Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Andráshidai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8900 Zalaegerszeg, Kutasi u. 2.
képviselő: Devecser István ... >>

Avashegyért" Vagyonvédelmi és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 13. I/5.
képviselő: Antal József ... >>

Bazitai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út 3.
képviselő: Kokas József
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának, és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Csácsbozsoki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 48/2. út 49.
képviselő: Beke Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő személyek összefogása, tevékenységük irányítása, összehangolása. A bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, a bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, a vagyonvédelem javítása, a tléepülésrész lakossága biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. ... >>

Ebergényért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit út 27
képviselő: Nagy István
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Gógánvölgyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gógánvölgyi út 22.
képviselő: Tóth József
Bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, és környezetvédelem, valamint tűzvédelem érdekében kifejtett önkéntes társadalmi tevékenység, e célból az állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakossági és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Jánkahegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc út 17. III//7.
képviselő: Varga László
A tagok részére felvilágosítás, tájékoztatás szervezése a vagyonvédelem, a megelőzés módszereiről. A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A működési területen a környezetvédelmi szervekkel együttműködés, illegális szemétlerakó helyek felszámolásában közreműködés. A lakosság, a gazdák biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. A egyesület tagjai és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolat megteremtése, a bizalom és együttműködés erősítése. A polgármesteri hivatallal kapcsolattartás az önként vállal feladatok színvonalasabb ellátásáért. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, önkormányzati választáson jelöltet nem állít. ... >>

Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Raffai Antal
Neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az illetékes minisztériumokkal és szerveikkel a honvédelem erősítésében, a bűnmegelőzésben, a környezetvédelem és a közbiztonság javításában. Elősegíti a kulturális örökség és a hagyományok ápolását. Együttműködik az ifjúság honvédelmi-hazafias nevelésében, a közrend, a környezet és természetvédelem területén, az önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa-elhárításban, továbbá az ilyen feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervekkel. ... >>

Ola Városrészi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ola út 34. 4//7.
képviselő: Benyák Attila, Urbanics Pál
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása. ... >>

Pózvai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Pózva út 102
képviselő: Zsálek Tibor
A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és balesetmegelőzés, környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. ... >>

Vorhota-Erzsébethegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 7.
képviselő: Berke György
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok elősegítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Zala Megyei és Zalaegerszegi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Halász Elemér
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Zala Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 50-54.
képviselő: Bóbics Zoltán, Dr. Fuchs Mónika, Hartmann Miklós, Horváth Róbert
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa-elhárítás, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek területi szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. ... >>

Zalaegerszeg-Gálafejhegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 19-23.
képviselő: Lukács József ... >>

Zalaegerszegi Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E út 50-54 I/1
képviselő: Donáczy Dezső
A bűn- és balesetmegelőzés, a közbiztonság és közrendvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében társadalmi tevékenységet kifejtő tagszervezetek működésének összehangolása és támogatása. E szervezetek tevékenységéhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása, a cél elérése érdekében szükséges tevékenység módszereire ajánlások elkészítése, azok alkalmazásának elősegítése. A tagegyesületek érdekeinek képviselete és védelme minden fórumon a Magyar Köztásaság alkotmányos rendjének megfelelően. ... >>
1. oldal