Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
4. oldal

"A lakótelep zöld ligetéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4600 Kisvárda, Tompos uti lakótelep 2.
képviselő: Ötvösné Papik Ildikó
az óvodába járó gyermekek kiegyesúlyozott, egészséges fejlődése érdekében kulturális, sport, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység és egyéb az alapítói okirat szerint ... >>

A Lélek Művészete Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 26.
képviselő: Gáti Imréné
Alkotóház éa alkotóműhely létrehozása, működtetése hátrányos helyzetű emberekért. ... >>

"A LÓÉRT, AZ EMBERÉRT" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Ádámvölgy utca 2/ A
képviselő: Veres Albert
a.)A lovaglás és a lótartás ismereteinek átadásával az ember és a ló közötti lehető legmagasabb harmónia elérése. Ez különösen a gyermekek és a fiatalok személyiségfejlődése szempontjából nagyon értékes, mivel a lóval foglalkozó embernek az állatszeretet mellett önuralmat, korrektséget és fegyelmet is kell tanulnia. Annak elsajátítása, hogy a lovas nem csupán önmagáért és lovas-társaiért tartozik felelősséggel, hanem a rábízott lóért is.
b.)A lovaglás mint sporttevékenység minél szélesebb körű elterjesztése nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is, hiszen a lovassport nagy hatással van az egészségre, az életörömre és a jó közérzetre.
c.)A ló megismerésén és a vele való foglalkozáson keresztül az állatok védelmének, a velük való helyes viselkedés és gondoskodás kialakítása, hogy a lovaglás és a lótartás ne csupán az embernek, hanem az állatnak is örömet jelentsen.
d.) Környezetünk védelmének, környezeti értékeink megőrzésének minél magasabb fokú tudatosítása a lovakkal foglalkozó gyermekek és felnőttek körében. A lovastúrák során megismertetni a lovasokkal azt a szabadságot, melyet akkor nyerhetünk el, amikor a lovas útja a természetbe vezet. A Kazincbarcika környékén lévő erdős hegyek és völgyek, folyópartokon tett kirándulások alkalmával a természet megismertetése és értékeinek megóvása.
e.)Gyógy-lovagoltatás keretében a lovaglás pszichés és fiziológiai hatásainak felhasználása fogyatékos és sérült embertársaink helyzetének javításában.
- hippoterápia, melynek során a ló mint élő gyógyászati segédeszköz vesz részt a neurológiai törvényszerűségen alapuló terápiában,

- gyógypedagógiai lovaglás és lovas-torna, amelynek során a ló ? ember, ember ? ember együttműködése eredményeképpen létrejövő pszichés értékek használhatók fel az egyén fejlesztésében,

- fogyatékosok sportlovaglása, ahol a lovaglásnak egy, a tevékenységet űző testi vagy szellemi képességeihez megfelelően kialakított formáját használják fel a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

f.) A lovagláson keresztül az egészséges életvitel, egészségmegőrzés elősegítése, különösen a lovagolni vágyó gyermekek szellemi, fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése.

A gyermekek részére nyári táborok szervezésével a lovaglás mint sporttevékenység megismertetése, egészséges életmód kialakítása és a szabadban töltött tevékenységekkel környezettudatos gondolkodás kialakítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

A LUDÁNYHALÁSZI RÓMAI KATOLKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGATLANJAIÉRT ÉS KATOLIKUS IFJUSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális,egyéb)

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 92.
képviselő: Végh Imre elnök
Az alapítvány célja az alapító tulajdonában és használatában álló ingatlanok, templomok, plébániaépületek, egyéb épületek karbantartásához, időszakos felújításához, korszerűsítéséhez, valamint fenntartásukhoz anyagi eszközök, támogatások felkutatásával, igénylésével, megpályázásával segítség nyújtása. Az alapítvány célja továbbá Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség fiataljainak részére szabadidős, kulturális programok, nyári táborok szervezése, ehhez anyagi és egyéb támogatások nyújtása, illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek részvételéhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

A Magyar Állatorvos Tudományért Alapítvány

(egyéb)

1077 Budapest, Rottenbiller 50.
képviselő: Fekete Sándor dr. ... >>

A Magyar Biztosításügyért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Deák F.10.
képviselő: Trunkó Barnabás dr.
A magyar biztosítási oktatás támogatása, oktatási és kutatási intézet kialakítása, müködtetése. ... >>

A Magyar Faluért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Sobieski János u.17.
képviselő: Bolyki István, Dr. Elek Sándor, Dr. Kovács Pál, Dr. Papócsi László
Elősegíteni a magyar falu fennmaradását, társadalmi, gazdasági és kultúrális, építészeti fejlődését, a falusi lakosság életminőségének javítását, az ifjúság falunmaradását, a különböző korszerű falumodellek kidolgozását és megvalósítását, hozzájárulni a falu közéletének demokratikus kibontakozásához, a térségi kapcsolatok gazdagításához, a magyar vidék polgárosodásához. ... >>

A Magyar Földtanért Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő 68. I.em.102.
képviselő: dr. Baksa Csaba, dr. Fogarasi Attila
A Magyarhoni Földtani Társulat tudományos és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

A Magyar Hadisírgondozó Szövetség Alapítványa

(érdekképviselet,egyéb)

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 7.
képviselő: Poklosi Péter elnök
A mostanáig ismeretlen helyen nyugvó háborús áldozatok - magyar állampolgárságú katonák és polgári személyek - temetési helyének felderítése. ... >>

A Magyar Kempo-Jujitsu Egyesület

(egyéb)

3580 Tiszaújváros, Szent I. 33 III/2
képviselő: Szilágyi Ferenc ... >>

A Magyar Médiáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1080 Budapest, Pollack M. tér 10.
képviselő: Angelusz Róbert
A magyar tömegkommunikációban közreműködő szakemberek képzésének, valamint a tömegkommunikáció tudományos kutatásának támogatása. ... >>

A Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6721 Szeged, Vadász u. 4/A.
képviselő: Dr. Ádám Sándor a kuratórium tagja, Dr.Ádám Attila igazgató, Dr.Gyergyóújfalvi-Lázár István eln., Dr.Sziklay Adrienn kuratóriumi tag, Jancsák Csaba a kuratórium tagja
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kultúrális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, szervezetek (jogi személyek) tevékenységének támogatása, a nemzeti és európai értékrend - az erkölcs, a kultúra, a szolidarítás, az egyének boldogulása - képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

A Magyar Számvitel Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1063 Budapest, Szinyei Mers Pál u. 8.
képviselő: Matukovics Gábor
A nemzetközi számviteli standardok magyar nyelvre történő lefordí- tása, a fordítás kiadványként való megjelentetése, a számviteli szakemberekkel történő széleskörű megismertetése, a hatályos szöveg naprakész hozzáférhetővé tétele. A magyar számviteli jogszabályok és a nemzetközi standardok harmonizációjának elősegítése. ... >>

A Magyar Szegényeket Pártoló Párt

(egyéb)

2217 Gomba, Nefelejcs u. 33.
képviselő: Varga Árpád elnök ... >>

A Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete Szombathely

(egyéb)

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér undefined 1
képviselő: Prof. Dr. Gadányi Károly ... >>

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

(kulturális,egyéb)

1089 Budapest, Visi Imre undefined 6.
képviselő: elnök Szatmáry Kristóf, elnökhelyettes Janzsó Tamás, ügyvezető elnök Csőke Attila
Az ország és a nemzet szolgálata a politikai életben, az általános emberi-nemzeti, civil, önkormányzati és szociális értékek alapján a magyar munkaadói és vállalkozó kör gazdasági, szociális, kulturális támogatása a politika eszközeinek felhasználásával.
A Magyar Munkaadók Pártja progresszív, a magyar nemzet történelmi múltját, értékeit és hagyományait tiszteletben tartó, a demokratikus polgári társadalom megszilárdítására irányuló értékek hordozója, amely a szabadság, a rend, a felelősség, a tisztesség és a szolidaritás jegyében a magyar családok felemelkedésén keresztül a közjogot kívánja szolgálni, a vállalkozók érdekeinek érvényre juttatásával. A politika eszközeivel, az egyéni és társas magyar munkaadók méltó társadalmi szerepének erősítését, a hazai termékek és magántulajdon védelmét, a vállalkozásbarát adópolitika közgazdasági és jogi feltételrendszer megteremtését, a magyar munkaadók versenyképességének erősítésének és egyenlőségének biztosítását tekinti legfőbb céljának. ... >>

A Magyar Vidékért Pro Regione Alapítvány

(egyéb)

4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Abádi Nagy Zoltán
A hazai szellemi elit utánpótlási bázisának szélesítése, a tehet-
séges fiatalok felkarolása, egyetemi tanulmányaik támogatása. ... >>

A Magyarság Eredete Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1147 Budapest, Damjanich u. 51.
képviselő: Balog Barna, Cingerné Balla Judit, Esztergályos Jenő, Hummel Rozália, Jánoska Sándorné
-a magyarság eredetének további kutatása, a magyar őstörténet, hitvilág és művészet és az ázsiai eredet kapcsolatának művészeti megjelenítése, -az ősi művészetek tanítása, népszerűsítése, széles körben való ismertetése, -a magyar fiatalok "ős-magyar tudatának" erősítése, -festészet, előadó- és bábművészet tanítása, -tanfolyamok és előadások szervezése, kiadványok kiadása, művészeti központ működtetése, -tanulmányutak szervezése, -az ősi művészeti tevékenységek és az egészségjavítás együttműködésének biztosítása, -az ősi művészet mint alternatív gyógymód alkalmazása betegségek gyógykezelésében (természetgyógyászat, színterápia.) ... >>

A Második Generációért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Faragó Vera, György Zsuzsa
az 1945. május 8. után született zsidó származású személyek (holokauszt túlélők gyermekei) részére minőségi élet segítése az idős korban, érdekképviselet ellátása az úgynevezett második generáció javára, szociális háló megteremtése, generációk közötti szolidaritás elmélyítése. ... >>

"A Második Világháború Hősi Halottaiért és Áldozataiért."

(egyéb)

7100 Szekszárd, Béla tér 8.
képviselő: Dr. Nagy Janka Teodóra, Gétay Géza, Müller Ferenc, Szendrei Mihály, Turcsányi György ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ Hátrányos Helyzetű Gyermekeiért

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.
képviselő: Szabó Bertalanné elnök
A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Mátyásföldi Katica Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1106 Budapest, Gyakorló út 2. 5./61.
képviselő: Lambert Károly
A Katica Óvoda anyagi támogatása, a feltételek megteremtését követően annak fenntartása. Az óvodás korú gyermekek egészséges, testi és szellemi fejlődésének elősegítése, az óvoda szakmai programja megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

A Megújuló Hőgyészi Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7191 Hőgyész, Fő u. 1-3.
képviselő: Pfaff Károly
Az iskola külső, belső tatarozása. ... >>

A Mérkiszociális Otthon Gondozottaiért

(egyéb)

4352 Mérk, Hunyadi út 183
képviselő: Szécsi Bálint
az intézményben élő szociális gondozottak életkörülményeinek javítása ... >>

A MERLIN-KÖR Egyháza

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7678 Abaliget, Kölessy Vilmos utca 28.
képviselő: képviselő Surjánné Hajdu Erika
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

A mérnökség és a vegyipar támogatásáért" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8195 Királyszentistván, Deák F.u. 25.
képviselő: Baczoni András István képviselő
A mérnökök oktatásának és diplomaszerzésének támogatása, -mérnök továbbképzés szervezése, támogatása - mérnöki munkahelykeresők támogatása, álláshelyek felkutatása - mérnökök kapcsolati tőkéjének ápolása Magyarországon és külföldön - korrózióvédelem az iparban, a korrózióvédelem tudatosítása, oktatása és támogatása - rendszeres fórum biztosítása - szociális jellegű támogatások nyújtása. ... >>

A Mi Bakonyunk Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
képviselő: Vaderna Melinda
Részvétel Bakonyszentlászló, Bakonygyirót és Fenyőfő községek által alkotott mikrotérség fejlesztési programjának kidolgázásában és az elfogadott fejlesztési célok megvalósításában, ezen települések oktatási, kulturális, szociális, környezet- és természet-és műemlékvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, foglalkoztatási és sportcélú faladatainak megoldásában való részvétellel a népesség-megtartó képesség erősítésében, a helyi közösségépítésben az érintett települések önkormányzatainak vállalkozóinak és a civil szervezeteknek az összefogásával. ... >>

"A Mi Iskolánk" Egyesület Szekszárd

(intézményi,oktatási,egyéb)

7100 Szekszárd, Vincellér u. 55.
képviselő: Borsiczky Ivánné ... >>

"A MI KÖRZETÜNKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3900 Szerencs, Előhegy utca 20/ a
képviselő: Kopcsó Attiláné
a./ A körzet játszóterének bővítése, új játékok, színpad karbantartása, föld, homok pótlása, játékok újrafestése, kerítés felújítása, tisztán és rendben tartása.
b./ A körzet környezetének szebbé, barátságosabbá tétele (virágosítás, parkosítás).
c./ A körzetben élő gyermekek összefogása közös programokkal (gyermeknap, anyák napja, nyárbúcsúztató, Mikulás, közös kirándulások).
d./ Felnőtteknek és időseknek programok szervezése (színházlátogatás, bál, kirándulások, alkalmanként közös munka megszervezése).
e./ Gyermekek továbbtanulásának támogatása (pályázati elbírálás alapján).
f./ A körzetben lakó emberek támogatása hirtelen bekövetkezett baj esetén (kérelem benyújtása után).

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem. ... >>

A Miskolci Urológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bükk utca 9
képviselő: Dr. Pintér József
A Miskolci Megyei Jogú Város Semmelweiss Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztályának Fejlesztése az alábbiak szerint fontossági sorrendben:
a.) Az Urológiai Osztály mindenkori dolgozói (orvosok, nővérek, ápolók) szakmai képzésének, továbbképzésének és fejlődésének elősegítése, támogatása.
b.) Az Urológiai Osztály műszerekkel való ellátásának elősegítése, a már meglévők fejlesztése, karbantartása, szakkönyvek és folyóiratok beszerzésének támogatása,
c.) a képzéseken túl az Urológiai Osztály kohéziójának, összetartásának növelése, ennek érdekében az osztály dolgozóinak szakmai, kulturális és szabadidős programok szervezése, ezek támogatása,
d.) az Urológiai Osztály munkahelyi környezetének, a dolgozók és a betegek élettere minőségének javítása, hogy a betegek és dolgozók komfortérzete javuljon, és az erre irányuló törekvések támogatása, elősegítése. ... >>

A Mohácsi Németségért Közalapítvány (Gemeinnützige Stiftung "FÜR DAS DEUTSCHTUM IN MOHÁCS"

(intézményi,oktatási,egyéb)

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
képviselő: Jörg Ottó
Mohácsi német kulturcsoportok, egyesületek, a német nyelv iskolai oktatásának támogatása. ... >>

A Móricgáti Református Gyülekezetért Alapítvány

(egyéb)

6131 Szank, Béke u. 43.
képviselő: Kósa István elnök
A móricgáti református gyülekezet hitéletének és egyéb dologi kiadásainak támogatása. ... >>

A Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Volt Magyar Diákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 112.
képviselő: Székely Árpád
A volt és mindenkori diákok közötti kapcsolatok ápolása, szakmai továbbképzés támogatása, magyar-orosz baráti kapcsolatok támogatása. ... >>

A múlt a jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

Csányoszró, Kossuth utca 64.
képviselő: kuratóriumi elnök Palotai László, kuratóriumi tag Dávid Jánosné, kuratóriumi tag Horváth Gáborné, kuratóriumi tag Kovács Zsolt, kuratóriumi tag Vass László
A Csányoszrói Általános Iskola 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példamutató magatartást tanúsító 8. osztályos tanulóinak díjazása. ... >>

A Műszaki Fejlesztés Elősegítéséért Alapítvány Békéscsaba

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 7.
képviselő: Medovarszki Zoltán
Fejlesztési tevékenységek elősegítése, újítások,prototipusok,szabadalmaztatásokanyagi segítése, piacbevezetés elősegí- tése, pénzügyi feltételek biztosítása. ... >>

A Művészetért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök Kircsi László, titkár Bozóky Anita
a megszűnő állami mecenatúra szerepét pótlandó, a város és a megye művészete szakmai színvonalának megőrzése, a környezet esztétikai arculatának, kultúrájának javítása. ... >>

A Művészetért, Atlétikáért, Magyarságért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6600 Szentes, Darvas József u. 15.
képviselő: Hevérné Juhász Anikó titkár, Oláh Ferenc a kuratórium elnöke
A művészet és a sport támogatása, ezen belül is a szentesi szobrászművészet támogatása; a városhoz kapcsolódóan létrehozott szobrok, könyv, művészeti album formában történő megjelentetésének támogatása; közreműködés köztéri szobrok állításának finanszírozásában - az alapítvány céljaival összhangban lévő és kapcsolatban álló reklámanyagok, egyéb nyomtatott vagy képi információs eszközök megjelentetésének támogatása, állandó szobor-tárlat létrehozása; itt a határainkon túl élő, főként magyar művészek alkotóművi tevékenységének bemutatása; művészeti kiállítások szervezése itthon és külföldön, ezek költségeinek részbeni fedezése; a hagyományos "Szentesi Dobóatlétikai Verseny" felújítása. ... >>

A Nagykónyi Körzeti Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

Nagykónyi, Iskola u. 315.
képviselő: Horváthné Pálinkás Judit
Számítógéppark létrehozása, sportpálya kialakítása. ... >>

A Nagykozári Óvodás Gyermekekért Közalapitvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7741 Nagykozár, Kossuth L. utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Kuruczné Horváth Judit
Az önkormányzat intézményeként működő óvodának a Rogers féle nevelési elvek gyakorlati megvalósításával összefüggő anyagi támogatása. ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A Nagyrozvágyi és Kisrozvágyi Oktatásért, Ifjúságért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3965 Nagyrozvágy, Zrínyi utca 3.
képviselő: Keserű György
Az oktatásról szóló törvényben a megfogalmazott önkormányzati feladatok ellátásának segítése céljából, a Ptk. 74/G.§ (2) bekezdésében írtaknak megfelelően. Az oktatás tárgyi és technikai feltételeinek javítása. Az iskolai szabadidős programok, vetélkedők, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek anyagi támogatása. Az iskolai tehetséggondozás. Az arra rászoruló diákok esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

A Nagyszénási Katolikus Templomért és Egyházközségért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

5931 Nagyszénás, Hősök útja 12.
képviselő: elnök Gilyén Irén Katalin
A hitélet, az oktatás és a szociális munkák támogatása, a nagyszénási Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébániatemplom belső felújítása, a plébánia és egy új közösségi ház létrejöttének anyagi alapjainak megteremtése. Kulturális események szervezése, lebonyolítása. ... >>

A Nap Fénye Közhasznú Alapítvány

(szociális,egyéb)

4171 Sárrétudvari, Vasút u. 45/1
képviselő: elnök Majorné Kis Simonka Ilona
Hajdú-Bihar megye társadalmi-gazdasági fejlődését segítő szellemi tevékenységek támogatása,
ösztönzése, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, családok, idősek, testi és szellemi fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása. ... >>

A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász és Művészeti Közhasznú Egyesület (A Nap Harcosai Debreceni Hagyományőrző Íjász Egyesület)

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4034 Debrecen, Gogol u. 21.
képviselő: elnök Bíró István
Az íjászat és a haditornászat, mint sportág népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Az íjászat, és az ehhez kapcsolódó hagyományok népszerűsítése. E cél megvalósítása érdekében vállalja, hogy lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. Az egyesület célja továbbá, hogy létrehozzon és versenyeztessen egy olyan csapatot, amely gyermekekből és felnőttekből áll, és akiknek anyagi lehetőségeihez mérten felszerelést, edzési lehetőséget és színvonalas képzést biztosít annak érdekében, hogy jó eredménnyel tudjanak szerepelni mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken. Az egyesület célja továbbá a magyar történelem, a magyar hagyományok, az ősi magyar kultúra és művészet megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

A Napkori Napsugár Óvoda Óvodás Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

4552 Napkor, Kossuth utca 26.
képviselő: Kiss Attiláné
A napkori óvodába járó gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása a nevelő-oktatómunka tárgyi, technikai és egyéb feltételeinek javításával. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

"A Napraforgó Tanodáért" Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 91.
képviselő: Kiss Ernő, elnök
Közösségi tér biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára, patronáló rendszer működtetése, közösségi ház működtetésére. ... >>

A Népegészségügyi Fejlesztéséért DOTE Társadalomorvostani Intézete

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4033 Debrecen, Sarkadi Imre u. 59.
képviselő: elnök: Veres Gergő
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a lakosság mindenkori egészségi állapotát befolyásoló területeken ismeretterjesztő, továbbképző és tudományos rendezvéenyek, oktatás, képzés szervezését támogatja. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság, valamint a hátrányos helyzetű rétegek egészségi állapotának javítása érdekében egészségügyi ismereteik fejlesztésére, ezáltal élet- és foglalkoztatási kilátásaik javítására és a kapcsolódó szolgáltatások végzésére. ... >>

A népi hagyományok ápolásáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
képviselő: Bistey Attila
Az Igrice Néptáncegyüttes munkájának segítése, koreográfiák vásárlásával, szakmai táborok szervezésével. Ruhatárának folyamatos felújítása, külföldi utazásuk támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal