Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zsámbék kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 5.sz.
képviselő: . ., Szabóné Mayer Valéria
Magasabb szinvonalú oktató, nevelő mun- ka feltételeinek folyamatos biztosítása ... >>

ARION Művészeti Nevelési Alapítvány

(kulturális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Legerszki Tamás
A Zsámbéki Medence kulturális, művelődési, művészeti, zenei, nemzetiségi lakosság hagyománya megőrzésének támogatása, népitánc, kórus létrehozása. ... >>

Arthúr Kortárs Művészeti és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2072 Zsámbék, Mányi út 46.
képviselő: Jóna Dávid
A kortárs művészetek és az emberek közötti kapcsolatok kiszélesítésének és ápolásának segítése. ... >>

Bethlen Gábor Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Gábor Á. utca 4.
képviselő: Jakab Orsolya
a népi hagyományok és a népművészet ápolása, gyűjtése, pártolása és terjesztése, különös tekintettel a határon túli, ezen belül az erdélyi magyar népművészet és népi kultúra értékeire. Magyar néptánccsoport működtetése, támogatása. Kulturális rendezvények szervezése. Erdélyben élő iskolások támogatása. Táborok, kirándulások szervezése. Környezet megóvás, a falu értékeinek megóvása. Egészséges életmódra való nevelés oktatása és támogatása. Tehetséggondozás támogatása. ... >>

Csillagerdő Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Jakosáné Palkó Petra elnök
Zsámbékon a Kálvária dombon és közelében élők együttműködése, a lakóközösség szépítése, megóvása, tisztán tartása, közösségi tér kialakítása, kulturális események megszervezése, közösségi élmények, a közös kikapcsolódás lehetőségeinek, formáinak megteremtése. ... >>

Játszunk Együtt Baráti Egyesület

(kulturális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 45.sz.
képviselő: Berkóné Toma Krisztina elnök, Szabó Éva titkár ... >>

Koldosdiák Alapítvány HÖK

(sport,kulturális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Csósza Tamás
A szegénysorsú, a kimagasló tanulmányi eredményt nyújtó diákok támogatása, a kiemelkedő közösségi munkát végző diákok jutalmazása, a diákok számára rendezett szakmai, kultúrális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Mátyás Íjászai Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 12.
képviselő: Derék Mihály ( elnök )
Az ősi hagyományok ápolása, továbbadása, tradicionális íjászoktatás, más hagyományőrző egyesületekkel való kapcsolattartás. ... >>

Szent György Lovas Club Egyesület

(sport,kulturális)

2072 Zsámbék, Mányi u.hrsz.049/12
képviselő: Kovács Zoltán
A magyar lovaskultúra hagyományainak ápolása, aktív részvétel a magyar lósportban, versenysportban, a lovassport megismertetése és megszerettetése az ifjúsággal. ... >>

Tarka Paletta Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 37.
képviselő: Weinecker Katalin ( önállóan)
Zsámbék város és a Zsámbéki-medence értékeinek, sokszínűségének megismertetése, népszerűsítése, a területen Zsámbék település kulturális és gazdasági vezető szerepének előmozdítása érdekében ismeretterjesztés, együttműködés, rendezvényszervezés.
Zsámbék és tágan vett környezetének, tisztaságának, rendezettségének, közbiztonságának előmozdítása, a környezet- és természetvédelem szempontjainak figyelembe vételével.
Fokozott közösségi és egyéni figyelem kialakítása a településen élő idősek, szociálisan rászorulók, szociális vagy egészségügyi intézményben kezelt, elhelyezett emberek felé, közvetlen és nyitott emberi kapcsolatok, közösségi párbeszéd kialakítása, közös programok szervezése.
Fellépés a fiatalság kulturált szórakozásának, közösségi életének megéléséhez megfelelő, élhető tér biztosítása érdekében az illetékeseknél. ... >>

Töki Huszár-és Lovashagyományőrző Társaság Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2072 Zsámbék, Gagarin u. 2.sz.
képviselő: Madarász Miklós titkár, Pénzes Gábor elnök ... >>

Zsámbék Múzeumaiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Szent István tér 565. hrsz.
képviselő: dr. Valter Ilona elnök
Zsámbék történeti adottságaira, hagyományaira, múltjának és jelenének szellemi értékeire építve az itt élők identitásának erősítése, Zsámbék kulturális és idegenforgalmi központ szerepének növelése, az oktatás támogatása érdekében a településen és környezetében található múzeumok gondozásának, bővítésének, gyűjteményei gyarapításának, fejlesztésének és új múzeumok létrehozásának segítése. ... >>

Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
képviselő: Bánhidi László ( elnök )
Zsámbék település fejlődése a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a közművelődés, kulturális , művészeti sport élet támogatása, községrendezés, településfejlesztés, infrastruktúra fejlesztése, karbantartása, egészségügyi ellátás javítása, az intézmények működéséhez szükséges tárgyi és egyéb feltételek javítása, környezetvédelem, természetvédelem, közrend és közbiztonság védelem. ... >>

Zsámbék Polgáraiért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Péter Sára
Településfejlesztés, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Zsámbéki Lamgrub Tájvédelmi Egyesület

(kulturális)

2072 Zsámbék, Diófa u. 1/a.
képviselő: Gizelláné Kárpáti Tímea ( elnök )
A népi műemlékegyüttesként országos védelmet nyert terület védelme. ... >>

Zsámbéki Műalkotásokért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2072 Zsámbék, Bicskei u. 74.
képviselő: Menyhárt Tibor elnök
Zsámbék közterein meglévő műalkotások felmérése, azok karbantartásának biztosítása, romtemplom díszkivilágításának biztosítása, műemléki környezet karbantartása, Melocco Miklós szobrászművész új, a község részére készítendő szobrának felállítása, gondozása, a közterületek évszaknak megfelelő dízsnövénnyel való ellátása, karbantartása. ... >>

Zsámbéki Műemlékbarát Kör

(kulturális)

2072 Zsámbék, Ujj Élet u.45.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át* ... >>

Zsámbéki Műemlékeket és Hagyományokat Őrző Kör

(kulturális)

2072 Zsámbék, Szent István tér hrsz.565.
képviselő: Bognár Istvánné elnök
Zsámbék műemlékeinek megóvása,hagyományok ápolása. ... >>

Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör

(kulturális)

2072 Zsámbék, Szent István tér 563.
képviselő: Krisztián Irma elnök
Német nemzetiségi hagyományok ápolása. ... >>

Zsámbéki Népdalkör

(kulturális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.sz.
képviselő: Schmidtné Balás Eszter elnök
A zsámbéki népzenei hagyományok ápolása, gyűjtése, bemutatása. ... >>

Zsámbéki Nyakashegy Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület

(kulturális)

2072 Zsámbék, Hársfa u. 9.
képviselő: Fuchs Szandra Titanilla
Tánc- és kapcsolódó mozgásművészetek fejlesztése, hagyományőrzés, német nemzetiségi identitás megőrzése gyermekek és felnőttek részére, a német nemzetiségi ifjúság regionális összefogása. ... >>

Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,szociális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.sz.
képviselő: Kovács Józsefné elnökhelyettes, Nemeskürti Györgyné titkár, Torma Andrásné elnök
Nyugdíjasok és más állampolgárok támogatása, alapvetően szociális, kulturális céllal. ... >>

Zsámbéki Színházi, Kulturális, Hadtörténeti és Idegenforgalmi Bázis Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Barabás Béla önállóan, Békés András önállóan, Bíró Béla önállóan, Bocsárdi László önállóan, Brunner József Károlyné önállóan, Karsai György elnök önállóan, Máté Péter titkár önállóan, Nánay István önállóan, Sándor L. István önállóan, Varga István önállóan
A Zsámbékon és környékén található jelentős - kora középkortól a XX. századig terjedő időszak - különböző reprezentáló műemlékek, valamint a vidékre jellemző természeti értékek védelmének, rehabilitációjának segítése és környezetükben értékükhöz méltó kulturális események, rendezvények, oktatási programok révén ezen helyszínek széles körű megismertetése. Ezen értékek továbbfejlesztése lehetőségeinek feltárása, múzeumi és oktatási célú hasznosításának megvalósítása. Az épített táji és természeti értékek védelme, helyreállítása, rehabilitációjának elősegítése. Ezen értékek környezetében elsősorban a kortárs magyar, határon túli magyar és környező országok kulturális életének, művészeti, művészetoktatási közös programjainak létrehozása, regionális és nemzetközi projektek szervezése keretében. ... >>

Zsámbéki Tánc Sport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki utca 2.sz.
képviselő: Zirkelbach Éva elnök
Gyermek ifjúsági, felnőtt és idősebb korosztály számára igényes szórakoztató szabadidő programok kialakítása. A hagyományos táncok , standard és latin-amerikai táncok elsajátításával. ... >>
1. oldal