Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 159
1. oldal

1913 Zalaegerszeg Jégsport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/ A
képviselő: Prófusz Róbert
A rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégkorong, valamint a curling sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák s utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

A Mi Gyermekeink Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska
A tanulók tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő technikai és egyéb eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, sportszerek beszerzése, korszerűsítése. Tanulmányi versenyeken és kirándulásokon való részvétel támogatása. Idegen nyelvű oktatás, illetve a kreatív készséget elősegítő művészeti és egyéb csoportok, számítástechnikai foglalkozások bővítése, fejlesztése, eszközökkel való ellátásának támogatása.
Több fakultatív sportolási lehetőség elősegítése sportfelszerelési eszközök vásárlásának támogatásával, hogy a gyermekek egészséges életre történő nevelését előmozdítsa. Hozzájárul a fiatalok sport, szabadidős és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány (60034)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Czigány László
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése. ... >>

A Zalaegerszegi Landorhegyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/ A.
képviselő: Mátainé Varga Ágota
A Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda népi hagyományápolásán alapuló nevelési programja megvalósításában segítő eszközrendszer biztosítása, kitekintés az óvódán kívülre kirándulások biztosításával; tartáshibák prevencióját szolgáló tornaszerek, játékok beszerzése; az óvoda udvarának általakítása az egészséges, edzett gyermekek neveléséhez. Az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek és feltételeinek biztosítása, felújítása, esetleges cseréje. ... >>

Ady Endre Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2.
képviselő: Ambrus László
A kívánt sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2.
képviselő: Nemes Erika
A diák-önképzés kereteinek megteremtése, fiatal tehetségek gondozása, ismeretterjesztés. ... >>

Aktív Fiatalok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. II/3.
képviselő: Babócs Balázs, Tóth István Balázs, Velegi Attila
Közreműködni a megye ifjúsági közösségeinek alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több módon képviselni a Zala megyei fiatalok érdekeit. Lehetőség szerint újságot, vagy egyéb, akár internetes publikációkat megjelentetni, ezáltal a széles körű ifjúságot tájékoztatni a megyei közéletről, lehetőségeiről. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kutúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett szoros kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a megyében működő szervezetekkel. ... >>

Alapítvány a Bazitai Óvodásokért (60076)

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Toposháza u. 6.
képviselő: Passa Anikó
A bazitai voda költségvetéséből nem finanszírozható, az óvodások játékos tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő játékok, sportszerek, eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak vásárlása, illetve olyan tárgyak és eszközök beszerzése, amelyek az óvodások kényelmét, az ott tartózkodás kellemessebbé tételét szolgálja. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében játékos programokat, kirándulásokat és egyéb szabadidős tevékenységet szervez és finanszíroz. ... >>

AMBÍCIÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Schneiderné Tóth Mária
Az oktatás tartalmasabbá tétele érdekében a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnázium működési feltételeinek javítását célzó törekvések támogatása. Elősegíteni a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű diákok speciális képzéséhez. Hozzájárulni a középiskolai oktatásban résztvevő fiatalok sport-, szabadidős-, és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

"Angyalkert" - az Ady Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 15.
képviselő: Péntek Gyuláné
Elősegíteni az Ady óvodában folyó nevelőmunka eredményességét, a bevezetésre kerülő helyi program szakmai és eszközszükségletét. Hozzájárulni az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javításához, a színvonalas és minőségi változást eredményező képzésekhez. ... >>

Az Oktatás Színvonalának Megőrzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Héder Anna
A 10-18 éves korú általános és középiskolai tanulmányokat folytató tehetséges gyermekek képességei kibontakoztatása, fejlesztése, továbbtanulási esélyeik növekedésének lehetővé tétele. Hátrányos helyzetű csoportok és egyének társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1
képviselő: Bankó Marianna
A Zala Megyei Kórházban dolgozó ápolónők, asszisztensek képzésének, továbbképzésének anyagi (kiemelt tandíj esetén) támogatása, a kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó szakdolgozók jutalmazása. ... >>

Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Fejér Gy. út 2/ D
képviselő: Nagy Beáta
Integrált játszó- és fejlesztőközpont kialakítása, amely a helyi, zalaegerszegi családok számára nyújt rendszeres gyermekközpontú szolgáltatásokat. Lehetőség biztosítása a helyben és a környéken élő gyermekek megőrzésére, szórakoztatására, szakszerű fejlesztésére ? különös tekintettel a rászoruló családokra. Működése során együttműködik a helyi hasonló célokat szem előtt tartó civil szervezetekkel, óvodákkal, bölcsődékkel, alapítványokkal, illetve esetenként felajánlásokkal, adományokkal támogatja őket. ... >>

Bóbita II. Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 25-29.
képviselő: Winklerné Vincze Jolán
Az óvodai nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek részbeni biztosítása. ... >>

Canterina Kamarakórus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 14
képviselő: Szalay Annamária
A kóruséneklés, új zenei művek tanulása, kórustagok önképzése. A minőségi hangzás, a tagok rendszeres hangképzése. A tradicionális kórusrepertoár ápolása, nyitás a könnyebb műfajok felé, személyes példamutatás a növendékeknek, a megyei és a városi közönség zenei ízlésének formálása, kortárs szerzők műveinek bemutatása. A megyei és a városi zenei életben való aktív közreműködés. ... >>

CONNESTIONS" Nyelvi Képzés Oktatás Támogatásának Alapítványa

(oktatási)

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
képviselő: Németh Erika
Támogatni kívánja a Ságvári Endre Gimnázium nyelvi képzését, a speciális nyelvi osztályaiban biztosítani a nyelvgyakorlás lehetőségét, nemzetközi kapcsolatok kialakítását. Biztosítani kívánja a nyelveket tanuló diákok, illetve tanárok külföldi tanulmányúton való nyelvgyakorlását, nyári táborok szervezését Magyarországon külföldi diákok részére, ezen kívül tanárok és diákok külföldi elhelyezését. ... >>

Csány Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Jókai út 6.
képviselő: Joó János
A képzés feltételeinek folyamatos korszerűsítését elősegíteni, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, kiemelkedő tanulók külföldi tanulmányútjának felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének támogatása, szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanárok munkájának méltó elismerése, kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók segítése. ... >>

"Cseperedő" Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány

(oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 21-25. 21-25.
képviselő: Járfás Terézia
A bölcsődés gyermekek magasabb szintű testi és szellemi fejlődésének elősegítése a Zalaegerszegi Petőfi úti Bölcsődében. ... >>

Csillagközi Óvoda Óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
képviselő: Kemendy Györgyné ... >>

Csillagút Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Püspöki Grácián út 6.
képviselő: Balassa Éva
Az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, a mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, nemzedékek összefogásának erősítése és a hagyományőrző programok lebonyolítása, gyermek és ifjúságvédelem, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, környezetvédelem, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Csontritkulásos Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7
képviselő: Sabján Károlyné
EGészség megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása. A betegek képzésének, nevelésének elősegítése, a csontritkulásos betegek ügyét szolgáló komplex társadalmi egészségügyi tevékenység támogatása. Érdekképviselet biztosítása szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a csontritkulásos betegek érdekében tevékenykedik. Segíti a csontritkulásos betegek életminőségének javulását a helyes táplálkozás megismertetésével, ételbemutatókkal, gyógytorna szervezésével. Ismeretterjesztő előadások szervezése szakorvosok bevonásával. ... >>

Csuti Antal Sport Klub Zalaegerszeg

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.
képviselő: Kiss Ambrus
A rendszeres sportolás (versenyzés) , testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Daganatos Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Baranyainé Sifter Mária
A daganatos betegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat, elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a daganatos betegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységeket.
Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a daganatos betegek érdekében tevékenykedik, segíti a daganatos betegek életminőségének javulását, a helyes táplálkozás megismertetésével, ételbemutatókkal, gyógytorna szervezésével, gyógyászati segédeszközök megismertetésével, részt vesz a daganatos betegségek megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben, ismeretterjesztő előadásokat szervek szakorvosok, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó képviselők bevonásával. ... >>

Deák Ferenc Lovas Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Rozmán Sándor
A Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola diákjainakés tanárainak az iskola keretein kívüli egészségmegőrző, szabadidős, kulturális és sporttevékenységének segítése, a magyar lovaskultúra megismerése, ápolása, és a lovaglás mint sporttevékenység elsajátítása és rendszeres gyakorlása, valamint a természeti környezet védelme. ... >>

"Deák Ferenc Szakkollégium Egyesület a Kiemelt Színvonalú Felsőoktatási Képzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 48.
képviselő: Galla Viktória, Kárászné dr. Rácz Lídia, Kovács Balázs ... >>

Deák-Diák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Bubits Róbertné
A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok, valamint szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 6.
képviselő: Némethné Sejber Ildikó
A Zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola működésének és tevékenységének támogatása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Külföldi iskolakapcsolat támogatása. Tanulók támogatása szociális, ifjúságvédelmi területen. Szakkörök, tehetséggondozás, versenyfelkészítés segítése. Táborozások segítése. Tanárok, tanulók gyógyíttatásának támogatása. Egészségmegőrző, betegség megelőző programok támogatása. Kuratórium működési feltételeinek támogatása. ... >>

Dr. Kovács Lajos Ösztöndíj Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
képviselő: Bogár Imre
A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban vagy a Deák Ferenc Szakközépiskolában, illetve ezen középiskolák utódintézményeiben tanuló jó képességű falun élő szegény fiatalok számára anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 18/ A.
képviselő: Dr. Tóth József
A pénzügyi, számviteli, szervezési képzés színvonalának emelése, különösen a számítástechnikai, nyelvi oktatás technikai feltételeinek fejlesztése. ... >>

Egészséges Emberért a Rák Ellen Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 36. II//10.
képviselő: Dr. Denke Péter Pál, Gelencsér Gabriella
Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a daganatos betegségek megelőzése érdekében. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi prevenciós, ill. rehabilitációs tevékenység. A rák és egyéb súlyos betegségek megelőzése és gyógyíthatósága érdekében kiadványok készítése, programok szervezése, ismeretterjesztés, oktatás és közreműködési tevékenység. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integrációból adódó nemzetközi egészségügyi és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az egészségügy, kulturális célok hatékony és korszerű eszközökkel, információkkal történő ellátása az Eszperantó nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásával. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. ... >>

Egyesület az Információs Társadalomért

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 4-8.
képviselő: Dr. Sárváryné Kiss Katalin
A társadalom békéjét, az egyén biztonságát veszélyeztető körülmények, így különösen a bűnözés, a társadalmi esélyegyenlőtlenség közvetett és közvetlen okainak feltárását és megszüntetését célzó tudományos kutatások, rendezvények, képzések, intézkedések kezdeményezése, szervezése, támogatása. A bűnmegelőzést, a hátrányos szociális helyzet megszüntetését, a társadalmi beilleszkedést és esélyegyenlőséget megalapozó és elősegítő tudományos kutatások, rendezvények, képzések és intézkedések kezdeményezése, szervezése és támogatása. A társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, a szociális biztonságot elősegítő civil szervezetek tevékenységének, rendezvényeinek támogatása, segítése informatikai, műszaki szervezési, oktatási és egyéb, az egyesület rendelkezésére álló eszközökkel. Foglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek, a szociálisan rászorulók érdekében, körében. ... >>

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. II//4.
képviselő: Egyed Enikő
Szakmai, tudományos igénnyel jól szervezett, hatékony és sikeres kulturális, oktatási, egészséges mindennapi élet, életmód működéséhez való hozzájárulás, és mindezzel közvetve és közvetlenül is szolgálja tagjai, valamint céljaikat elfogadók érdekeit. A fiatalok, családok társadalmi, ifjúsági, kulturális feladatainak segítése, egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, irányítása, szociális feladatok ellátása, tevékenységek szervezése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek esélyeinek növelése érdekében. ... >>

Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6 tér 6. II//23
képviselő: Dr. Hóbor Erzsébet
Munkaerő közvetítés, munkaerő kölcsönzés. Tankötelezettségi törvény hatálya alá tartozó hátrányos fiatalok szakiskolai képzése. A termelőiskolában végzett fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében autós iskola működtetése. ... >>

Énekmondó Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Napsugár út 49.
képviselő: Kaszás Bernadett
A zene és az irodalom kapcsolatából adódó nevelési feladatok megvalósítása a gyermek-, és ifjúsági korosztály körében, valamint a tanórán kívüli nevelés terén a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, rendhagyó órák, szakköröki programok, képzések és kulturális rendezvények szervezésével. ... >>

Eötvös József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.
képviselő: Gyurkó Gábor
Az Eötvös József Általános Iskola szellemi és közösségi életének fejlesztése. ... >>

"Esély Európára" Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, József A. út 16.
képviselő: Kovács Lajos Árpádné
A társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem,
a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítása, a nemek közéleti részvétel szerepének tekintetében szemléletváltozás elérése a magyar társadalomban, a ?gender mainstreaming? elve alapján,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése,
nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok fejlesztésének elősegítése,
fiatalok, nők közéleti képzése,
tágabb és szűkebb környezetünkben környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
határmenti országok civil szervezeteivel való együttműködés és közös programok megvalósítása,
újabb együttműködési területek felkutatása az Európai Unió területén,
nemzetközi és regionális programok, konferenciák a térségben történő lebonyolításának elősegítése, kivitelezése,
pályázati lehetőségek felkutatása, előkészítése és megvalósítása,
civil szervezetek véleménynyilvánító fórumainak kezdeményezése, továbbfejlesztése,
nyilvános véleménynyilvánítás a civileket érintő minden társadalmi kérdésben.
Érdekvédelem, jogvédő tevékenység. Fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Állatvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. ... >>

Féltucat Paródia Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 5/ b.
képviselő: Oláh Tamás
A Zala megyei ifjúsági kulturális élet támogatása. Táncoktatás szervezése, tánccsoportok alakítása. Humoros esték, revüműsorok szervezése. Kulturális rendezvények lebonyolítása. ... >>

"Fiatalok a Néptáncért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
képviselő: Horváth Aladár
A népi hagyományokon nyugvó néptánc ápolása, oktatása, előadása, feldolgozása. Az ifjúság számára - életkortól függően - lehetőség teremtése a mozgásművészet területének megismerésére, a gazdag motívum kincs elsajátítása és átörökítése. ... >>

GÁLA Társastáncklub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Tüttősy út 4. V//35.
képviselő: Kuzma Ferenc
A tánc mint művészet, és mint sport megismertetése, megszerettetése, művelése, terjesztése, táncosok, versenyzők képzése, versenyek, bemutatók, fellépések szervezése, rendezése és azokon részvétel. ... >>

Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és Futó Egyesület

(sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ságodi út 127.
képviselő: Mézes Tibor Sólyom
Tájékozódási és futás sportágakban tevékenykedve részt vállalni utánpótlás korú fiatalok, valamint felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében, a környezet védelme. ... >>

Göcsej Kutyaklub (60008)

(sport,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 11.
képviselő: Dr. Gombos László
Elsődlegesen a kutyás sportok (munkakutya sport, Agility, stb...) iránt érdeklődők részére a sportolási lehetőség megteremtése. Zalaegerszegen sportkutya kiképző központ létrehozása, és fenntartása. Versenyekre, vizsgákra való felkészítés, valamint versenyek, vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az ilyen rendezvényeken való részvételben. Ezen túlmenően az összes kutyafajta tenyésztésében és képzésében való segítség. Más egyesületekkel való kapcsolat felvétel és azok munkájának esetleges segítése. Az egyes kutyafajták fajteleírásának (Standard) megismertetése a klubtagokkal. Tagjai részére a klubélet biztosítása. A klub rendezvényein és más klubok rrendezvényein való részvétel biztosítása. Kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, illetve azok lebonyolítása, szervezése. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. út 2.
képviselő: Molnárné Raposa Irén
A Göcseji Falumúzeumban és a Finnugor Néprajzi parkban rendezvények, kiállítások szervezése, bővítése, látogatóbarát kialakítása, ehhez kapcsolódó kiadványok kiadása, reklám tevékenység végzése, gyűjtemény gyarapítása, a múzeum profiljába tartozó műtárgyak, kiállítási tárgyak megvásárlása, elkészíttetése, a gyűjtemény védelme, restaurálása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, könyvek, katalógusok kiadása, szerkesztése, terjesztése, kutatások vezetése, tudományos vizsgálatok végzése, gyűjtőtáborok szervezése, tudományos kutatóutakon és programokon történő részvétel támogatása. A múzeum tevékenységéhez igazodó konferenciák, képzések szervezése (pl. múzeumpedagógia, muzeológia, magyar néprajz, finnugrisztika, nép kismesterségek, kézművesség területén). A Falumúzeum tevékenységét segítő személyek konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a múzeum profiljába tartozó népművészeti és kézműipari foglalkozások, bemutatók szervezése, a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó egyéb közművelődési tevékenység ellátása, a múzeum külső helyeken való megjelenésének támogatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel és pályázatok kiírása. A múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing tevékenység. A múzeum épületeinek karbantartása, fejlesztése, bővítés lehetőségeinek felkutatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényekhez, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzése. Részt vesz az alapítvány céljaival összefüggő rendezvények lebonyolításában és a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik megyei, országos és határon túli szervezetekkel. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12.
képviselő: Jónás Csabáné
Idegennyelvi és számítástechnikai oktatás fejlesztése, külföldi diákcserék, iskolai sportrendezvények, nyelvi táborok támogatása az alapítványi vagyonból. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Farkas Zoltánné
Zalaegerszegen és városkörnyéken az óvodás korú gyermekek keresztény szellemű nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Herold József
Az óvodás korú gyermekek környezettudatos, egészséges, erkölcsös nevelésének támogatása, a család összetartó erejének tudatosítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az egyesület eszmeiségét képviselő más szervezetek támogatása. ... >>

Gyermekeinkért, a Jövőnkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér
képviselő: Horváth Zoltánné
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezését. Hozzájárulni az iskolai kórus működési feltételeinek javításához, a külföldi és magyar fesztiválokon való részvétel szorgalmazása. Elősegíteni a külföldi kapcsolatok fejlesztését és az iskolai hagyományok ápolását, ... >>

"Gyermekekért" Óvodai Nevelés Támogatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 28.
képviselő: Némethné Pukánszky Katalin
Óvodás gyermekek fejlesztéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A nevelés eredményesebbé tétele érdekében korszerű technikai eszközök biztosítása. Idegen nyelvű és speciális foglalkozások szervezése szakirányú képzettséggel rendelkező óvodapedagógsok közreműködésével. A foglalkozások tárgyi feltételeienk biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal