Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13738
1. oldal

1-es Villamos Klub: Vasút- és Villamosmodellező Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1173 Budapest, Kaszáló utca 31.
képviselő: Kovács László
Villamos- és vasútmodell-kiállítások szervezése és lebonyolítása, kirándulások szervezése, közlekedéssel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Iskolákban a közlekedési kultúra megismertetése. ... >>

100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért Alapitvány

(egyéb)

9700 Szombathely, Körmendi u. undefined 2.
képviselő: Rajczy Istvánné ... >>

101.Tüzérezred és Dandár Baráti Köre

(érdekképviselet,egyéb)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Juhász Zoltán
A megszűnt 101. Tüzérezred és dandár, valamint az alakulat halottai emlékének megőrzése. Közös programok, rendezvények szervezésével lehetőséget adni azoknak a személyeknek, akik az ezrednél és dandárnál együtt dolgoztak, a közös munka során kialakult baráti kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. a MH Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság pécsi Toborzó és Érdekvédelmi Irodájával együttműködve, részt venni az ezred és dandár elhalálozott tagjaival kapcsolatos kegyeleti tevékenységben. ... >>

11. Harckocsi Hadosztály Bajtársi Egyesület

(egyéb)

2899 Naszály, Fenyves u. 22.
képviselő: Sass László elnök, Szél Tibor alelnök, Szennyei József titkár
Az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtése a szolgálatban álló, a nyugállományú hackocsizó, valamint a 11. Harckocsi Hadosztály és jogutód katonai szervezeteiben szolgáló, szolgált hivatásos, szerződéses és sorkatonák számára. ... >>

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

1848-as Nemzetőrők Hagyományőrző Közhasznú Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8122 Csősz, Bartók B. u. 8.
képviselő: Salamon Péter elnök
Nemzeti hagyományok, nemzetőrség hagyományainak ápolása, haza védelmének támogatása, ifjúság hazafias nevelése, nemzeti tudat erősítése, közérdekű feladatok megoldása, bűnmegelőzés, tagok érdekvédelme, érdekérvényesítése. ... >>

1919 számú Baráti Körök Szövetsége Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7940 Szentlőrinc, Kodolányi utca 13.
képviselő: képviselő Ternáczné Varga Andrea
6-14 éves korú gyermekek szabadidős tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése. A szorgalmi időszakban un. "táboriskolai ciklusok" szervezése, mely a tanítás-tanulás folyamat természetközeli színtere (erdei iskola) a gyermekek számára. Az egymás iránti felelősségérzet, az értékteremtő munkához való pozítiv hozzáállás, a környezettudatos magatartás, egészségtudatos életvitel fejlesztése. A tanulók -különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre- önálló életvitelének elősegítése. Nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely biztosítása a szentlőrinci Kodolányi Utcai Általános Iskola és Diákotthon növendékei, valamint valamennyi 6-14 éves korú gyermek számára. ... >>

1956-os Kutatások Alapítvány

(egyéb)

1251 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Benda Kálmán, Hegedüs B. András, Király béla, Kozák Gyula, Litván György ... >>

2 Step Tánc-Sport Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 2. 6./38.
képviselő: Asztalos Gyula
A hip-hop táncstílus népszerűsítése, oktatása, közvetítése. A táncok segítése, felkészítése. Fellépések szervezése. Rendezvényeken való részvétel biztosítása. ... >>

2.sz. Kolping Család Egyesület

(egyéb)

7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
képviselő: elnök Juhász Szilveszter ... >>

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Domb u . 8.
képviselő: Muzslai Gábor
A keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. ... >>

2000.Év Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2335 Taksony, Árvácska u. 13.sz.
képviselő: Kreisz Gábor
Az iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatási intézmények informatikai háttere kialakításának segítése, különös hangsúlyt fektetve a közoktatás fejlesztésére. Annak elérése, hogy az általános iskolák és közintézmények a lehető legszélesebb rétegeket emeljék be az információs társadalom körébe. ... >>

2006 Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2081 Piliscsaba, Fő út 150.
képviselő: Kővári Péter elnök
Piliscsaba közéletének aktivizálása, az önkormányzati tevékenység segítése, figyelemmel kísérése ... >>

2016 Junior Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2016 Leányfalu, Hunyadi János u. 32.
képviselő: Bernhardt Gyula elnök
sportolás, természet- és környezetvédelem, esélyegyenlőség elősegítése, nevelés, ismertterjesztés, közrend, közlekedésbiztonság védelme, kulturális tevékenység ... >>

2030 - A Mi Irányító Számunk Egyesület

(egyéb)

2030 Érd, Hanság u. 5.
képviselő: dr. Csőzik László elnök
Részt vállaljon Érd Megyei Jogú Városban a helyi közösségi, lokálpatrióta mozgalom kibontakoztatásában. Támogassa a település modernizációját elősegítő fejlesztéseket, adott esetben akár közgyűlési képviseletet is szervezne Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata munkájában részt vegyen, vagy pedig a helyhatóság tevékenységét kívülről segítse, illetve építő kritikával illesse azt. Rendszeresen közéleti jellegű programokat, rendezvényeket szervezzen, felrázza az alsóvárosi társadalmat passzivitásából, irányt és dinamikát adjon a helyi közélet fejlődésének. Különösen az érdi fiatal generációk szószólójaként kiálljon a helyi fiatal felnőttek, családok és gyermekek érdekeiért. ... >>

21-es PÓKER CLUB Egyesület

(sport,egyéb)

3561 Felsőzsolca, Sport út 2.
képviselő: Péli József elnök
A póker kártyajátéknak és változatainak minél több emberrel való megismertetése, népszerűsítése. Ezen játéknak, mint szabadidő eltöltése egyik módjának megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, továbbá lehetőség teremtése versenysport szintű űzésére. Szervezeti keret biztosítása a póker kártyajáték szabadidős-és versenysport tevékenység jelleggel történő űzéséhez. Teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. ... >>

24. óra Alapítvány

(egyéb)

1074 Budapest, Dob 45.
képviselő: Hoffmann Istvánné dr. ... >>

25 Pénztelen Polgár

(egyéb)

1091 Budapest, Üllői út 3.
képviselő: Keszthelyi Zsolt ... >>

2989. számú Zrinyi Ilona Úttörőcsapat

(egyéb)

2461 Tárnok, Iskola u. 1.sz.
képviselő: Várhelyi Mária elnök
Szabadidős tevékenység ... >>

36 Közösségért Alapítvány

(egyéb)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: Ferenczi Pál
A debreceni egyházmegye és a hozzá kapcsolódó 36 egyházközösség közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó tárgyi, személyi és működési feltételek biztosítása és a közhasznú tevékenységekhez támogatás nyújtása. A tárgyi feltételek létrehozásával különösen egy informatikai és információs háttér kialakítása az egyházmegye és az egyházközösségek között. ... >>

3F - Független Fogyasztóvédelmi Fórum Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 2. fsz./10.
képviselő: Hunya Éva
A fogyasztók speciális érdekeinek védelmére létrejövő, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatások igénybevevőinek érdekvédelme, jogérvényesítésük elősegítése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatók és szolgáltatások minőségének monitorozása, a preventív intézkedések elősegítése, támogatása;
A nemzetközi ajánlások magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
Megfelelő együttműködés kiépítése az illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló tevékenységű társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel;
A fogyasztói érdekek sérelme esetén a jogérvényesítés lehetőségeivel kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése. ... >>

3R Magyar Remix Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
képviselő: Doromby Géza
A meglévő közutak felújítása során előálló bontott burkolati anyagok újrahasznosítása elterjedésének elősegítése a remix-eljárás alkalmazásának támogatásával, a szükséges szakmai, gazdasági ismeretek terjesztésével. Az útügyi újrahasznosítás megismertetése, támogatása, a remix-eljárás népszerűsítése. ... >>

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

"4 for Dance Family" Észak-kelet Magyarországi Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Jó út 11/a
képviselő: Enyedi Lászlóné
A humán erőforrás tudás- és készségszintjének fejlesztése. Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szeirnt. ... >>

4. sz. Napköziotthonos Óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gy. u. 24.
képviselő: elnök Bagdány Zoltánné
Az óvoda nevelési és játék eszközeinek fejlesztése. Az óvodapedagógusok és technikai dolgozók továbbképzésének folyamatos támogatása. Gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

424 Dombóvári Pipaklub

(egyéb)

7200 Dombóvár, Kossuth u. 69.
képviselő: Horváth Csaba ... >>

424-es Vasútmodellező Klub Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Pirkadat utca 4.
képviselő: Horváth György, Kovács Endre, Ritter Rudolf
A vasútmodellezés fortélyainak elsajátítása, vasútmodellezés népszerűsítése. ... >>

43-as Egyesület

(egyéb)

6900 Makó, Szegedi utca 21/B.
képviselő: Dávid Erzsébet, elnök
A 43-as út mellett élők érdekeinek védelme, különös tekintettel az úton zajló forgalom által okozott rezgés-, zaj-, és egyéb károk megtérítésére irányuló eljárásokban jogi segítségnyújtás, tanácsadás, a tagok képviselete. ... >>

56-os Bajtársi és Baráti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Nyíri út 69. 1/3.
képviselő: Pap Tivadar elnök
A BAJSZÖV céljai elérésében a kimondott és az írott szó erejére támaszkodik, arra törekszik, hogy felismeréseit, kutatásainak eredményeit, állásfoglalásait minél szélesebb körben közzétegye, azt erőszakmentes eszközökkel kívánja szolgálni, kívül állva és felülemelkedve minden párttól és ideológiától; a magyar nemzet iránti felelősségérzetből kiindulva nemzetpolitikai kérdésekben állásfoglaló szervezet; a szervezet továbbá képviseli az 1945 után mártírhalált haltak hozzátartozóinak, a börtönt és internálást szenvedtek, a kitelepítettek, minden más üldözöttek érdekeit; az 56-os Bajtársi és Baráti Szövetség fellép minden jogszerű eszköz felhasználásával a jogsértést szenvedettek érdekében, nevezetesen: az elmúlt rendszerek, ma is élő haszonélvezőinek folyamatosan érzékelhető nyílt és burkolt revánstörekvéseivel szemben; az 56-os szervezetekbe befurakodott és ott ?hatalmat? szerzett érdemtelen konjunktúralovagok káros ? a jogsértéseket szenvedettek érdekeit, de különösen becsületét sértő ? tevékenysége ellen, minden jogszerű lehetőséget felhasználva. ... >>

56-os Felkelők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1042 Budapest, Virág u.31.VII.em.44.
képviselő: Hornyák Tibor ... >>

56-os Magyar Közösség

(egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 15.
képviselő: Sinkó Józsefné, Somogyi Lajos, Világhy József
1956 eszményeinek maradéktalan megvalósítása. Társadalmi igazságon alapuló demokratikus jogállam megteremtése. A nép elvének érvényre juttatása. ... >>

56-os Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.36.
képviselő: Fazekas János László
Érdekképviseleti tevékenység. ... >>

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.
képviselő: Fülöp István
Az iskola tanulóinak sokoldalú segítése. Nevelés, oktatás. Képességfejlesztés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

7500 Nagyatád, Aradi utca 6/A.
képviselő: Hortobágyi Ferenc
Az egyesület tagjainak elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése, a katonai hagyományok ápolása. ... >>

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Rónay Jácint út 4/a.
képviselő: Bitai-Németh Judit - elnök
Eseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. ... >>

7562 CIVITAS Egyesület

(egyéb)

7562 Segesd, Teleki utca 2. Művelődési Ház
képviselő: Szakál Csabáné ... >>

8 Palóc Mikrotérségi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3127 Kazár, Tanács út 1.
képviselő: Molnár Katalin
Az alapító önkormányzatok közigazgatási határai által körülhatárolt mikrotérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, közös pályázatok készítése, az infrastruktúrális fejlesztések, a kulturális, oktatási, népművészeti, helytörténeti, környezetvédelmi tárgykörben. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése, foglalkoztatása, e tárgykörhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

8-as Főút Fejlesztéséért Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8440 Herend, Kossuth u. 132/B.
képviselő: Dr.Horváth Zsolt elnök
A 8-as főút teljes hosszában gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének elősegítése; a 8-as főútfejlesztés szakmai teendőinek kiemelt segítése és a korridoron belül a területfejlesztés, település fejlesztés segítése; a kiegyensúlyozottabb térségi fejlődés elősegítése; a 8-as főúttal kapcsolatos területrendezési tervek készítésében való közreműködés. ... >>

845.sz.P.Bárkányi János Cserkészcsapatért Alapitvány

(sport,egyéb)

3170 Szécsény, Rákóczi út 114.
képviselő: Velenczei Béla
A cserkészcsapat müködési feltételeinek biztositása, költségeinek viselése. Szécsény és vonzáskörzetében a gyermekek és fiatalkoruak nevelése. Sport programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegitése, a cserkészélet megismertetése. ... >>

9.sz. MICIMACKÓ BÖLCSŐDE MICIMACKÓ Alapítványa

(oktatási,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/a.
képviselő: Koszta Györgyné
A bölcsőde gondozási, nevelési és oktatási célkitűzéseihez szükséges eszközök bővítése. Játékok, bölcsődei berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Audiovizuális eszközök beszerzése, bővítése, fejlesztése. A bölcsődei programokhoz kapcsolódó szellemi tőke megszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása. A bölcsőde vagy szülők, patronálók által szervezett bölcsődei programok anyagi támogatása. Gondozás, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" A 100 Éves Templomért és Orgonáért" Alapítvány

(egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
képviselő: Bosák Nándor elnök
A Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye Társszékesegyházának és orgonájának felújítása, kiegészül az Örökösföldön megépítendő kápolna megépítésének támogatásával. ... >>

A 8 osztályos gimnázium támogatása Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Gorkij utca 2.
képviselő: Tóth József ... >>

A Bakonyért és Borzavárért Közcélú egyesület

(egyéb)

8428 Borzavár, Kossuth Lajos utca 2.
képviselő: Gyöngyösi István
Élővé tenni a borzavári közéletet, elősegíteni a Borzaváron élő emberek közötti kapcsolatok fejlődését. ... >>

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Bajkai János Ferenc elnök, Jánszky Lajos László alelnök, Léber Ferenc alelnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

A Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8258 Badacsonytomaj, Nagykör út 30.
képviselő: Kálóczi Kálmán képviselő
Az Alapítvány széleskörű, a szakmai közvéleményés a döntéshozók, valamint az érintett térségek lakossága körében végzett tudományos, ismeretterjesztő, marketing jellegű tevékenységek révén kívánja elérni, hogy a Világörökség Magyar Várományosi Listán szereplő " A Tihanyi félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó /Kultúrtáj/ felvételt nyerjen a Világörökség listájára. ... >>

A "Balatonboglári Orgonáért" Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 4.
képviselő: Lubics László
Msgr.Varga Béla protonótárius nagyprépost, Balatonboglár templomépítő plébánosa, a Nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés elnöke emlékére szentelendő orgona megépítése, fejlesztése és fenntartása, Balatonboglár város általános-, és egyházzenei életének teljesebbé tétele, nemzetközi színvonalú idegenforgalmi kulturális program keretében templomi koncertek szervezése. ... >>

"A BALATONSZABADI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT " ALAPÍTVÁNY

(egyéb)

8651 Balatonszabadi, Zrínyi M. utca 15.
képviselő: Tóth Katalin
A Balatonszabadi Református Egyházközség értékeinek megmentése, megőrzése, valamint gyarapítása. A Balatonszabadi, Vak B.u.135.sz.alatt lévő,/804 hrsz/ - 1794-ben, copf stílusban épült - református templom külső és belső tatarozásának megvalósítása, orgonájának javítása, fűtésrendszerének kialakítása. Valamint minden más, az egyházközséget érintő feladat megoldásának segítése. ... >>

A Balatonszárszói Evangélikus Templom

(egyéb)

8624 Balatonszárszó, Szóládi u.79.
képviselő: Baranyayné Rohn Erzsébet
A Balatonszárszói Evangélikus Templom építésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal