Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Arna Natura Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 20352 hrsz.
képviselő: Paucsa Lívia
Az alternatív gyógymódok, természetgyógyászat, ezoterikus, szellemi tevékenységek megismertetése, elterjesztése, alkalmazása. ... >>

"AZATO" Shotokan Karate Do Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 10. I/4.
képviselő: Kardos Zóra
A shotokan karate sport és harcművészet népszerűsítése, gyakorlása, fejlesztése. A rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődően. Az egészséges, embertársainkkal és a természetes környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának elősegítése. ... >>

Csácsihegyért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 18. fsz.2.
képviselő: Balogh János
A Zalaegerszeg csácsi városrésztől keletre fekvő, Zalaegerszeg városához tartozó dombság ? Csácsihegy, Cserhegy, Henyeihegy, stb. - területén; a környezet védelmének általános szabályairól és a növényvédelemről szóló hatályos törvények és rendelkezések alapján elősegítse a terület gyümölcs- és szőlőtermelő jellegének megőrzését és továbbfejlesztését; segítse a gyümölcs- és szőlőtermelés korszerűsítését lehetővé tevő ? az övezet városrendezési előírásainak is megfelelő ? nagyobb termelési egységek kialakítását, az út és közlekedési, valamint közbiztonsági viszonyok javítását, továbbá az idegenforgalomnak is kedvező tájjellegű termékszerkezet létrehozását; a város lakossága részére is egészséges kikapcsolódási szabadidő- és relaxációs környezetet nyújtson; a területen ? az emberi egészség védelme érdekében ? a környezetkímélő növénytermesztés egyre nagyobb terhet nyerjen és ezzel lehetővé váljon a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése károsodásának megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása; elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a környezet megóvását, a természeti erőforrások kíméletes kihasználását, a megújuló természeti erőforrások felhasználását és népszerűsítését, azaz a fenntartható életmód és fogyasztási szokások kialakítását és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták terjesztését tűzi ki céljának; olyan erős, kölcsönös megegyezésen, együttműködésen és szolidaritáson alapuló demokratikus helyi közösséget hozzon létre, amelynek tagjai példamutató módon felelősséggel viseltetnek egymás és a környezet iránt, felváltva egymás segítését, érdekeinek képviseletét. ... >>

Deák Ferenc Lovas Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Rozmán Sándor
A Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola diákjainakés tanárainak az iskola keretein kívüli egészségmegőrző, szabadidős, kulturális és sporttevékenységének segítése, a magyar lovaskultúra megismerése, ápolása, és a lovaglás mint sporttevékenység elsajátítása és rendszeres gyakorlása, valamint a természeti környezet védelme. ... >>

Domberdő Természetvédelmi EGyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 31.
képviselő: Bogár István, Gál Szabolcs
Elsősorban a természet- és környezetvédelem, a vidékfejlesztés, s az ezeken a területeken fellelhető értékek, hagyományok felkutatása, megőrzése. Fontos cél az ismeretterjesztés, a természeti és környezeti értékek bemutatása az ifjúság részére, valamint a kutatás és a különböző tudományos tevékenységek felvállalása a természet- és környezetvédelem területén. Célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági ? erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. ... >>

Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 3.
képviselő: Grünwald Pál
A biztonságos városi és túrakerékpározás megismertetése és elterjesztése, az épített és természeti környezet megismerése, megismertetése, védelme, szakmai segítségnyújtás és javaslattétel a városi kerékpárutak, valamint a megyei, regionális és országos kerékpárút-hálózatok kialakításához. A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, kielégítése. ... >>

Egészséges Emberért a Rák Ellen Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 36. II//10.
képviselő: Dr. Denke Péter Pál, Gelencsér Gabriella
Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a daganatos betegségek megelőzése érdekében. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi prevenciós, ill. rehabilitációs tevékenység. A rák és egyéb súlyos betegségek megelőzése és gyógyíthatósága érdekében kiadványok készítése, programok szervezése, ismeretterjesztés, oktatás és közreműködési tevékenység. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integrációból adódó nemzetközi egészségügyi és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az egészségügy, kulturális célok hatékony és korszerű eszközökkel, információkkal történő ellátása az Eszperantó nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásával. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. ... >>

Értékeinkért" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró u. 5. 5.
képviselő: Horváth Jenő
Természetvédelmi értékeink megóvása, megismertetése. ... >>

Göcsej Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 22. I./5
képviselő: Süle Gábor
A természet megismerése, védelme, turistautak létesítése, fenntartása. A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. út 17 A
képviselő: Gombos Imre, Tóth István
A tagjainak horgészérdekeinek képviselete, működési feltételeinek segítése és javítása; tagjaikat a természet szeretetére és védelmére neveljék; javítani a sporthorgászat feltételeit, a horgászsport fejlesztését. ... >>

HULLÁM Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.
képviselő: Tóth István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetség biztosítása a Zél-pusztai VII. sz. tó egyesületi horgászvízként történő működtetésével. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi horgászvizet létrehozó gazdálkodó szervezetek dolgozói részére hasznos szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása. ... >>

Magyar Agrár-Környezetvédelmi Társulás

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út 9/ A.
képviselő: Petőházi Attila
A mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységet folytatók (továbbiakban Gazdálkodók) környezettudatosságának erősítése;
Elősegíteni a ?Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? alkalmazásának minél szélesebb körű elterjedését.
A gazdálkodók és a helyi lakosság közötti kommunikáció elősegítése az esetleges környezeti problémák hatékony megoldása érdekében;
A környezettudatos gazdálkodás módszereinek és technikájának bevezetése és továbbfejlesztése, különösen a MAKT tagjainál;
Oktatás, továbbképzések szervezése a Gazdálkodók környezeti kultúrájának fejlesztése, valamint a környezet- és természetvédelemmel, valamint vízgazdálkodással kapcsolatos információk szélesebb körű megismertetése céljából;
A gazdasági környezet befolyásolása az agrár-környezetvédelem szerepének hangsúlyozása érdekében;
Hozzásegíteni a Gazdálkodókat a működésük folytatásához szükséges környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási jogszabályi ismeretek megszerzéséhez;
Lehetőségek kutatása a Gazdálkodók költségeinek csökkentésére, különösen az energia-, víz- és alapanyag-felhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok mennyiségének csökkentése, feldolgozása területén.
A környezetkímélő gazdálkodási módszereket alkalmazók piaci pozíciójának megerősítése, és jó hírük növelése.
Segíteni a Gazdálkodókat a hazai és külföldi pénzforrások, támogatások felkutatásában;
A környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulás. ... >>

Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Raffai Antal
Neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az illetékes minisztériumokkal és szerveikkel a honvédelem erősítésében, a bűnmegelőzésben, a környezetvédelem és a közbiztonság javításában. Elősegíti a kulturális örökség és a hagyományok ápolását. Együttműködik az ifjúság honvédelmi-hazafias nevelésében, a közrend, a környezet és természetvédelem területén, az önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa-elhárításban, továbbá az ilyen feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervekkel. ... >>

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődéséért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 78/ F I//3.
képviselő: Müller Imre
A természet és környezet védelme, elsősorban - de nem kizárólagosan - a zalai régióban. ... >>

Összefogás Botfáért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Botfai Hűvös Kastély Zalaegerszeg, Várberki út 13.
képviselő: Gecse Péter
Nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének részeként a gyermekek és az ifjúság számára készségek fejlesztése, valamint szabadidejük hasznos eltöltése céljából szabadidős, valamint szaktáborok, különböző rendezvények, fórumok, képzési alkalmak szervezése. A gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése. E korosztály helyi érdekeinek feltárása, közvetítése, képviselete, szabadidejük megszervezése oktatási és kulturális programok szervezésében. A Botfa városrészben található Hűvös Kastély infrastrukturális felszereltségének fejlesztése. Segítséget nyújt és támogatja a Lányok-Asszonyok Klub amatőr művészeti csoportját, a Botfai Citerazenekart és az Őszirózsa Népdalkórust, mint ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek működését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását segítő csoportokat. Ösztönzi a klub, a citerazenekar és a népdalkórus részvételét a népzenei mozgalmakban, népzenei táborokban, fellépéseiket más településeken, esetleg külföldön. Támogatja a népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartást, új kapcsolatok létesítését. Szorgalmazza a népzenei rendezvényeken (hangversenyek, minősítő versenyek, táborok stb.) való részvételt, valamint a hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek reklámozását, a citerazenekar és a népdalkórus zene- és műsorszolgáltatását, a hangfelvételek készítését, kiadását, egyéb kiadói tevékenységet. A városrész közössége számára kulturális rendezvények szervezése a korábbi hagyományokhoz kapcsolódóan. Településrész- és területfejlesztési tevékenységének részeként szakszerű és hatékony településfejlesztés, a városrész szépítésének kezdeményezése. A városrész építészeti, környezeti, kulturális és természeti értékeinek megőrzése. A városrész lovassport adta lehetőségeinek népszerűsítése. Az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs, művészeti szabadidős és sport programjainak támogatása. Tanulmányutak, kirándulások szervezése az egyesület tagjai, valamint azok részére, akik az egyesület céljaival egyetértenek. A lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. Botfa városrész környezeti értékeinek védelme, megőrzése és feltárása, más közösségekkel való megismertetése. Környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos előadások, rendezvények, ismertetők szervezése. Környezettudatos életmódra való nevelés elősegítése, a településrész szebbé tétele. ... >>

Pannon Kutatás-Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek út 7.
képviselő: Ászity Sándor
A magyarországi műszaki, természettudományi és üzemszervezési kutatások, fejlesztések támogatása. ... >>

Pózváért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 96.
képviselő: Tóth László
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, a zalaegerszegi ingatlan-nyilvántartásban 6091/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Zalaegerszeg, Pózva u. 96. szám alatt található épület közösségi házzá történő alakítása, egy helyiségének istentisztelet tartására történő kialakítása, az épület folyamatos karbantartása és kezelése. Elsősorban a városrész lakói tekintetében a közösségi élet fejlesztése, kulturális és egyéb programok szervezése, szükség szerint pénzzel, vagy természetbeni juttatott adománnyal segítse a városrész lakosait. Az alapítvány megszervezi és végzi a városrészhez kapcsolódó kommunális feladatok megoldását. ... >>

Salla Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2.
képviselő: Dr. Kostyál László
A Zala megyében lévő múzeumok szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök kibővítése, dolgozóik szakmai felkészültségének növelése, a szociális juttatások színvonalának emelése. Az alapítvány célja továbbá tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása, valamint a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi kutatások és ezekkel kapcsolatos kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Tiszta Forrás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett, Czotter Csabáné, Tokár Rita
Zalaegerszeg ökológiai állapotának javítása, az ökoszemlélet széleskörű terjesztése, Zalaegerszeg épített környezetének védelme, szellemi kulturális kincseinek megőrzése, ápolása. E cél érdekében nyilvános tevékenységet végez, felvállalja képzések, oktatási és kulturális programok, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését, és terjesztését, valamint részt vesz a helyi közéletben. A környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének és környezettudatosságának nevelése. Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, környezettudatos szemléletük kialakítása. Fenntartható életformák és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és népszerűsítése, ide értve a hagyományos kultúrák megismerését és kutatását. Fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások támogatása, ide értve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések. Egészségfejlesztés terén egy általánosabb jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyetemes kulturális értékek megismertetése, nemzeti hagyományok ápolása, a művészeti kutúra és közízlés fejlesztése. Műveltségi szint emelése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális örökség megóvása. Képző- és iparművészeti alkotások létrehozása, bemutatása. alkotóműhely-, tábor, kiállítási lehetőségek kialakítása. Az egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

VÁNDORSÓLYOM (szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséért és a szívbeteg gyermekek támogatásáért) Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 67.
képviselő: Szoó Zoltán
Belföldi üdültetés, nyaraltatás szociálisan hátrányos helyzetű egészséges gyermekek, diákok, ifjúsági csoportok részére. A betegségekkel kapcsolatos tájékoztató jellegű oktatás megszervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ismeret és képesség fejlesztő programok, táborok, előadások szervezése, lebonyolítása. Egészségturisztika, ökoturizmus, természetes életmódra való nevelés. ... >>

"Viruló Kert" Baráti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Csendes út 22.
képviselő: Csapó Mária
A régi és meglévő értékek megkeresése, megismerése és ezek alkalmazása a lakosság egészségének megőrzése, rehabilitálása, az egészséges környezet kialakítása és az emberek életminőségének javítása érdekében, összhangban a természet törvényeivel. ... >>

Vírusos Májbetegek Egyesülete Zalaegerszeg

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Cserfa út 15.
képviselő: Csitos Józsefné
A vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással és érdekeik képviseletével. A vírusos májbetegek ápolásához, gondozásához segítséget nyújtó és különböző szakterületeken tevékenykedő előadok meghívása ismeretterjesztő előadások megtartására (elsősorban egészségügyi, pszichológiai, dietetikusi, természetgyógyászati, munkaügyi és jogi, stb. szakemberek). Összejövetelek szervezésével lehetőséget teremteni a tagok saját tapasztalatainak átadására, cseréjére a sikeresebb gyógyuláshoz, középpontba helyezve az egyéni gondok megoldását. Kötetlenebb és oldottabb légkörben, részletesebben megismertetni a hivatalos orvosi tájékoztatásból esetlegesen kimaradt vagy a betegek számára nehezebben érthető gyógyítási lépésekről, kezelésekről azok hatásmechanizmusáról és mellékhatásaikról, illetve a terápia ideje alatt ezen káros hatások gyengítéséről, megszüntetéséről. Szükség esetén kéri és kezdeményezi állami és társadalmi szervezetek, szervek közreműködését a májbetegek életminőségének javítása érdekében. Kapcsolattartás olyan egyesületekkel, szervezetekkel, amelyek célja, illetőleg feladatai hasonlóak vagy megegyeznek az egyesület céljával, illetve feladataival. Egészségügyi dolgozók (orvosok, szakdolgozók) részére tudományos előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, lebonyolítása, ezen rendezvényeken résztvevők számára fogadások tartása. ... >>

Winterl József Jakab Természettudományi Díj Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Halmi László
A nevelés, az oktatás, a képességfejlesztés, az ismeretterjesztés mint közhasznú tevékenység keretében, a kémia és biológia tantárgy segítése a Zrínyi Miklós Gimnáziumban, a kémia és biológia tantárgyakből legeredményesebb tanulók jutalmazása. ... >>

Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Kemény József
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és
Kötelezettségekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférájának az odaadó, áldozatkész támogatását.
A ZMPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Zala Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51
képviselő: Berdán László József, Kissné Katona Valéria
A szövetség célja, hogy a rendszeres természetjárás útján elősegítse az egészséges életmódra nevelést és annak népszerűsítését. A természet- és környezetvédő szemlélet kialakítását, különös tekintettel a természeti értékek és területek,tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelmére,a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének felkeltésére, az Őrség-Göcsej-Hetés, a Zalai dombság, a Keszthelyi hegység, valamint a Balaon és Kis-Balaton tájegység természeti szépségeinek, történelmének és néprajzának megismertetését. ... >>

Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 39.
képviselő: Pálinkás Róbert
A szövetségi tagszervezetek, vadászok társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme. A mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekével összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése. A földtulajdonosok, a mező- és erdőgazdálkodók, valamint a szövetség tagjai között - kölcsönös gazdasági érdekeltségen alapuló - együttműködés előmozdítása. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteik bővítésében való közreműködés. ... >>

"Zala Zöldje, Mura Árja" Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 26
képviselő: Balaton János
Zala megye és közelebbi környezetének, természeti értékeinek autentikus kulturális kincseinek megismerése ? megismertetése, védelme, ápolása és megőrzése; összefüggő folyószakaszok felderítése, ezen folyószakaszokon túraútvonallá, közkincsé tétele; a természethez közeli életforma, a természetvédelem, a túra kenusport népszerűsítése, oktatása, továbbá a magyar virtus fényének emelése, égve tartása. ... >>

Zalaegerszeg és Környéke Méhészeti EGyesület

(természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 19
képviselő: Marton Zoltán
A magyar méhészek társadalmi összefogása, érdekeik képviselete, védelme. A méhészek tenyészető és termelő tevékenységének segítése, annak érdekében, hogy termékeik minőségének magasabb színvonalra emelésére módszereket, útmutatásokat adjon. A népgazdaság, ezen belül a mezőgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű méhészkedéssel - a társadalmi igények figyelembevétele alapján - az objektív lehetőségek keretei között a méhészeti lehetőségek bővétése, a szervezet méhes megporzása irányvonalainak kualakítása. Közreműködés az országos környezet és természetvédelmi feladatok megvalósításában. ... >>

Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Olajmunkás út 1/a.
képviselő: Käsz Ferenc
Tagjainak egészségmegőrzésének és szabadidős sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. A sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása, terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése, közös edzése, kirándulások edzőtáborok és egyéb programok szervezése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása a mindennapi élet során, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe, az életmódból eredő, az életkori és egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése, utókezelése, tevékenységükön keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet- és természetvédelem alapvető fontosságára és egy a környezetéért felelős látásmód kialakítása. ... >>

Zalaegerszegi Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Mrakovics Miklósné
Tagjai érdekképviselete és védelme. Szakmai továbbképzések, előadások tervezése, szervezése. A kisgazdasági kertészeti tevékenység segítése, a természetes környezet megóvása. Működésével elősegítse a Zalai kertbarát mozgalom népi, nemzeti, kulturális örökségének megóvását, kultúrájának, hagyományainak megőrzését, továbbvitelét, bővítését és fejlesztését. ... >>

Zalaegerszegi Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2.
képviselő: Dr. Vándor László
Zalaegerszeg város és környéke épített és természeti értékeinek feltárása, regisztrálása és megóvása. ... >>

Zalai Kempingezők Egyesülete

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 60.
képviselő: Bolla István
Közösségbe szervezni Zala megye természetet, kirándulást szerető polgárrait, a szervezettségnél fogva elérhető előnyöket és kedvezményeket biztosítani a tagok természetjárásához és kempingezéséhez.Az egyesület tevékenysége során népszerűsíteni kívánja a szabadidő hasznos eltöltésének módozatai közül a kempingezést, turisztikát. Az egyesület fenti feladatainak ellátása érdekében különféle tevékenységeket láthat el.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, politikai pártokat nem támogat és azoktól ilyet nem fogad el. ... >>

Zárda Utcai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Englert Zsolt
a)A Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend által fenntartott Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban folyó oktatás színvonalának emelése,
b)a tanulók sport- és szabadidős tevékenységének fejlesztése,
c)a tanulók egészséges életmódra történő nevelésének elősegítése, a helyes táplálkozási szokásokat is magában foglaló életmód támogatása,
d)a káros szenvedélyek ? különösen a kábítószer és az alkoholfogyasztás - kialakulásának megelőzése,
e)a fiatal szülők gyermeknevelésre történő felkészítése, a gyermeknevelésben a szülők segítése,
f)a környezet (különösen a vízminőség) védelem, illetve a természetvédelem fontosságának tudatosítása és ezzel kapcsolatban a tanulók magatartásának helyes irányú alakítása. ... >>

Zöld Zala Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Gorkij u. 1/D.
képviselő: Óvári Miklós ... >>

Zöld Zalapartért Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Jégmadár út 1.
képviselő: Pál Attiláné
A Zalaegerszeg tengelyében folyó Zala folyó jelenlegi partjainak és árterének védelme, ?Zöld? jellegének megőrzése, az itt élő emberek életkörülményeinek megőrzése, a természet és a víz védelme, nyugalomra, kikapcsolódásra alkalmas állapotban való megőrzése, a természetet zavaró tevékenységek, természet-károsító folyamatok, cselekmények távol tartása a folyótól, annak szűkebb környezetétől. Az itt élő, itt lakó állampolgárok érdekeinek képviselete, továbbá Zalaegerszeg valamennyi állampolgára részére biztosítani a Zala folyó völgyében a kikapcsolódást, regenerálódást, a zavartalan környezetet a kulturált pihenéshez, sportoláshoz egyaránt. ... >>

Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Dr. Lukács Zoltán
Az iskola eddigi jó hírnevének fenntartása és az oktatói munka segítése, az iskolai oktatás technikai feltételeinek javítása, az iskola tanárai és diákjai önképzésének, oktatói és tudományos tevékenységének támogatása, tanárok és volt diákok hazai és külföldi képzésének elősegítése.Az alapítvány - a megszűnt Izsák Imre Gyula Természettudományi Díj Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően - évente kiadja az Izsák Imre Gyula Természettudományi Díjat az arra érdemes tanulóknak. A díjazott személyére a tantestület tesz javaslatot. ... >>
1. oldal