Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji utca 4-6. C. fsz./1.
képviselő: Fekécs Imre, Gyarmati Norbert ... >>

Deák Ferenc Unokái" Kisgazda Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 51.
képviselő: Dr. Bánfalvi János ... >>

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Zala Megyei Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 9.
képviselő: Dormán JÁnos, Katona Sándor, Molnár István
Tagjai és az építőiparban, faiparban, anyagiparban foglalkoztatottak gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete, védelme és e célok eléréséhez szükséges feladatok összehangolt megoldása. ... >>

"Esély Európára" Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, József A. út 16.
képviselő: Kovács Lajos Árpádné
A társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem,
a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítása, a nemek közéleti részvétel szerepének tekintetében szemléletváltozás elérése a magyar társadalomban, a ?gender mainstreaming? elve alapján,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése,
nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok fejlesztésének elősegítése,
fiatalok, nők közéleti képzése,
tágabb és szűkebb környezetünkben környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
határmenti országok civil szervezeteivel való együttműködés és közös programok megvalósítása,
újabb együttműködési területek felkutatása az Európai Unió területén,
nemzetközi és regionális programok, konferenciák a térségben történő lebonyolításának elősegítése, kivitelezése,
pályázati lehetőségek felkutatása, előkészítése és megvalósítása,
civil szervezetek véleménynyilvánító fórumainak kezdeményezése, továbbfejlesztése,
nyilvános véleménynyilvánítás a civileket érintő minden társadalmi kérdésben.
Érdekvédelem, jogvédő tevékenység. Fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Állatvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. ... >>

Esthajnal Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsőkórház út 1.
képviselő: Dr. Győri László, Takács Ilona
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális tevékenység. A pszichiátriai betegek rehabilitációs otthonának és lakóotthonának működtetése. Pszichés problémáik és betegségük miatt hátrányos szociális és egzisztenciális helyzetben élők és családjuk lelki és lehetőség szerint anyagi támogatása, jogi érdekvédelmük biztosítása. Krónikus alkoholbetegek rehabilitációját elősegítő Alkoholellenes Előklub működtetése. A munkaerőpiacon esélytelen, megváltozott munkaképességű pszichiátriai betegek nappali szociális ellátásának, terápiás célú foglalkoztatásának megszervezése. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai programjának kidolgozása, az ellátás megszervezése, szakmai fejlesztése. ... >>

Észak-zalai Cíz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Munkahelyi Szakszervezet

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
képviselő: Udvardiné Pálfi Erzsébet, Varga Mária
Tagjai érdekvédelme és érdekképviselete, a működési területén a munkáltatók által foglalkoztatottak munkavállalói jogok képviselete, a munkavégzési biztonság és környezetvédelem, valamint a munkavállalók élet és munkakörülményeit befolyásoló tényezők folyamatos figyelemmel kísérése.
A szakszervezet működési körén belül, önsegélyező feladatot is vállaló szervezetként, céljául tűzi a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek továbbfejlesztését, javítását, az érdekvédelem kialakítását és érvényesítését, valamint tagjai érdekképviseletét a munkáltatónál, a szakmai és ágazati szintű szervezetekben, valamint a felsőbb szakszervezeti szervezetekben. ... >>

Göcsej Kutyaklub (60008)

(sport,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Andráshida út 11.
képviselő: Dr. Gombos László
Elsődlegesen a kutyás sportok (munkakutya sport, Agility, stb...) iránt érdeklődők részére a sportolási lehetőség megteremtése. Zalaegerszegen sportkutya kiképző központ létrehozása, és fenntartása. Versenyekre, vizsgákra való felkészítés, valamint versenyek, vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az ilyen rendezvényeken való részvételben. Ezen túlmenően az összes kutyafajta tenyésztésében és képzésében való segítség. Más egyesületekkel való kapcsolat felvétel és azok munkájának esetleges segítése. Az egyes kutyafajták fajteleírásának (Standard) megismertetése a klubtagokkal. Tagjai részére a klubélet biztosítása. A klub rendezvényein és más klubok rrendezvényein való részvétel biztosítása. Kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel, illetve azok lebonyolítása, szervezése. Tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Göcsej Orvosklub

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
képviselő: Dr. Literáli Nagy Ferenc ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák és Hadigyámoltak Országos Nemzeti Szövetsége Zala Megyei Szervezete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 23523/9.hrsz.
képviselő: Sipos László
A hadigondozottak körében bajtársi érzelem, együvé tartozás ápolása, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeik elismertetése, előmozdítása és megvédése. ... >>

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. út 17 A
képviselő: Gombos Imre, Tóth István
A tagjainak horgészérdekeinek képviselete, működési feltételeinek segítése és javítása; tagjaikat a természet szeretetére és védelmére neveljék; javítani a sporthorgászat feltételeit, a horgászsport fejlesztését. ... >>

Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 31.
képviselő: Szakony Szilárd ... >>

Kereskedők és Vendéglátók Zala Megyei Érdekképviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 22.
képviselő: Tóthné Prenner Beáta
Ellátja a tagok érdekeinek helyi képviseletét az állami, társadalmi szervek, valamint más szervezetek előtt. ... >>

Kisebbségek Társadalmi Esélyegyenlőségéért Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Jákum út 16.
képviselő: Horváth Mária
A szervezet tevékenységét a kisebbségek körében gyakorolja: emberi és állampolgári jogok védelme, a cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerő-piaci szegregáció megszüntetése, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és sporttevékenység, szociális tevékenység, nevelés és oktatás-képzés, ismeretterjesztés. ... >>

Kölcsey Gimnázium Független Pedagógus Szakszervezete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
képviselő: Kovácsné Kiss Piroska ... >>

Lakásszövetkezetek Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.
képviselő: Plecskóné Kramarics Piroska ... >>

Légi-Ó Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Hatházi út 1.
képviselő: Ész Attila
A sportolási lehetőség biztosítása az ejtőernyős sport iránt érdkelődőknek, részvétel különböző sportrendezvényeken, sportrendezvények és bemutatók önálló szervezése, az ejtőernyős sport népszerűsítése, ejtőernyős képzés és továbbképzés, szakmai érdekképviselet és érdekvédelem. ... >>

Lisztérzékenyek Zala Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/B III/2.
képviselő: Kóborné Csákvári Márta, Tulit Pálma
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összehangolása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel: szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán, érdekvédelmüket kialakítani, felmerülő gondjaikat összegyűjteni és továbbítani a kormányzati szervek felé. ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége Ganz Szerelvény és Gépgyártó Vállalat Egyesület

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 11.
képviselő: Iván Imre
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

MERLIN GERIN Zala Villamossági Készülékgyártó Kft. Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 55.
képviselő: Horváth-Murger Éva
Működési területén a munkavállalók gazdasági- és szociális érdekeinek feltárása, a Kft. szintjén történő képviselete, a tagság érdekvédelme. Közös fellépés érdekében az egység megteremtése. A tisztségviselők felkészítése, képzése. ... >>

Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 45-47.
képviselő: Erőss Antal, Takács József
Tagszervezetei, tagjai érdekvédelmének, érdekképviseletének ellátása, működésük, gazdálkodásuk segítése. ... >>

Munkástanácsok Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, November 7. tér 6.
képviselő: Kostorják József ... >>

Nemzetőr Egyesületek Országos Szövetsége

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11
képviselő: Raffai Antal
Neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel együttműködik az illetékes minisztériumokkal és szerveikkel a honvédelem erősítésében, a bűnmegelőzésben, a környezetvédelem és a közbiztonság javításában. Elősegíti a kulturális örökség és a hagyományok ápolását. Együttműködik az ifjúság honvédelmi-hazafias nevelésében, a közrend, a környezet és természetvédelem területén, az önkéntes tűzoltásban, mentésben és katasztrófa-elhárításban, továbbá az ilyen feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervekkel. ... >>

PEREGRINUS Harcművészeti Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 40.
képviselő: Farkas Norbert
A karete népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji, nemi, nemzeti, etnikai és politikai megkülönböztetés nélkül minden, korosztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. Kiegyensúlyozott és egészséges ifjúság nevelése, melyet a szellemi és fizikai felkészítés biztosít. A karate oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. A karate színvonalának emelése, népszerűsítése és fejlesztése, a résztvevők számának növelése, különösen a fiatalok és az ifjúság körében. Együttműködés a Magyar Karate Szövetséggel, országos, megyei szövetségekkel, és a többi szövetséggel, a megyében működő körzeti szövetségekkel, egyesületekkel, szakosztályokkal, sajtó- és tömegtájékoztató szervekkel. Kapcsolat teremtése és együttműködés a külföldi karate szövetségekkel és egyesületekkel. ... >>

Regionális Technikai és Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.
képviselő: Choma Attila, Takács József ... >>

Roma Összefogás Szövetsége

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Pázmány P. út 14.
képviselő: Dömötör Csaba
A cigányság társadalmi beilleszkedésének elősegítése, kulturális hagyományainak megőrzése, a hátrányos helyzetű csoportok, rétegek támogatása. A cigány kultúra, a néphagyományok ápolása, kulturális, művészeti programok szervezése. A szövetség céljai elérése érdekében politikai tevékenységet folytat. ... >>

Sendo-ryu Karate Do Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Május 1. út 5. III/14.
képviselő: Dr. Czégeni Árpád Attila
A Sendo-ryu Karate Do stílus bevezetése és meghonosítása Zalaegerszegen. A stílus magyar fordítása a kezdeményezés útja, lényege a kezdeményezés átvétele támadásban és védekezésben. Rendszeres edzéseken keresztül tudatosítani az ifjúságban, hogy bármilyen fizikai vagy szellemi akadály legyőzése csak akarat és kitartás kérdése. Egy olyan stílus oktatása, ahol a fizikai és szellemi tulajdonságok egységet képezve döntik el a sikerességet vagy sikertelenséget. Edzett egészséges ifjúság nevelése, amelynek kiegyensúlyozottságát a szellemi és fizikai felkészítás egyensúlya biztosítja. Világszinten az első magyar származás nagymester által alapított karate stílus, amelyet a nemzetközi és világ Karate Szövetség elismer és hivatalosan elfogad. Magyarországon a tevékenység bővítése és a társadalmi szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel és együttműködés. Sendo-ryu Karate Do alapelveinek és célkitűzéseinek megvalósáíta: fegyelem, tisztelet, őszinteség, kitartás, önurarlom, akarat. ... >>

Szabadidős Közösségtámogató Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy út 7-11.
képviselő: Srágli Lajos
Zala Megyében az egyesület és egyéb közösségi szabadidős kezdeményezések támogatása, felkarolása, a közösségek kapcsolatépítésének, kommunikációjának elősegítése és anyagi támogatása. A különböző közösségi kezdeményezéseket összefogó, koordináló szerveződések, szövetségek munkájának tartós segítése, . A különféle közösségi kezdeményezések eredményeinek, tapasztalatainak népszerűsítése és közreadása. ... >>

"Szövetség Zalaegerszegért" Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. II//51.
képviselő: Garamvölgyi György
A zalaegerszegi és környékbeli polgárok önszerveződésének elősegítése a patrióta hagyományok ápolása céljából. Törekszik a helyi közélet szakmai alapon való befolyásolására. A helyi társadalom és gazdaság életképességének javítása. Részvétel a helyi és térségi közélet formálásában, aktivizálásában. A zalaegerszegi és környékbeli fiatalok szülőföldhöz való kötődésének segítése. Helyi ökológiai és kulturális értékek megőrzése. A határon túli magyarok és a Zala megyében élő nemzeti kisebbségek támogatása. ... >>

Szövetség Zaláért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. II//51.
képviselő: Kiss Bódog Zoltán
A zala megyei polgárok önszerveződésének elősegítése a patrióta hagyományok ápolása céljából. Törekszik a helyi közélet szakmai alapon való befolyásolására. A helyi társadalom és gazdaság életképességének javítása. Részvétel a helyi és térségi közélet formálásában, aktivizálásában. A zalai fiatalok szülőföldhöz való kötődésének segítése. Helyi ökológiai és kulturális értékek megőrzése. A határon túli magyarok és a Zala megyében élő nemzeti kisebbségek támogatása. ... >>

Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége (60022)

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Dr. Nagy Árpádné, Horváth Miklós
A szövetségben tömörülő civil szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, tevékenységük elősegítése, érdekképviselete. A magyar nemzeti értékek ápolása és átörökítése, a társadalom fejlődésének sokoldalú szolgálata. ... >>

TELE 3 TAXI Érdekképviseleti Szervezet

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Madách út 16.
képviselő: Gombos Vilmos, Lévai Ákos
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánfuvarozó tagok laza szövetségbe fogadása, a lakossági igények kielégítése céljából a tagok munkájának összehangolása, a szervezeten belül érvényes szakmai szabványok betartásának ellenőrzése, a szervezet megalakulását megelőzően, mint a Gábriel Taxi Unió tagjaiként szerzett jó hírnév, a TELE 3 TAXI népszerűsítését megalapozó magatartásformák megőrzése, a szervezet tagjainak érdekvédelme, képviselete. Az egyesület fennmaradása érdekében fizetése kerülő póttagdíj összegének meghatározása és a befizetési határidő megállapítása. ... >>

TUNGSRAM Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
képviselő: Zelkó Nándor
A munkavállalók - egyéni és csoportos - érdekeinek képviselete, törvényekkel szavatolt jogi érvényre juttatása. ... >>

Veszélyes Áru Szállítási Biztonsági Tanácsadók Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 52/ a.
képviselő: Ocskó József
Elsősorban az ismeretterjesztés és a közlekedés tisztaságának hathatós védelme, katasztrófa megelőzés, elhárítás. ... >>

VITRIN Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 14.
képviselő: Farkas Ferenc
A képző-, iparművészeti és ehhez kapcsolódó szakírói érdekvédelem és érdekképviselet. Ismertesse és népszerűsítse a tagok tevékenységét itthon és külföldön; szakmai információkat gyűjtsön, kezeljen és igény szerint továbbítson tagjai számára, képző- és iparművészeti kérdésekben véleményező és tanácsadó szerepet lásson el, tájékoztatókat, kiállításokat, művésztelepeket szervezzen. ... >>

Zala Megye Polgári Védelmi Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
képviselő: Kemény József
A Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és
Kötelezettségekre figyelemmel a Honvédelmi, a Polgári Védelmi, a Katasztrófavédelmi törvényekben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában való közreműködés, melyben igényli a lakosság legszélesebb körének, illetve minden érdekszférájának az odaadó, áldozatkész támogatását.
A ZMPVSZ kiemelkedően közhasznú tevékenységet végezve közreműködik Zala megyében az állampolgárok polgári védelmi, katasztrófavédelmi és egyéb humanitárius védelmi felkészítésben, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az állampolgárok képesek legyenek önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyait eredményesen oltalmazni, menteni elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. ... >>

Zala Megyei Civil Fogyasztóvédők Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csillagfény út 8.
képviselő: Andalicsné Joó Zsuzsanna
Az egyesület civil szervezetként biztosítja tagjainak és a hozzá csatlakozó, vele együttműködő szervezeteknek a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos képviseletét és érdekvédelmét, továbbá elősegíti a fogyasztóvédelmi jogszabályok gyakorlati érvényesülését. A fogyasztók általános ? így e minőségben állampolgári jogainak ? védelme. ... >>

Zala Megyei Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Kósa Zoltán, Sárközi István
A diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, tagjainak érdekvédelme. ... >>

Zala Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Sütő út 4. I//12.
képviselő: Bicsák Lajos
A tagok gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete, az érdekek érvényesítése, valamint a gazdálkodásukat könnyítő és eredményességüket segítő szolgáltatások nyújtása. ... >>

Zala Megyei Kéményseprők Ipartestülete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
képviselő: Ferincz Lászlóné ... >>

Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Baross Gábor út 2.
képviselő: Kámán János
Az 1902-ben alakult Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége gazdaságfejlesztési hagyományait is követve, a gazdaságban kialakult magántőke megjelenítése, hatékony szerepvállalásának elősegítése, a kívánatos gazdasági és tulajdonszerkezet kialakítása. A magyar állami iparvállalatok privatizációjának elősegítése, a magántőke intenzív behatolásának támogatása a magyar állami iparvállalati tulajdonviszonyok struktúrájába. A magyar nemzetgazdaság magántőkés-, vegyes tulajdonú és állami vállalatai közötti önkéntes, sokoldalú együttműködés szervezése, elősegítése. A szövetség célja továbbá, hogy a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános - a gazdálkodás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja, és azt az adott tárgykörben hatáskörrel rendelkező szervek előtt képviselje. ... >>

Zala Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 50-54.
képviselő: Bóbics Zoltán, Dr. Fuchs Mónika, Hartmann Miklós, Horváth Róbert
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, az államhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, a katasztrófa-elhárítás, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, a polgárőr egyesületek és ezek területi szövetségei tevékenységének összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása. ... >>

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése (60584)

(sport,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51.
képviselő: Kámán Ferenc, Tóth János
Koordinálja a megyében működő sportszövetségek tevékenységét, segíti a szövetségek gazdálkodását, képviseli tagjai érdekeit az állami sportirányításnál, tanácsadó szerepet tölt be a sportszövetségeket érintő kérdésekben, figyelemmel kíséri és saját hatáskörében szükséges intézkedéseket hoz a megye sportfejlesztése érdekében. ... >>

Zala Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,szociális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
képviselő: Molnár Csaba
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, az egészségmegőrzés, a drogmentes egészséges életmódra nevelés, a lakossági sport, a munkahelyi sport, a csökkent munkaképességűek rehabilitációja, a szépkorúak sportja és ennek érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a szabadidősportok lehetőségeinek bővítése. ... >>

Zala Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51
képviselő: Berdán László József, Kissné Katona Valéria
A szövetség célja, hogy a rendszeres természetjárás útján elősegítse az egészséges életmódra nevelést és annak népszerűsítését. A természet- és környezetvédő szemlélet kialakítását, különös tekintettel a természeti értékek és területek,tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelmére,a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének felkeltésére, az Őrség-Göcsej-Hetés, a Zalai dombság, a Keszthelyi hegység, valamint a Balaon és Kis-Balaton tájegység természeti szépségeinek, történelmének és néprajzának megismertetését. ... >>

Zala Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Arany J. út 1.
képviselő: Egri Gyula, Wéber Antal
Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz elleni védekezést, a hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok (továbbiakban_ tűzoltóságok) és a tűzoltó egyesületek tevékenységét, közreműködni szakmai munkájuk hatékonyabbá tételéhez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételek kialakításában, a tűzvédelem és a tűoltóságoknál dolgozók önsegélyezésében. Közreműködni a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és továbbfejlesztésében. ... >>

Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. út 39.
képviselő: Pálinkás Róbert
A szövetségi tagszervezetek, vadászok társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme. A mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekével összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése. A földtulajdonosok, a mező- és erdőgazdálkodók, valamint a szövetség tagjai között - kölcsönös gazdasági érdekeltségen alapuló - együttműködés előmozdítása. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteik bővítésében való közreműködés. ... >>

Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete

(érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.
képviselő: Horváth László
A munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal