Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zirc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
képviselő: Bajkai János Ferenc elnök, Jánszky Lajos László alelnök, Léber Ferenc alelnök
Kulturális, oktatási, településfejlesztési, nemzetközi tevékenység, egyéb ... >>

A Buli Alapitvány Zirc

(kulturális)

8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: Koós Gábor
Kultúrális rendezvények támogatása. ... >>

A Buli91" közhasznú alapitvány

(kulturális)

8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.
képviselő: Encz Ilona, Vargáné Máhl Szilvia
Az alapitók kiemelt célja, hogy kezde ményezésükkel és személyes részvételükkel, aktív munkájukkal példát mutassanak a közösségi és korosztályi összefogásra, az emberek egymás közötti jó kapcsolatának hatékonyságára, az együttműködés, a kölcsönös megértés, a segitségnyújtás és a tolerancia jelentőségére, valamint az értelmes célok mozgosító erejére. ... >>

Bakony Turisztikai és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

8420 Zirc, Fáy András utca 2/B. III/3.
képviselő: Galambos László elnök
Zirc kistérség turisutikai vonzerejének népszerűsítése, kulturális értékeinek terjesztése, sportéletének fellendítése. ... >>

Bakony, Te szép Hazám Magyar Parasztköltők Nagy Bálint Alapitványa közhasznú

(oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Alkotmány u. 39.
képviselő: Nagy Bálint
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

(kulturális)

8420 Zirc, Kőrösi Csoma S. út 14.
képviselő: Túri Balázs
Finnugor hagyonányőrzés ... >>

Bakonyi Harmónia Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8420 Zirc, Kálvária u. 17.
képviselő: Péczi Katalin elnök ... >>

Bárka Alapítvány

(kulturális)

8420 Zirc, Alkotmány u. 14.
képviselő: Vörösmarty János képviselő
Amatőr és kezdő művészek támogatása. ... >>

Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület

(kulturális)

8420 Zirc, József A. u. 8/A.
képviselő: Dr. Horváth Sándor ... >>

Kőketánc Kultúrális Alapitvány közhasznú szervezet Zirc

(kulturális)

8420 Zirc, Zríniy . út 4.
képviselő: Ringné Müller Anikó
A bakonyi népi kultura hagyományainak ápolása, közremüködés a határokon túl élő magyarság népi hagyományainak átörökitésében, kapcsolat létesitése és ápolása az erdélyi Barót várossal és más közöségekkel. ... >>

Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület

(kulturális)

8420 Zirc, Petőfi u. 6.
képviselő: Buchwald Jánosné elnök ... >>

Perspektiva Alapitvány Zirc

(kulturális)

8420 Zirc, Szikla u. 5.
képviselő: Lajkó Tiborné
Segitségnyújtás az idegennyelv oktatá- sához. ... >>

Reguly Antal Zirc Városi-Kistérségi Ismeretterjesztő Társaság

(oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
képviselő: Illés Ferenc elnök
Kultúrális tevékenység ... >>

Rómer Flóris Kultúrális Egyesület

(kulturális,egyéb)

8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B.
képviselő: Bondár Péter elnök ... >>

Zirc Kultúrájáért Alapitvány közhasznú szervezet

(kulturális)

8420 Zirc, Március 15. tér 1
képviselő: Benczikné Tóth Magdolna, Encz Ilona
Zirc városa kultúrális életében a meglévő müvészeti csoportok, klubok stb. színvonalának fejlesztése. A bakonyi népi kultúra hagyományainak ápolása. Zirc városban kultúrális és közéleti fórumok, rendezvények kezdeményezése, a rendszeres rendezvények hagyományainak ápolása. ... >>

Zirci Apátságért Jövőjéért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
képviselő: Dr. Bán Zoltán Elizeus elnök
A Zirci Apátság és intézményei tulajdonában lévő ingatlanok, épületek állagának és berendezésüknek fenntartása, karbantartása, felújítása, bővítése, üzemeltetése. A Zirci Apátság és intézményei /iskolák, diákotthonok, plébániák,egyesületek/ vallási, nevelési és kultúrális tevékenységének előmozdítása. A ciszterci szerzetesnövendékek ellátásának és képzésének támogatása. Kiváló tanulók ösztöndíjjal való serkentése. ... >>

Zirci Napsugarak Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8420 Zirc, Rákóczi tér 2-5.
képviselő: Kajtár Sándorné képviselő
A Zirci Reguly Antal Általános Iskola eltérő tantervű tagozatának működési feltételeinek javítása, könyvek, folyóiratok és egyéb technikai eszközök állományjavitása, korszerűsitése, ehhez minden támogatás megadása.Az értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlesztéséhez, részképesség-zavarának korrigálásához szükséges eszköztár fejlesztéséhez szükséges mindennenmű segitség, szükséges támogatás nyújtása. A rászoruló szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tanulási feltételeinek javitása. Az iskola eltérő tagozata által szervezett tanulmányi és sporteseményekhez szükséges feltételek megteremtéséhez támogatás, a működő szakköreinek és együtteseinek támogatása, új szakkörök alakitásához támogatás nyújtása. Az eltérő tagozat által szervezett csoportos kirándulások, mozi látogatások, színházlátogatások, egyéb kultúrális és sportrendezvények támoga -tása. Az eltérő tagozat diákjainak táborozási lehetőségeinek segitése, támogatása. Az oktatás tárgyi, anyagi eszközeinek mind teljesebb előteremtése ennek támogatása, iskolai rendezvények szervezése, működtetése, különös tekintettel a speciális előkészitő szakiskolai tagozat igényeire. ... >>

Zirci Testvérvárosi Kapcsolatok Egyesülete

(kulturális)

8420 Zirc, József A. utca 1.
képviselő: Szeifer Gyöngyi
Kultúrális tevékenység keretében a testvérvárosi kapcsolatok ápolása. ... >>

Zirci Zeneiskoláért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8420 Zirc, Deák F. u. 26.
képviselő: Kovács Zsolt kuratórium elnöke, Kovács Zsoltné Kovács Ágnes titkár
Zirc város ifjúsága zenei nevelésével, a zenei közizlés kialakitása, ehhez az alapitvány anyagi eszközeivel kiván hozzájárulni.Támogat minden kezdeményezést, amely a zene terjesztését, müvelését szolgálja. Különösen fontos feladatainak tekinti a kiemelkedő képességü hangszeres-énekes tanulók, zeneiskolai zenekarok tehetséggondozását. ... >>
1. oldal