Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zamárdi egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Dél-Balatoni Ex-Polgármesterek Civil Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 17.
képviselő: Major Gyula
A dél-balatoni volt polgármesterek egyesülete a települések, a helyi közösségek, civil szervezetek munkáját, kezdeményezéseit, véleményalkotását kívánja önálló álláspontként a nyilvánosság elé vinni. Közéletiségre szakosodott egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Dél-Balaton térségében működő civil szerveződések és a velük együttműködő, a Balaton térségére együttes hatáskörrel rendelkező intézmények önkormányzati szervezetek számára. Álláspontot kíván kialakítani a balatoni régiót érintő önkormányzati, gazdaságfejlesztési, ökológiai, környezetvédelmi, kulturális kérdésekben és azt az álláspontot a döntéshozók felé érvényre juttatni. Munkájában kiemelten kíván támaszkodni az egyesület tagságára, abban részt vevő nagy tapasztalatú volt polgármesterekre. Célja továbbá, hogy tevékenységével járuljon hozzá a balatoni régióban a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi közéleti aktivitásának erősödéséhez. ... >>

Egyesület Zamárdiért

(egyéb)

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
képviselő: Tarr Péter János
Az egyesület soraiba gyűjti Zamárdi lakóit, üdülőtulajdonosait, akik a település védelme, szépítése, fejlesztése érdekében részt kívánnak venni annak esztétikus fejlesztésében, rendben tartásában. ... >>

Magyarországi Alapítvány az Aknamentesítésért

(oktatási,egyéb)

8621 Zamárdi, Margittai utca 3.
képviselő: Dr.Gyarmati István
Az alapítvány célja a humanitárius aknamentesítés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek elősegítése, mely az alábbiakat foglalja magában: - az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött területeken élő, rászorulók emberhez méltó életkörülményeinek megteremtésében való segítségnyújtás, - humanitárius aknamentesítési projektek/programok szervezésének támogatása és azok működési feltételeinek biztosítása, - szakértői, tanácsadói segítségnyújtás az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött térségekbe irányuló segélyezési tevékenységhez illetve munkavégzéshez, - a magyar tűzszerész szakemberek nemzetközi kvalifikálódásának elősegítése, - az aknákkal és egyéb hadi eredetű robbanószerkezetekkel fertőzött területeken élők oktatásának/képzésének elősegítése a helyi akna-mentesítő illetve tűzszerész kapacitás bővítéséhez, - az alapítvány céljaihoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés támogatása, - nyugodt és megfelelő körülmények biztosítása az eredményes munkához, - a világszerte felhalmozott hadianyagok megsemmisítése és NEM fegyverként történő újrahasznosítása. ... >>

TELIHOLD Vízimentő és Vitorlás Egyesület

(egyéb)

8621 Zamárdi, Széchenyi utca 44
képviselő: Kallós János ... >>

"Történeti Park és Erdei Iskola" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8621 Zammárdi, Dobó István utca 31.
képviselő: elnök Sósfalvi Ede Ferenc
Az alapítvány célja, hogy Történeti Parkot és hozzákapcsolódóan Erdei Iskolákat hozzon létre és ezen létesítmények fenntartásával megteremtse annak feltételét, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával szolgálja a hagyományőrzést és a természettudatos szemlélet kialakulását. Az alapítvány oktató-nevelő tevékenységével segítséget kíván nyújtani a család, működő képességének megtartásához, valódi társadalmi szerepének betöltéséhez. Alapítvány úgy kívánja tevékenységét komplexen végezni, hogy közben megvalósulhasson a betegségmegelőzés, valamint az egészség megőrzés és a rehabilitáció is. ... >>

Zamárdi Baráti Kör

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
képviselő: Margó György
Civil szervezetként működve természeti és kulturális örökségünk védelme, érdekvédelem. Demokratikus jogaink érvényre juttatásával olyan környezetpolitika képviselete és megvalósításának elősegítése, amely a jelen és a jövő nemzedékeinek garantálja az emberi élet minőségének jobbítását, az elért színvonal megtartását. ... >>

Zamárdi Földtulajdonosi Vadásztársaság

(sport,oktatási,egyéb)

8621 Zamárdi, Kecskeméti út 5.
képviselő: Joó Gábor
A vadásztársaság célja,hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vad kilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott mértékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása, a vadászati etikai hagoymányok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

Zamárdi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8621 Zamárdi, Fő utca 106.
képviselő: Dr.Szűcs József
A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. A fenti tevékenységekkel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása. ... >>
1. oldal