Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.
képviselő: Abai Erika, Dr. Mészáros Lajosné dr. Molnár Borbála, Hollós Jenő Józsefné
Az egyesület közhasznú tevékenységként környezetvédelemmel és állatvédelemmel foglalkozik, együttműködik a hasonló cél érdekében tevékenykedő más társadalmi szervezetekkel és magánszemélyekkel, illetőleg lehetővé teszi, hogy mások is részesülhessenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. Befogott ebek őrzése, értékesítése stb., zalaegerszegi állatmenhely működtetése. ... >>

Csácsihegyért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 18. fsz.2.
képviselő: Balogh János
A Zalaegerszeg csácsi városrésztől keletre fekvő, Zalaegerszeg városához tartozó dombság ? Csácsihegy, Cserhegy, Henyeihegy, stb. - területén; a környezet védelmének általános szabályairól és a növényvédelemről szóló hatályos törvények és rendelkezések alapján elősegítse a terület gyümölcs- és szőlőtermelő jellegének megőrzését és továbbfejlesztését; segítse a gyümölcs- és szőlőtermelés korszerűsítését lehetővé tevő ? az övezet városrendezési előírásainak is megfelelő ? nagyobb termelési egységek kialakítását, az út és közlekedési, valamint közbiztonsági viszonyok javítását, továbbá az idegenforgalomnak is kedvező tájjellegű termékszerkezet létrehozását; a város lakossága részére is egészséges kikapcsolódási szabadidő- és relaxációs környezetet nyújtson; a területen ? az emberi egészség védelme érdekében ? a környezetkímélő növénytermesztés egyre nagyobb terhet nyerjen és ezzel lehetővé váljon a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentése károsodásának megelőzése, a károsodott környezet helyreállítása; elősegítsen és támogasson minden olyan kezdeményezést, amely a környezet megóvását, a természeti erőforrások kíméletes kihasználását, a megújuló természeti erőforrások felhasználását és népszerűsítését, azaz a fenntartható életmód és fogyasztási szokások kialakítását és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták terjesztését tűzi ki céljának; olyan erős, kölcsönös megegyezésen, együttműködésen és szolidaritáson alapuló demokratikus helyi közösséget hozzon létre, amelynek tagjai példamutató módon felelősséggel viseltetnek egymás és a környezet iránt, felváltva egymás segítését, érdekeinek képviseletét. ... >>

Domberdő Természetvédelmi EGyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 31.
képviselő: Bogár István, Gál Szabolcs
Elsősorban a természet- és környezetvédelem, a vidékfejlesztés, s az ezeken a területeken fellelhető értékek, hagyományok felkutatása, megőrzése. Fontos cél az ismeretterjesztés, a természeti és környezeti értékek bemutatása az ifjúság részére, valamint a kutatás és a különböző tudományos tevékenységek felvállalása a természet- és környezetvédelem területén. Célja, hogy létrejöjjön egy fenntartható természeti és épített környezet, benne a helyi - természeti, kulturális és gazdasági ? erőforrásokra támaszkodó környezettudatos társadalom. ... >>

Göcsej Kutyaklub (60008)

(sport,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 11.
képviselő: Dr. Gombos László
Elsődlegesen a kutyás sportok (munkakutya sport, Agility, stb...) iránt érdeklődők részére a sportolási lehetőség megteremtése. Zalaegerszegen sportkutya kiképző központ létrehozása, és fenntartása. Versenyekre, vizsgákra való felkészítés, valamint versenyek, vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az ilyen rendezvényeken való részvételben. Ezen túlmenően az összes kutyafajta tenyésztésében és képzésében való segítség. Más egyesületekkel való kapcsolat felvétel és azok munkájának esetleges segítése. Az egyes kutyafajták fajteleírásának (Standard) megismertetése a klubtagokkal. Tagjai részére a klubélet biztosítása. A klub rendezvényein és más klubok rrendezvényein való részvétel biztosítása. Kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, illetve azok lebonyolítása, szervezése. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Magyar Agrár-Környezetvédelmi Társulás

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út 9/ A.
képviselő: Petőházi Attila
A mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységet folytatók (továbbiakban Gazdálkodók) környezettudatosságának erősítése;
Elősegíteni a ?Helyes Gazdálkodási Gyakorlat? alkalmazásának minél szélesebb körű elterjedését.
A gazdálkodók és a helyi lakosság közötti kommunikáció elősegítése az esetleges környezeti problémák hatékony megoldása érdekében;
A környezettudatos gazdálkodás módszereinek és technikájának bevezetése és továbbfejlesztése, különösen a MAKT tagjainál;
Oktatás, továbbképzések szervezése a Gazdálkodók környezeti kultúrájának fejlesztése, valamint a környezet- és természetvédelemmel, valamint vízgazdálkodással kapcsolatos információk szélesebb körű megismertetése céljából;
A gazdasági környezet befolyásolása az agrár-környezetvédelem szerepének hangsúlyozása érdekében;
Hozzásegíteni a Gazdálkodókat a működésük folytatásához szükséges környezet- és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási jogszabályi ismeretek megszerzéséhez;
Lehetőségek kutatása a Gazdálkodók költségeinek csökkentésére, különösen az energia-, víz- és alapanyag-felhasználás, valamint a szennyvíz és hulladékok mennyiségének csökkentése, feldolgozása területén.
A környezetkímélő gazdálkodási módszereket alkalmazók piaci pozíciójának megerősítése, és jó hírük növelése.
Segíteni a Gazdálkodókat a hazai és külföldi pénzforrások, támogatások felkutatásában;
A környezeti elemek és természeti erőforrások megóvásához való hozzájárulás. ... >>

ÖKO Térségfejlesztők Közhasznú Egyesülete

(környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 25 V/40
képviselő: Szabó Zoltán
Vidékfejlesztési feladatok ellátása, koordinálása annak érdekében, hogy a Zalaegerszegi Kistérség (Zala megye) Nyugat-Dunántúli Régió kisebb települései is biztosítani tudják lakosaik számára az élhető környezetet, ezáltal mérsékelhessék a falvak elöregedésének folyamatát. ... >>

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődéséért

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi út 78/ F I//3.
képviselő: Müller Imre
A természet és környezet védelme, elsősorban - de nem kizárólagosan - a zalai régióban. ... >>

Tiszta Forrás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Czebeiné Nemes Bernadett, Czotter Csabáné, Tokár Rita
Zalaegerszeg ökológiai állapotának javítása, az ökoszemlélet széleskörű terjesztése, Zalaegerszeg épített környezetének védelme, szellemi kulturális kincseinek megőrzése, ápolása. E cél érdekében nyilvános tevékenységet végez, felvállalja képzések, oktatási és kulturális programok, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését, és terjesztését, valamint részt vesz a helyi közéletben. A környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének és környezettudatosságának nevelése. Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, környezettudatos szemléletük kialakítása. Fenntartható életformák és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és népszerűsítése, ide értve a hagyományos kultúrák megismerését és kutatását. Fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások támogatása, ide értve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Környezetünk és egészségünk védelmével kapcsolatos programok megvalósítása. Így különösen civil szervezetek és fiatalok bevonásával szemléletformáló, felvilágosító előadások, fesztiválok, képzések. Egészségfejlesztés terén egy általánosabb jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni készségek fejlesztése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyetemes kulturális értékek megismertetése, nemzeti hagyományok ápolása, a művészeti kutúra és közízlés fejlesztése. Műveltségi szint emelése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális örökség megóvása. Képző- és iparművészeti alkotások létrehozása, bemutatása. alkotóműhely-, tábor, kiállítási lehetőségek kialakítása. Az egyesület segíti a fiatal művészek bemutatkozását, és műveik kiállítását. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

"Viruló Kert" Baráti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Csendes út 22.
képviselő: Csapó Mária
A régi és meglévő értékek megkeresése, megismerése és ezek alkalmazása a lakosság egészségének megőrzése, rehabilitálása, az egészséges környezet kialakítása és az emberek életminőségének javítása érdekében, összhangban a természet törvényeivel. ... >>

Zala Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51
képviselő: Berdán László József, Kissné Katona Valéria
A szövetség célja, hogy a rendszeres természetjárás útján elősegítse az egészséges életmódra nevelést és annak népszerűsítését. A természet- és környezetvédő szemlélet kialakítását, különös tekintettel a természeti értékek és területek,tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelmére,a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének felkeltésére, az Őrség-Göcsej-Hetés, a Zalai dombság, a Keszthelyi hegység, valamint a Balaon és Kis-Balaton tájegység természeti szépségeinek, történelmének és néprajzának megismertetését. ... >>

"Zala Zöldje, Mura Árja" Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 26
képviselő: Balaton János
Zala megye és közelebbi környezetének, természeti értékeinek autentikus kulturális kincseinek megismerése ? megismertetése, védelme, ápolása és megőrzése; összefüggő folyószakaszok felderítése, ezen folyószakaszokon túraútvonallá, közkincsé tétele; a természethez közeli életforma, a természetvédelem, a túra kenusport népszerűsítése, oktatása, továbbá a magyar virtus fényének emelése, égve tartása. ... >>

Zöld Zalapartért Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Jégmadár út 1.
képviselő: Pál Attiláné
A Zalaegerszeg tengelyében folyó Zala folyó jelenlegi partjainak és árterének védelme, ?Zöld? jellegének megőrzése, az itt élő emberek életkörülményeinek megőrzése, a természet és a víz védelme, nyugalomra, kikapcsolódásra alkalmas állapotban való megőrzése, a természetet zavaró tevékenységek, természet-károsító folyamatok, cselekmények távol tartása a folyótól, annak szűkebb környezetétől. Az itt élő, itt lakó állampolgárok érdekeinek képviselete, továbbá Zalaegerszeg valamennyi állampolgára részére biztosítani a Zala folyó völgyében a kikapcsolódást, regenerálódást, a zavartalan környezetet a kulturált pihenéshez, sportoláshoz egyaránt. ... >>
1. oldal