Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
5. oldal

A Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

képviselő: Dr. Szőke Éva
A fiatal oktatók képzésének támogatása. ... >>

A Nyírbogáti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4361 Nyírbogát, Béke tér 1.
képviselő: Ostorháziné Vadon Izabella
A Nyírbogáti óvodában a nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Az óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

A Nyíregyházi 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sarkantyu út 36
képviselő: Benkó Gáborné
A nyíregyházi 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde gondozási, nevelési feltételeinek javítása, oktatás-nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A NYÍREGYHÁZI BÚZA UTCAI ÓVODÁSOK EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Búza utca 7-17.
képviselő: Herczku Pálné
A Nyíregyházi 11. Sz. Óvoda nevelési célkitűzéseihez, a gyermekek egészséges életmódra neveléséhez a pénzügyi fedezet biztosítása. A környezet megszerettetése, védelme. Továbbá az alapító okirat 5. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A nyíregyházi evangélikus nagytempomért Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
képviselő: Demcsákné Balczó Ildikó
a nyíregyházi evangélikus nagytemplom felújítása ... >>

A NYÍREGYHÁZI REPÜLÖS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 b
képviselő: Szelestey Gyula
A Nyíregyházi Főiskolán folyó repülőgépvezető- és repülőmérnök-képzés támogatása, az oktatás, különösen a gyakorlati képzés korszerű feltételeinek biztosítása, fejlesztése, a tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatása, az alulfinanszírozott képzés hiányának pótlása. ... >>

A Nyírgelsei Gyermekek Jövőjéért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4362 Nyírgelse, Petőfi tér 4.
képviselő: Pintye Magdolna Mária
A nyírgelsei gyerekek támogatása. A gyerekek körülményeinek, környezetének javítása. A gyerekek képességeinek, készségeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök, anyagok vásárlása. Az intézmény tárgyi eszközeinek javítása, fejlesztése. Szabadidős foglalkozások, gyermeknapok, kulturális- sportnapok támogatása. Kirándulások, táborozások szervezése, költségeinek támogatása. Hátrányos helyzetű tanulók segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Nyugodt Családi Háttérért Alapítvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel F. utca 19/b.
képviselő: Jakubinyi Róbert László
A fiatalok családalapításának elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A Paksi Kálvária Temető megmentéséért" Alapítvány

(egyéb)

7030 Paks, Szent István tér 16.
képviselő: Dr. Blazsek Balázs
a felekezeti temető rehabilitációja és működőképességének fenntartása ... >>

A Peches Üldözöttek Szövetségének Pártja

(érdekképviselet,egyéb)

1073 Budapest, Vörösmarty 36.II.em.9/a.
képviselő: Iványi Péter ... >>

A Pécsi Szórvány Közösségért Alapítvány

(egyéb)

7624 Pécs, Alajos u. 21.
képviselő: kuratórium elnök Kovaliczky János
templomi képállvány elkészítése,közösségi terem kialakítása, hittanterem felszerelése. ... >>

A Pikkelysömörös Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.DOTE
képviselő: Prof.Dr. Hunyadi János elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, tudományos és kutatási tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

A PINNYEI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRA Alapítvány

(egyéb)

9481 Pinnye, Arany J. u. 37.
képviselő: Csölley Zsanett
A szélesebb közösség - a hívők - számára hitéletük gyakorlásának helyszínét megszépíteni, a templom, mint felülépítmény födémjének cseréjével, az épület külső vakolásával és a templom belső festésével. ... >>

A pszichiátriai és pszichoterápiás kutatásokért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7631 Pécs, Lovász Pál tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete Sándor
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folytatott pszichiátriai és pszichoterápiás betegségmegelőzési, egészségmegőrzési, gyógyítási, illetve egészségügyi rehabilitációs orvosi gyakorlattal összefüggő tevékenységek teljes körének és ahhoz kapcsolódó természettudományi-, illetve különösen orvosi pszichiátriai és pszichoterápiás kutatások és azok feltételrendszerének segítése, ösztönzése és fejlesztése. ... >>

A Racionális Közéletért Egyesület

(egyéb)

1136 Budapest, Balzac utca 9. II./3.
képviselő: Babarczy Eszter
Konstruktív párbeszédre buzdító kommunikációs és információs csatorna, internetes felület létrehozása, amely lehetővé teszi az államháztartásra, az adóforintok felhasználására vonatkozó kérdések, a költségvetés magyarázatai, az államháztartással kapcsolatok kritikák és javaslatok összegyűjtését. ... >>

A Reform Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1204 Budapest, Alsóhatár u. 169/B.
képviselő: Kaszás Mátyás
Reformpedagógiával foglalkozó egyéb alapítványok, iskolák, iskolai osztályok, magánszemélyek, kutatók támogatása; Szociális ösztöndíj folyósítása. ... >>

A Regionális Munkaerő Rehabilitációs Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 11. I/5.
képviselő: elnök Dr. Magyari László
érdekképviselet, oktatási lehetőségek szélesítése, szociális tevékenység ellátása, nevelés , képességfejlesztés, sport, rehabilitációs foglalkoztatás, euroatlanti integráció elősegítése stb. ... >>

A repülésért "Zolcsák István" Emlék Alapítvány

(sport,egyéb)

7522 Kaposújlak, Repülőtér 0114.hrsz.
képviselő: Dr.Hegedűs Dezső
A műrepülés, motoros repülés, vitorlázó repülés és sárkányrepülés, továbbá az ejtőernyős sport ösztönzése és népszerűsítése. Utánpótlás nevelés, felkészítés, az élsport támogatása, a repülési kultúra megőrzése, fejlesztése. A repülés tárgyi és személyi emlékeinek felkutatása, rendszerezése, bemutatása. Más hasonló célú alapítvány megszüntetése esetén vagyonának kezelése, teljes körű jogutódlással, a bíróság döntése alapján. ... >>

A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Szabó György
Az egyesület erősíti az öregdiákoknak az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad a tagság és a gimánzium életének fontosabb eseményeiről. Igény és lehetőség szerint segítséget nyújt az iskola oktatási munkájához. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá - az iskola vezetésének javaslata alapján - a tanulók anyagi támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. ... >>

A Római Klub Magyar Szervezete

(egyéb)

1126 Budapest, Béla király utca 30/c.
képviselő: dr. Kapolyi László
A Római Klub munkájának és szellemiségének megismertetése és képviselete Magyarországon;
tudományos kutatómunka végzése a Római Klub szellemiségével egyező társadalmi-gazdasági-technológiai, jövőkutatás, energia, szociális energia, fenntartható fejlődés témakörökben;
a kutatási eredmények közlése tudományos publikációkban;
a tudományos eredmények megvitatása hazai és nemzetközi találkozók, workshopok és konferenciák keretében;
a Magyar Szervezet nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése. ... >>

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
képviselő: Sütő Mária Márta
A román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzése, fejlesztése, nemzetiségi jogok védelme, politikai képviselet, közösségek oktatási és kulturális tevékenységének fejlesztése. ... >>

"A Sajó és Tisza menti emberekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3714 Sajópálfala, Szabadság út 55
képviselő: Polgári László
a.) A Sajó és Tisza menti települések és a velük határos, román, ukrán és szlovák határ menti magyar települések megsegítése, a köztük lévő kapcsolat fejlesztése, az ott élők támogatása. A szellemileg, lelkileg, szociálisan rászorulók, vagy hátrányos helyzetben élők támogatása. A területen élő nemzeti-, etnikai közösségek támogatása, kulturális csoportok, énekkarok létrehozása, cseréje. Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása. Idősek támogatása. Információs és képzési rendszer kiépítése és működtetése.

b.)Kapcsolat kiépítése a területen működő önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. A területen lévő helyi és műemléki védettségű épületek felújítása, közösségi és képzési épületek építésének támogatása, azok fenntartása.

c.) Gyermekek, fiatalok és idősek érdekvédelme, közösségeik létrahozása, segítése. A magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő, más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása. A területről elszármazott, a világ bármely pontján élő Sajó és Tisza menti emberek összefogása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 15.
képviselő: Plózs Bertalanné elnök
A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőségét, hogy a több mint 200 éves orgona újra a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása. Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés, oktatás, épességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökségmegóvás,
- műemlékvédelem. ... >>

A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4954 Sonkád, Rákóczi utca 36.
képviselő: Róka Edit
A sonkádi műemlék református templom épületének, berendezési tárgyainak folyamatos megőrzése, karbantartása, felújítása. Támogatja a templom környezetének a műemlék templomhoz méltó kialakítását és gondozását. Az alapítvány támogatja a templom műemléki, művészeti és építészeti értékeinek gazdagítását és megismertetését, kulturális értékek közvetítésére irányuló rendezvények szervezését és megtartását. Kulturális, oktatási és szabadidős tevékenységek támogatása. Az alapítvány támogatja a nehéz helyzetben élő gyermekeket és segítséget nyújt a határon túli és határon belüli református gyülekezetek közötti kapcsolatteremtéshez. ... >>

A soproni Szent György templom orgonájáért Alapítvány

(egyéb)

9400 Sopron, Szent György u. 7.
képviselő: Dr. Wilfing János elnök
A Szent György templom orgonájának átépítése, restaurálása, folyamatos javítása, karbantartása és hangolása. ... >>

A Söjtöri Gyermekekért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8897 Söjtör, Deák F. út 140.
képviselő: Gálné Hóbor Tímea, Száraz Gyöngyi
A Söjtör községben élő gyermekek oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének támogatása, elsősorban a tárgyi feltételek megteremtésének segítésével, illetve az e területeken kimagasló eredményeket elérő gyermekek erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

"A szegedi Állam- és Jogtudományi Karért" német-magyar alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Tisza L. krt.54.
képviselő: Prof. Dr. Szabó Imre, a kuratórium elnöke
A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az oktató és a kutató munka, valamint a nemzetközi kapcsolatok szélesítésének elősegítése. ... >>

A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.
képviselő: Dr. Bernáth Árpád, elnök
Hozzájárulás a germanisták szegedi képzéséhez, a germanisztikai kutatások valamint a JATE Germán Fiológiai Intézete más egyetemekkel való szakmai kapcsolatainak fejlesztése révén. ... >>

A Szegedi Görög Katolikus Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6721 Szeged, Lechner tér 9.
képviselő: Szaplonczay Miklós kuratóriumi eln.
A szegedi Görögkatolikus Egyházközség tulajdonában lévő épületek felújítási és fenntartási költségeinek fedezése,a rászoruló szegedi görögkatolikus családok támogtása,a szegedi és a Szegeden tanuló görögkatolikus ifjúság hitoktatásához és közösségi életéhez anyagi támogatás biztosítása,az állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

A Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Dóm tér 8. SZOTE Orv.Vegyt.Int
képviselő: Dr.Molnár Árpád kuratóriumi elnök, Dr.Somlai Csaba kuratóriumi titkár
A szegedi felsőoktatási intézményekben folyó szerves kémiai diákköri munka és doktori ill. a PhD fokozat megszerzéséig történő tudományos kutatómunka elősegítése, ezen keresztül pedig a szegedi szerves kémia fejlesztése. ... >>

A Szegedi Közéletért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6723 Szeged, Olajos utca 6/A. III/10.
képviselő: Csáki Béla, a kuratórium elnöke, Cseri László, a kuratórium titkára
A szegedi közélet megújítása, fejlesztése, a helyi hagyományok ápolása, továbbá a szegedi polgárok színvonalas tájékoztatásának elősegítése. ... >>

A Szegedi Nukleáris Medicináért Alapítvány

(egyéb)

6720 Szeged, Korányi fasor 8.
képviselő: Dr.Csirik János kuratóriumi elnök
A szegedi nukleáris medicinai élet fejlesztése és támogatása,beleértve a helyi nukleáris medicinai tárgykörbe tartozó regionális,országos illetve nemzetközi feladatokat is.Támogatja a nukleáris medicinával foglalkozó szakemberek utánpótlásának nevelését,úgy a kvalifikált szakdolgozókat,mint a diplomásokat. ... >>

A Szegedi Természettudományi Kar Hallgatói Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 4
képviselő: a kuratórium elnöke Nagy Csaba, a kuratórium titkára Nagy Viktor Csaba
Szociális támogatást nyújt a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanulmányokat folytató rászoruló hallgatóknak, segíti a hallgatói vállalkozásokat, támogatja az oktatás korszerűsítését, valamint a kar sport- és egyéb rendezvényeit. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6635 Szegvár, Rozmaring u. 4.
képviselő: Kovács Lajos a kuratórium elnöke
Szegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. ... >>

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

(egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 195. VI.66.
képviselő: Nagy Erzsébet
A demokratikus viselkedési magatartási és közéleti kultúra, a pozitív egyéni és közösségi magatartásminták, az egyenrangú emberi kapcsolatok feltételei, az együttműködési készségek fejlesztése. - Bibó István szellemi műhely kiemelt támogatása; - Bibó István életművének, szellemi örökségének feldolgozása, illetve az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás végzése, támogatása; - Az európai és észak-amerikai szellemi örökség, a zsidó-keresztény alapozottságú demokratikus politikai kultúra, az euroatlanti gondolat tudományos igényű népszerűsítése, az Európai Unióval kapcsolatos kutatások ösztönzése; - A totalitárus rendszerekkel és a terrorizmussal szembeni demokratikus összefogással, így az Észak-atlanti szerződés szervezetével (NATO) összefüggő kutatások elősegítése; - A kisebbségi léttel, a kollektív jogokkal kapcsolatos európai kérdések feltárása; - A XIX.-XX. századi észak-amerikai, európai és magyar demokratikus eszmetörténeti örökség ápolása, feldolgozása, összehasonlító vizsgálatok elvégzésének ösztönzése; - Az előző pontokban célként meghatározott témákban tudományos konferenciák, tanulmányi napok szervezése, lebonyolítása; - Az Alapítvány céljainak megvalósítása során összeállított és megírt könyvek, jegyzetek, tanulmányok megjelentetése, kiadása és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzése; - A kiadott könyvek médiákban, nyilvánosság előtti bemutatása, könyvbemutatók szervezése, lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó munkák ellátása. ... >>

A Szentesi Területi Kórház Körzetéhez Tartozó Belgyógyászati Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-56.
képviselő: Dr.Kovács Aranka kuratóriumi elnök
A szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja mindkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni. ... >>

A szeretet épületeiért Alapítvány

(egyéb)

5540 Szarvas, Szabadság u. 70.
képviselő: Deme Zoltánné
A Szarvas-Újtemplom Evagélikus Egyházközösség ingatlanjainak helyreállítása, fenntartása, felújítása, bővítése, átalakítása, a hitélet céljait szolgáló új épületek létesítése, felszerelése, valamint a bennük létesített közérdekű intézmények működésének támogatása. ... >>

A SZÍV SZEME KONTEMPLATÍV REND

(egyéb)

4245 Érpatak, Napfény major 1.
képviselő: Orosz Mihály Zoltán
az alapszabályban meghatározottak ... >>

A Szociáldemokrata Békéscsabáért Alapítvány

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 4/6.
képviselő: elnök Varga János
Békéscsabán előmozdítani a szociáldemokrata gondolkodás fejlődését és a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, segíteni a Magyar Szocialista Párt Békéscsabai Szervezete működését. ... >>

"A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3922 Taktaharkány, bÉKE utca 40.
képviselő: Fodor József Károly
Elsődlegesen a kétszáz éves taktaharkányi református templom - mint nemzeti műemlékvagyon - külső-belső védelme és megőrzése, állagának megóvása, valamint hitéleti feladatok ellátása. A gyülekezethez tartozó ifjúság nevelése, számukra hasznos időtöltés biztosítása. Az anyaország határain túl élő magyarok nemzet tudatának erősítése. Idősek, egyedül élők támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása, nevelési és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, szociális tevékenység. ... >>

A Tamási "PRO CULTURA HUMANA" Vegyeskórusért Alapítvány

(egyéb)

7090 Tamási, József A. ltp. 11/B. II/6.
képviselő: Doffkayné Kalász Andrea
Tamási város zenei életének fejlesztése a Tamási ProCultura Humana Vegyes kórus működésének támogatása. ... >>

A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány

(egyéb)

1098 Budapest, Börzsönyi u. 11.
képviselő: Agócs Tamás, Birtalan Ágnes, Farkas Pál
A magyarországi buddhista közösségek és intézmények támogatása. ... >>

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

(egyéb)

1098 Budapest, Börzsöny 11.
képviselő: Mireisz László ... >>

"A tanulás uniójáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 36. III./12.
képviselő: Hajdú Sándor elnök
Az Euró Atlanti integráció elősegítésének jegyéban a Magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése céljából, fokozott figyelemmel a határon kívüli magyarság segítését, az Euró Atlanti integrációs folyamatban, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás képességfejlesztés kérdéskörét és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését Magyarországon és a környező országok magyar nemzetiségű és nem magyar lakosságánál egyaránt. ... >>

A Tapolcai Fűtőházért Alapítvány

(egyéb)

8400 Ajka, Bessenyei György utca 12.
képviselő: Horváth György képviselő, Kiss István képviselő, Sümegi Imre képviselő
A Tapolcai Múzeum Fűtőház hosszú távú üzemben tartásának segítése anyagiakkal, berendezésekkel, illetve kiállításra alkalmas tárgyakkal. A tapolcai Fűtőház megőrzésével a Balaton menti
nosztalgia vasúti közlekedés pontosságának a javítása esetlegesen a fűtőházban elvégzett javításokkal, ezáltal a közlekedés biztonságának megőrzése. ... >>

" A Tarcali Római Katolikus Templomért és Közösségért "Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

3915 Tarcal, Fő utca 96
képviselő: Mocsári Lajos
-Kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem,
-gyermek- és ifjúségvédelem, gyermek -és ifjúsági érdekképviselt,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1133 Budapest, Dráva utca 12. II./45.
képviselő: Gyuris Tamás
Az alapítvány a társadalmi összetartozást erősítő programok kezdeményezése, támogatása. A társadalmi és szociálpolitikai tervezésben való részvétel. A települési, a regionális és a területi fejlesztésekben való részvétel, az ágazatközi programok, együttműködésének erősítése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány kutatási, tervezési. fejlesztési, módszertani és szolgáltatási, képzési programokat kezdeményez, illetve hajt végre, valamint kapcsolódik hasonló tartalmú és célú programokhoz országos és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

A Tázlári Református Gyülekezetért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6236 Tázlár, Korvin O.u.1.
képviselő: Ulakcsai Zoltán elnök
A gyülekezet hitéletének, istentiszteleti alkalmainak, szeretetszolgálatának, hitoktatásának és dologi kiadásainak támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal