Észrevétele van?

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6198
1. oldal

Góri beteg gyermekekért " Alapitvány Gór Széchenyi u.55.

(egészségügyi,szociális)

9625 Gór, Széchenyi u. undefined 53/A
képviselő: Svendor Károly ... >>

.Aligai Vízi Életmentő Egyesület

(egészségügyi)

8171 Balatonvilágos, Tompa M. út 44.
képviselő: Viczián Gábor
Élet- és vagyonvédelem, vízi mentés ... >>

/Szem/Fénysugár Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Verseny u. 8. 4/14.
képviselő: Dani Lászlóné képviselő
Ajka és környéke szemészeti ellátásának korszerűsítése, - korszerű műszerek és berendezések vásárlása, - térítéses gyógykezelés támogatása, - szakirányú oktatás, továbbképzés, ismerettertjesztés /kongresszus szervezése, kongresszusi részvétel támogtása./ Az alapítvány által végzett közhasznú szolgáltatások a társadalom és az egyén közös érdekét egyszerre szolgálják, ennek megfelelően tevékenységet végez az egészsgémegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitáció területein.Az alapítvány ezen közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

04 az életért Alapítvány

(egészségügyi)

5540 Szarvas, Mentőállomás
képviselő: Oravecz Pál elnök
A sürgősségi betegellátás ismeretanyagának eredményesebb alkalmazása a betegek (sérültek) életbenmaradásáért, felgyógyulásáért, rehabilitálhatóságáért. ... >>

105. Alapítvány

(tűzoltó,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5540 Szarvas, Deák F. utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Zoltán
A szarvasi Tűzoltóparancsnokság támogatása, tűzvédelmi programok támogatása, technikai és működési feltételek javítása, fejlesztése. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. Kulturális és sportrendezvények szervezése, támogatása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Oktatás, szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

"2" Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1088 Budapest, Szentkirályi 46.
képviselő: Haizmann Gáborné ... >>

3 D Egészségügyi, Kutatási, Technológiai Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Aradi u. 25.sz.
képviselő: Dr. Kovács Attila
Új háromdimenziós diagnosztikus beren- dezések elterjedésének elősegítése, a kutatások támogatása, az eredmények e- lemzése, publikálása. ... >>

3Híd Alapítvány a baleseti sérültekért

(egészségügyi,szociális)

1053 Budapest, Magyar u. 3. I/2.
képviselő: Dr.Katonáné Kunos Márta, Dr.Papp Imre
A közlekedési balesetekben megsérült, súlyos maradandó egészségügyi károsodást szenvedett személyek részére, illetőleg a közlekedési balsesetekben életüket vesztett személyek hozzátartozói részére támogatás nyújtása. ... >>

4 Évszak Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8913 Lakhegy, Petőfi S. út 164.
képviselő: Jáger Károly
Életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekek és családjaik támogatása. Gyógyíthatatlan betegségben, valamint fogyatékkal élő gyermekek életminőségének javítása. Kritikus élethelyzetbe került családok támogatása. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

7-es Kör Társaság székhelye: Szigetvári Városi Kórház Alkoholgondozó

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7635 Pécs, Kisdeindol-Hegyhát dűlő 13.
képviselő: elnök Ács József
Az egészséges természetes életmód eszméinek terjesztése, segítségnyújtás szenvedélybetegségben szenvedőknek az állam törvényeit tiszteletben tartva, továbbá olyan emberek átmeneti védett szállással való segítése, - a szállás szervezeti és működési szabályzata alapján ? akik teljes mértékben fel kívánnak hagyni az ivással. ... >>

"A 670 éves Sajószöged Községért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

Sajószöged, Ady E. u. 71.
képviselő: Albecz Mihály
A 670 éves Sajószöged község múltjának kutatása, kulturális, sport művészeti hagyományainak ápolása, megőrzése. Általában a Sajószögeden élő és a községhez kötődő személyek szellemi komfortérzetét növelni, az ön szerveződő civilszervezetek, személyek támogatása, így különösen: - közművelődési rendezvények, csoportok, - sportegyesület, sportrendezvények, - az egészségügyi alapellátás, a gyermekjóléti tevékenység, az egészséges életmódra nevelés, - a helyi művészeti, tudományos tevékenység, a tehetséggondozás, a hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű fiatalok, - az ifjúsági fúvószenekar támogatása. ... >>

A balesetben sérült, végtagamputált betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

7627 Pécs, Szeder utca 28.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Molnár Margit, a kuratórium titkára Weimanné Heim Veronika, kuratóriumi tag Dr. Gerner Éva
A traumás femur (és általában végtamamputált) betegek ellátása egy teljesen új rendszerű végtagpótló protézissel, az ehhez szükséges műtéti beavatkozások költségeinek, az implantátumok árának és a rehabilitációs kezelésnek a betegek általi finanszírozáságoz történő hozzájárulás.
Az osseointegráció és az OPRA technika kísérletes vizgálata,kutatása. A fenti módszer tanulmányozása és az elért eredmények bemutatása érdekében külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon való részvételhez történő támogatásnyújtás.
OPRA technikával végzett műtéti eljárások bevezetésének elősegítése a klinikumban. A megszerzett tapasztalatok és ismeretek elterjesztése a hazai orvosok között. Tudományos kongresszusok, wordshopok szervezése és lebonyolítása. ... >>

"A baleseti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6.
képviselő: Dr.Minik Lajos kuratórium elnöke
A Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztály színvonalának emelése, segítése a baleseti ellátás érdekében. ... >>

"A baleseti sebészeti ellátásért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1042 Budapest, Árpád utca 126.
képviselő: elnök Dr.Zágh István, kuratóriumi tag Dr.Gergely Péter
A magyar baleseti sebészeti ellátás szakmai színvonalának emelése, orvosi műszerek biztosítása, előadások, konzultációk szervezése, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, a baleseti sebészettel foglalkozó orvosok szakmai továbbképzésének finanszírozása. A Károlyi Sándor Kórház Baleseti Sebészeti Osztály infrasruktúrájának modernizálása és bővítése különböző pályázatokon való részvétel útján. A Károlyi Sándor Kórház tulajdonosának: a IV. ker. Önkormányzat által nyújtott támogatások kiegészítése és bővítése. ... >>

A Battonyai Szívtranszplantáltakért Alapítvány

(egészségügyi)

5830 Battonya, Rózsa u. 40/a.
képviselő: Jenei Józsefné elnök
Mindazon battonyai állandó lakos támogatása a transzplantásió kezdetétől a gyógyulttá nyílvánításukig, akik szívátültetésen esnek keresztül. ... >>

A Békés Megyei Ortopédiáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
képviselő: Dr. Tóth János
Az ortopédiai ellátásra szoruló betegek gyógyításához szükséges műszerek és egyéb eszközök beszerzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. Az ortopédiai szakellátásban dolgozók tudományos tevékenységének támogatása. Pályázatok kiírása és támogatása a ... >>

A Békés, Gondtalan Öregkorért és Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Dr. Erdélyi Gábor, dr. Hajnal József
Időszakosan, vagy életük végéig idősek otthonában elhelyezett időskorúaknak a házibetegellátáshoz és hospice szolgálathoz szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

A Beregszászi Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Vadász Zoltán
A Beregszászi kórház működésének beindítása, folyamatos működésének, gyógyszerellátásának támogatása, műszerpark, gyógyító berendezések beszerzésének támogatása, Szakemberek továbbképzése. ... >>

"A beteg is ember" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1094 Budapest, Tompa u. 24.fsz.14.
képviselő: Krieger Krisztina
Az egészségben testi épségében károsodott emberek segítése. ... >>

A betegek intenzív ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Verzár Zsófia, kuratórium elnökhelyettese dr. Bogár Lajos
a Baranya Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon az aneszteziológia és az intenzív terápia fejlesztésének támogatása, a betegek színvonalas ellátása érdekében, technikai eszközök beszerzésének elősegitése, a technikai színvonal fejlesztése az osztályon, orvosok, asszisztensek, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása, folyóiratok, könyvek beszerzése, tanfolyamok, külföldi tanulmányutak szervezeése, ezen való részvétel támogatása. ... >>

A Betegek Megsegitéséért Alapitvány /Közhasznu szervezet /

(intézményi,egészségügyi)

3170 Szécsény, Haynald L. út 12.
képviselő: Dr. Percze Ágnes
Szécsény idős, beteg, egyedülálló lakosainak támogatása, gondozása. Ennek keretében segítségnyújtás a szükségletek szerint. A Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége működésének a támogatása. ... >>

A Boldog Időskorért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

3300 Eger, Fügedy János u. 32.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagy Andrea
Az időskorú emberek gondozásának, idősek otthonában történő elhelyezkedést elősegítő tanácsadási tevékenység. Az időskorú emberek ápolása, gondozása, egészségügyi ellátását segítő szociális ttvékenység.
Az időskorúak nappali ellátását, mentális gondozását és a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését elősegítő szociális tevékenységek gyakorlása, ilyen szolgáltatások megszervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló bentlakásos szociális intézmények eszközfejlesztése, az idősek számára igénybevehető kulturális, egészségügyi szolgáltatások felderítése, a szolgáltatásnyújtás feltételeinek megszervezése és biztosítása, valamint ezzel kapcsolatos programok szervezése.
Az idősek elhelyezéséül szolgáló ingatlanok felszereltségének javítása, telekommunikációs eszközökkel történő ellátása, idősek otthonában jobb életkörülmények biztosítása, illetve a meglévő életfeltételek javítása. ... >>

A boldogabb családokért Tiszavasváriban Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.
képviselő: Páliné Zorgel Enikő
Hátrányos helyzetűek segítése. Szabadidős programok szervezése. Sportrendezvények szervezése. Kisebbségi közösségek életkörülményeinek javítása. Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegségben szenvedők és időskorúak részére programok szervezése, élethelyzetűk javítására irányuló tevékenység. Adományok gyűjtése. Továbbá az alapítvány alapító okiratának 3. illetve 4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A Boldogság Háza (Ananda Asrama) Alapítvány

(egészségügyi)

6000 Kecskemét, Tinódi u. 14. I/32.
képviselő: Dobos Krisztina
Az egészséges testi- és lelki életmód elterjesztése. ... >>

A Bólyi Egészségügyi Gyermekotthon Lakóiért

(egészségügyi,szociális)

7754 Bóly, Hősök tere 5.
képviselő: Rumszauer Ferencné
Szociális, hátrányos helyzetüek támogatása. ... >>

A Borsodivánkai Pszichiátriai Otthon Gondozottjaiért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

3462 Borsodivánka, József Attila u.1.
képviselő: Kollárné Polgári Anikó elnök
A borsodivánkai Pszichiátriai Othhonban gondozottak tárgyi, személyi, kulturális ésa egyészségügyi feltételeinek a javítása. A gondozottak részére szervezett rendezvények, különféle szabadidős tevékenységek anyagi támogatása. A pszichiátriai betegségben szenvedőkért végzett tevékenység támogatása. ... >>

"A bőcsi gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3574 Bőcs, Munkácsy M. u. 7.
képviselő: Nádasi Ildikó
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy a bőcsi általános iskolás gyermekek színvonalasabb és választékosabb szabadidős programjainak megszervezéséhez anyagi és szellemi segítséget nyújt, vállalja a szervezett kulturális programok patronálását. Az alapítvány távlati célként megfogalmazza, hogy segíti az anyagi támogatásra szoruló és továbbtanuló tehetséges bőcsi diákokat a továbbtanulás ideje alatt évi egyszeri juttatás vagy ösztöndíj formájában. Az alapítvány célul tűzi ki, hogy lehetőségeihez mérten anyagi segítséget nyújt a tartós betegségben szenvedő bőcsi gyermekek számára rendszeres gyógykezelésük és mindennapi életük megkönnyítésének céljából. ... >>

A Bőrgyógyászati Haladásért Szeged

(egészségügyi,oktatási)

6720 Szeged, Korányi rakpart 6-8.
képviselő: Dr. Varga Gyula a kuratórium tagja, Dr.Széll Márta a kuratórium tagja
A bőrgyógyászati betegségben szenvedő korszerű vizsgálatának, kezelésének elősegítése, a SZOTE Bőrgyógyászati Klinika munkatársainak szakmai továbbképzéséhez segítségnyújtás. ... >>

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 6.
képviselő: Bogdán ARanka
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítését, erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, az alkalmazkodó képesség javításához a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében, erősíti a diszkrimináció visszaszorítását ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében, hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében, erősíti a környezetvédelem szellemiségét a társadalmon belül az élővilág megőrzése, szebbé tétele érdekében. ... >>

A család boldogságáért 2002 Alapítvány

(egészségügyi)

2013 Pomáz, Szerb u. 2/a.
képviselő: Dr. Lázár Erika
A meddőséget okozó nőgyógyászati beteg- ségek megelőzésést szolgáló orvosi mód- szerek támogatása. Egészségügyi problé- mák miatt gyermektelen családok támoga- tása. ... >>

A Család Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

4836 Lónya, Rákóczi u. 34.
képviselő: Barta János elnök
A családok testi, lelki egészségének védelmére és a családorvos képzés támogatására. A tudományos kutatás, oktatás támogatása. Pályázati rendszerben a célok megvalósítására pályázati kiírás. A nehéz anyagi helyzetben lévő betegek, családok támogatása. ... >>

A Cserépfalui Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3413 Cserépfalu, Kossuth u. 103.
képviselő: Dr.Kosik Lajos
Támogassa a cserépfalui templom építésének 100 éves jubileumi ünnepségeit, a templom felújítását, külső és belső tatarozását. 1. A cserépfalui templom építésének 100 éves jubileumára elvégzett felújítási munkákkal megszépített templom állagának fenntartását támogassa, illetve a továbbiakban elvégzendő templomi orgona felújításához, illetve a templom berendezéseinek felújításához is folyamatos támogatást nyújtson. 2. Az egyházközség templomán kívűl valamennyi egyházközségi ingatlan felújítását és állagának fenntartását támogassa. 3. A hitélet elősegítése és javítása szempontjából fontos technikai berendezések beszerzése, vásárlása, azok állagának, működőképességének megóvása. 4. Külömböző egyházi ünnepek méltó megünneplésére ünnepségek szervezése, illetve támogatása, külömböző gyülekezeti rendezvények szervezése és támogatása. 5. Az Alapítvány célul tűzi ki a gyermekek megfelelő hitoktatásban történő részesítését, illetve a hitoktatáshoz szükséges eszközök beszerzését. A hitoktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok részére táboroztatási lehetőség biztosítása, ahol a fiatalok az őket érintő, hitélettel kapcsolatos kérdésekre, problémákra a közösségi együttlétek során kaphatnak választ. 6. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, megfelelő szintű iskoláztatásukban történő segítségnyújtás. 7. Az Az egyházközségben egyházi ifjúsági centrum létrehozása, illetve működtetése, amely centrumot az itt élő és az egyházközségbe látogató fiatalok bármikor felkereshetik. 8. Az ifjúsági, illetve a felnőtt sport támogatása. Gyermekek és felnőttek egyaránt külömböző sportrendezvényeket, illetve kirándulásokat szervezzen, továbbá ilyen események létrehozásához támogatást nyújtson. 9. A község idegenforgalmának fellendítéséhez támogatást nyújtson és szorgalmazza, hogy a községbe látogató túristák az egyházközség hitéletével is megismerkedhessenek. 10. Az idősek szociális támogatása, gondozása, hitéletükben történő megerősítése. Az idősekkel és hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szociális munka, kultúrális munka, betegségmegelőzö és gyógyító munka támogatása. A munkanélküliek, valamint a csökkent munkaképességű emberek segítése hitük megerősítésével és egyéb támogatás nyújtásával. 11.Az iszákos és drogos emberek mentése, életük helyes útra terelése, hitükben történő megerősítés útján, valamint ezen betegségek megelőzésében való hatékony közreműködés. 12.Szolgálni a külömböző kultúrális, művészeti, gyermek és ifjúságvédelmi, valamint tudományos célkitűzések megvalósítását. 13.Külömböző, hitélettel, vallással kapcsolatos konferenciák szervezése, azok lebonyolítása, illetve támogatása. 14. Bármely karitatív cél megvalósításához támogatás kíván nyújtani, amely cél a vallással és hitélettel összeegyeztethető. 15. A határon túli magyarságot a hitélrtükön keresztűl öszefogni. A menekültek megsegítése és támogatása. 16.Külömböző, az egyházközségről, a hitéletről szóló brosúrák, prospektusok, hitmélyítő iratok, tudományos munkák létrehozása, kiadása, illetve kiadásuk támogatása. ... >>

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség Védelméért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc ut 2.
képviselő: Holes Imre
A Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. ... >>

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nyék u. 57.
képviselő: Dr. Sohajda Zoltán István elnök
Speciális szemészeti műtétre szoruló betegek gyógyítása érdekében speciális anyagok és eszközök beszerzésének biztosítása, szemészeti segédeszközök beszerzésének biztosítása, használatának megismertetése, betanítása, lakossági szűrések (felnőtt, gyermek) szervezése, szakrendelésre utalás, gondozásba vétel, szakmai könyvtár létrehozása, munkafeltételek javítása, védőital biztosítása, szemészeti vizsgálóeszközök beszerzése. ... >>

A cukorbeteg is teljes értékű ember

(egészségügyi,oktatási)

4026 Debrecen, Hortobágy u. 9. VII/43
képviselő: Dr. Horváth Ferenc titkár, Dr. Neuwirth Gyula, Dr. Sándor Péter elnök, Dulai Erzsébet, Sápi Zoltánné
cukorbetegek oktatásához szükséges segédeszközök beszerzése, előadók költségeinek megtérítése, tanulmányutak finanszírozása, tudományos rendezvények szervezése. ... >>

A Cukorbetegek Egészségéért! Marosparti - Viktória Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6900 Makó, Széchenyi tér 7. III. em. 7.
képviselő: Vörös Sarolta a kuratórium elnöke
Makó és vonzáskörzete cukorbetegeinek felvilágosításával és oktatásával kapcsolatos költségek finanszírozása, a helyes életmódra nevelése, szövödményes betegségek megelőzése. ... >>

A CUKORBETEGEK LÁBAIÉRT - DIAB-PED - ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 23.II.2.
képviselő: Biczó István
A cukorbetegség kiemelt fontosságú késő szövödményének tekinthető - az alsó végtag részleges, vagy teljes elvesztésének vszélyével fenyegető - "diabéteszes láb" kifejlődésének megelőzésére ismetertterjesztő tevékenység folytatása, a tzdományos kutatás, a szakemberképzés támogatása, távlatilag pedig a megelőzésre hivatott Országos Prevenciós Hálózat megteremtése. ... >>

A cukorbetegekért Alapitvány Várpalota kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8100 Várpalota, Szent István út 14.
képviselő: Kóti Lászlóné titkár, Pihokker Andrásné képviselő
A cukorbetegek oktatása, támogatása, megelőző tevékenység segítése, közösségi élet támogatása. ... >>

A Daganatos Betegek Magasabb Szintű Ellátásáért

(intézményi,egészségügyi)

1076 Budapest, Péterfy S. u. 14.
képviselő: Dr.Legány Zsoltné dr.Vas Mária, Dr.Lőbl Tibor
A daganatos betegek kórházi és ambuláns kezelése, kontrollálása színvonalának megőrzése, továbbfejlesztése, a kezelés ideje alatt a betegek ellátásának magasabb szinten történő megvalósitása, e körben az őket körülvevő környezetnek humánusabb kialakítása. ... >>

A DEBRECENI MELLKASSEBÉSZETÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 3. III/10.
képviselő: elnök: Dr. Veres Zoltán Lukács
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Intézet Mellkassebészeti Központban folyó gyógyító munka segítése. ... >>

A Debreceni Sugárkezeltekért Alapítvány (Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Sugárterápia Tanszék)

(egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Pintye Éva
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

A Déldunántúli Régió Baleseti Ellátásának Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: kuratóriumi tag,képviselő Dr. Dömse Eszter
A déldunántúli régió baleseti ellátásának fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis kiszélesítése, beleértve a megelőzést és a baleseti rahabilitációt is. ... >>

A Devecseri Otthonban élő Időskorúak Szociális Ellátásáért Alapitvány

(egészségügyi)

8460 Devecser, Petőfi tér 5.
képviselő: Dr. Orbán Györgyné
Az otthonban élö idös, beteg emberek egészségügyi ellátásának, valamint az otthon komfortfokozatának emelése Kirándulások, rendezvények finanszirozása. ... >>

A Diabetes Betegek Gondjaiért Nagykanizsán" Alapítvány

(egészségügyi)

8800 Nagykanizsa, Fabik K. u. 2/8.
képviselő: Dr. Késmárki Nóra
Az infektológiai Vándorgyűlés 1991. rendezvényének finanszírozása és diabetes betegek gondozásához szükséges eszközök finanszírozása a pénzeszközök megteremtése. ... >>

A Diabeteses Vesebetegekért a Diagnózistól a Dialyzisig Alapítvány

(egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Vörös Péter Dr.
Cukorbetegségben (diabetesben) szenvedők profilaktikus - és speciális gyógyellátást nyújtson, amelynek révén a cukorbetegségből eredő vesebetegségek megakadályozása. ... >>

A Dunántúli Laboratóriumi Medicina Oktatásáért és Kutatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7673 Cserkút, Petőfi Sándor utca 25.
képviselő: kuratórium elnök Prof. dr. Kovács Gábor, kuratóriumi tag dr. Liszt Ferenc, kuratóriumi tag dr. Miseta Attila János
a dunántúli klinikai laboratóriumi medicina oktatásának, tudományos kutatásának, ellátási színvonalának, műszerezettségének javítása és a szakmai felkészültség igényesebbé tétele. ... >>

A Falu Egészségéért és Környezetéért Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

2111 Szada, Teleki Sámuel u. 12.
képviselő: Prof. Dr. Halmy László elnök
Egészségügyi megelőző és környezetvédelmi tevékenység ... >>

A "Fej-, Nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Hold u. 5/a.
képviselő: Dr. Tompos Tamás
Támogatja a fej-, nyakdaganatos betegségek korai felismerésére irányuló egészségügyi képzést, segítséget nyújt a fej-, nyakdaganatos betegek ellátásához szükséges műtőfelszerelések beszerzéséhez, az ezen területen dolgozó orvosok részére anyagi támogatást nyújt az új műtéti technikák elsajátítását célzó szakmai továbbképzéseken történő részvételhez, támogatja a fej-, nyakbetegséggel kapcsolatos tudományos rendezvények Győr-Moson-Sopron Megyében történő szervezését. A poszoperatív szakba került betegek beszédfejlesztése és a társadalomba történő visszailleszkedése érdekében egyéni, illetve csoportterápiás foglalkozásokhoz az azt végző szakemberek munkájának anyagi fedezetét részben biztosítja, és a munka megszervezéséhez tárgyi ... >>

"A Fejér megyei ortopédia fejlődéséért"

(egészségügyi,oktatási)

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
képviselő: Dr. Bucsi László kur. elnöke
Anyagi támogatás orvosok képzéséhez, műtétek finanszírozása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal