Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 150
1. oldal

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

A Jövő Polgáraiért Kulturális Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 2.
képviselő: Németh László ... >>

A Mi Gyermekeink Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska
A tanulók tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő technikai és egyéb eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak, sportszerek beszerzése, korszerűsítése. Tanulmányi versenyeken és kirándulásokon való részvétel támogatása. Idegen nyelvű oktatás, illetve a kreatív készséget elősegítő művészeti és egyéb csoportok, számítástechnikai foglalkozások bővítése, fejlesztése, eszközökkel való ellátásának támogatása.
Több fakultatív sportolási lehetőség elősegítése sportfelszerelési eszközök vásárlásának támogatásával, hogy a gyermekek egészséges életre történő nevelését előmozdítsa. Hozzájárul a fiatalok sport, szabadidős és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány (60034)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Czigány László
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése. ... >>

A Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
képviselő: Kámán Károly
A Zalaegerszegi Mária Magdolna műemlék templomban található Johan Cimbal barokk festő által festett falképek és környezetük fennmaradásának biztosítása. ... >>

A Zalaegerszegi Landorhegyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/ A.
képviselő: Mátainé Varga Ágota
A Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda népi hagyományápolásán alapuló nevelési programja megvalósításában segítő eszközrendszer biztosítása, kitekintés az óvódán kívülre kirándulások biztosításával; tartáshibák prevencióját szolgáló tornaszerek, játékok beszerzése; az óvoda udvarának általakítása az egészséges, edzett gyermekek neveléséhez. Az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek és feltételeinek biztosítása, felújítása, esetleges cseréje. ... >>

Aktív Fiatalok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. II/3.
képviselő: Babócs Balázs, Tóth István Balázs, Velegi Attila
Közreműködni a megye ifjúsági közösségeinek alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több módon képviselni a Zala megyei fiatalok érdekeit. Lehetőség szerint újságot, vagy egyéb, akár internetes publikációkat megjelentetni, ezáltal a széles körű ifjúságot tájékoztatni a megyei közéletről, lehetőségeiről. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kutúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett szoros kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a megyében működő szervezetekkel. ... >>

Aktív-Sport Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22. I//2.
képviselő: Bödőcs Sándorné, Janov Marianna, Patócs István
Ifjúsági sporttevékenység, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása (nemzetközi gyermek és ifjúsági, művészeti, zenei és sport táborok, fesztiválok, vetélkedők és cserkész találkozók) egészség-károsodott gyermekek rehabilitációs- és üdülés-szervezése orvosi felügyelet mellett, gyermekotthonban nevelkedők részére kulturális foglalkozás, az ehhez kapcsolódó étkezés, büfé és szállás biztosítása. Az ezzel összefüggő bel- és külföldi utazások szervezése, lebonyolíása. A község területén élő gyermekek és fiatalok részére játszó-park ingyenes használatának biztosítása.
Masszázs és szépségápolási szolgáltatás. ... >>

Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53.
képviselő: Horváth Klementina
Alsójánkahegyi településrész kulturális és közösségi életének szervezése. ... >>

AMBÍCIÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Schneiderné Tóth Mária
Az oktatás tartalmasabbá tétele érdekében a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnázium működési feltételeinek javítását célzó törekvések támogatása. Elősegíteni a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű diákok speciális képzéséhez. Hozzájárulni a középiskolai oktatásban résztvevő fiatalok sport-, szabadidős-, és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

"AZATO" Shotokan Karate Do Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 10. I/4.
képviselő: Kardos Zóra
A shotokan karate sport és harcművészet népszerűsítése, gyakorlása, fejlesztése. A rendszeres testedzés lehetőségének biztosítása, a napi élettevékenységbe illesztése a gyermekkortól kezdődően. Az egészséges, embertársainkkal és a természetes környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának elősegítése. ... >>

Béke-Shalom Baráti Társaság

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 33. III/13.
képviselő: Balogh András
A magyar és az izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági , idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális és vallási, valamint személyes kapcsolatok megteremtése, erősítése és ápolása. ... >>

Besenyő a 2000-es években Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Besenyő út 89.
képviselő: Dr. Gombos József
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Canterina Kamarakórus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 14
képviselő: Szalay Annamária
A kóruséneklés, új zenei művek tanulása, kórustagok önképzése. A minőségi hangzás, a tagok rendszeres hangképzése. A tradicionális kórusrepertoár ápolása, nyitás a könnyebb műfajok felé, személyes példamutatás a növendékeknek, a megyei és a városi közönség zenei ízlésének formálása, kortárs szerzők műveinek bemutatása. A megyei és a városi zenei életben való aktív közreműködés. ... >>

Családfesztivál Kulturális, Művelődési és Közösségi Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty út 1.
képviselő: Timár János
A család gondolatának, intézményének támogatása, elsősorban Zalaegerszeg városára és környékére kiterjedően. Az alapítvány politikai pártokat, szervezeteket nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat, az országgyűlési és helyi önkormányzati választásokon képviselő-jelölte nem indít, s ezt tevékenységéből a jövőre nézve is kizárja. ... >>

Csillagút Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Püspöki Grácián út 6.
képviselő: Balassa Éva
Az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, a mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, nemzedékek összefogásának erősítése és a hagyományőrző programok lebonyolítása, gyermek és ifjúságvédelem, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, környezetvédelem, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

"Csuti Antal SE Ifjúságáért Sakk Alapítvány"

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
képviselő: Benedek Tibor
A sakk haladó hagyományainak ápolása, szabadidős és diáksport támogatása, versenyek szervezése, utánpótlás támogatása, a rászorult sportolók anyagi elismerése. ... >>

Deák Ferenc Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Liszt Ferenc út 10.
képviselő: Szemes Péter
Zalaegerszeg város kulturális életének további fejlesztése, olyan területeken, amelyeken a városi intézmények kevésbé tudnak részt venni. Céljaink közé tartozik elsősorban írott és íratlan nyelvi-kulturális emlékeink megőrzése, továbbadása. Kiemelten fontosnak tartjuk a zalai, lokális művészeti (irodalom, színház, képzőművészet és tudományos alkotások támogatását, szervezését. ... >>

Deák Ferenc Lovas Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Rozmán Sándor
A Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola diákjainakés tanárainak az iskola keretein kívüli egészségmegőrző, szabadidős, kulturális és sporttevékenységének segítése, a magyar lovaskultúra megismerése, ápolása, és a lovaglás mint sporttevékenység elsajátítása és rendszeres gyakorlása, valamint a természeti környezet védelme. ... >>

"Deák Ferenc Szakkollégium Egyesület a Kiemelt Színvonalú Felsőoktatási Képzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 48.
képviselő: Galla Viktória, Kárászné dr. Rácz Lídia, Kovács Balázs ... >>

DEGRÉ ALAJOS Zalai Honismereti Alapítvány /Pk.20.176/1991.

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
képviselő: Kiss Gábor
Zala megyéhez, annak múltjához, hagyományos értékeihez, tájaihoz és településeihez való kötődésnek, illetőleg ezek mind behatóbb ismeretének elősegítése.
... >>

Dél-nyugat Magyarországi Nemzetőrök Egyesülete

(szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 13. 1//13.
képviselő: Horváth Károly
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Domberdő Természetvédelmi EGyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 31.
képviselő: Bogár István, Gál Szabolcs
Elsősorban a természet- és környezetvédelem, a vidékfejlesztés, s az ezeken a területeken fellelhető értékek, hagyományok felkutatása, megőrzése. Fontos cél az ismeretterjesztés, a természeti és környezeti értékek bemutatása az ifjúság részére, valamint a kutatás és a különböző tudományos tevékenységek felvállalása a természet- és környezetvédelem területén. Célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági ? erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. ... >>

Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 6.
képviselő: Némethné Sejber Ildikó
A Zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola működésének és tevékenységének támogatása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Külföldi iskolakapcsolat támogatása. Tanulók támogatása szociális, ifjúságvédelmi területen. Szakkörök, tehetséggondozás, versenyfelkészítés segítése. Táborozások segítése. Tanárok, tanulók gyógyíttatásának támogatása. Egészségmegőrző, betegség megelőző programok támogatása. Kuratórium működési feltételeinek támogatása. ... >>

Dunántúli Léghűtéses VW Klub Autós Egyesület

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 13. VI//37.
képviselő: Kun Gábor, Pintér Kornél, Simon János, Soós András
A közismert és közkedvelt, 25 évnél idősebb ?Volkswagen? személygépkocsi, és a hozzá kapcsolódó hagyomány népszerűsítése. Ezzel kapcsolatos rendezvények, előadások szervezése, támogatása. Kiadványok, különféle audio-vizuális anyagok, kép-, és hangfelvételek készítésének támogatása, mecenatúrája. Az egyéb, hasonló tárgyú egyesületekkel, társaságokkal való kapcsolattartás és rendezvények patronálása. Az egyesületi tagok hasznos és tartalmas időtöltésének elősegítése. ... >>

ECKANKAR Magyarország Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 22. IV/8.
képviselő: Szilas József kuratóriumi elnök
Kulturális tevékenység az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Egerszegi Fúvószene Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 2/ a.
képviselő: Gyenese Zsolt
A zenekultúrát népszerűsítő és közvetítő szervezet. ... >>

Egészséges Emberért a Rák Ellen Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 36. II//10.
képviselő: Dr. Denke Péter Pál, Gelencsér Gabriella
Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a daganatos betegségek megelőzése érdekében. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi prevenciós, ill. rehabilitációs tevékenység. A rák és egyéb súlyos betegségek megelőzése és gyógyíthatósága érdekében kiadványok készítése, programok szervezése, ismeretterjesztés, oktatás és közreműködési tevékenység. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integrációból adódó nemzetközi egészségügyi és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az egészségügy, kulturális célok hatékony és korszerű eszközökkel, információkkal történő ellátása az Eszperantó nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásával. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. ... >>

Egészséges és Derűs Kisgyermekekért Zalaegerszegi Bölcsödei Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Napsugár út 32
képviselő: Marton Ferencné
A Zalaegerszegi Napsugár utcai Bölcsőde gyermekközösségének sokoldalú támogatása, a magasabb szintű testi és értelmi, érzelmi fejlődés biztosítása. A bölcsődében folyó gondozási és nevelési munka feltételrendszerének javítása, bővítése. ... >>

Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány

(kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr út 12.
képviselő: Salamon Györgyi
A hagyományos családszerkezet stabilitásának támogatása azáltal, hogy a gyermekeikkel egyedül maradt szülőket átsegíti a kritikus élethelyzeteket, segítséget nyújt a válással együtt járó konfliktusok feloldásában, ezáltal az egyedülálló szülőket képessé teszi új család létrehozására, hogy gyermekeik teljes családban nőhessenek fel. Célja továbbá, hogy segítő közösséget építsen az egyedülálló szülők érdekeinek képviseletére, egymás támogatására. ... >>

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. II//4.
képviselő: Egyed Enikő
Szakmai, tudományos igénnyel jól szervezett, hatékony és sikeres kulturális, oktatási, egészséges mindennapi élet, életmód működéséhez való hozzájárulás, és mindezzel közvetve és közvetlenül is szolgálja tagjai, valamint céljaikat elfogadók érdekeit. A fiatalok, családok társadalmi, ifjúsági, kulturális feladatainak segítése, egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, irányítása, szociális feladatok ellátása, tevékenységek szervezése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek esélyeinek növelése érdekében. ... >>

Első Zalai Rádiómúzeum Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Toldi Miklós út 8 III/6
képviselő: Selyem Tóth Sándor
Az európai kulturális és technikai örökség megőrzése különös tekintettel a magyar rádiógyártás fennmaradt gyártmányaira és a sajtó kiadványaira, virtuális rádiómúzeum létrehozása, fenntartása, állandó kiállítás, vagy múzeum létrehozása, fenntartása. ... >>

Énekmondó Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Napsugár út 49.
képviselő: Kaszás Bernadett
A zene és az irodalom kapcsolatából adódó nevelési feladatok megvalósítása a gyermek-, és ifjúsági korosztály körében, valamint a tanórán kívüli nevelés terén a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, rendhagyó órák, szakköröki programok, képzések és kulturális rendezvények szervezésével. ... >>

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Zala Megyei Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 9.
képviselő: Dormán JÁnos, Katona Sándor, Molnár István
Tagjai és az építőiparban, faiparban, anyagiparban foglalkoztatottak gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete, védelme és e célok eléréséhez szükséges feladatok összehangolt megoldása. ... >>

Evangéliumi Hitért és Kultúráért Alapítvány

(szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 28. 37. VI/
képviselő: Kovács Károly
A Zalaegerszegi HIT Gyülekezete vallási, szociális, közművelődési, kulturális és karitatív tevékenységének támogatása, valamint az etnikai kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű és veszélyeztetett személyekről, családokról való gondoskodás támogatása. ... >>

Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51. III//303.
képviselő: Nagyné Kovács Katalin
Működésével elősegíti Zalaegerszeg térsége kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, történelmi és népi hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforglamának bővítését és fejlesztését. ... >>

Féltucat Paródia Egyesület

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 5/ b.
képviselő: Oláh Tamás
A Zala megyei ifjúsági kulturális élet támogatása. Táncoktatás szervezése, tánccsoportok alakítása. Humoros esték, revüműsorok szervezése. Kulturális rendezvények lebonyolítása. ... >>

"Fiatalok a Néptáncért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
képviselő: Horváth Aladár
A népi hagyományokon nyugvó néptánc ápolása, oktatása, előadása, feldolgozása. Az ifjúság számára - életkortól függően - lehetőség teremtése a mozgásművészet területének megismerésére, a gazdag motívum kincs elsajátítása és átörökítése. ... >>

GÁLA Társastáncklub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Tüttősy út 4. V//35.
képviselő: Kuzma Ferenc
A tánc mint művészet, és mint sport megismertetése, megszerettetése, művelése, terjesztése, táncosok, versenyzők képzése, versenyek, bemutatók, fellépések szervezése, rendezése és azokon részvétel. ... >>

Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. út 2.
képviselő: Molnárné Raposa Irén
A Göcseji Falumúzeumban és a Finnugor Néprajzi parkban rendezvények, kiállítások szervezése, bővítése, látogatóbarát kialakítása, ehhez kapcsolódó kiadványok kiadása, reklám tevékenység végzése, gyűjtemény gyarapítása, a múzeum profiljába tartozó műtárgyak, kiállítási tárgyak megvásárlása, elkészíttetése, a gyűjtemény védelme, restaurálása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, könyvek, katalógusok kiadása, szerkesztése, terjesztése, kutatások vezetése, tudományos vizsgálatok végzése, gyűjtőtáborok szervezése, tudományos kutatóutakon és programokon történő részvétel támogatása. A múzeum tevékenységéhez igazodó konferenciák, képzések szervezése (pl. múzeumpedagógia, muzeológia, magyar néprajz, finnugrisztika, nép kismesterségek, kézművesség területén). A Falumúzeum tevékenységét segítő személyek konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a múzeum profiljába tartozó népművészeti és kézműipari foglalkozások, bemutatók szervezése, a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó egyéb közművelődési tevékenység ellátása, a múzeum külső helyeken való megjelenésének támogatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel és pályázatok kiírása. A múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing tevékenység. A múzeum épületeinek karbantartása, fejlesztése, bővítés lehetőségeinek felkutatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényekhez, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzése. Részt vesz az alapítvány céljaival összefüggő rendezvények lebonyolításában és a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik megyei, országos és határon túli szervezetekkel. ... >>

Gyermekeinkért, a Jövőnkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér
képviselő: Horváth Zoltánné
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezését. Hozzájárulni az iskolai kórus működési feltételeinek javításához, a külföldi és magyar fesztiválokon való részvétel szorgalmazása. Elősegíteni a külföldi kapcsolatok fejlesztését és az iskolai hagyományok ápolását, ... >>

Gyermekhangok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Sebestyénné Horváth Margit
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium segítése. ... >>

"Gyermekművészetért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 2. A
képviselő: Sebestyén Ferenc
Az ifjúság tánc és zenei nevelésének, oktatásának elősegítése, zenei és tánc ismereteinek bővítése. A tehetséges és/vagy szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok zenei és tánc tanulmányainak segítése.
A zeneoktatás és táncoktatás intézményi feltételeinek támogatása. ... >>

Haza Bölcse Emlékét Őrző Alapítvány

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 81.
képviselő: E. Mészáros Zsuzsa
Deák Ferencnek, Zala megye szülöttjének életével és munkásságával kapcsolatos dokumentumok felkutatása, annak ismertetése, emlékének megőrzése. A tanuló ifjúsűg és a lakosság hiteles tájékoztatása, filmvetítéssel egybekötött előadások szervezése. Deák Ferenc életével kapcsolatos tárgyi emlékek összegyűjtése és kiállítása érdekében múzeum vagy emlékszoba berendezése. Deák Ferenc közelgő 190. születésnapja alkalmából film készítése és annak országos terjesztése. Az alapítvány vagoynának megfelelő gyarapodása után a kehidai-kúria környékének rendbehozatala és felújítása. A 190. és az azt követő születésnepok méltó megünneplése. ... >>

Hazai Hitelszövetkezetekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64.
képviselő: Bárány Lajosné, Gyura Éva
A magyar hitelszövetkezeti múlt feltárása 1870-1959-ig, illetve 1964-től napjainkig, Hitelszövetkezeti Híradó című havilap kiadása, más országok és a hazai hitelszövetkezetek megismerése, a hitelszövetkezeti gondolat elmélyítése, terjesztés. Segítséget kíván nyújani a hitelszövetkezetekkel, illetve működésükkel kapcsolatos ismeretterjesztésben, tapasztalatcserében, látogatások, levelezés, kiadványok útján. A hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szakmai, kulturális, valamint uniós ismereteinek gyarapítása érdekében bel- és külföldi utak szervezése, szakmai oktatások, továbbképzések, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyelvoktatás kiemelt támogatása, közös kulturális és sportrendezvények, vetélkedők, bálok szervezése, kapcsolattartás az országos hatáskörű állami és társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok tartása, javít a hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szociális helyzetén,segítséget nyújt a problémák megoldásához. ... >>

Helikon Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor út 18.
képviselő: Devecz Tamás elnökhelyettes, Dr. Szalay Tamás, Pestiné Kenéz Éva titkár
A Helikon Táncklub hagyományainak ápolása, folytatása. ... >>

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 1.
képviselő: Tóth Zoltánné ... >>

HUMANITÁS ZALA Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 4-8. 2.em./215.
képviselő: Horváth Ottó, Tóth Márta
Nevelési, oktatási, kulturális programok kidolgozása és megvalósítása, szociális feladatok ellátása, különösen a munkanélkülie, segítése munkaközvetítéssel, foglalkoztatásuk megoldásával, valamint a szociális és egyéb hátrányokban szenvedők helyzetének javítását célzó tevékenység szervezése és támogatása. ... >>

Igazgyöngy" Hagyományőrző Egyesület (60022)

(kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 24.
képviselő: Horváth Ernőné ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal