra felkutatása és ápolása, - Oktatási és hitéleti nevelés érdekében szálláshely biztosítása. ... >>

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3860 Encs, Bem József út 3.
képviselő: Rakaczki Zoltán elnök ... >>

Abaújlak-Szanticska Falusi Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

3815 Abaújlak, Völgy út 7
képviselő: Pollák István Zoltán ... >>

Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3881 Abaújszántó, István király tér 4
képviselő: Gyöngyössy Szabolcs Kálmán ... >>

Abaújszántói Magyar Keresztyén Misszió 2000 Egyesület

(egyéb)

3881 Abaújszántó, Béke út 30.
képviselő: Pásztor Zsolt elnök ... >>

Abaújszolnok Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

3812 Homrogd, Kossuth utca 11 A
képviselő: Trézsi László ... >>

Abaújvár Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

3898 Abaújvár, Petőfi utca 60
képviselő: Kovács Zsolt
működési körének jellege: közrend és közbiztonság védelme, műemlékvédelem, turizmus ... >>

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

1136 Budapest, Tátra út 32. I/1.
képviselő: Bors Gyula, Bors Ursula, Dr. Tiboly Kriszta
Az alapítvány célja,hogy az un. ?ABBÁZIA Cégcsoport? (azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., Erzsébet királyné útja 23., 8360. Keszthely, Petőfi S. u. 2.) és 8360. Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniájának fogorvos általi rendbehozatala, oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem fizetendő ?önerőt? az alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az egészség-megelőzési cél keretében az alapítvány finanszírozza a munkavállalók olyan egészségügyi szűrésen való részvételét, amelyet a társadalombiztosítás nem, vagy nem egész összegében támogat. Szükség esetén az alapítvány súlyos betegségen átesett, vagy balesetet szenvedett munkavállalók rehabilitációs, máshonnan szintén meg nem térülő költségű rehabilitációjára is vállalkozik. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.-Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány támogatni kívánja a keszthelyi (és a város 20 km-es vonzáskörzetében élő), valamint a határon kívül élő, elsősorban erdélyi azon tanulói jogviszonyban álló, 22 évesnél nem idősebb személyeket, akik szociálisan rászorulnak arra, hogy akár magyarországi akár honi, esetleg külföldi ösztöndíj formájában, akár más módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához, annak érdekében, hogy energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulás elérésére fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 3.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány célja a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott állatok befogása és a megfelelő gondozása, ellátása, amely akár egy legalább 20 férőhelyes állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél ? utólagos ellenőrzéssel ? való elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb rászoruló állat gondozása sem kizárt. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Célja a lovassport támogatása, amely elsősorban a versenyzők anyagi segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, vagy más egyéb módon. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. ... >>

Abda község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: Dömötör Imre, Módra Gábor, Németh Attila, Somogyi György, Szekeres Ferenc
Jogszabályban meghatározott, a tűzvédelmi feladatok megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önkéntes jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre való nevelése, tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési, tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

ABDAI BARÁTI KÖR - "Gyöngyvirág" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 28.
képviselő: Balogh Sándorné, Hengszter Józsefné, Kozma Istvánné
Az egyesület célja tagjainak összefogása, általános érdekvédelme. Az egyesület tagjainak képviselete, a tagok kulturális, szociális és egészségvédelmi helyzetének támogatása és segítése. Részt vállalni Abda község történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos, művészeti és irodalmi életében. ... >>

Abdai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: László József
A községben a bűncselekmények megelőzése, bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése, a dorgterjesztés megelőzése, a fiatalok körében a drogfogyasztás visszaszorítása, mindezekről az intézkedésre jogosult szervek, hatóságok tájékoztatása, járőrszolgálatok szervezése. ... >>

"ÁBEL" Sárpilisi Idősek Otthonában lakók életkörülményeinek javításáért Alapítvány

(intézményi,egyéb)

7145 Sárpilis, Béke tér 5.
képviselő: Horváthné Holtz Márta
a Sárpilisi Idősek Otthona felújításának, korszerűsítésének, karbantartásának működésének támogatása ... >>

ABEONA Egyesület

(egyéb)

9700 Szombathely, Kalló u. undefined 5/A.
képviselő: alelnök Dr.Raffay Ernő, alelnök Lieb Roland Ferenc, elnök Ábrahám-Furus Zoltán István ... >>

Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.
képviselő: Nagy Géza
a hátrányos helyzetű , ezen belül a kiemelten a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának elősegítése ... >>

Abod Község Fejlődéséért

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3753 Abod, Magyar út 42.
képviselő: Dr. Takács András elnök
A festői környezetben elterülő község megmaradásának és fejlődésének elősegítése, ezen belül:
- Segítséget nyújtani ahhoz, hogy a meglévő viszonylag érintetlen természeti környezet tovább ne károsodjon és a lehetőség szerint kerüljön előtérbe a környezet megóvása és rehabilitációja;
- Tudatos település tervezéshez nyújtott segítséggel lakhatóbbá és vonzóbbá tenni a települést, annak érdekében, hogy a népesség ne csökkenjen tovább és szorgalmazni más településeken, főleg a városokba elköltözött, de korábban itt élők visszaköltözését;
- megőrizni azokat a népi hagyományokat, amelyek jellemzőek voltak az itt élő emberekre és azok átadása a mai fiatalok számára annak érdekében, hogy az utókor is élvezője legyen a régi hagyományoknak;
- a fenntartható fejlődés figyelembe vételével anyagi eszközöket bevonni a településre annak érdekében, hogy különböző kiadványok és a korszerű technika segítségére legyen a település szélesebb körű megismertetésének és fejlődése előmozdításának;
- különböző kulturális, sport és egyéb rendezvényekkel elősegíteni a község turisztikai fejlődését, bevonva a falusi turizmusban rejlő, még eddig kiaknázatlan lehetőségeket. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem. ... >>

Abony és Térsége Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

2740 Abony, Kossuth tér 1.sz.
képviselő: Kalász Zoltán
Abony és mikrotérségében az egyéni és társas vállalkozások alakulásának segítése, a vállalkozói ismereteik gyarapítása és továbbfejlesztése. Részvétel a térségi fejlesztési programokban,ilyen célú pályázatok elkészítésében való segítségnyújtás és közreműködés a helyben megvalósuló környezetvédelmi feladatokban, továbbá az euróatlanti integráció helyi feladatainak elősegítése, abban való közreműködés. Közreműködés a helyben megvalósuló ár- és belvízvédelmi feladatokban, továbbá bekapcsolódás a közforgalom számára megnyitott utak fenntartásába, létesítésébe. ... >>

Ábrahámhegyi Csónakkikötő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8300 Tapolca, Simon I. u. 20.
képviselő: Kollátor András elnök
Érdekvédelem-érdekképviselet ... >>

ABSZOLÚT RITMUS ALAPÍTVÁNY, a szív egészségéért, az aritmia ellen

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Kiscelli köz 14. B.lh. 3./1.
képviselő: dr. Duray Gábor Zoltán
Az aritmia (szívritmuszavar) kutatás; a ritmuszavarok gyógyszeres és nem gyógyszeres kezeléséhez (pacemaker, cardioverter defibrillátor beültetéséhez, rádiófrekvenciás ablációhoz) kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés és ezen feladatok támogatása. A betegellátás során szükségessé váló sebészeti, kis sebészeti és katéteres beavatkozásokhoz szükséges technikai háttér biztosítása. ... >>

AC Milan Szurkolói Egyesület

(kulturális,egyéb)

1164 Budapest, Felsőmalom utca 14.
képviselő: Fekete-Szalóky Zoltán
Magyar-olasz kulturális együttműködés, egymás kultúrájának megismerése, kulturált szurkolói magatartás népszerűsítése, a rasszizmus elutasítása, és az ellene történő hatékony, közös fellépés. ... >>

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület /kiemelkedően közhasznú/

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Salgó út 21. mf./5.
képviselő: Csohány Tibor
A közrend és a közbiztonság javítása, a bűncselekmények és balesetek megelőzése, az álamhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek és ifjuságvédelem, a katasztrófa elhárítás, valamint környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése, ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése az egyesület működési területén élő állampolgárok felé. ... >>

Acélkerék Motoros Baráti Kör

(egyéb)

9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u. 48.
képviselő: Fodróczi Péter
Az egyesület elsősorban olyan közösség kialakítására alakult, amelynek tagjai és pártoló tagjai a motorozásnak hódolnak, ilyen jellegű rendezvényeket, túrákat, találkozókat szerveznek, részt vesznek az általuk, vagy mások által szervezett magyarországi és nemzetközi motoros túrákon és rendezvényeken. ... >>

Ács Fejlődéséért Alapítvány (51003/2002)

(egyéb)

2941 Ács, Gyár út 23.
képviselő: Csányi Józsefné kuratóriumi elnök, Petró Tibor tag
Ács város fejlődésének elősegítése. ... >>

Ács Város Polgárőrsége

(közbiztonság,egyéb)

2941 Ács, Gyár u. 23.
képviselő: Szűcs Attila elnök
Ács város közigazgatási területén a bűnmegelőzés és a közbiztonság védelme érdekében önként vállalt társadalmi tevékenység. ... >>

Ács Városért Társaság

(egyéb)

2941 Ács, Hartmann u. 2.
képviselő: Dr. Petrasovits Anna elnök
Ács nagyközség városiasodási folyamatának, várossá válásának elősegítése, az Alapszabály III. fejezetének 5-6. §-ában részletezett módon. ... >>

Acsa Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2683 Acsa, Kossuth u. 97.
képviselő: Bátyi Tibor alelnök, Németh László elnök
közrend, közbiztonság javítása, bűnmegelőzésre irányuló feladatok ellátásában közreműködés ... >>

Acsai Kastélykert Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2683 Acsa, Kossuth út 43.
képviselő: Hubai Árpád / elnökhelyettes/, Károly György /gazdasági vezető/, Krekács József /elnök/
Sportvadászat és a természetvédelem, a vadállomány védelme, a korszerű vadgazdálkodás biztosítása, az ifjúság bevonása a tevékenységbe, a vadászati kultúra népszerűsítése, vadászati és ehhez kapcsolodó szabadídős rendezvények szervezése. ... >>

Ácsi Cukorgyár Történeti Múzeuma (1780/2004)

(egyéb)

2941 Ács, Zichy park 1.
képviselő: Kovács Károly kuratórium elnöke
A cukorgyártás és történetének a bemutatása, megörökítése az utódok számára, mert az Ácsi Cukorgyár, melyet az országban elsőként alapítottak, működését befejezte. ... >>

Ácsi Gazdakör (51185/2002)

(egyéb)

Ács, Komáromi u. 10.
képviselő: Nagy Kálmán
Egyéni gazdálkodás modern alapon történő szervezése. ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Actio Popularis Egyesület

(egyéb)

1066 Budapest, Lovag utca 15. III//17.
képviselő: Ara-Kovács Attila
Az emberi jogok védelme és az esélyegyenlőség támogatása. ... >>

Ad Rem Presbiteriánus Egyház

(egyéb)

3527 Miskolc, Zsigmondy 2
képviselő: vezető lelkész Vörös András ... >>

Adam Smith Közgazdasági Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Budaörsi 45.
képviselő: Koltay Jenö ... >>

Ádándért Egyesület

(kulturális,egyéb)

8653 Ádánd, Kossuth utca 30.
képviselő: Fehér József
Ádánd település értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más civil szervezetekkel. ... >>

Ádándi Közbiztonsági Egyesület

(oktatási,egyéb)

8653 Ádánd, Béke utca 3/a.
képviselő: Mezei Tibor
1) A rendőrség és rendfenntartó fegyveres erők támogatása. 2) Az állampolgárok biztonságának védelme. Biztonságérzetük javítása. 3) Kölönböző vállalati és polgári objektumok őrzése, megfigyelése. 4) Helyszín biztosítás (baleset, vagy betörés után). 5) Testőri feladatok ellátása. 6) Kutyák kiképzése őrző-védő célra. 7) Pénz- és nagyértékű küldemény kísérése. 8) Egyéni megbízás alapján rendészeti feladatok ellátása. ... >>

Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8561 Adásztevel, Árpád utca 22.
képviselő: Molnár Istvánné képviselő
Családi, egészségi, szociális és egyéb körülényei miatt hátrányos helyzetbe került adászteveli fiatalkorúak életkörülményei javításának, tanulási lehetősége megteremtésének, életpálya elindításának elősegítése, támogatása; Az Adászeveli Általános Iskola és Óvoda oktatási, táborozási, sport, valamint egyéb tevékenységének támogatása. Az alapítványi cél megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, befektetése, tőkésítés útján történő gyarapítása. ... >>

Adatvédelmi Kultúráért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2100 Gödöllő, Kossuth u. 1. I/3.
képviselő: dr. Zombor Ferenc elnök
Az adatvédelmi és adatkezelői kultúra fejlesztése és támogatása az adatvédelmi tárgyú jogalkotás és jogalkalmazás befolyásolása a civil szervezeteket megillető törvényes eszközökkel, tanácsadás és támogatás nyújtása, adatvédelmi audit végzése adatkezelők valamint állampolgárok részére a személyes adatok védelmét érintő alkotmányos alapjogok minél magasabb szintű érvényesítése érdekében, adatvédelmi auditot végző szervezetek csoportba tömörítése, egységes etikai és auditálási standardok, rendszerek kidolgozása, ismeretterjesztő előadások tartása, kiadványok készítése, terjesztése. ... >>

Add a kezed az esélyegyelőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4440 Tiszavasvári, Szent I. utca 9.
képviselő: Kóka Ágnes
Az egészségtudatos magatartás és életmód megvalósítása érdekében prevenciós és rehabilitációs tevékenység végzése. A humán erőforrás tudás- és kézségszintjének fejlesztése. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá az egyesület alapszabályának 2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Add a kezed Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete

(egyéb)

4150 Püspökladány, Kodály Z. út 4.
képviselő: elnök Tóthné Marosi Róza, elnökségi tag Dúró Zoltánné, elnökségi tag Mile Sándor, elnökségi tag Pató Józsefné, főtitkár Szilágyiné Kerekes Margit, ügyvivő Kóti Sándor, ügyvivő Szabó Károly
családok, gyermekek érdekképviselete ... >>

ADHD-Magyarország Alapítvány

(egyéb)

1046 Budapest, Vécsey u. 102.
képviselő: Varga László Jenőné (elnök)
ADHD-s gyermekek segítése életminőségük javítása érdekében. Tanulmányi segítségnyújtás, ismeretterjesztés, előadások szervezése. Pedagógusok, szülők körében konferenciák szervezése ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

Adjutorium Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2600 Vác, Konstantin tér 1-5.
képviselő: dr. Gasparicsné dr. Kovács Erzsébet
Minden rászorult számára hozzáférhető esélyegyenlőséget nyújtson tanulmányok folytatásához, nemzeti kisebbségben élő zsámbéki katolikus főiskolán tanuló diákok segítése, támogatása. Tanítóképző oktatás és nevelés feltételeinek javí tása a zsámbéki katolikus főiskolán. Oktatás és nevelés, valamint az alapkutatás és alkalmazott kutatás fejlesztése, átképzési tanfolyamok szervezésének támogatása, oktatási intézmények működésének, fejlesztésének támogatása. Kulturális örökség, műemlékvédelem tá- mogatása, szervezése, egészséges életmód kialakítását segítő sport tevékenységek támogatása. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal