Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
4. oldal

A Nők és Magzataik Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
képviselő: Dr. Hernádi László (kur.elnök)
Betegségmegelőzés, egészségnevelés-, és megőrzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység és kutatás a nők egészségének érdekében, mely tágabb értelemben magába fogalaja a méhen belül fogant magzat felügyeletét és megszületése körüli időszakot is. Az alapítvány támogat minden olyan nevelést, oktatást, ismeretterjesztést és képességfejlesttést, mely a női lakosság egészségi állapotán keresztül a megszületett magzat jólétével társadalmunk népegészségügyi mutatóinak javulását szolgálja. Részt vesz a szülészeti-nőgyógyászati gyógyító-megelőző szakellátás korszerűsítésében elsősorban Eger város vonzáskörében de azon kívül is bárhol Magyaroroszág területén. Segítséget kíván nyújtani a korszerű nővédelem, terhesgondozás biztosításban, a kor igényeinek megfelelő szülészeti gyakorlat kialakításában, a szüleésszabályozásban, a fiatalok szexuális felvilágosításában a nőgyógyászati betegségek korai felismerésében és korszerű kezelésében. Támogat minden olyan szűrűvizsgálatot, szakellátási formát, amely a nők életminőségének javítását célozzák, s ezen keresztül a veszélyezetetett családok boldogulását segítik és a születendő magzatokat védik. Ennek megfelelően segítséget nyújt minden olyan kezdeményezéshez, mely megteremti vagy javítja az említett célok megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Nyíregyházi 17. sz. Óvodáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6.
képviselő: Lippai Lászlóné
Az óvoda nevelési-oktatási feladataihoz, kiemelten az egészségvédelem és egészségmegőrzés feladataihoz a pénzügyi eszközök biztosítása. Az asztmás és a krónikus légúti beteg gyermekek gyógyulása, továbbá az egészséges gyermekek egészségmegőrzése érdekében SOMADRIN gyógy-terápia megvalósítása. Az óvoda külső- és belső környezetének, eszközfeltételeinek javítása. A működéshez szükséges anyagi és szellemi javak megszerzése és szakszerű felhasználása pályázatok útján. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Nyiroködémás Betegek Rehabilitációjáért Alapítvány

(egészségügyi)

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1-3.
képviselő: Daróczi Judit dr.prof., Mikó Imréné
A nyiroködémás betegek gyógyításának támogatása. ... >>

A Nyugati Pályaudvar Környékén Csellengő Gyermekekért Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1108 Budapest, Harmat u. 162. VI. emelet 35.
képviselő: Kürthy István, Orbán Tamás, Páli Csobán
a Nyugati Pályaudvar környékén csellengő veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére szociális, kulturális, egészségügyi segítség nyújtása. ... >>

A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20.
képviselő: Kertész Zsuzsanna
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység strukturális alapjainak segítése és támogatása. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása. ... >>

A Pikkelysömörös Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98.DOTE
képviselő: Prof.Dr. Hunyadi János elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, tudományos és kutatási tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

A Ples Borsodnádasdért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3672 Borsodnádasd, Volny József út 1.
képviselő: Nagy Judit
A térségben lakó óvodás- és általános illetve középiskolás korú gyermekek nevelésének, taníttatásának segítése. A kiemelkedően tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése. A térség alap-egészségügyi gépstruktúrája elmaradottságát megszüntető műszerek/eszközök beszerzésének támogatása. Rokkantak, testi fogyatékosok, valamint egyedül élő idős emberek támogatása. A létminimumot el nem érő egy főre eső jövedelmű egyedülállók, illetve családok támogatása. ... >>

A Pszichiátria Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Szarvas G. út 41.
képviselő: Dr. Nagy Ákos
A pszichiátriai ellátás színvonalának emelése a Nyirő Gyula kórházban a kórházi ellátástól független szociális ellátási formák szervezésével, fejlesztésével, működtetésével. ... >>

A pszichiátriai és pszichoterápiás kutatásokért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7631 Pécs, Lovász Pál tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete Sándor
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folytatott pszichiátriai és pszichoterápiás betegségmegelőzési, egészségmegőrzési, gyógyítási, illetve egészségügyi rehabilitációs orvosi gyakorlattal összefüggő tevékenységek teljes körének és ahhoz kapcsolódó természettudományi-, illetve különösen orvosi pszichiátriai és pszichoterápiás kutatások és azok feltételrendszerének segítése, ösztönzése és fejlesztése. ... >>

A Rák Ellen Együtt- Egymásért Egyesület

(egészségügyi)

5000 Szolnok, Szapáry u.23.
képviselő: Furcsa Józsefné ... >>

"A rák ellen Fejér Megyében és térségében" Alapítvány

(egészségügyi)

8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 8.
képviselő: Zátrok Attila kuratóriumi elnök
A rákelőző állapotok és daganatos folyamatok korai stádiumban történő felismerésének segítése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, stb. ... >>

A Rák Ellen- Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány

(egészségügyi)

1093 Budapest, Mátyás u. 18. fszt.1.
képviselő: Avramucz Csaba ketten együtt, dr. Sebestyén Katalin ketten együtt, dr. Svastics Egon önállóan, dr. Vörös Lászlóné ketten együtt, Foltányi Zsuzsanna ketten együtt, Kovács Zsuzsa ketten együtt, Misikné Varga Erzsébet ketten együtt, Pigniczkiné dr. Rigó Adrien ketten együtt, Rózner Klára, Salgó Andrásné ketten együtt, Vajda Márta ketten együtt
A lakosság legszélesebb körében végzett szervező, propagáló, koordináló munkával előmozdítani a hazai rákellenes tevékenység hatékonyságát, a rákmegbetegedések megelőzését. ... >>

A Rákbetegek Lelki Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

1122 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Muszbek Katalin dr. ... >>

A Rákbetegség Elleni Küzdelemért Alapítvány

(egészségügyi)

4031 Debrecen, Derék u. 16. I/8.
képviselő: Dr. Timkó Tamás elnök
A Hajdú-Bihar megyében és a Debrecenben élő lakosság rákos megbetegedésének és halálozásának csökkentése, illetve a már menthetetlen betegek ellátásának javítása. ... >>

A Rákos Betegek Szolgálatában Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

4024 Debrecen, Vár u. 2. I/2.
képviselő: elnök: Király Antal
A rákbetegség diagnosztizálásakor a betegek felkészülten és tudatosan tegyenek meg mindent a teljes gyógyulás érdekében, valamint a társadalom legszélesebb rétegeivel megismertetni a betegség kialakulásának a rizikófaktorait, a megelőzés és a szűrővizsgálatok jelentőségét és lehetőségeit. ... >>

A Ricsei Pszichiátriai Otthon Lakóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

3974 Ricse, Vasút u.2.
képviselő: Gyulai Judit
A pszichátriai betegek szociális és egészségügyi ellátásának, az ápolás-gondozás, mentálhigiénés ellátás tárgyi feltételeinek javítása, ezáltal az ellátás minőségi színvonalának emelése. Az intézmény külső-belső lakókörnyezetében a tárgyi eszközök pótlása (pl, bútorzat, textília, informatikai eszközök), a szabadidő kultúrált eltöltéséhez, a társadalmi és családi kapcsolatok fenntartásához, a szellemi és szórakoztató tevékenységek biztosításához a feltételek megteremtése (pl. rendezvények megszervezése, játékok,tömegkommunikációs eszközök),kultúrális tevékenységek biztosítása (pl, színház, múzeum, kirándulás, sport és kultúrális rendezvényeken vetélkedőkön, versenyeken való ... >>

A Rotary Klub Budapest Sasad Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Támogató Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Kerekes János
hátrányos helyzetű fiatalok támogatása;
a hátrányos helyzetű fiatalok pályakezdésének támogatása, segítése;
Állami és gyermekotthonban lévő gyermekek támogatása; életkörülményeik javítása;
Az abonyi József Attila gyermekotthon segítése, támogatása;
Halmozottan hátrányos és beteg gyermekek határon belül és határon kívüli támogatása;
Pályázatok kiírásával a fiatal tehetséges gyerekek támogatása;
Hazai és nemzetközi találkozók, versenyek szervezése;
Tanulmányutak szervezése, ösztöndíjak biztosítása a fiatalok részére. ... >>

"A Sajó és Tisza menti emberekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3714 Sajópálfala, Szabadság út 55
képviselő: Polgári László
a.) A Sajó és Tisza menti települések és a velük határos, román, ukrán és szlovák határ menti magyar települések megsegítése, a köztük lévő kapcsolat fejlesztése, az ott élők támogatása. A szellemileg, lelkileg, szociálisan rászorulók, vagy hátrányos helyzetben élők támogatása. A területen élő nemzeti-, etnikai közösségek támogatása, kulturális csoportok, énekkarok létrehozása, cseréje. Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása. Idősek támogatása. Információs és képzési rendszer kiépítése és működtetése.

b.)Kapcsolat kiépítése a területen működő önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. A területen lévő helyi és műemléki védettségű épületek felújítása, közösségi és képzési épületek építésének támogatása, azok fenntartása.

c.) Gyermekek, fiatalok és idősek érdekvédelme, közösségeik létrahozása, segítése. A magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő, más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása. A területről elszármazott, a világ bármely pontján élő Sajó és Tisza menti emberek összefogása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

A Sebészet Megújhodásáért

(intézményi,egészségügyi)

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.
képviselő: Dr.Csikos Mihály elnökhelyettes, Dr.Pécsek Mária a kuratórium elnöke
Szeged Városi Kórház-Rendelőintézet Általános Sebészeti Osztályának fejlesztése. ... >>

A Selyebi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3809 Selyeb, Kossuth Lajos utca 43
képviselő: Baleda István
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy a társadalmi esélyegyenlőséget elősegítse a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységekkel, valamint elősegítse a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek képzését, foglalkoztatását és elhelyezkedését, és ehhez kapcsolódó humán szolgáltatásokat nyújtson.
Az alapítvány célja továbbá a Cserehát hagyományainak megismerése, feltárása, dokumentálása, megőrzése, az itt található természeti, építészeti, népművészeti, népi kézműves értékek gondozása, továbbá az itt élő időskorú és hátrányos helyzetű lakosság életének lehetőségek szerinti szociális, egészségügyi támogatása, életkörülményeinek javítása, valamint a Csereháton élő fiatalok sportolási, szabadidős tevékenységének és jövőképének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása.
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide értve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

A semmi ágán .... alapítvány az állami gondozottakért és a Gauscher-kórban szenvedők megsegítésére

(egészségügyi)

1132 Budapest, Visegrádi u.26/B.
képviselő: Csapó Ágnes
Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedésének segítése. A Guscher-kórban szenvedő betegek orvosi kezelésének költségeihez történő hozzajárulás. ... >>

A Sérültellátás Korszerűsítéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6600 Szentes, Síma Ferenc u.44-58.
képviselő: Dr.Badó Csaba a kuratórium elnöke, Dr.Geönczeöl Tibor elnökhelyettes
A Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza Szentes Baleseti és helyreállító sebészeti,valamint Szájsebészeti és Intenzív terápiás osztályainak fejlesztése.A friss sérültek ellátásának és a sérülésből eredő elváltozások helyreállításának korszerűsítése,műszerezettségének fejlesztése,a gyógyítás feltételeinek európai szintre emelése.Az e tevékenységet végző orvosok és egészségügyi szakdolgozók szakképzettségének növelése továbbképző tanfolyamok,tanulmányutak,tudományos rendezvények ... >>

A Siklós-gyűdi Idősek Otthona Lakóiért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

7800 Siklós, Járó P.u.42.
képviselő: Kovács Jenő
az otthon gondozottak érdekében történő beszerzések, rendezvények, egészségügyi ellátás és ápolás anyagi támogatása ... >>

A Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9400 Sopron, Győri út 15.
képviselő: Horváth Ottó
Az Alapítvány az egészségvédelem, egészségfejlesztés és a csecsemő-, gyermek- és ifjúság- egészségügy, a mentálhigiéne és a hátrányos helyzetű népcsoportok egészségfejlsztése területén szervezési, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási tevékenységet végez. Háttértanulmányokat, egészségpoltikai elemzéseket, hatásvizsgálatokat és hatékonysági vizsgálatokat készíttet a Soproni Erzsébet Kórház vezetése döntéseinek előkészítése érdekében. Javaslatot tesz az egészségfejlesztés, továbbá az ellátási és szervezetrendszer fejlesztése területén hozott döntések végrehajtásával összefüggésben. Támogatja az intézményi egészségügyi szakképzést és továbbképzést. A Soproni Erzsébet Kórháztevékenységét segítő műszer, eszköz, gépbeszerzése, valamint egyéb, a műszaki fejlesztést célzó programok finanszírozása. ... >>

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Bácskai utca 11.
képviselő: Nagy Béla
a soproni mozdonyvezetők szociális és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása. A mozsonyvezetői munkavégzés és életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése. A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik rendszeres segítése. ... >>

A Súlyosan Beteg Gyermekek Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi)

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22-24.
képviselő: dr. Székely Emőke
A súlyosan beteg gyermekek ellátásának, gyógyításának az elősegíté- se és támogatása. ... >>

A Sürgősségi Betegellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. SOTE AITK
képviselő: Dr.Élő Gábor elnök
Az intenzív betegellátás és oktatás színvonalának az emelése. ... >>

A szabad légzésért - a gyermekekért - Mosdósért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7257 Mosdós, Petőfi utca 4.
képviselő: Dr.Gyurkovits Kálmán
A légúti megbetegedésekben szenvedő gyermekek gyógyításának, a légúti rehabilitációnak a kórházi környezet kialakításának, a speciális mellkasi fizioterápiának, a gyógyúszásnak a kórházban kezeléseken és oktatáson kívüli idő hasznos eltöltésének segítése, a beteg gyermekek életlehetőségeinek javítása. ... >>

A SZAKMA TISZTESSÉGÉÉRT Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9022 Győr, Liszt Ferenc út 8.
képviselő: elnök Kovács Zsuzsanna, titkár Hancz István
A felnövekvő generációk számára az egészséges életmód és környezet megismertetése, a szakmai tevékenység értékrendjének visszaállítása, a modern üzleti tudományok terén való jártasságszerzés érdekében igyekszik megismertetni általános közismereti és szakmai képzések szervezése keretében a tudomány, valamint a gyakorlati élet tapasztalatait. Egészségügyi, oktatási, valamint tudományos programok (iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések, továbbképzések, átképzések) szervezésével, a higiéniára, valamint az esztétikumra való törekvés érdekében különösen fodrász-, kozmetikus-, műkörömépítő ? illetve fogtechnikus szakképzés keretében minél szélesebb körben elérhetővé tenni a fenti vívmányokat.
A műszaki tudományok területén hasonló szintű programok biztosításával a műszaki intellektus és szaktudás korkövetelmény szintű biztosítása érdekében a hiányszakmákban, különösen gépjárműszerelő, karosszérialakatos és autófényező szakmákban kívánjuk indítani képzésünket.
A modern üzleti tudományok területén napjaink tudományos eredményeinek felhasználásával a mai gazdasági élet elvárásainak eleget tenni tudó marketing- és reklám menedzser, illetve asszisztens, továbbá általános menedzser és asszisztens, valamint idegenforgalmi menedzser és idegenvezető, végül az illem, etikett és protokoll területén nyújtunk magas szintű képzést. ... >>

A Szakszervezeti Szociális Munka Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7623 Pécs, Szigeti u.12.
képviselő: Borsányi Lászlóné Fritz Zsuzsanna, Dr. Kajtárné dr. Nagy Juli titkár
az egészségügy és a felsőoktatás területén működő szakszervezetek szociális munkájának támogatása, segítése ... >>

A Szegedi Dermatológia Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6701 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr.Husz Sándor kuratóriumi elnök, Dr.Varga Gyula kuratóriumi tag
A bőrbetegségek megelőzésének elősegítése különösen a fertőző és daganatos betegségek korai felismerésének szempontjából. A SZOTE dermatológusai szakmai továbbképzésének, hazai és külföldi kongresszusokon való részvételének támogatása. A gyakorlati célú kutatómunka fejlesztésének támogatása, az eredmények publikálása és díjazása. Támogatás nyújtása a dermatológusok rendezvényeihez és az esetleges felvilágosító, figyelemfelkeltő, tájékoztató kiadványok elkészítéséhez. Támogatás külföldi szakemberek meghívására abból a célból, hogy a különböző rendezvényeken tudományos vagy továbbképző előadásokat tartsanak. A szegedi dermatológusok külföldi kapcsolatai szintentartásának és ápolásának segítése. ... >>

A Szegedi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6726 Szeged, Temesvári krt. 35-37.
képviselő: Prof. Dr. Túri Sándor, a kuratórium elnöke
A gyermekkórház, illetve a gyermekbetegek korszerű ellátásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

A Szegedi Idegsebészetért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Semmelweis u. 6.
képviselő: Dr.Bodosi Mihály kuratóriumi elnök
Elsősorban új műszerek beszerzése és az azok használatának szervezési és részvételi költségei finanszírozásának támogatása. Az idegsebészeti klinikán kezelt betegek jobb ápolási feltételeinek biztosítása, a komfortérzés fokozását szolgáló eszközök beszerzése érdekében segítségnyújtás. A Szegedi Idegsebészeti Klinika feltételeinek javítása; az idegsebészeti kutatások támogatása, eredményeinek összegyűjtése, publikálása; rendszeres konferencia szervezés az idegsebészet tárgykörében; alapítványi füzetek kibocsátása az alapítvány tevékenységének népszerűsítésére, eredményeinek megjelentetésére; hasonló jellegű szervezetekkel való szoros kapcsolattartás, a nemzetközi idegsebészeti munkába való bekapcsolódás; a megfelelő alapirodalom és alapismeretek széles körben való elterjeszése; az ehhez kapcsolódó oktatási- és tantervek kidolgozásának koordinálása, az oktatás háttéranyagainak előkészítése, létrehozása, beszerzése; a témával foglalkozó diákok tanulmányainak támogatása; a fellelhető magyar és külföldi szakirodalom összegyűjtése és közkinccsé tétele egy gyűjtemény létrehozásának segítségével; a témával kapcsolatos tanulmányutak és kutatók támogatása, tanfolyamok szervezése. ... >>

"A szegedi pathológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6725 Szeged, Állomás u. 2.
képviselő: Dr. Iványi Béla, a kuratórium elnöke
A szegedi SZOTE Pathologiai Intézet támogatása, modern eszközök, elszerelések, kézikönyvek és folyóiratok beszerzésével; a kül- és belföldi kongresszusokon és egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel támogatásával, külföldi pathologusok meghívásával; a szegedi Pathologiai Intézet által szervezett pathologus rendezvények támogatásával; fiatal pathologusok és a pathologiában jó eredményeket elérő orvostanhallgatók jutalmazásával; pathologiai kutató munka feltételeinek megteremtésével, modern módszerek bevezetésével; a szegedi és a magyar pathologia fejlesztését elősegítő kezdeményezések vagy tevékenységek ösztönző támogatásával. A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Pathologiai Intézete végzi mind az egyetemi, mind a városi kórházi és rendelőintézeti, a közvetlen betegellátással is kapcsolatos pathologiai (kórbonctani, kórszövettani és citológiai) munkát, oktatja az orvostanhallgatókat és szakorvosjelölteket, továbbképzi a szakorvosokat, valamint magas színvonalú kutatómunkát is végez. A szegedi Pathologiai Intézet Magyarországon a legnagyobb ilyen jellegű intézmény. Ez nagy anyagi terhet ró az egyetem gazdasági vezetésére. Az alapítvány a modern, nyugat-európai standardoknak megfelelő graduális és postgraduális oktatás, diagnosztikus tevékenység, kutatómunka megteremtésére irányul és figyelmet szentel a modern management szemlélet meghonosodásának is, együttműködve a többi in vitro diagnosztikai szakmával is. Az alapítvány a fenti célok elérésére, egyben a célokhoz szükséges feltételrendszer megteremtésére törekszik. ... >>

A Szegedi Reumatológiai Tanszékért Alapítvány

(egészségügyi)

6720 Szeged, Arany János utca 7.
képviselő: Prof.Dr.Pokorny Gyula Sándor elnök
Biztosítani a régió reumatológiai betegeinek legnagasabb szintű orvosi ellátását. ... >>

A Szegedi Urológiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6722 Szeged, Gyertyámos u. 4.
képviselő: Prof.Dr.Pajor László k.elnök
Az urológiai osztály betegellátás színvonalának biztosítása és emelő feltételeihez való hozzájárulás; az osztály dolgozói továbbképzése, szakmai felkészülésének fejlesztése, saját szervezésű rendezvények támogatása, hozzájárulás nyelvtanuláshoz. ... >>

A Szegedi Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6726 Szeged, Torontál tér 1.
képviselő: Ördög Józsefné, kuratóriumi alelnök, Sápi Ágnes, kuratóriumi elnök, Vassné Németh Katalin a kuratórium alelnöke
A Szegedi Vakok Otthonában élők egészségügyi ellátásának elősegítése; szociális életkörülményeinek javítása; művelődési, kulturális és sport lehetőségeik bővítése, ennek keretében kulturális vetélkedők szervezésének díjazásának anyagi biztosítása, az otthonban élők ellátásában résztvevők szakmai továbbképzésének támogatása; szakmai vetélkedők díjazása és a díjazás támogatása, e személyek munkakörülményeinek javítása, az ápolási, ellátási munka szinvonalának javítása; tapasztalatcserék, más hasonló intézmények megismerésének anyagi támogatása. ... >>

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6724 Szeged, Mars tér 15/B.
képviselő: Csatordai Sarolta kuratóriumi elnök
A szegedi védőnőképzés és továbbképzés, valamint az ezzel kapcsolatos preventív tevékenység támogatása. Ennek céljából a szakmával kapcsolatos kutatás, tudományos tevékenység fejlesztése, színvonalas tudományos, oktatási és prevenciós, egészségmegőrző és betegségmegelőző rendezvények és események rendezése és támogatása. ... >>

A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6635 Szegvár, Rozmaring u. 4.
képviselő: Kovács Lajos a kuratórium elnöke
Szegvár község lakóinak a helyi községpollitikai, kulturális, oktatási, egészségügyi, sport stb. témákban való tájékoztatásának segítése. A közérdekű információk terjesztésének támogatása. A Szegvári Napló című községi tájékoztató kiadvány előállításához anyagi segítségnyújtás. ... >>

"A székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium sportjáért."

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15.
képviselő: Jaczó Jenő kuratórium elnöke
A tanulók tanórán kivüli sportolási feltételeinek javítása és támogatása. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: Marcz Zoltán
A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez.
A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása.
A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése.
A kórház üzemeltetés humánpolitikai fejlesztése.
A kórház jó hírnevének növelése.
A kórház hatékonyabb működésének támogatása.
A működés szakmai színvonalának fejlesztése.
Az alapítvány tevékenységével kapcsolatos rendezvények szervezése és támogatása.
Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása.
Az alapítvány céljaihoz kapcsolódó pályázatok készítése.
Az alapítvány jótékony és karitatív tevékenységet végez Tolna megyei lakosságának gyógyÍtó-megelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. ... >>

A Szekszárdi Szülészetért Alapítvány

(egészségügyi)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.
képviselő: kuratóriumi elnök Jaszenovics Györgyné
A Szekszárdi Szülészeti Osztály szakmai színvonalának megőrzése, javítása ... >>

"A SZELLEMI FOGYATÉKOS, BÉNA ÉS EPILEPSZIÁS TÓTH EDIT, VALAMINT AZ EPILEPSZIÁS FOGYATÉKOS FIATALOK MEGSEGÍTÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális)

4400 Nyíregyháza, Kéz út 12.
képviselő: Braun Mária
Tóth Edit epilepsziás, béna és szellemi fogyatékos kislány lakáskörülményeinek javítása, gyógyításának finanszírozása. Továbbá a fiatal epilepsziás és fogyatékos betegek életfeltételeinek, lakáskörülményeinek javítása, a gondtalanabb élet biztosítása, az őket gondozó családok anyagi nehézségének oldása. ... >>

A Szent János Kórház Krónikus Belosztályán Kezelt Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok út 1.
képviselő: Csoóri Sándor
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházában a krónikus betegeket ellátó osztályon gyógyításra, ápolásra kerülő betegek korszerű ellátásának támogatása, és ezen ellátás színvonalának tartását, valamint emelését elősegíteni. ... >>

A Szentesi Területi Kórház Körzetéhez Tartozó Belgyógyászati Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-56.
képviselő: Dr.Kovács Aranka kuratóriumi elnök
A szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja mindkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni. ... >>

A Szenvedés Önkéntesei és Testvérei Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3375 Mezőtárkány, Rákóczi út 31.
képviselő: kuratóriumi elnök Borhy Gyuláné
Segítse, szervezze és támogassa a gyógyíthatatlan betegek ellátását, lelki gondozását és a szenvedő emberek gondozását. Szervezni és irányítani a betegeknek gyógyszerekkel és egyéb anyagi javakkal történő ellátását, részvételét különböző vallási rendezvényeken, támogatás nyújtása a rászorultság alapján. ... >>

A Szerelmi Kultúráért Alapítvány

(egészségügyi)

1062 Budapest, Andrássy út 82.
képviselő: Fábián Róbert
A szexuális kultúra fejlesztésének támogatása, a nemi betegségek visszaszorítása. ... >>

A szeretet erejével Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

2234 Maglód, Mátyás király u. 23.
képviselő: Szigeti Éva elnök
Tartós, közérdekű cél: a beteg és rászoruló gyermekek és egészségügyi intézmények támogatása, betegellátás minőségének javítása, régi, elavult műszerpark felújítása, a gyógyítás tárgyi feltételeinek biztosítása és színvonalának emelése, a diagnosztikai lehetőségek bővítésének támogatása az ország egész területén, ill. Új közterületek, játszóterek kialakítása, városfejlesztés és kulturális programszervezés elsősorban Maglód és térsége környezetében, másodsorban egész Magyarországon. ... >>

A Szeretet Szószólóinak Univerzális Fény-Energia Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6723 Szeged, Kereszttöltés utca 22/A. II/7.
képviselő: Szilágyiné Kovács Ágota, elnök
A természetes gyógymódok iránt érdeklődők és azt művelők szakmai képzése a természetgyógyászat területén, egészségesebb életforma kialakításának segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal