Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zirc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Bajkai János Ferenc elnök, Jánszky Lajos László alelnök, Léber Ferenc alelnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

Bakony, Te szép Hazám Magyar Parasztköltők Nagy Bálint Alapitványa közhasznú

(oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Alkotmány u. 39.
képviselő: Nagy Bálint
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Club Szarvaskút Golf és Tenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

8420 Zirc, Akli puszta 085.hrsz.
képviselő: Dr.Bánáti János elnök, ifj.Török László ügyvezető elnök
Diák és szabadidő sportoktatás szervezésének, feltételeinek biztosítása; egészséges életmód feltételeinek megteremtése; kiemelt cél a tenisz, úszás és más labdajáték megszerettetése - szabadidős és hobbi-, sporttevékenység ... >>

Kalevala Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
képviselő: Péczi Jánosné
A Reguly Antal Szakképző Iskola diákjainak a Kalajokilaakson ammattioppilatios nevű, Nivala-i fonn testvériskolában történő tanulócserén alapuló szakmai képzés lehetőségénekk megteremtése. stb. ... >>

Nevelgető Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8420 Zirc, Gyóni Géza u. 22.
képviselő: Kovács Eszter képviselő, Nagy Ildikó képviselő
A gyermekek testi, lelki, szellemi nevelésével, a gyermekekről való gondoskodással kapcsolatban felmerülő kérdések, esetleges problémák megoldásának segítése az oktatásban, pedagógiában, kulturában rejlő lehetőségek felhasználásával, valamint alkalmazható és működő minták adásával. ... >>

Reguly Antal Zirc Városi-Kistérségi Ismeretterjesztő Társaság

(oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
képviselő: Illés Ferenc elnök
Kultúrális tevékenység ... >>

Reguly Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.
képviselő: Hevesiné Németh képviselő Mariann
Iskolai oktatói-nevelői munkájának segitése. ... >>

Tanulókért, Iskoláért Alapitvány Zirc közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
képviselő: Szabó József
A Reguly Antal Szakköző Iskola diákjai szakmai képzési lehetőségeinek megte- remtése, illetőleg kiszélesitése. ... >>

Teljesség felé Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

8420 Zirc, Köztársaság u. 44.
képviselő: Pódáné Tánczos Zsuzsanna elnök
Az alapítvány célja, hogy elsősorban Zircen és a város vonzáskörzetében,valamint Veszprém megyében élő, gyermeket váró, továbbá kisgyermeket nevelő családok, illetve óvodás és tanköteles korú gyerekek, valmint serdülők és felnőttek számára a magzati kortól folymatosan segítséget nyújtson új, mentálisan és fizikálisan is egészséges életminőség kialakitására, az erre való képesség és hajlandóság megalapozására.
Az alapítvány célja, hogy - elsősorban országosan- gyermeket váró, továbbá kisgyermeket nevelő családok, illetve óvodás és tanköteles korú gyermekek, valamint serdülők és felnőtek számára is egészséges életminőség kialakítására, az erre való képesség és hajlandóság megalapozására. ... >>

Zirci Apátságért Jövőjéért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
képviselő: Dr. Bán Zoltán Elizeus elnök
A Zirci Apátság és intézményei tulajdonában lévő ingatlanok, épületek állagának és berendezésüknek fenntartása, karbantartása, felújítása, bővítése, üzemeltetése. A Zirci Apátság és intézményei /iskolák, diákotthonok, plébániák,egyesületek/ vallási, nevelési és kultúrális tevékenységének előmozdítása. A ciszterci szerzetesnövendékek ellátásának és képzésének támogatása. Kiváló tanulók ösztöndíjjal való serkentése. ... >>

Zirci Napsugarak Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8420 Zirc, Rákóczi tér 2-5.
képviselő: Kajtár Sándorné képviselő
A Zirci Reguly Antal Általános Iskola eltérő tantervű tagozatának működési feltételeinek javítása, könyvek, folyóiratok és egyéb technikai eszközök állományjavitása, korszerűsitése, ehhez minden támogatás megadása.Az értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlesztéséhez, részképesség-zavarának korrigálásához szükséges eszköztár fejlesztéséhez szükséges mindennenmű segitség, szükséges támogatás nyújtása. A rászoruló szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tanulási feltételeinek javitása. Az iskola eltérő tagozata által szervezett tanulmányi és sporteseményekhez szükséges feltételek megteremtéséhez támogatás, a működő szakköreinek és együtteseinek támogatása, új szakkörök alakitásához támogatás nyújtása. Az eltérő tagozat által szervezett csoportos kirándulások, mozi látogatások, színházlátogatások, egyéb kultúrális és sportrendezvények támoga -tása. Az eltérő tagozat diákjainak táborozási lehetőségeinek segitése, támogatása. Az oktatás tárgyi, anyagi eszközeinek mind teljesebb előteremtése ennek támogatása, iskolai rendezvények szervezése, működtetése, különös tekintettel a speciális előkészitő szakiskolai tagozat igényeire. ... >>

Zirci Zeneiskoláért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Deák F. u. 26.
képviselő: Kovács Zsolt kuratórium elnöke, Kovács Zsoltné Kovács Ágnes titkár
Zirc város ifjúsága zenei nevelésével, a zenei közizlés kialakitása, ehhez az alapitvány anyagi eszközeivel kiván hozzájárulni.Támogat minden kezdeményezést, amely a zene terjesztését, müvelését szolgálja. Különösen fontos feladatainak tekinti a kiemelkedő képességü hangszeres-énekes tanulók, zeneiskolai zenekarok tehetséggondozását. ... >>

Zirciek az Óvodás Gyermekekért Alapitvány Zirc közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8420 Zirc, Alkotmány u. 12.
képviselő: Dr. Gelencsér Mária
Az alapitvány tartós közhasznú céljai: tárgyi feltételek javitásán keresztül a nevelö-oktató munka hatékonyabbá tétele /különös tekintettel a Zirci Benedek elek Óvodájában folyó nevelö-oktató munkára/, -a gyermekek óvodai környezetének esztétikusabbá tétele,- tanulmányikirándulások, szinház, múzeumlátogatás, stb. anyagi feltételeinek megteremtéséhez segitségnyújtás. ... >>
1. oldal