Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg sport civil szervezetek


Találatok száma: 154
1. oldal

1913 Zalaegerszeg Jégsport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/ A
képviselő: Prófusz Róbert
A rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégkorong, valamint a curling sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák s utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

A Mi Gyermekeink Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska
A tanulók tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő technikai és egyéb eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, sportszerek beszerzése, korszerűsítése. Tanulmányi versenyeken és kirándulásokon való részvétel támogatása. Idegen nyelvű oktatás, illetve a kreatív készséget elősegítő művészeti és egyéb csoportok, számítástechnikai foglalkozások bővítése, fejlesztése, eszközökkel való ellátásának támogatása.
Több fakultatív sportolási lehetőség elősegítése sportfelszerelési eszközök vásárlásának támogatásával, hogy a gyermekek egészséges életre történő nevelését előmozdítsa. Hozzájárul a fiatalok sport, szabadidős és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány (60034)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Czigány László
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése. ... >>

Ady Endre Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2.
képviselő: Ambrus László
A kívánt sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Aktív Fiatalok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. II/3.
képviselő: Babócs Balázs, Tóth István Balázs, Velegi Attila
Közreműködni a megye ifjúsági közösségeinek alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több módon képviselni a Zala megyei fiatalok érdekeit. Lehetőség szerint újságot, vagy egyéb, akár internetes publikációkat megjelentetni, ezáltal a széles körű ifjúságot tájékoztatni a megyei közéletről, lehetőségeiről. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kutúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett szoros kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a megyében működő szervezetekkel. ... >>

Aktív-Sport Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22. I//2.
képviselő: Bödőcs Sándorné, Janov Marianna, Patócs István
Ifjúsági sporttevékenység, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása (nemzetközi gyermek és ifjúsági, művészeti, zenei és sport táborok, fesztiválok, vetélkedők és cserkész találkozók) egészség-károsodott gyermekek rehabilitációs- és üdülés-szervezése orvosi felügyelet mellett, gyermekotthonban nevelkedők részére kulturális foglalkozás, az ehhez kapcsolódó étkezés, büfé és szállás biztosítása. Az ezzel összefüggő bel- és külföldi utazások szervezése, lebonyolíása. A község területén élő gyermekek és fiatalok részére játszó-park ingyenes használatának biztosítása.
Masszázs és szépségápolási szolgáltatás. ... >>

Alapítvány a Bazitai Óvodásokért (60076)

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Toposháza u. 6.
képviselő: Passa Anikó
A bazitai voda költségvetéséből nem finanszírozható, az óvodások játékos tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő játékok, sportszerek, eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak vásárlása, illetve olyan tárgyak és eszközök beszerzése, amelyek az óvodások kényelmét, az ott tartózkodás kellemessebbé tételét szolgálja. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében játékos programokat, kirándulásokat és egyéb szabadidős tevékenységet szervez és finanszíroz. ... >>

AMBÍCIÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Schneiderné Tóth Mária
Az oktatás tartalmasabbá tétele érdekében a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnázium működési feltételeinek javítását célzó törekvések támogatása. Elősegíteni a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű diákok speciális képzéséhez. Hozzájárulni a középiskolai oktatásban résztvevő fiatalok sport-, szabadidős-, és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

Andráshidai Lakóterületi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Novák M. út 10.
képviselő: Kugler László
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Együttműködés állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel. A tagság nevelése, sporotlásának biztosítása. A városrészben jelentkező egyéb sportigények felkarolása, segítése. Milyen olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Az ifjúság sportszeretetre való nevelése, a helyi sport-utánpótlés nevelése. Együttműködés mindazok szervezetekkel, személyekkel, akik az egyesület céljait elfogadva azokban közre kívánnak működni. Együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és más sportszervezetekkel. ... >>

Angol Foci Suli Páterdomb Lakótelepi Sport Club

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Szegfű út 14.
képviselő: Hajdú Zoltán
A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, az egészséges életmódra való orientálás. Működési területén elősegíti továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Aranycsapat Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 35.
képviselő: Gyűrűsi Zsolt
A tagok sportolási lehetőségének elősegítése, támogatása. ... >>

"AZATO" Shotokan Karate Do Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 10. I/4.
képviselő: Kardos Zóra
A shotokan karate sport és harcművészet népszerűsítése, gyakorlása, fejlesztése. A rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődően. Az egészséges, embertársainkkal és a természetes környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának elősegítése. ... >>

Baráti Kör 98 Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Klapka Gy. út 32.
képviselő: Lajtai György
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Béke-Shalom Baráti Társaság

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 33. III/13.
képviselő: Balogh András
A magyar és az izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági , idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális és vallási, valamint személyes kapcsolatok megteremtése, erősítése és ápolása. ... >>

"Betti Cuki " Labdarúgó Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Síp út 3.
képviselő: Dr. Bita László
A sport tevékenység - labdarúgás - versenyszerű folytatása, színvonalas, kultúrált szórakozási lehetőség biztosítása az egyesület tagjai számára, az egyesület tagjai részére szabadidős program szervezése, illetve ilyen programok szervezésére lehetőség biztosítása. ... >>

Botfai Lakóterületi Sport Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Várberki út 01081 hrsz.
képviselő: Kocsis Sándor Krisztián
A rendszeres sportolás, testedzés, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet szervezése és kibontakoztatása. A sportegyesület elősegíti a működési területén élők testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület célja érdekében együttműködik működési területén társadalmi és állami szervezeteivel. A sportegyesület a jogszabályok keretei közt nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Csány Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Jókai út 6.
képviselő: Joó János
A képzés feltételeinek folyamatos korszerűsítését elősegíteni, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, kiemelkedő tanulók külföldi tanulmányútjának felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének támogatása, szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanárok munkájának méltó elismerése, kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók segítése. ... >>

"Csuti Antal SE Ifjúságáért Sakk Alapítvány"

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Benedek Tibor
A sakk haladó hagyományainak ápolása, szabadidős és diáksport támogatása, versenyek szervezése, utánpótlás támogatása, a rászorult sportolók anyagi elismerése. ... >>

Csuti Antal Sport Klub Zalaegerszeg

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.
képviselő: Kiss Ambrus
A rendszeres sportolás (versenyzés) , testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Deák Ferenc Lovas Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Rozmán Sándor
A Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola diákjainakés tanárainak az iskola keretein kívüli egészségmegőrző, szabadidős, kulturális és sporttevékenységének segítése, a magyar lovaskultúra megismerése, ápolása, és a lovaglás mint sporttevékenység elsajátítása és rendszeres gyakorlása, valamint a természeti környezet védelme. ... >>

Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok út 3.
képviselő: Grünwald Pál
A biztonságos városi és túrakerékpározás megismertetése és elterjesztése, az épített és természeti környezet megismerése, megismertetése, védelme, szakmai segítségnyújtás és javaslattétel a városi kerékpárutak, valamint a megyei, regionális és országos kerékpárút-hálózatok kialakításához. A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, kielégítése. ... >>

Egerszegi Kézilabda Klub

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 12
képviselő: Tamás Tamás
A kézilabda sportág népszerűsítése, részvállalás a zalaegerszegi diákság sportolási lehetőségeiben, férfi, illetve női szakosztály működtetése a kézilabda sportágban, kézilabda bajnokságokban való részvétel (városi, megyei, Magyar Kupa, NB II, stb.), sportrendezvények szervezése, utánpótlás nevelés, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Egyerszeg Gokart Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 23. VII//56.
képviselő: Ugranyecz Miklós
A rendszeres testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Égerfa út 9.
képviselő: Horváth Csaba
Az egész ország területén, de elsősorban a Régióban az úszósport támogatása, összhangban az Európai Unió elvárásaival, a segítségnyújtás és közreműködés az utánpótlás korú úszók nevelésében, versenyeztetésében, edzőtáboroztatásában. A gazdaság és társadalom irányítóival, egyéb civil szervezetekkel való szoros együttműködés és közreműködés olyan feltételek megteremtésében, melyek elősegítik az úszósport hazai és nemzetközi elismertségét, a versenyzők nemzetközi versenyeken való részvételét. ... >>

Fightingsport - Hungary Kick és Thai-Box Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 6. IV//25.
képviselő: Horváth Ferenc, Horváthné Szamler Krisztina
A tagok rendszeres sportolásánka, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Forte 4X4 Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Apátfa út 9.
képviselő: Pálfi Zsolt
A terepjáró sport népszerűsítése, a sport szépségeinek megismertetése a nagyközönséggel, valamint a terepjáró autók előnyeinek kihasználása és használatuk élvezete. ... >>

GÁLA Társastáncklub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Tüttősy út 4. V//35.
képviselő: Kuzma Ferenc
A tánc mint művészet, és mint sport megismertetése, megszerettetése, művelése, terjesztése, táncosok, versenyzők képzése, versenyek, bemutatók, fellépések szervezése, rendezése és azokon részvétel. ... >>

Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Baross G. út 23/ B/ 3. fsz./3.
képviselő: Gyömbér István
A légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása, valamint végrehajtása. ... >>

GENUA Tengeri Vitorlás Egylet

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2.
képviselő: Bende Attila György, Dr. Schein István, Jávori Péter
A tengeri vitorlázás népszerűsítése, versenyek szervezése, azokon való részvétel szervezése. ... >>

Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 127.
képviselő: Mézes Tibor Sólyom
Tájékozódási és futás sportágakban tevékenykedve részt vállalni utánpótlás korú fiatalok, valamint felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében, a környezet védelme. ... >>

Göcsej Kutyaklub (60008)

(sport,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 11.
képviselő: Dr. Gombos László
Elsődlegesen a kutyás sportok (munkakutya sport, Agility, stb...) iránt érdeklődők részére a sportolási lehetőség megteremtése. Zalaegerszegen sportkutya kiképző központ létrehozása, és fenntartása. Versenyekre, vizsgákra való felkészítés, valamint versenyek, vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az ilyen rendezvényeken való részvételben. Ezen túlmenően az összes kutyafajta tenyésztésében és képzésében való segítség. Más egyesületekkel való kapcsolat felvétel és azok munkájának esetleges segítése. Az egyes kutyafajták fajteleírásának (Standard) megismertetése a klubtagokkal. Tagjai részére a klubélet biztosítása. A klub rendezvényein és más klubok rrendezvényein való részvétel biztosítása. Kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, illetve azok lebonyolítása, szervezése. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Göcsej Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 22. I./5
képviselő: Süle Gábor
A természet megismerése, védelme, turistautak létesítése, fenntartása. A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Göcsej Sportlövész Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji P. F. út 4. II//10.
képviselő: Gerencsér Miklós
A verseny- és szabadidős sporttevékenység biztosítása. Biztonságos és sportszerű lehetőség biztosítása mindazok részére, akik a lövész sportokat kívánják verseny sportként, illetve szabadidős sportként művelni. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12.
képviselő: Jónás Csabáné
Idegennyelvi és számítástechnikai oktatás fejlesztése, külföldi diákcserék, iskolai sportrendezvények, nyelvi táborok támogatása az alapítványi vagyonból. ... >>

Hazai Hitelszövetkezetekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64.
képviselő: Bárány Lajosné, Gyura Éva
A magyar hitelszövetkezeti múlt feltárása 1870-1959-ig, illetve 1964-től napjainkig, Hitelszövetkezeti Híradó című havilap kiadása, más országok és a hazai hitelszövetkezetek megismerése, a hitelszövetkezeti gondolat elmélyítése, terjesztés. Segítséget kíván nyújani a hitelszövetkezetekkel, illetve működésükkel kapcsolatos ismeretterjesztésben, tapasztalatcserében, látogatások, levelezés, kiadványok útján. A hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szakmai, kulturális, valamint uniós ismereteinek gyarapítása érdekében bel- és külföldi utak szervezése, szakmai oktatások, továbbképzések, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyelvoktatás kiemelt támogatása, közös kulturális és sportrendezvények, vetélkedők, bálok szervezése, kapcsolattartás az országos hatáskörű állami és társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok tartása, javít a hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szociális helyzetén,segítséget nyújt a problémák megoldásához. ... >>

Helikon Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor út 18.
képviselő: Devecz Tamás elnökhelyettes, Dr. Szalay Tamás, Pestiné Kenéz Éva titkár
A Helikon Táncklub hagyományainak ápolása, folytatása. ... >>

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. út 17 A
képviselő: Gombos Imre, Tóth István
A tagjainak horgészérdekeinek képviselete, működési feltételeinek segítése és javítása; tagjaikat a természet szeretetére és védelmére neveljék; javítani a sporthorgászat feltételeit, a horgászsport fejlesztését. ... >>

HULLÁM Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.
képviselő: Tóth István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetség biztosítása a Zél-pusztai VII. sz. tó egyesületi horgászvízként történő működtetésével. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi horgászvizet létrehozó gazdálkodó szervezetek dolgozói részére hasznos szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása. ... >>

"Hunyadi " Horgászegyesület Zalaegerszeg

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 30.
képviselő: Szalai László
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a tagok részére horgászlehetőségek biztosítása. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Zalaegerszegi Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-47.
képviselő: Major Zsolt
Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában önálló szervezeti keretet biztosítani az IPA Zalaegerszegi Egyesülete tagjainak az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Célkitűzései a hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sport rendezvények. IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása. ... >>

Jet Ski Sportegyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. út 1.
képviselő: Sárffy Tamás
A sporttevékenység - különös figyelemmel a Jet Ski és a vízisportokra - a sportolási lehetőségek és a testedzés szervezése, támogatása, a Jet Ski (vízimotor) sportág Magyarországon és külföldön való népszerűsítése, megismertetése, hazai és nemzetközi sport és vízisportversenyek, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Jobb-lét Alapítvány

(sport,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Marx tér 4.
képviselő: Bognár Tamás
A Zala Megyei Vendéglátó Vállalat, illetve utód szervezete mindenkori aktív dolgozói, nyugdíjasai, tanulói, GYES-en, GYED-en lévők, sorkatonai szolgálatot teljesítők részére szociális foglalkoztatási, egészségügyi, művelődési, sport célú támogatás nyújtása. ... >>

"JÖVŐNKÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Pers Géza Tamás
A kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésével összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos tanulmányi eredmények eléréshez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos tanulmányi versenyeket való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében történő átvállalása, a diákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok azon való részvételének támogatása. ... >>

Karate Do Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Könyök út 2. VI/ 21.
képviselő: Gellén László
A szabadidős sporttevékenység - különös figyelemmel a keleti eredetű eszköztelen, illetve eszközös harművészetekre. ... >>

Kék-Zöld és Sárga Sport Egyesület

(sport)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 7/ b.
képviselő: Csákánné Scheller Judit
Az egyesület elsődleges célja, hogy tagjainak rendszeres sportolási lehetőséget biztosítson, tagjain kívüli személyek bevonásával tömegsport versenyeket szervezzen, azokon a részvétel lehetőségét megteremtse. A sportolási lehetőségen túl az egészséges életmódra nevelés, így annak keretében többek közt a helyes táplálkozás, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében tanfolyamokat szervezzen, kiadványokat népszerűsítsen, programokat tartson, ill. azokon való részvételhez segítségen nyújtson. ... >>

Kelet Európai Real Wing Tsun Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 62 I/5
képviselő: dr. Palkó Tamás, Kun István
A tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése;
- céljának megvalósítása érdekében együttműködés az állami, önkormányzati, társadalmi szervekkel a működési területén;
- minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság testkultúrájának fejlesztését szolgálja;
- a kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi sportszervezetekkel;
- közreműködés sportszakemberek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése;
- együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és sportszervezetekkel,
- szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Kertvárosi Lakótelepi Sport Cllub

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.
képviselő: Faller István, Kauzli Józsefné, Rigó Csaba
Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, egészséges életmódra nevelés és szoktatás, kulturális tevékenység és hagyományőrzés, környezetvédelem, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Kertvárosi Női Sportegyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 63-67 fsz.
képviselő: ifj Adrovicz Béla
Tagjai és a környezetében élők, elsősorban és kiemelten a nők rendszeres sporttevékenységének biztosítása. Egészséges életmóddal kapcsolatos tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Kinizsi Pál Szakképzőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. út 74.
képviselő: Németh Miklós
A Páterdombi Szakképző Iskola tanulóifjúsága oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének az intézmény feladatain túlmenő elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal