Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
5. oldal

A Szeretet Temploma Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7516 Berzence, Szabadság tér 17.
képviselő: Szőke József
A Szeretet Szociális Otthonban lakók gondozásának, ellátásának segítése, magasabb színvonalú elhelyezési és ápolási feltételek biztosítása. A gondozottak magas színvonalú egészségügyi ellátásának támogatása. A lakók közösségi, szabadidős, sport, kulturális, mentálhigiénés tevékenységének, munka-rahabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásának, vallásgyakorlásának segítése, támogatása. A pszichiátriai részlegnek helyet adó műemlék kastély és védett park, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park területén működő Idősek Otthona részleg parkjainak fenntartása, rehabilitációja. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

A Szív Hangja Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1213 Budapest, Mogyorós u. 12.
képviselő: Németh Valéria
A beteg gyermekek, a fogyatékosok, a szociális vagy egészség- ügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. ... >>

A Szív- és Érbetegek Rehabilitációjáért

(egészségügyi)

4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
képviselő: Dr. Fésűs László elnök
Elősegítse és támogassa Hajdú-Bihar megyében, Debrecen városban a szív- és érbetegségek megelőzését, mozgásterápiás gyógyítását ... >>

A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány

(egészségügyi)

1096 Budapest, Haller u. 29.
képviselő: Dr. Sápi Erzsébet önállóan, Dr.Ablonczy László+dr.Sápi E.+ 1 fő, Dr.Szatmári András+dr.Sápi E.+ 1 fő, Dr.Székely Edgár + 1 fő, Iker Ferenc + dr.Sápi E. + 1 fő, Vincze Beatrix + dr.Sápi E. + 1 fő
A szívbeteg gyermekek országos szintű ellátását végző Centrum támogatása gyógyászati feltételek biztosítása érdekében. ... >>

A Szívbetegekért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.
képviselő: Hegedűs Györgyné
A szívbetegségben szenvedő emberek érdekében tevékenykedik, elősegíti a szívbetegek életkörülményeinek javulását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Anyagi támogatást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, a gyógykezelések igénybevételéhez. A szívbetegségben szenvedő emberek társadalmi beilleszkedését és gyógyulását elősegíti. A szívbetegségben szenvedő embereket és családtagjaikat pszichológiai, jogi, pedagógiai eszközökkel segíti. Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési célból egészségügyi tanácsadást és programokat szervez, ennek érdekében műszereket vásárol (pl. vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, stb.). A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célja használja fel. ... >>

A Szívelégtelenségben Szenvedőkért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Korányi fasor 6.
képviselő: Prof.dr. Hőgye Márta
A szívelégtelenség /a primer és szekunder szívizom károsodások/ gyakorlati és elméleti kérdéseivel foglalkozó tevékenység támogatása. ... >>

A Szívkatéterezés Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
képviselő: Dr. Édes István elnök ... >>

A Szolnoki MÁV Kórházért

(intézményi,egészségügyi)

5000 Szolnok, Verseghy út 6-8.
képviselő: Rajna Edit ... >>

"A SZOTE Női Klinika Ultrahangdiagnosztikai Laboratóriumának Korszerűsítéséért" Alapítvány

(egészségügyi)

6725 Szeged, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr.Pál Attila a kuratórium titkára
A SZOTE Női Klinikáján működő ultrahanglabor részére color Doppler UH készülék és tartozékai megvásárlása, valamint az UH labor működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása, illetve a géppark bővítése. ... >>

"A szülészet-nőgyógyászatért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Bazsa Sándor kuratórium elnöke
A Szent-Pantaleon Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztály szakmai színvonalának emelése Dunaújváros és vonzáskörzete lakossága nőgyógyászati ellátása érdekében. Orvosi Műszerek biztosítása, a cél elérését segítő előadások, konzultációk szervezése az alapító okirat szerint. ... >>

A Tatabányai Intenzív terápiáért (1719/2003)

(egészségügyi)

2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.
képviselő: Barsi Erika tag, Dr. Ernyey Zoltán tag, Dr. Zabányi Lajos kuratórium elnöke
A gyógyításhoz használt műszerek technikai jellegű fejlesztése, a betegek gyógyítása érdekében. Az osztály dolgozói szakmai előmenetelében segítség, önerő kiegészítése vcagy ezen költségek átvállalása. Tankönyvek, szakkönyvek beszerzése. Szakmai és tudományos munka fejlesztése. ... >>

A Tázlári Ifjúságért Közalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6236 Tázlár, Templom köz 2.
képviselő: Fodor Árpádné elnök, Vörösváczki Mihályné titkár
Elősegítse az ifjúság egészségmegőrzését,betegségmegelőzését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok segítését, az óvodás, iskolás gyermekek oktatását, nevelését, képességfejlesztését, ismeretterjesztését, a lakosság kultúrális ... >>

A Te egészségedért Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Mártírok útja 8/2. I/3. undefined
képviselő: Kavalecz Gábor elnök
Az alapítvány fő célja az, hogy a testnevelés-terápiás, gyógyúszás foglalkozásokon részt vevő gyermekek teljes körű gyermekkort élhessenek. (Az alapítvány további részletes céljait az alapító okirat 4.) pontja tartalmazza.) ... >>

A Teljesség Fénye Alapítvány

(egészségügyi)

1056 Budapest, Váci u.45.fsz.5.
képviselő: Bodrogi Molnár Árpád
Az egészséges életmód kialakításának elősegítése, speciális gerincnyújtó torna bevezetése és népszerűsítése útján. ... >>

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
képviselő: Apró Dóra elnök
Az albertirsai általános iskolás korú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik-iskolások testi-lelki-közösségi jólétének emelése. Az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése. Az iskolai testnevelés, diák- és szabadidősport lehetőségeinek támogatása. Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs- és életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, mentális- és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása. Az iskola erdei iskola programjának támogatása. Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység, illetve iskolai létesítmény támogatása, amely a Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálja. ... >>

A Tiszta Beszédért, Tatán Alapítvány (51926/2002)

(egészségügyi)

2890 Tata, Fürdő u. 21.
képviselő: Magyarné Varga Katalin kur.elnök, Schruffné Blázsik Ilona
A logopédiai kezelésben részesülők terápiás feltételeinek javítása. ... >>

A Tuberkulózis Múltja, Jelene, Jövője Alapítvány

(egészségügyi)

6726 Szeged, Eszter u. 29.
képviselő: Dr.Pálfy György a kuratórium elnöke
A tuberkulózis és más humánpatogén fertőző megbetegedések biológiájával, evolúciójával, diagnosztikájával, gyógykezelésével, megelőzésével, epifemiológiai és paleoepidemiológiai kérdéseivel kapcsolatos kutatások és ismeretterjesztés elősegítése és támogatása. ... >>

A Tudatos Jövődért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

9400 Sopron, Baross utca 8/A. IV. emelet 10. ajtó
képviselő: Végh-Szoják Mónika
Az alapítvány az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatási és nevelési célok keretében ezen tevékenység támogatását, továbbá az egészséges életmód folytatásának elősegítését, az életminőség javítását, az emberi képességek és készségek fejlesztését, továbbá az előzőekhez kapcsolódó tudományos és kutatás fejlesztési tevékenységet tűzi ki célul.
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység megőrzése, továbbá a tudományos, kutatás fejlesztési tevékenység keretében alapítványi célként határozzák meg az egészség javítását, helyreállítását, a testkultúra fejlesztését, életmód javító képzések, oktatás, sportoktatás, szolgáltatás támogatását, az egészségmegőrzési feladatokhoz való kapcsolódást, az életminőség javítása keretében pedig a képesség- és készségfejlesztést, a nyelvtanulás segítését, a koncentráció fejlesztését, a tanulási nehézségek, zavarok kezelését, javítását, a humán erőforrások átképzésének támogatását, a fiatalok tudatos pályaválasztásának segítését, elősegítését, és mindezekkel összefüggésben és ezekre koncentráltan tudományos és kutatás fejlesztési tevékenység végzését is. ... >>

A tüdőbetegek jobb életminőségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4025 Debrecen, Hatvan u. 53. I/13.
képviselő: elnök Dr. Nagy Tiborné Dr. Szolnoki Erzsébet
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés, környezetvédelem stb . ... >>

A Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért

(tűzoltó,egészségügyi)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
képviselő: Dr.Szirtesné dr. Tomsits Erika
A Semmelweis Egyetem II.sz. Tűzoltó utcai Gyermekgyógyászati Klinikán kezelt gyermekek gyógyulásának elősegítése; a gyógyításban résztvevő orvosok, ápolók személyi, tárgyi feltételeinek javítása; gyógyszer- és eszközbeszerzésben, az egészségügyi feladatok végzésében, egészségügyi szolgáltatás nyújtásában való aktív részvétel, tevőleges besegítés és közreműködés. ... >>

A Városért és a Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
A közéleti tisztaságot elősegítő törekvések támogatása Gyula városában, a Pándy Kálmán megyei Kórház orvosai színvonalas szakmai képzésének elősegítése. A kórház részére jótékonysági rendezvény szervezése, adományok gyűjtése, fogadása. ... >>

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1054 Budapest, Steindl I. u. 11.III/1.
képviselő: Dr.Feszthammer Artúrné
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján működő Gyermek Habilitációs Csoport végtaghiányos gyermekekkel kapcsolatos munkájának támogatása. ... >>

"A vérképzőszervi betegekért" Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
képviselő: Kocsis Imre Antal
A vérképzőszervi betegségben szenvedők korszerű korismeretének kezelésének, életminőségük javítása. ... >>

A Vesebetegek Ellátásának Fejlesztéséért Fresinius Dializis Centrum

(egészségügyi)

7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
képviselő: Bőszéné Székelyhidi Csilla ... >>

A Vesebetegek Ellátásának Segítésére Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3000 Hatvan, Balassi B. út 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Soós László Antalné
Hatvan és Gyöngyös kistérségében élő vesebetegek támogatása. A nehéz életkörülmények között élő betegek támogatása anyagi eszközökkel, különféle rendezvények, kulturális programok szervezésével. A Dialízis Központ tárgyi eszközök beszerzéseinek, személyi állományának támogatása. Nephrológiai témájú előadások és szakmai anyagok kiadásának támogatása. ... >>

A Vesebetegek Szállításáért Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Föld út 57.
képviselő: Makó János dr. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

A XVI. Kerület Mentődolgozói a Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1162 Budapest, Szénás utca 89.
képviselő: Szőke Lajos elnök
Budapest XVI. kerülete és a vonzáskörzetéhez tartozó kerületek és települések magasabb szintű sürgősségi ellátásának az elősegítése, a mentőszolgálat anyagi, személyi és tárgyi feltételeinek a javítása. ... >>

A XXI. Század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3000 Hatvan, Gódor Kálmán u.13.
képviselő: Takóné Kovács Judit (kur. elnök)
Az óvodás korosztályú kisgyermekek nevelése, testi- és lelki fejlődése érdekében az ellátásuk színvonalának emelése. Az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Gódor Kálmán utcai Tagóvodájában folyó pedagógiai munka támogatása: a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermek az óvoda által szervezett programokon való részvételének elősegítése, az óvoda által évek óta kiemelt célként kezelt intézményi, technikai feltételek javítása, műszaki, technikai eszközök, információ hordozók beszerzésének és széleskörű használatának elősegítése, az oktató-nevelő munka során felhasznált szakmai anyagok, játékok, képesség- és mozgásfejlesztő eszközök szélesebb körű beszerzésének bizotsítása, az óvoda érdekében a lagaktívabban tevékenykedő munkatársak részére magasszintű szakmai továbbképzések támogatása, egészségügyi feltételek javítása. ... >>

"A XXI.század Ifjúságáért"

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor utca 15
képviselő: Türk Balázs
Az 1997. évi CLVI.tv.26.§. c./ pontja 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 13., 14., 19. alpontja szerinti közhasznú tevékenység végzése. - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Zalaegerszegi és a Magyar Szívgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Dr. Kecskés Gábor
A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők hatékony kezelése, valamint a gyógyító személyzet élet- és munkakörülményeit elősegítő támogatások nyújtása. ... >>

"A Zenélő Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Petőfi utca 14.
képviselő: elnök Rácz Gábor Dénes, titkár Kátai Péter Imréné
Az Alapítvány közvetlenül vagy a zeneiskolán keresztül támogatja a Marcali Városi Zeneiskola (vagy annak jogutódja) növendékeinek zenei, szellemi és erkölcsi nevelését, oktatását, a zenei műveltség mind szélesebb körben történő megismertetését. Ennek mind hathatósabb megvalósítására - többek között - a következő célok elérését szorgalmazza: a) hangszerek beszerzése, javítása, karbantartása, régi hangszerek felújítása, b) korszerű audio-vizuális rendszer kiépítése, c) bármiféle, az oktatást segítő eszköz beszerzése, d) tehetséggondozás, a zenei oktatásban résztvevők körének bővítése, a zenei műveltség megszerzésének elősegítése, e) később kidolgozandó ösztöndíj-rendszer szerint tanulmányi ösztöndíj fizetése, f) zeneiskolai rendezvények, zenei táborok finanszírozása, g) zeneiskolai házi díjak kitűzése, h) kiemelkedő teljesítményű növendékek és tanáraik jutalmazása, i) a zeneiskola belföldi és külföldi kapcsolatainak anyagi segítése, j) bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövid távú vagy hosszabb távú cél megvalósítása, amely a zeneiskola és rajta keresztül a növendékek érdekét szolgálja, k) a zenei oktatásban résztvevők mozgásszervi betegségének prevenciója, zeneiskolai rekreációs tevékenység oktatása. ... >>

A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség

(sport,egészségügyi,érdekképviselet)

8800 Nagykanizsa, Alsószabadhegyi út 96.
képviselő: Dr- Palkovics László, Sáfár László
Összefogni, koordinálni tagjainak a shotokan karate-do stílussal kapcsolatos tevékenységét, segíteni tagjai technikai, szellemi és egészségügyi fejlődését, elősegíteni a hazai tömegsportmozgalom kiteljesedését. ... >>

A.Z.Alapítvány az önhibájukon kívül elesettek javára

(egészségügyi)

2013 Pomáz, Hajnal u.3.sz.
képviselő: Czékus Lászlóné
Beteg, idős emberek, pályakezdő, munkanélküli fiatalok stb.rászorultak támogatása. ... >>

"Abaúj Lakossága Kórházi Ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3800 Szikszó, Kassai út 45-49.
képviselő: Dr. Tiba Sándor
Anyagi eszközökkel elősegíteni a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának, technikai feltételeinek javítását. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység műszaki-gazdasági hátterének fejlesztését azáltal, hogy a számítógépek alkalmazási körét szélesítik, e területen dolgozókat továbbképzik, munkájuk technikai feltételeit fejlesztik. ... >>

ABAÚJI FIATALOK OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3800 Szikszó, Rákóczi út 22-24.
képviselő: Budai Béláné
A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását. Felkészít szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz és önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. Szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodás kötése. A tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek, illetve gyermek és ifjúságvédelmi feladaok ellátása. Szakképzés, a nappali képzés keretében meghatározottak szerinti, nappali, esti, illetve levelező formában. A tanulmányok befejezéséhez szükséges vizsgák szervezése és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény képzési profiljához illeszkedő egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. Továbbképzések, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében. A tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése. ... >>

" Abaújszántóért " Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3881 Abaújszántó, Béke u.51.
képviselő: Kender János elnök
A településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetése, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a közmúűvelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az egészségkárosodottak támogatása, helyi média (helyi TV, helyi újság, helyi rádió) üzemeltetése. ... >>

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

1136 Budapest, Tátra út 32. I/1.
képviselő: Bors Gyula, Bors Ursula, Dr. Tiboly Kriszta
Az alapítvány célja,hogy az un. ?ABBÁZIA Cégcsoport? (azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21., Erzsébet királyné útja 23., 8360. Keszthely, Petőfi S. u. 2.) és 8360. Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniájának fogorvos általi rendbehozatala, oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem fizetendő ?önerőt? az alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az egészség-megelőzési cél keretében az alapítvány finanszírozza a munkavállalók olyan egészségügyi szűrésen való részvételét, amelyet a társadalombiztosítás nem, vagy nem egész összegében támogat. Szükség esetén az alapítvány súlyos betegségen átesett, vagy balesetet szenvedett munkavállalók rehabilitációs, máshonnan szintén meg nem térülő költségű rehabilitációjára is vállalkozik. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.-Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány támogatni kívánja a keszthelyi (és a város 20 km-es vonzáskörzetében élő), valamint a határon kívül élő, elsősorban erdélyi azon tanulói jogviszonyban álló, 22 évesnél nem idősebb személyeket, akik szociálisan rászorulnak arra, hogy akár magyarországi akár honi, esetleg külföldi ösztöndíj formájában, akár más módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához, annak érdekében, hogy energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulás elérésére fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 3.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Az alapítvány célja a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott állatok befogása és a megfelelő gondozása, ellátása, amely akár egy legalább 20 férőhelyes állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél ? utólagos ellenőrzéssel ? való elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb rászoruló állat gondozása sem kizárt. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. Célja a lovassport támogatása, amely elsősorban a versenyzők anyagi segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, vagy más egyéb módon. Az alapítvány működésének megkezdésekor legfeljebb 2.000.- Ft értékben kívánja ezt a célt megvalósítani. ... >>

Abdul Karim Germanus Gyula Kulturális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1220 Budapest, Komáromi u. 51.
képviselő: Alwani Samer
Gondoskodás a Magyarországon élő, arra rászoruló muszlimokról az Alapítvány által egyedi elbírálás alapján nekik ítélt segély kiutalása révén. Magyarországon vagy külföldön élő oktatók bevonásával az iszlám vallás, kultúra, humanitás tanítása, minél szélesebb körű megismertetése, és gyakorlásának támogatása egyebek között könyvkiadás, nyomtatás, konferenciák, tanfolyamok, előadások és táborok szervezése útján. Imaházak, iskolák a hit gyakorlására szolgáló helyiségek biztosítása. Az arra rászorulók szociális helyzetének javítása adott esetben szállás, étkezés biztosításával, oktatásuk támogatásával. Egészségügyi támogatás az arra rászorulók gyógykezeltetéséhez. Az arra rászoruló muszlimok gazdasági helyzetének javítása részükre új foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével. Magyar hallgatók külföldi egyetemeken vagy más oktatási intézményekben külföldi ösztöndíj mellett történő vallásoktatásának megszervezése illetve ilyen oktatásokon való részvételhez alapítványi ösztöndíj biztosítása. ... >>

Abiem Tudományos Kutató, Fejlesztő és Oktatási Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Árpád út 4. 3//8.
képviselő: kuratóriumi elnök Hidy Pál
Biomechnaikai, bioenergetikai és rehabilitációs kutatás, gépek fejlesztése, a gyógyítás elősegítésére, az életmód és életminőség javítása érdekében. Ismeretterjesztés. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

ABSZOLÚT RITMUS ALAPÍTVÁNY, a szív egészségéért, az aritmia ellen

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Kiscelli köz 14. B.lh. 3./1.
képviselő: dr. Duray Gábor Zoltán
Az aritmia (szívritmuszavar) kutatás; a ritmuszavarok gyógyszeres és nem gyógyszeres kezeléséhez (pacemaker, cardioverter defibrillátor beültetéséhez, rádiófrekvenciás ablációhoz) kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés és ezen feladatok támogatása. A betegellátás során szükségessé váló sebészeti, kis sebészeti és katéteres beavatkozásokhoz szükséges technikai háttér biztosítása. ... >>

Achilles Alapítvány a Csepel-szigeti lakosok egészségéért

(egészségügyi)

2310 Szigetszentmiklós, Csaba u. 16.sz.
képviselő: Dr. Szmocskó Antal
A szigetszentmiklósi lakosok egészség- megőrzése, betegség megelőzés, gyógyító - egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása, létrehozásában részvétel, épületbővítés, átalakítás, felújítás, rehabilitációs központ létrehozása. ... >>

Acsáért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2683 Acsa, Kossuth L. út 97. sz.
képviselő: Mekis Ádám elnök
Az oktatás, kulturális élet, egészségügy, sport fejlesztés feltételeinek támogatása, vagyonvédelem, ifjúság önálló életkezdésének elősegítése. ... >>

Ácsi Családi Kör (51444/2002)

(egészségügyi)

2941 Ács, Kultúrotthon
képviselő: Sövényházi Ilona dr. ... >>

Ácsteszérért Közalapitvány (52112/2002)

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2887 Ácsteszér, Kossuth u. 45.
képviselő: Németh József
Támogatás nyújtása a község intézményei, közcélú, szervezetei, valamint minden olyan lakossági kezdeményezés számára, amely különböző közösségi célok megvalósitására irányuló kultőrális, oktatási, egészségügyi, szociális és ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Ad perpetuam memoriam (örök emlékezetre) Adorans Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Bölöni György u. 16.
képviselő: Simala Péter
Különböző mozgásfejlesztési alternatívákat alkalmazó oktatási intézmény létrehozatala. Folyamatos pedagógiai, ortopéd orvosi felvilágosítás, háttér információk szolgáltatása az ilyen intézmények munkájáról, az igényelhető állami és alapítványi támogatásokról. A külföldi mozgássérült gyermekek hazai oktatása, fejlesztése, részükre gyógyászati segédeszközök juttatása. A mozgássérült emberek foglalkoztatása, részükre munkaeszközök fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal