Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 73
1. oldal

A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 6
képviselő: Rabi Zsuzsanna
A képzési feltételek folyamatos korszerűsítésének segítése, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése, az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságát szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének támogatása, a kiemelkedő képességű tanulók tanulmányi, kulturális- és sportversenyekre, felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének elősegítése, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik munkájának méltó elismerése, a szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, a kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók esélyegyenlőségét javító lehetőségek biztosítása. ... >>

A Tanulókért és az Iskoláért Ady Alapítvány (60034)

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Czigány László
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban tanuló gyermekek idegen nyelv oktatási, számítástechnikai képzési és sportolási lehetőségeinek bővítése, a tehetséges gyermekek képességei további kibontakoztatásának elősegítése, ehhez az iskola tárgyi és technikai feltételrendszerének folyamatos korszerűsítése. ... >>

A Zalaegerszegi Landorhegyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/ A.
képviselő: Mátainé Varga Ágota
A Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda népi hagyományápolásán alapuló nevelési programja megvalósításában segítő eszközrendszer biztosítása, kitekintés az óvódán kívülre kirándulások biztosításával; tartáshibák prevencióját szolgáló tornaszerek, játékok beszerzése; az óvoda udvarának általakítása az egészséges, edzett gyermekek neveléséhez. Az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek és feltételeinek biztosítása, felújítása, esetleges cseréje. ... >>

Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2.
képviselő: Nemes Erika
A diák-önképzés kereteinek megteremtése, fiatal tehetségek gondozása, ismeretterjesztés. ... >>

Alapítvány a Bazitai Óvodásokért (60076)

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Toposháza u. 6.
képviselő: Passa Anikó
A bazitai voda költségvetéséből nem finanszírozható, az óvodások játékos tanulását, fejlődését, oktatását elősegítő játékok, sportszerek, eszközök, felszerelési és berendezési tárgyak vásárlása, illetve olyan tárgyak és eszközök beszerzése, amelyek az óvodások kényelmét, az ott tartózkodás kellemessebbé tételét szolgálja. Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében játékos programokat, kirándulásokat és egyéb szabadidős tevékenységet szervez és finanszíroz. ... >>

AMBÍCIÓ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
képviselő: Schneiderné Tóth Mária
Az oktatás tartalmasabbá tétele érdekében a zalaegerszegi Ságvári Endre Gimnázium működési feltételeinek javítását célzó törekvések támogatása. Elősegíteni a hátrányos helyzetű tanulók középiskolai oktatását. Hozzájárulni a kiemelkedő képességű diákok speciális képzéséhez. Hozzájárulni a középiskolai oktatásban résztvevő fiatalok sport-, szabadidős-, és kulturális lehetőségeinek színvonalasabbá tételéhez. ... >>

"Angyalkert" - az Ady Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 15.
képviselő: Péntek Gyuláné
Elősegíteni az Ady óvodában folyó nevelőmunka eredményességét, a bevezetésre kerülő helyi program szakmai és eszközszükségletét. Hozzájárulni az óvoda személyi és tárgyi feltételeinek javításához, a színvonalas és minőségi változást eredményező képzésekhez. ... >>

Az Oktatás Színvonalának Megőrzéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
képviselő: Héder Anna
A 10-18 éves korú általános és középiskolai tanulmányokat folytató tehetséges gyermekek képességei kibontakoztatása, fejlesztése, továbbtanulási esélyeik növekedésének lehetővé tétele. Hátrányos helyzetű csoportok és egyének társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1
képviselő: Bankó Marianna
A Zala Megyei Kórházban dolgozó ápolónők, asszisztensek képzésének, továbbképzésének anyagi (kiemelt tandíj esetén) támogatása, a kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó szakdolgozók jutalmazása. ... >>

Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Fejér Gy. út 2/ D
képviselő: Nagy Beáta
Integrált játszó- és fejlesztőközpont kialakítása, amely a helyi, zalaegerszegi családok számára nyújt rendszeres gyermekközpontú szolgáltatásokat. Lehetőség biztosítása a helyben és a környéken élő gyermekek megőrzésére, szórakoztatására, szakszerű fejlesztésére ? különös tekintettel a rászoruló családokra. Működése során együttműködik a helyi hasonló célokat szem előtt tartó civil szervezetekkel, óvodákkal, bölcsődékkel, alapítványokkal, illetve esetenként felajánlásokkal, adományokkal támogatja őket. ... >>

Bóbita II. Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 25-29.
képviselő: Winklerné Vincze Jolán
Az óvodai nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek részbeni biztosítása. ... >>

Csány Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Jókai út 6.
képviselő: Joó János
A képzés feltételeinek folyamatos korszerűsítését elősegíteni, az iskolai nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, kiemelkedő tanulók külföldi tanulmányútjának felsőfokú tanulmányokra való felkészítésének támogatása, szaktanárok külföldi országokban történő továbbképzéséhez anyagi hozzájárulás, országos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanárok munkájának méltó elismerése, kiemelkedő képességű, de rossz szociális háttérben élő tanulók segítése. ... >>

Csillagközi Óvoda Óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
képviselő: Kemendy Györgyné ... >>

Deák Ferenc Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Liszt Ferenc út 10.
képviselő: Szemes Péter
Zalaegerszeg város kulturális életének további fejlesztése, olyan területeken, amelyeken a városi intézmények kevésbé tudnak részt venni. Céljaink közé tartozik elsősorban írott és íratlan nyelvi-kulturális emlékeink megőrzése, továbbadása. Kiemelten fontosnak tartjuk a zalai, lokális művészeti (irodalom, színház, képzőművészet és tudományos alkotások támogatását, szervezését. ... >>

Deák Ferenc Lovas Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Rozmán Sándor
A Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola diákjainakés tanárainak az iskola keretein kívüli egészségmegőrző, szabadidős, kulturális és sporttevékenységének segítése, a magyar lovaskultúra megismerése, ápolása, és a lovaglás mint sporttevékenység elsajátítása és rendszeres gyakorlása, valamint a természeti környezet védelme. ... >>

"Deák Ferenc Szakkollégium Egyesület a Kiemelt Színvonalú Felsőoktatási Képzésért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 48.
képviselő: Galla Viktória, Kárászné dr. Rácz Lídia, Kovács Balázs ... >>

Deák-Diák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 16.
képviselő: Bubits Róbertné
A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakmunkásképző Iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok, valamint szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 6.
képviselő: Némethné Sejber Ildikó
A Zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola működésének és tevékenységének támogatása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Külföldi iskolakapcsolat támogatása. Tanulók támogatása szociális, ifjúságvédelmi területen. Szakkörök, tehetséggondozás, versenyfelkészítés segítése. Táborozások segítése. Tanárok, tanulók gyógyíttatásának támogatása. Egészségmegőrző, betegség megelőző programok támogatása. Kuratórium működési feltételeinek támogatása. ... >>

Dr. Kovács Lajos Ösztöndíj Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.
képviselő: Bogár Imre
A Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban vagy a Deák Ferenc Szakközépiskolában, illetve ezen középiskolák utódintézményeiben tanuló jó képességű falun élő szegény fiatalok számára anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6 tér 6. II//23
képviselő: Dr. Hóbor Erzsébet
Munkaerő közvetítés, munkaerő kölcsönzés. Tankötelezettségi törvény hatálya alá tartozó hátrányos fiatalok szakiskolai képzése. A termelőiskolában végzett fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében autós iskola működtetése. ... >>

Eötvös József Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.
képviselő: Gyurkó Gábor
Az Eötvös József Általános Iskola szellemi és közösségi életének fejlesztése. ... >>

Gyermekeink Jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12.
képviselő: Jónás Csabáné
Idegennyelvi és számítástechnikai oktatás fejlesztése, külföldi diákcserék, iskolai sportrendezvények, nyelvi táborok támogatása az alapítványi vagyonból. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Farkas Zoltánné
Zalaegerszegen és városkörnyéken az óvodás korú gyermekek keresztény szellemű nevelése, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

Gyermekeinkért 2000 Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 12.
képviselő: Herold József
Az óvodás korú gyermekek környezettudatos, egészséges, erkölcsös nevelésének támogatása, a család összetartó erejének tudatosítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az egyesület eszmeiségét képviselő más szervezetek támogatása. ... >>

Gyermekeinkért, a Jövőnkért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér
képviselő: Horváth Zoltánné
Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, a tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezését. Hozzájárulni az iskolai kórus működési feltételeinek javításához, a külföldi és magyar fesztiválokon való részvétel szorgalmazása. Elősegíteni a külföldi kapcsolatok fejlesztését és az iskolai hagyományok ápolását, ... >>

"Gyermekekért" Óvodai Nevelés Támogatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 28.
képviselő: Némethné Pukánszky Katalin
Óvodás gyermekek fejlesztéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A nevelés eredményesebbé tétele érdekében korszerű technikai eszközök biztosítása. Idegen nyelvű és speciális foglalkozások szervezése szakirányú képzettséggel rendelkező óvodapedagógsok közreműködésével. A foglalkozások tárgyi feltételeienk biztosítása. ... >>

Gyermekhangok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 2
képviselő: Sebestyénné Horváth Margit
Az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium segítése. ... >>

Játékvár Alapítvány a Mikes Kelemen Úti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Mikes K. út 2/ A.
képviselő: Horváthné Ambrus Marianna
A Zalaegerszegi Mikes Kelemen úti óvodában folyó nevelőmunka eredményességének elősegítése. ... >>

József Attila Városi Könyvtár Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
képviselő: Bogár Imre
Zalaegerszeg könyvtári ellátásának fejlesztése, a felnőtt és gyermek lakosság könyvtári és információs szolgáltatásának javíítása, a hátrányos helyzetű olvasók segítése, a városi könyvtár működésének támogatása. ... >>

Képzőművészeti Támogatási Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
képviselő: Németh János
Az általános iskola rajz tagozatának, valamint az induló új hat osztályos képzőművészeti gimnázium szakmai és anyagi támogatása. ... >>

Keresztury Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Bartók B. u. 60.
képviselő: Tóth Judit
Keresztury Dezső műveinek (gondolatainak, költeményeinek, esszéinek) kiadása. ... >>

Kéz a kézben - gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Iskola út 1.
képviselő: Kovács Dezső
Az oktatás anyagi, tecnikai feltételeinek javítása, berendezések, eszközök beszerzése. A tanulók idegen nyelvtudásának javítása, nyelvtanulásuk elősegítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Taulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertes tanulók díjazása. Iskolai és egyéb kulturális, szabadidős programok támogatása. Diákspot szervezése, támogatása. ... >>

Kinizsi Pál Szakképzőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. út 74.
képviselő: Németh Miklós
A Páterdombi Szakképző Iskola tanulóifjúsága oktatási, kulturális, sport és szabadidős tevékenységének az intézmény feladatain túlmenő elősegítése. ... >>

Kollázs" Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 17.
képviselő: Ecsedi Erzsébet
Művészeti nevelés: lreatív fejlesztés, a kommunikációs készség fejlesztése, az irodalom megismerése, mozgáskultúra fejlesztése, lehetőség művészeti tevékenység megismerésére, elsajátítására, felkészítés művészeti főiskolára, színházi tevékenység: olyan előadások létrehozása, mely kisebb településeket céloz meg, ahová technikai okok miatt kőszínházi előadás nem juthat el. ... >>

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Béke út 28
képviselő: Bognárné Bengő Hajnalka
A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális helyzetének javítása.
A koraszülött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális támaszt és az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység, szolgáltatás nyújtása.
Lehetőségek függvényében - a Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött Osztályának gyógyító és megelőző munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és a rászoruló családok koraszülött, beteg, hátrányos helyzetű gyermekeinek anyagi és szociális megsegítése. ... >>

"Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Dóra János
A születés után súlyos, vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentése, mint állami speciális mentési feladat megvalósításának a segítése, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek kórházi intenzív ellátásával és szállításával, gyógykezelésével, illetve rehabilitációjával kapcsolatos teendők támogatása a Zala Megyei Kórház (tov.: Kórház) ellátási területére kiterjedően, különös tekintettel a Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára (tov.: Gyermekosztály). Az alapítvány minden rendelkezésére álló eszközzel javítsa az újszülötteknek, a pathológiás újszülötteknek, a csecsemőknek és a gyermekeknek a Kórház Gyermekosztályán történő ellátásának színvonalát. ... >>

KÖNYVTÁRPÁRTOLÓ Alapítvány Zalaegerszeg

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
képviselő: Dr. Vértényi Jenő, Tóth Judit
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a vele kapcsolatban lévő zalai könyvtárhálózat és információs rendszer szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása tartós közérdekű, kulturális célból. ... >>

Landorhegy Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Ady út 1.
képviselő: Szeder-Kummer Mária
A Zalaegerszegi Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központban, ill. az általa szervezett programokat és tevékenységeket, a gyermek, az ifjúsági, valamint az idős korosztály számára szervezett kulturális-művészeti rendezvényeket, klubokat, az amatőr művészeti együttesek, közösségek munkáját, bemutatóit, a nép hagyományok ápolását és jelenbe építését, a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális terveket, projekteket, az egészséges életmód megteremtésére irányuló törekvéseket, a lakosság mindennapi, közhasznú információkkal való ellátását, a népfőiskolai, felnőttoktatási és egyéb oktatási tevékenységet. ... >>

Mária Alapítvány a Zala Megyei Kórház Szívsebészeti Osztályának Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Kirimi Józsefné
A Zala Megyei Kórház szívsebészeti osztályán kezelésre, kivizgálásra, műtétre utókezelésre kerülő betegek körülményeinek javítása. ... >>

"Mesekert" Alapítvány a Szent László utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Szent László út 53.
képviselő: Jakabné Mészáros Szilvia
Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek javítása a komplex és sokoldalú személyiségfejlődést elősegítő fejlesztő eszközök állományának bővítésével, tárgyi felszereltség korszerűsítésének elősegítése, esztétikus és komfortos környezet kialakításának segítése, a nevelési feltételek javítását szolgáló pályázatokon való részvétel feltételeinek biztosítása, szakmai programok, gyermekprogramok megvalósításának segítése. ... >>

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda utca 25.
képviselő: Virág Józsefné
Általános, középfokú iskolai oktatás,napközi otthoni, tanulószobai ellátás. ... >>

Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25
képviselő: Márkus Ildikó - Gemma nővér
Iskolás korúak általános iskolai oktatása, napköziotthoni, tanulószobai ellátás ... >>

Páterdombi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Radnóti M. u. 1.
képviselő: Gyarmati Mária Magdolna
Az óvodás gyermekek fejlődéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi eszközök megteremtése; az egészséges életmódra és mozgásra neveléshez szükséges eszközök biztosítása; a gyermekek egészségének védelme, edzettségük, állóképességük fokozása; a testi neveléshez szükséges berendezések, eszközök folyamatos ... >>

Petőfi Sándor Általános Iskola "Kincskereső" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17-21.
képviselő: Horváth Judit
Az iskola haladó hagyományainak feltárása, megőrzése és menedzselése, a szabadidő hasznos eltöltésének, a szünidei táborozásoknak a megszervezése, a rászoruló gyermekek üdültetésének anyagi támogatása, az iskola szakmai munkájának emelése, esetleges alapítványi osztályok indítáas. Az alapítvány támogatja az iskolában dolgozó szakmai újításokban résztvevő nevelőket és munkacsoportokat. Ösztöndíjban részesítheti a nevelőket, támogatja a szociálisan rászoruló tanulókat. ... >>

Reflex Síinpad Zalaegerszeg

(intézményi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11.
képviselő: Merő Béla
Kísérletezés, a színházi kifejezés új útjainak keresése, megyei színjátszó műhely létrehozása, a kistelepülések színházi ellátása, díszlet, jelmezgyártás, műsorszervezés, színházhoz kapcsolódó kiadványozási tevékenység. ... >>

Reflex Színpad" a Művészetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11
képviselő: Merő Béla
A Reflex Színpad működésének segítése, tagjainak erkölcsi és anyagi elismerése a Zala Megyei Színjátszó csoportjának és szólistáinak terület szakmai képzési formáinak támogatása, létrehozott produkciók tájolásával a megye településeinek színházi ellátása, fiatal magyar művészek támogatása, ösztöndíjazása, országos és nemzetközi művészeti továbbképzések rendezése, támogatása, kiemelten az amatőr színjátszás támogatása, művészeti szakmai kiadványok támogatása. ... >>

Rozsnyói Sándor Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u út 30.
képviselő: Szikszay György
A Zrínyi Miklós Gimnázium sportmunkában kiemelkedő eredményt elért tanítványainak elismerése, a tanulók ösztönzése az országos középiskolai és nemzetközi versenyeken való eredményes szereplésre. Az ifjúság egészségmegőrzése, egészséges életmódra nevelése, oktatása, képességfejlesztése, a rendszeres testmozgás, valamint a sport megkedveltetése. ... >>

STUDIUM Színház Alkotóközössége

(intézményi,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
képviselő: Kocsis Eszter
Összefogja az amatőr színházi munkát végző, a művészeti ismeretek átadását és közművelődési feladatok végzését vállaló fiatalokat, értelmiségieket, szakembereket, akik személyes ügyüknek érzik az amatőr művészeti mozgalom ápolását, a városban élő emberek művelődési lehetőségeinek folyamatos biztosítását, növelését. ... >>
1. oldal 2. oldal