Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg szociális civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

AMBÍCIÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Schneiderné Tóth Mária
Az oktatás tartalmasabbá tétele érdekében a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnázium működési feltételeinek javítását célzó törekvések támogatása. Elősegíteni a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű diákok speciális képzéséhez. Hozzájárulni a középiskolai oktatásban résztvevő fiatalok sport-, szabadidős-, és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

Autista Sérültekért Zalában Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5/A. 5/ A
képviselő: Jakab Károlyné
A fiatal és felnőtt autista sérültek védőothonának létrehozása, a sérült gyermekeket nevelő családok segítése, szabadidős programok szervezése az autista sérültek részére. ... >>

Az Oktatás Színvonalának Megőrzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Héder Anna
A 10-18 éves korú általános és középiskolai tanulmányokat folytató tehetséges gyermekek képességei kibontakoztatása, fejlesztése, továbbtanulási esélyeik növekedésének lehetővé tétele. Hátrányos helyzetű csoportok és egyének társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Cigány Kisebbségi Közösségi Ház Alapítvány (60.043)

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 14.
képviselő: Bogdán Antal, Farkas Árpád, Gruber István Gábor, Horváth Antal, Horváth Krisztina
A Cigány Kisebbségi Közösségi Ház a városi és vidéki cigány kisebbségi kultúrájának megőrzését, szociális helyzetének javítását, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok gyakorlását biztosítja. ... >>

Dél-nyugat Magyarországi Nemzetőrök Egyesülete

(szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 13. 1//13.
képviselő: Horváth Károly
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Egészséges Emberért a Rák Ellen Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 36. II//10.
képviselő: Dr. Denke Péter Pál, Gelencsér Gabriella
Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a daganatos betegségek megelőzése érdekében. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi prevenciós, ill. rehabilitációs tevékenység. A rák és egyéb súlyos betegségek megelőzése és gyógyíthatósága érdekében kiadványok készítése, programok szervezése, ismeretterjesztés, oktatás és közreműködési tevékenység. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integrációból adódó nemzetközi egészségügyi és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az egészségügy, kulturális célok hatékony és korszerű eszközökkel, információkkal történő ellátása az Eszperantó nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásával. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. ... >>

Egyesület az Információs Társadalomért

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 4-8.
képviselő: Dr. Sárváryné Kiss Katalin
A társadalom békéjét, az egyén biztonságát veszélyeztető körülmények, így különösen a bűnözés, a társadalmi esélyegyenlőtlenség közvetett és közvetlen okainak feltárását és megszüntetését célzó tudományos kutatások, rendezvények, képzések, intézkedések kezdeményezése, szervezése, támogatása. A bűnmegelőzést, a hátrányos szociális helyzet megszüntetését, a társadalmi beilleszkedést és esélyegyenlőséget megalapozó és elősegítő tudományos kutatások, rendezvények, képzések és intézkedések kezdeményezése, szervezése és támogatása. A társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, a szociális biztonságot elősegítő civil szervezetek tevékenységének, rendezvényeinek támogatása, segítése informatikai, műszaki szervezési, oktatási és egyéb, az egyesület rendelkezésére álló eszközökkel. Foglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek, a szociálisan rászorulók érdekében, körében. ... >>

Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány

(kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr út 12.
képviselő: Salamon Györgyi
A hagyományos családszerkezet stabilitásának támogatása azáltal, hogy a gyermekeikkel egyedül maradt szülőket átsegíti a kritikus élethelyzeteket, segítséget nyújt a válással együtt járó konfliktusok feloldásában, ezáltal az egyedülálló szülőket képessé teszi új család létrehozására, hogy gyermekeik teljes családban nőhessenek fel. Célja továbbá, hogy segítő közösséget építsen az egyedülálló szülők érdekeinek képviseletére, egymás támogatására. ... >>

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. II//4.
képviselő: Egyed Enikő
Szakmai, tudományos igénnyel jól szervezett, hatékony és sikeres kulturális, oktatási, egészséges mindennapi élet, életmód működéséhez való hozzájárulás, és mindezzel közvetve és közvetlenül is szolgálja tagjai, valamint céljaikat elfogadók érdekeit. A fiatalok, családok társadalmi, ifjúsági, kulturális feladatainak segítése, egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, irányítása, szociális feladatok ellátása, tevékenységek szervezése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek esélyeinek növelése érdekében. ... >>

"Esély Európára" Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, József A. út 16.
képviselő: Kovács Lajos Árpádné
A társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem,
a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítása, a nemek közéleti részvétel szerepének tekintetében szemléletváltozás elérése a magyar társadalomban, a ?gender mainstreaming? elve alapján,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése,
nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok fejlesztésének elősegítése,
fiatalok, nők közéleti képzése,
tágabb és szűkebb környezetünkben környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
határmenti országok civil szervezeteivel való együttműködés és közös programok megvalósítása,
újabb együttműködési területek felkutatása az Európai Unió területén,
nemzetközi és regionális programok, konferenciák a térségben történő lebonyolításának elősegítése, kivitelezése,
pályázati lehetőségek felkutatása, előkészítése és megvalósítása,
civil szervezetek véleménynyilvánító fórumainak kezdeményezése, továbbfejlesztése,
nyilvános véleménynyilvánítás a civileket érintő minden társadalmi kérdésben.
Érdekvédelem, jogvédő tevékenység. Fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Állatvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. ... >>

Esthajnal Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsőkórház út 1.
képviselő: Dr. Győri László, Takács Ilona
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális tevékenység. A pszichiátriai betegek rehabilitációs otthonának és lakóotthonának működtetése. Pszichés problémáik és betegségük miatt hátrányos szociális és egzisztenciális helyzetben élők és családjuk lelki és lehetőség szerint anyagi támogatása, jogi érdekvédelmük biztosítása. Krónikus alkoholbetegek rehabilitációját elősegítő Alkoholellenes Előklub működtetése. A munkaerőpiacon esélytelen, megváltozott munkaképességű pszichiátriai betegek nappali szociális ellátásának, terápiás célú foglalkoztatásának megszervezése. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai programjának kidolgozása, az ellátás megszervezése, szakmai fejlesztése. ... >>

Evangéliumi Hitért és Kultúráért Alapítvány

(szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 28. 37. VI/
képviselő: Kovács Károly
A Zalaegerszegi HIT Gyülekezete vallási, szociális, közművelődési, kulturális és karitatív tevékenységének támogatása, valamint az etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű és veszélyeztetett személyekről, családokról való gondoskodás támogatása. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Farkas Zoltánné
Zalaegerszegen és városkörnyéken az óvodás korú gyermekek keresztény szellemű nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Herold József
Az óvodás korú gyermekek környezettudatos, egészséges, erkölcsös nevelésének támogatása, a család összetartó erejének tudatosítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az egyesület eszmeiségét képviselő más szervezetek támogatása. ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák és Hadigyámoltak Országos Nemzeti Szövetsége Zala Megyei Szervezete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 23523/9.hrsz.
képviselő: Sipos László
A hadigondozottak körében bajtársi érzelem, együvé tartozás ápolása, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeik elismertetése, előmozdítása és megvédése. ... >>

Hátrányos Helyzetű Külső Üzletrész-Tulajdonosok Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 4.
képviselő: Zsuppányi József
A volt ipari szövetkezteti tagoknak, illetve volt és jelenlegi kívülálló üzletrész tulajdonosok jogainak képviselete, érdekeiknek védelme, továbbá szociális és oktatási jellegű igényük elősegítése. ... >>

Híd a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.
képviselő: Dr. Kovács Orsolya, Dr. Tóth Erika
Zalaegerszegen a Zala Megyei Önkormányzat GYermekotthonában élők részére a kötelező egészségbiztosításon túli egészségügiy szolgáltatások, gyógyászati segédeszközök , gyógyszerek és gyógyhatású készítmények biztosítása. Szociális életkörülményei, életminőségük javítása, oktatása, képzése és továbbképzése, tehetséggondozása, képességfejlesztése, egyénre szabott oktatásának támogatása. ... >>

HUMANITÁS ZALA Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 2.em./215.
képviselő: Horváth Ottó, Tóth Márta
Nevelési, oktatási, kulturális programok kidolgozása és megvalósítása, szociális feladatok ellátása, különösen a munkanélkülie, segítése munkaközvetítéssel, foglalkoztatásuk megoldásával, valamint a szociális és egyéb hátrányokban szenvedők helyzetének javítását célzó tevékenység szervezése és támogatása. ... >>

József Attila Városi Könyvtár Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Bogár Imre
Zalaegerszeg könyvtári ellátásának fejlesztése, a felnőtt és gyermek lakosság könyvtári és információs szolgáltatásának javíítása, a hátrányos helyzetű olvasók segítése, a városi könyvtár működésének támogatása. ... >>

Kiút Drogellenes Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 46-48.
képviselő: Vargáné Csóbor Lujza
A fiatalok drogok nélküli életre való felkészítését és nevelését szolgáló programok anyagi és szakmai támogatása. ... >>

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Béke út 28
képviselő: Bognárné Bengő Hajnalka
A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális helyzetének javítása.
A koraszülött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális támaszt és az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység, szolgáltatás nyújtása.
Lehetőségek függvényében - a Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött Osztályának gyógyító és megelőző munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és a rászoruló családok koraszülött, beteg, hátrányos helyzetű gyermekeinek anyagi és szociális megsegítése. ... >>

"Lakhatásért" Közalapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 8.
képviselő: Dr. Vargnáné dr. Papp Éva
Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került. ... >>

Landorhegy Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 1.
képviselő: Szeder-Kummer Mária
A Zalaegerszegi Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központban, ill. az általa szervezett programokat és tevékenységeket, a gyermek, az ifjúsági, valamint az idős korosztály számára szervezett kulturális-művészeti rendezvényeket, klubokat, az amatőr művészeti együttesek, közösségek munkáját, bemutatóit, a nép hagyományok ápolását és jelenbe építését, a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális terveket, projekteket, az egészséges életmód megteremtésére irányuló törekvéseket, a lakosság mindennapi, közhasznú információkkal való ellátását, a népfőiskolai, felnőttoktatási és egyéb oktatási tevékenységet. ... >>

Lovas Gyermeksport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/a. II/2
képviselő: Pálfiné Galamb Klára
Elősegítse a gyermekek sportolási lehetőségét, különös tekintettel a lovaglás és ezen belül a lovassport adta lehetőségekre. Elsősorban a mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű gyermekek számára kíván sportolási, illetve szabadidős elfoglaltságot nyújtani. Az alapítvány a mozgáskorlátozott gyermekek vonatkozásában külön mozgásfejlesztő- és koordináló programok keretében kíván egészségügyi szempontból fejlődést, illetve gyógyulást biztosítani vagy azt elősegíteni. ... >>

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5
képviselő: Bakonyi Józsefné ... >>

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Alapítványa Zalaegerszeg"

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Csihar István
Zala megye közigazgatási területén élő valamennyi mozgássérült személy életvitelének figyelemmel kísérése, érdekeik védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. ... >>

Nagycsaládosok Egyesülete Zalaegerszeg

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3.
képviselő: Tompa Viola
Célja, hogy öntevékeny módon képviselje és szolgálja a nagycsaládosok sajátos érdekeit. Szervezze mindazokat, akik támogatják az egyesületet és a nagycsaládosokat segítő és ismerő közösséggé formálja. ... >>

Roma Nagycsaládos Országos Üdültetési Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Holub J. út 13.
képviselő: Farkas István, Szőke Zsuzsanna
Városokból, falvakból üdültetésben részesíteni azokat a romákat, akik még életükben nem voltak üdülni. ... >>

Roma Összefogás Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 14.
képviselő: Dömötör Csaba
A cigányság társadalmi beilleszkedésének elősegítése, kulturális hagyományainak megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok, rétegek támogatása. A cigány kultúra, a néphagyományok ápolása, kulturális, művészeti programok szervezése. A szövetség céljai elérése érdekében politikai tevékenységet folytat. ... >>

"Sérült Embertársainkért" Egyesület

(kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 78.
képviselő: Dr. Bolláné Zsuppányi Valéria, Horváth Erzsébet, Varga Zoltánné
Zalaegerszeg város és vonzáskörzete területén fogyatékkal élő magyar felnőtt, fiatalkorú és kiskorú állampolgárok támogatása, alapvetően a szociális, egészségmegőrzés, kulturális céllal. ... >>

Szabadidős Közösségtámogató Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11.
képviselő: Srágli Lajos
Zala Megyében az egyesület és egyéb közösségi szabadidős kezdeményezések támogatása, felkarolása, a közösségek kapcsolatépítésének, kommunikációjának elősegítése és anyagi támogatása. A különböző közösségi kezdeményezéseket összefogó, koordináló szerveződések, szövetségek munkájának tartós segítése, . A különféle közösségi kezdeményezések eredményeinek, tapasztalatainak népszerűsítése és közreadása. ... >>

Tiszta Forrás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett, Czotter Csabáné, Tokár Rita
Zalaegerszeg ökológiai állapotának javítása, az ökoszemlélet széleskörű terjesztése, Zalaegerszeg épített környezetének védelme, szellemi kulturális kincseinek megőrzése, ápolása. E cél érdekében nyilvános tevékenységet végez, felvállalja képzések, oktatási és kulturális programok, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését, és terjesztését, valamint részt vesz a helyi közéletben. A környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének és környezettudatosságának nevelése. Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, környezettudatos szemléletük kialakítása. Fenntartható életformák és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és népszerűsítése, ide értve a hagyományos kultúrák megismerését és kutatását. Fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások támogatása, ide értve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések. Egészségfejlesztés terén egy általánosabb jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyetemes kulturális értékek megismertetése, nemzeti hagyományok ápolása, a művészeti kutúra és közízlés fejlesztése. Műveltségi szint emelése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális örökség megóvása. Képző- és iparművészeti alkotások létrehozása, bemutatása. alkotóműhely-, tábor, kiállítási lehetőségek kialakítása. Az egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Továbbtanuló Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
képviselő: Laczik Géza
Családsegítés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a GE Hungary Zalaegerszegi Alkatrészgyára dolgozói körében. ... >>

VÁNDORSÓLYOM (szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséért és a szívbeteg gyermekek támogatásáért) Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 67.
képviselő: Szoó Zoltán
Belföldi üdültetés, nyaraltatás szociálisan hátrányos helyzetű egészséges gyermekek, diákok, ifjúsági csoportok részére. A betegségekkel kapcsolatos tájékoztató jellegű oktatás megszervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ismeret és képesség fejlesztő programok, táborok, előadások szervezése, lebonyolítása. Egészségturisztika, ökoturizmus, természetes életmódra való nevelés. ... >>

Vírusos Májbetegek Egyesülete Zalaegerszeg

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Cserfa út 15.
képviselő: Csitos Józsefné
A vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással és érdekeik képviseletével. A vírusos májbetegek ápolásához, gondozásához segítséget nyújtó és különböző szakterületeken tevékenykedő előadok meghívása ismeretterjesztő előadások megtartására (elsősorban egészségügyi, pszichológiai, dietetikusi, természetgyógyászati, munkaügyi és jogi, stb. szakemberek). Összejövetelek szervezésével lehetőséget teremteni a tagok saját tapasztalatainak átadására, cseréjére a sikeresebb gyógyuláshoz, középpontba helyezve az egyéni gondok megoldását. Kötetlenebb és oldottabb légkörben, részletesebben megismertetni a hivatalos orvosi tájékoztatásból esetlegesen kimaradt vagy a betegek számára nehezebben érthető gyógyítási lépésekről, kezelésekről azok hatásmechanizmusáról és mellékhatásaikról, illetve a terápia ideje alatt ezen káros hatások gyengítéséről, megszüntetéséről. Szükség esetén kéri és kezdeményezi állami és társadalmi szervezetek, szervek közreműködését a májbetegek életminőségének javítása érdekében. Kapcsolattartás olyan egyesületekkel, szervezetekkel, amelyek célja, illetőleg feladatai hasonlóak vagy megegyeznek az egyesület céljával, illetve feladataival. Egészségügyi dolgozók (orvosok, szakdolgozók) részére tudományos előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, lebonyolítása, ezen rendezvényeken résztvevők számára fogadások tartása. ... >>

Zala Megyei és Zalaegerszegi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Halász Elemér
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Zala Megyei Önkormányzat Idősek Otthonának Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 5-7.
képviselő: Sándor Miklósné
Az idős emberek ellátása érdekében a módszertani eszközök fejlesztése, a szociális munka presztizsének növelése, az ellátási színvonal emelése. ... >>

Zala Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,szociális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Molnár Csaba
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, az egészségmegőrzés, a drogmentes egészséges életmódra nevelés, a lakossági sport, a munkahelyi sport, a csökkent munkaképességűek rehabilitációja, a szépkorúak sportja és ennek érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a szabadidősportok lehetőségeinek bővítése. ... >>

Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sport Klub

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd út 16
képviselő: Gáspár László
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása; a fenti igények felkeltése; tagjainak egészséges életmódra nevelése; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Diák Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 27.
képviselő: Horváth Tibor
Az iskola oktatási, nevelési céljainak minél színvonalasabb megvalósítása érdekében tenni kívánók összefogása, az intézmény színvonalas működéséhez szükséges feltételrendszer javítása. Tudományos, kutató, nevelő, oktató, készségfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökség megőrző, gyermek- és ifjúságvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását elősegítő és sport tevékenységet fejt ki. ... >>

Zalaegerszegi Gyermekek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 13.
képviselő: Dr. Gárdos László
Az alapítvány egészségügyi ismeretek átadását tervezi a lakosság felé. A betegségek részletes bemutatása, a megelőzés módjainak és a kezelés lehetőségeinek megtárgyalása az emberek számára lehetővé teszi a betegségek elkerülését és a hatékonyabb gyógyulást. A folyamatos egészségnevelést visszatérő előadássorozattal, magasan képzett előadókkal dolgozva kívánja az alapítvány elérni. Az egészséges életmód megismertetése, elfogadtatása, az egészségtudat magasabb szintre fejlesztése. A foglalkozásokba hátrányos helyzetű családok bevonása. Cél, hogy kevesebb legyen a gyógyszerhasználat, csökkenjenek az indokolatlan vizsgálatok, helyette a betegek megtanulják a terápia pontos betartását. Az egészségügyi szolgáltatásból a Zalaegerszeg és környékén élő bármelyik állampolgár megkülönböztetés nélkül részesülhet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zalai Boldogasszony Alapítvány

(szociális)

8900 Zalaegerszeg, Május 1. út 5.
képviselő: Dr. Buksa Ildikó
Lehetőség teremtése közösségi tevékenységek lebonyolítására, az egészség (teljes bio-, pszicho-, szociális jólét) helyreállítása és megtartása, az életminőség javítása. ... >>

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett
A Zalai Civil Ház tevékenysége: Szolgáltatások civil szervezetek részére, tanácsadás és irodai szolgáltatások. Képzések, fórumok, konferenciák szervezése civil szervezeteket érintő témákban. Kapcsolattartása az önkormányzatokkal, civil érdekképviselet ellátása. Nonprofit kutatások, elemzések készítése. Tájékoztatás a civil szférát érintő kérdésekben magánszemélyek és egyéb jogi személyek részére. A Zeg-Zug Ifjúsági Iroda tevékenysége, információk gyűjtés, és azok továbbítása a fiatalok felé a korosztályt érintő témákban. Ifjúsági közösségépítő programok, egyéni tanácsadások szervezése. Ifjúsági együttműködési fórumok szervezése, egyéb ifjúsági témájú képzések, konferenciák szervezése. Hagyományőrzés, Világfa Magyarság Egyetem szervezése a magyar történelem és néprajz témakörében, egyéb népi hagyományőrző programok, rendezvények szervezése. Felnőttképzés, képzések, tréningek szervezése iskolarendszeren kívüli formában civil szervezetek munkatársai, vezetői és tagjai számára, az ifjúság számára, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult, és/vagy hátrányos helyzetű személyek számára. Esélyegyenlőségi Ügynökség működtetése, kiemelt célcsoport a gyesen, gyeden lévő kismamák, a 45 év feletti és a roma származású nők. Szakmai és kompetenciafejlesztő képzések, foglalkoztatási, érdekvédelmi projektek, tanácsadást segítő-támogató szolgáltatások szervezése.
Környezetvédelem, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így, különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával, szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések.Célunk a környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása. Egészségfejlesztésben célunk egy általános jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. ... >>

Zalai Harangláb Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 109 2/21
képviselő: Schreiner Jenő
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az egyesület feladatai a fenti célok elérése érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék ? és közösségfejlesztő programok szervezése. Kapcsolatteremtés a hasonló célkitűzéssel alakult határon túli társadalmi szervezetekkel, és a falvak érdeklődő befogadó közönségével. Hazai sportesemények megrendezése, más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon, versenyeken való részvétel. ... >>

Zalai Lélekvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 46-48.
képviselő: Dr. Babrik Zsuzsanna
Az 1993. évi III. törvény által az önkormányzatok számára rendelt feladat (közösségi pszichiátriai és közösségi addiktológiai ellátás) átvállalása. Szolgáltatások nyújtása, programok szervezése a lélekvédelem, a pszichiátriai és szociális ellátás, valamint az oktatás-nevelés területén. Egészségpromóciós, - prevenciós, valamint rehabilitációs tevékenység. A mentálhigiénés szemlélet terjesztése, a mentálhigiénés tevékenység fejlesztése az egészségügyben, a szociális szférában és az oktatás-nevelésben. A különböző típusú intézményekben dolgozó mentálhigiénés szakemberek érdekeinek védelme és képviselete. A segítő tevékenységet nem főhivatásként végző, karitatív feladatokat vállaló személyek és szervezeteik, valamint intézmények mentálhigiénével kapcsolatos elméleti-módszertani bázisának megteremtése, sokoldalú képzési és szupervíziós lehetőségek biztosítása. Az interperszonális és intézmények közötti együttműködés szervezése. Jegyzetek, információs- és tanulmányfüzetek kiadása. ... >>

Zalai Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 10.
képviselő: Dr. Szinku Mihály
Az egyesület a népfőiskolai forma és gondolat támogatóit összefogó szervezet, melynek célja a megye területén minél szélesebb körben megismertetni és bővíteni a népfőiskolai mozgalmat. A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, így különösen a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott és szabaduló emberek társadalmi reszocializációjának elősegítése, valamint a fogvatartott személyek munkanélküli családtagjainak munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával. Hátrányos helyzetű térségekben a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtése érdekében. ... >>

Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Dr. Marx Gyuláné
A korszerű szociális ellátás megteremtése, annak támogatása, a korszerű szociális szakemberképzés biztosítása. A Zárda utcai időskorúak otthonában folyó ellátás minőségi fejlesztésének támogatása, a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, fejlesztése, a beszerzett tárgyi eszközök, gyógyászati segédeszközök működtetésének elősegítése, korszerű szociális szakemberképzés támogatása, a szociális ellátással kapcsolatos rendezvények, tudományos találkozók, kongresszusok rendezése, szervezése, lebonyolítása, finanszírozása, tanfolyamok szervezése. A szakdolgozók tudományos kongresszusokon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a szakdolgozók intézményen belüli oktatásának megszervezése, finanszírozása. Az időskorúak otthonában dolgozók munkájának támogatása, többletfeladatainak elismerése. A szociális otthon lakói számára kirándulások szervezése, finanszírozása. Az arra rászoruló lakók (alacsony nyugdíj, hozzátartozók hiánya) ellátásának támogatása, egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenység végzése, különös tekintettel az otthonban lakók és dolgozók szükségleteire. Egészségügyi, szociális és hitéleti kérdésekkel foglalkozó kiadványok (jegyzet, könyv, az otthon híreivel újság stb.) megjelentetése, illetve megjelentetésének támogatása. A szociális otthon lakói és hozzátartozóik, az alapítványt támogatók számára rendezvények, bálok szervezése. ... >>
1. oldal