Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
6. oldal

ADDIKCIÓ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

8700 Marcali, Gábor Á.u.2.II/2.
képviselő: Bertalan Gyula
Marcali és vonzáskörzetében létesítendő rehabilitációs munkahelyteremtő beruházások támogatása, illetve működésének segítése. A várható igények elbírálásánál elsőbbséget élveznek azok a kezdeményezésk, amelyek a MÜM 4/1991.rendeletén túl az alkoholbetegséghez kapcsolódnak.Továbbá célja, ennek a halmozottan hátrányos helyzetű réteg szociális helyzetének javítása. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

ADELANTE ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Állomás tér 5. fszt./1.
képviselő: Mráz Sándor Zoltán
A szenvedélybetegek számának csökkentése. A társadalmi esélyegyenlőtlenségből eredő egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi életesélyeinek javítása. Egészségügyi, szociális, társadalmi vonatkozású kutatások, felmérések készítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Adj Esélyt Alapítvány

(egészségügyi)

2120 Dunakeszi, Hunyadi u. 115.
képviselő: Farkas László
A Magyar Köztársaság területén, valamint az afrikai kontinensen egész- ségmegőrzés, betegségmegelőzés és rehabilitációs tevékenység. Családsegítés, időskorúak gondozása, ismeretterjesztés. ... >>

Adj esélyt az élethez Gyermekalapítvány

(egészségügyi,szociális)

8914 Vasboldogasszony, Petőfi út 92
képviselő: Szabó Sándor
Életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekek és családjainak támogatása. Gyógyíthatatlan betegségben, valamint fogyatékkal élő gyermekek életminőségének javítása. Kritikus élethelyzetbe került családok támogatása. Gyermek- és Ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Adjon az Egészségére Alapítvány

(egészségügyi)

7666 Pogány, Kossuth L. út 65.
képviselő: Wilk Péter
Betegellátással, rehabilitációval, ápolással, szociális munkával kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emelése, támogatás nyújtása a gyógyítás, betegellátás, ápolás tárgyi feltételeinek megteremtéséhez. ... >>

Adjuvans Caritas Közhasznú Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 1 4/51
képviselő: Szabó István
Szellemi fogyatékos emberek szociális és szellemi fejlődését segítő tevékenység támogatása és egyéb az alapító okiratban foglaltak alapján.
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rahabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Adler Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1114 Budapest, Villányi út 9.
képviselő: Mihály Blanka
Az individuál-pszichológiai tudományos módszer elterjesztése az egészségügy, az oktatás és a gyermeknevelés területén. ... >>

ADMIR-AL Egészségügyi és Szociláis Támogatást Nyújtó Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 27.
képviselő: Dr Újvári Attila
Az ér és légzési betegek gondozása, érsebészeti munka és sóklima terápia gyakorlati és tudományos módszereinek fejlesztése ... >>

Adorjánháza községért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8497 Adorjánháza, Fő u. 26.
képviselő: Pirka Ildikó elnök
Kulturális-sport-oktatás-egészségügy ... >>

Adra - Vitium Esélyegyenlőség Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 4.
képviselő: Dr. Kováts Ákos
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva, az állami és önkormányzati ellátórendszer intézményi feltételeinek támogatása, esetenként szerződés alapján történő átvállalása. Khtv.26/C/2: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khtv.26/C/17: rehabilitációs foglalkoztatás Khtv.26/C/18: munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Adra Spess Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2049 Diósd, Ifjúság u. 6/A I/5.
képviselő: Holinszki Ottó
Az EU-hoz való csatlakozás feltételrendszerének megteremtése az egészségügyben. Egészségügyi rehabilitációs oktatási intézmények eszközfejlesztésének segítése. Down-kóros gyermekek támogatása. ... >>

ADVOCATUS PRO URBE SIÓFOK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8600 Siófok, Széchenyi István utca 6/a.
képviselő: Lantos Péter
Siófok város és vonzáskörzete, Dél-dunántúli Régió gazdaságának, iparának, kereskedelmének, kulturális, idegenforgalmi, egészségügyi szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése, magasabb színvonalra emelése, fejlődésének élénkítése, támogatása. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése). A természet és környezet fokozott védelme. Önkormányzat, autonómia erősítése. Vállalkozások, közérdekű kezdeményezések támogatása, működtetése. Jogvédő tevékenység (fogyasztói jogvédelem). Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, támogatás). Közgyűjtemény fejlesztés, ismeretterjesztés, kiállítás. ... >>

AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA Repülő és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Veres Péter utca 22.
képviselő: D Ess Gábor elnök
A Kalocsa-Foktői Repülőtér üzemeltetésének beindítása és működtetése, a Kalocsa és Kalocsa környéki repülős szervezetek koordinálása, légi sportok propagálása, a természet védelme, a kártételek figyelemmel kísérése, betegek részére sürgősségi szállítás, a hatóságok munkájának segítése. ... >>

Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 12. B. VI./2.
képviselő: Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona, Krasznár Felícia
Az egyesület működési célja az afáziás betegek, azok családtagjai, valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek; tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát és közvetlen és tágabb társadalmi környezetben. ... >>

ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Búza tér 6.
képviselő: Szakács Árpádné
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Afrikáért Alapítvány Magyarország - Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1239 Budapest, Grassalkovich út 232
képviselő: Motumbo Tshimuanga France elnök, Reisinger Magdolna titkár együttesen, Tóth Márton főtitkár együttesen
Oktatási, egészségügyi szolgáltatás afrikai származású rászorultak részére. Kulturális ismeretterjesztés afrikaiak számára és az afrikai kultúra megismertetés a belföldi lakossággal. Ilyen célú oktatás és ismeretterjesztés, ehhez eszközök beszerzése. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység, Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. I/8.
képviselő: Bozsoki Róbert
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek, állami gonozottak, fogyatékosok, cigányok, hajléktalanok, betegek, szegények életének javítása, társadalmi integrációjának segítése, a személyt körülölelő, lehetőség szerint legteljesebb, feltételrendszer pozitív irányú hatásmechanizmusával. A velük foglalkozó szakemberek munkájának támogatása. A hitélet segítése, a vallásos élet értékeinek felmutaása, pozitív életforma alakító hatásainak alkalmazása, elsősorban a célcsoport boldogulásáért. ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László a Szívsebészetért és Szívgyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Czinege Judit, Farkas Dominika, Havassy Péter, Havassyné dr. Farkas Márta, Vadnai József
A szívsebészet és szívgyógyászat ellátásához szükséges orvosi berendezések, műszerek (például EKG készülék, szívultrahang, stb) beszerzéséhez szükséges anyagi támogatás nyújtása kórházak és szakorvosi rendelők részére. ... >>

Agapé Egyenlő Esélyekért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.
képviselő: elnök Nagy Gábor
Általánosságban hátrányos helyzetű személyek segítése. Kulturális tevékenysége: kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi kultúra ápolása. Sporttevékenység. Szabadidős és hobbi tevékenység. Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés. Egészségügyi tevékenység: lelki segélynyújtás. Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása. ... >>

AGAPÉ Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

7800 Siklós, Mária utca 7.
képviselő: alelnök Bárdos Sándorné, elnök Siptár Miklós ... >>

AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2131 Göd, Szent László u. 17.
képviselő: Barazuttiné dr. Nyisztor Magdolna elnök
Mentális zavarok megelőzése, drog és egyéb szenvedélybetegségek megelőzésére szolgáló programok létrehozása és segítése. Ebben a körben szervezett felvilágosító munka, tanácsadás. ... >>

"Aggteleki Általános Iskola Tanulóiért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3759 Aggtelek, Kossuth L. út 12.
képviselő: Pogány Jánosné
az aggteleki általános iskola tanulói által kezdeményezett rendezvények, versenyek, szabadidős programok támogatása, e programok bővítése, - a diáksport, a diákönkormányzat és a diákközösségek működésének támogatása szakkörök, klubok, egyéb diákkörök formájában is. - a tanulók tanulmányi, művészeti és sportrendezvényeken, versenyeken, konferenciákon, előadásokon való részvételének pénzbeli és tárgyi eszközökkel történő támogatása, - a hátrányos helyzetű rászoruló, tehetséges gyermekek tárgyi eszközökkel, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi és gyermekegészségügyi tevékenységén keresztül történő támogatása, - az iskolai rendezvények támogatása, - a sport, a művelődés, a művészeti élet, a közösségi munka területén kimagasló eredményeket elérő tanulók támogatása, - a diákszervezetek és- közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése. Az alapítvány az aggteleki általános iskolában végzett, de továbbtanuló és kiemelkedő szinten teljesítő diákok részére anyagi támogatást nyújthat. Az ilyen támogatás mértéke nem haladhatja meg az adott évben támogatásban részesülők 25 %-át. ... >>

Agnelli Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Nap u. 10.
képviselő: Dr.Karner Tamás
A BM.KKI.AITO (1071.Budapest, Városligeti fasor 9-13.) Kórházban dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítésével javítsák az intéz- ményben a betegek ellátásának szakmai színvonalát, és a betegség- megelőző tevékenységek sikerességét. ... >>

Agria Balance Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3300 Eger, Mátyás király út 24.
képviselő: elnök Antal Erika
a) Testmozgás különböző formáinak népszerűsítése, megismertetése, hagyományok ápolása, fejlesztése.
b) Egészségügyi állapotfelmérés szervezése, táplálkozási tanácsadás.
c) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok (gyógytorna), tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
d) A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek révén.
e) Helyi bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Agyérbetegek Zuglói Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
képviselő: Schlager Zoltánné, Seres Ambrusné
az agyi érbetegségekben (stroke-ban) és hozzávezető kórképekben szenvedő betegek minél alaposabb tájékoztatása szakemberek segítségével, betegségükről és kezelésükről. ... >>

Agykárosodott Csecsemők Gyógykezelése - Neurohabilitáció Alapítvány

(egészségügyi)

1221 Budapest, Mártonhegyi 6.
képviselő: Dr.Vámos Tibor
Az idegrendszeri károsodás tüneteiben szenvedő csecsemők orvosi diagnosztázálása és korai orvosi megelőző kezelése fejlesztésének széleskörű támogatása. ... >>

Agysérültekért Egyesület

(egészségügyi)

1156 Budapest, Páskomliget 63.
képviselő: Szakonyi Tiborné dr. ... >>

Agyunk Védelméért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Újsor u. 83/a.
képviselő: Semjén Judit dr.(kuratóriumi elnök)
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. ... >>

AIDS Ellen Küzdők Egyesülete

(egészségügyi)

1190 Budapest, Daróczi 24
képviselő: Horváth Attila dr. ... >>

AIDS-SEGÉLY Alapítvány

(egészségügyi)

9400 Sopron, Magyar u. 14.
képviselő: Dr. Szabó Ágnes
Soproni AIDS segélyhely létrehozása, a későbbiek folyamán működtetése, személyes és telefonos HIV/AIDS tanácsadás végzése, névtelen HIV szűrés feltételeinek megteremtése, az ifjúság egészség- és szexuális nevelésének segítése, különös tekintettel az AIDS-re. ... >>

AIM Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8500 Pápa, Világos u. 14.
képviselő: Dr.Bálint György képviselő
A Pápai Gróf esterházy Kórház Központi IntenzívOsztály, Anaesthesiológia és Központi Műtő Szolgálat Szervzetén belül
-a gyógyításhoz használt műszerek vásárlása és egyéb technikai jellegű fejlesztése a betegek gyógyítása érdekében (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység) - az osztályok dolgozóinak (orvosok, szakasszisztensek és nővérek, műtősegédek) szakmai előmenetelében segítség, tanfolyamokon, posztgraduális képzésen, kongresszuson részvétel, önerő kiegészítés vagy e kölségek átvállalása, tankönyvek, szakkönyvek beszerzése (tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) ... >>

AIOD Magyarország Egyesület

(egészségügyi)

1089 Budapest, Benyovszky Móricz u. 43.
képviselő: Dr. Nyárádi József
A dinamikus töréskezelésnél alkalmazott legújabb műtéti technikák megismertetése, bevezetése, a műtéti eljárással kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatok összehasonlítása. Külön figyelmet fordít az egyesület az intrameduláris velőűrszegezés, valamint a Stryker Howmedica Osteonics devizakülföldi személy által kifejlesztett dinamikus töréskezelő termékek, izületpótló eljárások , és egyéb mozgásszervi megbetegedések műtéti kezelései szakmai előnyeinek ismertetésére. ... >>

Ajak- és Szájpadhasadékos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, József A. utca 7.
képviselő: dr. Vástyán Attila
A névben jelzett elváltozás műtéti ellátását végző intézmény, a kezeléssel érintett betegek és a gyógyító tevékenységet végző munkacsoportok támogatása. ... >>

Ajka Város Diabetes Alapitvány

(egészségügyi)

8400 Ajka, Semmelweis u. 1. 21. rendelő undefined
képviselő: Baranyainé dr. Győri Andrea elnök
a rászoruló cukorbetegek anyagi támogatása a diabetes klub működési feltételeinek anyagi biztosítása. ... >>

Ajkai Készenléti Mentőegység Egyesület közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8400 Ajka, Liliom u. 10/B.
képviselő: Németh Krisztián elnök ... >>

Ajkai Kistérségért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 15.
képviselő: Kerekes Bálint kuratórium elnöke
Kistérségi "Látóhatár" programm megvalósításának támogatása:
- Munkaügy, infrastruktúra, hulladékkezelés támogatása,
- Szociális ellátások szerezése, új ellátások megvalósítása,
- Egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósítása, finanszírozása,
- Oktatás javítása,
- Közművelődés, könyvtárügy és sport szervezése,
- Kommunikáció javítása.
Kistérségi Közoktatási és Közművelődési Intézmények felújításának támogatása. ... >>

Ajkai Kórház sportegyesület közhasznú szervezet

(intézményi,sport,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
képviselő: Becsei József elnök ... >>

Ajkai Kórházért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
képviselő: Dr. Küronya Pál
A gyógyító munka közvetlen és közvetett tárgyi és egyéb feltételeinek javításához a betegellátás az ápolási tevékenység komfort színvonalának növeléséhez. A kultúráltabb kórházi környezet megvalósításához a legújabb dignosztikai és műtéti eljárások bevezetéséhez, gépműszer hátterének megteremtéséhez.

... >>

Ajkai Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. út 1.
képviselő: Dr. Chanis William képviselő
Az Alapító szándéka olyan alapítvány létrehozása, amely hozzájárulhat az Ajkai Magyar Imre Kórház Sebészeti Osztályán - a gyógyító munka közvetlen és közvetett tárgyi és egyéb feltételeinek javításához,-a betegellátás, az ápolási tevékenység komfort-színvonalának növeléséhez, - a kúltúráltabb kórházi környezet megvalósításához, - a legújabb dignosztikai és műtéti eljárások bevezetéséhez szükséges gép-műszer háttér megteremtéséhez. ... >>

Akadálymentes Tanulásért Alapítvány

(egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38.
képviselő: Török András kuratórium elnöke
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, egyéb, az alapító okiratban meghatározott. ... >>

"Aki időt nyer, életet nyer" alapítvány a Sürgősségi Betegellátás Fejlesztésére (51658/2002)

(egészségügyi,oktatási)

2821 Gyermely, Petőfi tér 1.
képviselő: Kocsis Tamás kuratóriumi elnök
A Zsámbéki mentőállomáson és a régiót ellátó esetkocsi szolgálattal rendelkező mentőállomáson szolgálatot teljesítő kocsik felszerelésének fejlesztése a szükséges legmagasabb szintre. A Zsámbéki központi orvosi ügyelet fenntartásában és műszerparkjának továbbfejlesztésében való közreműködés. Az alapellátásban tevékenykedő intézmények eszközfejlesztéssel történő támogatása, és a sürgősségi betegellátásban dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Aktív Élet Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
képviselő: Németh Csabáné, Tóth Károly, Újhegyi Erika
Veleszületett, szerzett betegség, illetve sérülés folytán részben vagy egészben mozgáskorlátozottá vált felebarátainknak, az ember iránti, elmélyült kötelezettséggel történő segítségnyújtás a gyógyulást remélő, illetve életvitelt könnyítő ellátás biztosítása; a rehabilitációban történő aktív részvétel, segédeszközök kiválasztása, kipróbálása, a vásárlásnál közreműködés az ügyintézésben, az eszközök megszerzésének segítése; a mozgáskorlátozottak sporttolási lehetőségeinek ? különös tekintettel a gyermeksportra ? támogatása; az orthopédiával és rehabilitációval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása; a különféle betegcsoportok szakorvosokkal történő együttműködése, betegedukációs tevékenység, más szervezettek való tapasztalatcserék; kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzése, kölcsönző szolgálat felállítása; információs anyagok készítése és az érdekeltekhez való eljuttatása; a társadalmi integráció elősegítése, kommunikáció az épek felé, web oldalas chat-fórum létesítése. ... >>

Aktív Pszichológia Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2133 Sződliget, Kemény J. u. 14.sz.
képviselő: Bognár Zsuzsanna
A pszichológia kutatásának fejlesztése, tudományos eredmények közzétételének elősegítése. Pszichológusok oktatásának támogatása. ... >>

Aktív Segély Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1083 Budapest, Práter u. 28. II. 1.
képviselő: Sikari Viola Viktória
Hátrányos helyzetben lévő, vagy beteg emberek támogatása, valamint egészségügyi és oktatási intézmények segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal