Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
3. oldal

A határokon Túli Magyar Ifjúságért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: Varga Ferenc
A határainkon túli magyar ifjúság támogatása, a nemzettudat és az anyanyelv ápolása vonatkozásában, a tehetséges és anyagilag rászoruló diákok magyar nyelvű tanulmányainak és képzésének támogatása. ... >>

"A Hegyháti Tehetséges Gyermekekért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3648 Csernely, Kissor utca 28
képviselő: Vincze Tamásné
Csernely , Bükkmogyorósd és Lénárddaróc községben élő és tanuló, az átlagosnál jobb tanulmányi eredményt elérő, vagy valamely területen kiemelkedő képességű általános iskolás korú gyermekek képésségének fejlesztése, az oktatás és nevelés anyagi és nem anyagi jellegű támogatása. ... >>

A Hejőmenti Romák és Nagycsaládosokért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3593 Hejőbába, Széchenyi út 24.
képviselő: Nagy Anita elnök
Elsődlegesen a Hejőmentén élő emberek, leginkább hátrányos helyzetben lévők, a roma kulturális, szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének javítása különböző közhasznú tevékenységeken és egyéb közösségi, illetve önsegítő programokon keresztül. ... >>

"A Helyi TV Stúdióért" Alapítvány

(egyéb)

8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.
képviselő: Pintér Antal
Helyi tv létrehozásának és a stúdió kialakításának feltételei biztosítása. ... >>

A Hernád Völgye Roma és Hátrányos Helyzetűekért Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

3842 Halmaj, Dankó Pista út 29.
képviselő: Horváth Elemér elnök
Elsődlegesen a Hejőmentén élő emberek, leginkább hátrányos helyzetben lévők, a roma kulturális, szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének javítása különböző közhasznú tevékenységeken és egyéb közösségi, illetve önsegítő programokon keresztül. ... >>

"A hetesi "Szent-György" Templomért és Plébániáért Alapítvány"

(egyéb)

7432 Hetes, Ady E. utca 26.
képviselő: Potrik József
A hetesi "Szent György" Templom és a hetesi Plébánia állagának megőrzése, felújításához, tatartozásához a szükséges anyagi feltételek megteremtése. ... >>

A HIT EREJE ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

4544 Nyírkarász, Fő út 17.
képviselő: Balla László, közhasznú szervezet ... >>

A Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 7-9.
képviselő: Lantos Etelka a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában az iskolai és kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása; a működő iskolai és kollégiumi diákönkormányzat munkájának támogatása; a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában; közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; a diáksport támogatása; a szociálisan rászorult gyerekek segítése; az iskola és a kollégium szabadidős tevékenységének, kiegészítő és oktatási programjainak támogatása; a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása; a gépjárművezető jogosítványt szerző és szociálisan rászorult tanulók támogatása; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük, felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával; a diákok életével kapcsolatos pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése. ... >>

A Holt Tiszáért Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

6636 Mártély, Rákóczi F. utca 25.
képviselő: Buda Richárd, a kuratórium elnöke
Mártély település közcélú fejlesztésében való részvétel: középületek, műemlékek felújítása, úthálózat, infrastruktúra fejlesztése, köztisztaság, turizmus segítése, kulturális és sport programok szervezése. ... >>

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

A II. világháború áldozataiért emlékmű létesítéséért közalapítvány (51104/2002)

(egyéb)

2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képviselő: Bánhidy László tag, Dr. Kolumbán György elnökhelyettes, Dr.Horváth István kuratórium elnök, Horváth Zsolt tag, Varga Ernő tag ... >>

A Jáki Gyermekekért Alapítvány

(egyéb)

9798 Ják, Szabadnép undefined 29.
képviselő: Szendrőiné Németh Mária ... >>

A Jándi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4841 Jánd, Rákóczi utca 44.
képviselő: Baranyi Sándorné Bíró Erzsébet
Az óvodás gyermekek sokoldalú segítése a testi és értelmi nevelés terén: Szakmai felszereltség javítása, az oktató-nevelő munka technikai feltételeinek korszerűsítése érdekében. Az egészséges életmódra nevelés feltételeinek korszerűsítése. Esélyegyenlőség biztosítása, a családok mélyülő válságának oldása, a gyermekek sokoldalú foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése. Az egyéni képességfejlesztés megvalósítása korszerű eszközökkel a problémamentes iskolakezdés érdekében. A helyi program sajátos feladatainak "Környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés" megvalósításának segítése korszerű eszközökkel. ... >>

A JÁNKMAJTISI ÓVODÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 19.
képviselő: Rostásné Gocs Rozália
Rászoruló gyerekek segítése. Az óvodás gyerekek és az óvodapedagógusok segítése, támogatása és képzése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A jó életminőségért" Alapítvány

(egyéb)

1077 Budapest, Wesselényi utca 66.
képviselő: dr. Nemes András
Egészséges életmódra nevelés, jog- és áldozatvédelem, nemzeti öntudat erősítése. ... >>

A Jó Közösségért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.
képviselő: Kertész Gábor
Az alapítvány célja arra irányul, hogy közösségi, szabadidős, egészségmegőrzési, sport és ismeretterjesztő programok, szakmai képzések, rendezvények szervezését, lebonyolítását támogassa. ... >>

A jövő egészségesebb nemzedékéért, a kölcsönkapott Föld megóvásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Szakács Lászlóné
A Nyíregyházi 23. Sz. Napközi Otthonos Óvoda oktatási és nevelési célkitűzéseinek, intézményünk gyermekeinek egészséges életmódra szoktatásához a pénzügyi fedezet biztosítása. Környezetünk védelmének megszerettetése, hogy minél egészségesebb környezetben nőhessenek fel. Szociális háló kiépítése az intézménybe felvett és arra rászoruló gyermekek számára a célok megvalósítása érdekében. ... >>

A Jövő Energiájáért Alapítvány

(egyéb)

4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső út 27.
képviselő: elnök: Sárközi András
Az alapítvány célja, hogy elősegítse a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését, hozzájáruljon a társadalom és a gazdaság energetikai célú fejlesztéséhez, a különböző gazdasági, társadalmi szervezetek energetikai fejlesztéséhez, valamint energetikai tudásának és tapasztalatainak minél szélesebb körű gyarapításához. ... >>

"A jövő nemzedékéért"

(egyéb)

8000 Székesfehérvár, József A. u. 34.
képviselő: Pusztai Károlyné a kuratórium elnöke
Az egészségkárosodott, fogyatékos, halmozottan sérült gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

A jövő nemzedékért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

7150 Bonyhád, Ifjúság u. 5.
képviselő: Felcser Sándor
Az oktatás, közoktatás, képzés helyzetében minőségi javulás és fejlődés meginditása érdekében szervezni és támogatni olyan kezdeményezéseket, amelyek elősegítik vagy lehetővé teszik az oktatási, képzési, továbbképzési és tanulás lehetőségeket, különös tekintettel a korszerű távoktatási módszerek tejesztésében. ... >>

"A JÖVŐNKÉRT MA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János út 3. I/2.
képviselő: Sárossy Zoltán
kulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése ... >>

A Kállósemjéni Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4324 Kállósemjén, Dózsa Gy. utca 22.
képviselő: Ragány Györgyné
A kállósemjéni óvodában a játékok színvonalának emelése, skálájának szélesítése, a gyermekek személyiségének fejlesztését szolgáló játékeszközök beszerzése, udvari játékok bővítése, kulturális tevékenység, szakmai napok támogatása, kirándulások szervezése, óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

A Kapu Addigtológiai Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Háder György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a legális és illegális psychoaktív szerek okozta függőségek rehabilitációjában való segítségnyújtás a TC modell és a ?Minnesota? modell ötvözetével, amelynek során az alapítvány megismerteti és biztosítja a közhasznú szolgáltatásait széles körben, lehetőség szerint bármely, önkéntesen jelentkező, rászoruló személy részére, akár anonimitás biztosításával is. Az alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a ?szenvedélybetegek? társadalomba történő visszailleszkedését és az e témakörhöz tartozó felvilágosító, egészségmegőrző tevékenységével, előadások, nyílt napok szervezésével preventív tevékenységet is kíván folytatni, különös tekintettel a sport gyógyító határára. E célok elérése érdekében az alapítvány egészségügyi rehabilitációs intézetet kíván székhelyén fenntartani, amely az állam vagy az önkormányzat által biztosítandó személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás. ... >>

A Karlsruhei Egyetem Magyar Öregdiákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 2.
képviselő: Urbancsek Tamás elnök
A Karlsruhei Egyetemen, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem német nyelvű mérnökképzésén tanult, illetve oktatási tevékenységet folytatott egyetemi oktatók és hallgatók közötti kapcsolatcserék fenntartása. ... >>

A kárpátaljai népi faépítészeti remekművek megőrzéséért Nemzetközi Alapítvány

(egyéb)

1081 Budapest, Rákóczi u. 69. III. 52.
képviselő: Dr. Kupár Alexander
A kárpátaljai faűemlékek - remekművek megőrzését az utókor részére biztosítani. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyil u.9.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna alelnök, Kissné Sápi Zsuzsanna alelnök, Nagy Berta Violetta elnök ... >>

A "KÉK SZALAG ÚTJA" FÜGGETLEN BUDDHISTA REND EGYHÁZA

(oktatási,szociális,egyéb)

7759 Lánycsók, II.Lajos u. 1.
képviselő: egyházfő Paczér József
Vallásos cselekmények, szertartások végzése, vallásoktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

A Kerecsendi Római Katolikus Templom Fejújításáért

(egyéb)

3396 Kerecsend, Fő u.55.
képviselő: kuratóriumi elnök Deli Lajos
A kerecsendi római katolikus templom karbantartása, felújítása. ... >>

A Kereskedelmi Bérleti Jog Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 11.
képviselő: dr. Tóth Tihamér, Némethné dr. Csák Ildikó
A kereskedelmi bérlet, mint jogintézmény bevezetésének az elősegítése. ... >>

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
képviselő: Hadobás Istvánné
Az óvodába járó gyermekek szellemi és testi fejlődésének érdekében az óvoda feltételeinek javítása, az óvoda épületének és udvarának egészségmegóvást, esztétikus környezetet és a gyermekek korszerű elhelyezését eredményező tárgyi feltételek javítása, a hátrányos és fogyatékos gyermekek támogatása és felzárkóztatása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG, Mozgalom a vallási megújulásért

(egyéb)

2100 Gödöllő, Szabadság út 45.
képviselő: Dr. Jakab Tiborné Nagy Ágnes, Mészáros Mária, Nagy Ágoston, Silye Imre
vallásos tevékenység, a fejlődő kereszténység szolgálata. ... >>

A Kerteskői Ménesért Egyesület

(egyéb)

8426 Pénzesgyőr, Külterület 092/1.
képviselő: Dr.Mayer Gyula elnök
Minden alkotmányos és törvényes eszközzel megőrizni a Kerteskői Ménes fennmaradását, azért, hogy
az tobábbra is a nemzeti lótenyésztésünk javát szolgálja, hírnevét növelje és fenntartsa a magas szintű lótenyésztési kultúrát és munkát a régióban. ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

A Király Keresztyén Kutató Intézetéért Egyesület

(egyéb)

3434 Nyékládháza, Szent István u. 21.
képviselő: Prof.R.E.L.-Rodgers elnök ... >>

A Kisvárdai Református Templom Orgonájáért

(egyéb)

4600 Kisvárda, Flórián tér 17.
képviselő: Csiszár Ákos
a templom orgona megvásárlása, beüzemelése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány

(egyéb)

Kisvárda, Flórián tér.11.
képviselő: közhasznú szervezet, Papp János ... >>

A Korszerű Radiológiáért"Prof.dr.Szenes Tibor Emlékére" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6720 Szeged, Korányi Fasor 8.
képviselő: Dr.Palkó András kuratóriumi elnök
Prof.dr.Szenes Tibor emlékének megőrzése,a radiológus szakemberek oktatásának,továbbképzésének szervezése,anyagi és szakmai támogatása,a pályakezdő szakemberek segítése.Radiológiai ,szakmai tudományos értekezletek,konferenciák,előadások szervezése,lebonyolítása.Radiológiai szakmai tudományos munkák,szakirodalmak összegyűjtése,rendszerezése,pályázatok kiírása,díjazása,radiológiai kutatások támogatása.A radiológia továbbfejlesztésében való közreműködés tanulmányok készítésével,pályázatok kiírásával.Tudományos kiállítások,konferenciák,előadások szervezése és lebonyolítása.Radiológus szakemberek tudományos értekezlezteken,konferenciákon való részvételének támogatása.Oktatási anyagok,az oktatást elősegítő informatikai berendezések beszerzése.A radiológia fejlődését elősegítő gépek,műszerek beszerzése. ... >>

A Kőolajipar a Veszprémi Egyetemen Folyó Kőolajipari Mérnökképzésért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Gergely János
A Veszprémi Egyetemen köolajipari mérnökképzés anyagi feltételeinek javitása, eszközállomány korszerüsitése, az oktatók szakmai konferenciákon és továbbképzö tanfolyamokon való részvétele pénzügyi feltételeinek megteremtése. ... >>

A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
képviselő: Dr. Balázs Klára, Dr. Mészáros Zoltán, Mogyorósyné Dr. Szemessy Ágnes
Korszerü, környezetkimélő módszerek, eljárások és technológiák kidolgozása, ezek megismerésének, széleskörű elterjesztésének elősegitése. ... >>

A Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület

(kulturális,egyéb)

5540 Szarvas, Brigád utca 62.
képviselő: elnök Máté János
A Szarvasi Kistérség civil társadalmi életének fejlesztése a lovas-csikós kultúra és hagyományok ápolása, valamint megőrzése révén. ... >>

A Közéleti Tájékozottságért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics utca 8.
képviselő: Tóth József
Kaposváron a közéleti nyilvánosság segítése. Kaposvár civil közösségeivel együtt a várospolitikai döntések véleményezése. Fiatalok, egyetemisták bevonása a közéletbe. Kaposvár város működésével, fejlesztésével kapcsolatos fórumok szervezése. Társadalmi érdekegyeztetés elősegítése. Időszakos kiadványok készítése. Cselekvési programok kidolgozása. ... >>

A Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány

(egyéb)

2400 Dunaújváros, Városház tér 1.
képviselő: Kósa Mihály elnök
Célszemélyek szociális helyzetének, életminőségének javítása, közösségi tér biztosítása gyermek és ifjúsági feladatok ellátása, továbbá az alapító okirat 3/b. pontjában felsoroltak. ... >>

A Kunszentmiklósi Foglalkoztatást Segítő Alapítvány

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Marx tér 110.
képviselő: Olasz Antalné
Munkahelyteremtő vállalkozások, beruházások támogatása. Foglalkoztatáspolitikai jellegű feladatok megvalósítása. ... >>

A Kunszentmiklósi Római Katolikus Templom Felujításáért Alapítvány

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Szent István király tér 2.
képviselő: Némewth Sándor elnök
A kunszentmiklósi Római Katolikus Templom felújítása a karbantartást meghaladó mértékben. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal