Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 122
1. oldal

A Zalaegerszegi Landorhegyi Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/ A.
képviselő: Mátainé Varga Ágota
A Zalaegerszegi Landorhegyi úti Óvoda népi hagyományápolásán alapuló nevelési programja megvalósításában segítő eszközrendszer biztosítása, kitekintés az óvódán kívülre kirándulások biztosításával; tartáshibák prevencióját szolgáló tornaszerek, játékok beszerzése; az óvoda udvarának általakítása az egészséges, edzett gyermekek neveléséhez. Az óvodai nevelés tárgyi eszközeinek és feltételeinek biztosítása, felújítása, esetleges cseréje. ... >>

Aktív Fiatalok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 36. II/3.
képviselő: Babócs Balázs, Tóth István Balázs, Velegi Attila
Közreműködni a megye ifjúsági közösségeinek alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több módon képviselni a Zala megyei fiatalok érdekeit. Lehetőség szerint újságot, vagy egyéb, akár internetes publikációkat megjelentetni, ezáltal a széles körű ifjúságot tájékoztatni a megyei közéletről, lehetőségeiről. Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Teret biztosítani a kutúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett szoros kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a megyében működő szervezetekkel. ... >>

Arna Natura Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi hegy 20352 hrsz.
képviselő: Paucsa Lívia
Az alternatív gyógymódok, természetgyógyászat, ezoterikus, szellemi tevékenységek megismertetése, elterjesztése, alkalmazása. ... >>

Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Fejér Gy. út 2/ D
képviselő: Nagy Beáta
Integrált játszó- és fejlesztőközpont kialakítása, amely a helyi, zalaegerszegi családok számára nyújt rendszeres gyermekközpontú szolgáltatásokat. Lehetőség biztosítása a helyben és a környéken élő gyermekek megőrzésére, szórakoztatására, szakszerű fejlesztésére ? különös tekintettel a rászoruló családokra. Működése során együttműködik a helyi hasonló célokat szem előtt tartó civil szervezetekkel, óvodákkal, bölcsődékkel, alapítványokkal, illetve esetenként felajánlásokkal, adományokkal támogatja őket. ... >>

Bazitai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út 3.
képviselő: Kokas József
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának, és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Béke-Shalom Baráti Társaság

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Átalszegett út 33. III/13.
képviselő: Balogh András
A magyar és az izraeli nép közötti társadalmi, tudományos, gazdasági , idegenforgalmi, sport, művészeti, kulturális és vallási, valamint személyes kapcsolatok megteremtése, erősítése és ápolása. ... >>

Civil Társadalomért Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 1
képviselő: Elek Noémi
A nonprofit szektor a közhasznú szervezetek fejlesztése és az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Csácsbozsoki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 48/2. út 49.
képviselő: Beke Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő személyek összefogása, tevékenységük irányítása, összehangolása. A bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, a bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, a vagyonvédelem javítása, a tléepülésrész lakossága biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja. ... >>

Dél-nyugat Magyarországi Nemzetőrök Egyesülete

(szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 13. 1//13.
képviselő: Horváth Károly
A nemzetőr hagyományok ápolása és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, szociális és karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Dióskáli Ótemető Csendjéért Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kölcsey út 17.
képviselő: Szládovics Béla László
A Dióskál községben fekvő, jelenleg méltatlanul elhanyagolt állapotban lévő, régi köztemető rendbetételének támogatása, továbbá a későbbiekben a megszépített sírkert folyamatos gondozásának támogatása. ... >>

Dunántúli Léghűtéses VW Klub Autós Egyesület

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 13. VI//37.
képviselő: Kun Gábor, Pintér Kornél, Simon János, Soós András
A közismert és közkedvelt, 25 évnél idősebb ?Volkswagen? személygépkocsi, és a hozzá kapcsolódó hagyomány népszerűsítése. Ezzel kapcsolatos rendezvények, előadások szervezése, támogatása. Kiadványok, különféle audio-vizuális anyagok, kép-, és hangfelvételek készítésének támogatása, mecenatúrája. Az egyéb, hasonló tárgyú egyesületekkel, társaságokkal való kapcsolattartás és rendezvények patronálása. Az egyesületi tagok hasznos és tartalmas időtöltésének elősegítése. ... >>

Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 18/ A.
képviselő: Dr. Tóth József
A pénzügyi, számviteli, szervezési képzés színvonalának emelése, különösen a számítástechnikai, nyelvi oktatás technikai feltételeinek fejlesztése. ... >>

Ebergényért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Nagycsarit út 27
képviselő: Nagy István
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Egerszeg Gokart Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcsej P. F. út 19.
képviselő: Ugranyecz Miklós
A rendszeres testedzés, felüdülés biztosítékat, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Egyesület az Információs Társadalomért

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 4-8.
képviselő: Dr. Sárváryné Kiss Katalin
A társadalom békéjét, az egyén biztonságát veszélyeztető körülmények, így különösen a bűnözés, a társadalmi esélyegyenlőtlenség közvetett és közvetlen okainak feltárását és megszüntetését célzó tudományos kutatások, rendezvények, képzések, intézkedések kezdeményezése, szervezése, támogatása. A bűnmegelőzést, a hátrányos szociális helyzet megszüntetését, a társadalmi beilleszkedést és esélyegyenlőséget megalapozó és elősegítő tudományos kutatások, rendezvények, képzések és intézkedések kezdeményezése, szervezése és támogatása. A társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, a szociális biztonságot elősegítő civil szervezetek tevékenységének, rendezvényeinek támogatása, segítése informatikai, műszaki szervezési, oktatási és egyéb, az egyesület rendelkezésére álló eszközökkel. Foglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek, a szociálisan rászorulók érdekében, körében. ... >>

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 23. II//4.
képviselő: Egyed Enikő
Szakmai, tudományos igénnyel jól szervezett, hatékony és sikeres kulturális, oktatási, egészséges mindennapi élet, életmód működéséhez való hozzájárulás, és mindezzel közvetve és közvetlenül is szolgálja tagjai, valamint céljaikat elfogadók érdekeit. A fiatalok, családok társadalmi, ifjúsági, kulturális feladatainak segítése, egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelése, irányítása, szociális feladatok ellátása, tevékenységek szervezése, különösen a hátrányos helyzetű rétegek esélyeinek növelése érdekében. ... >>

Együtt Zalaegerszegért Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Hóvirág út 1
képviselő: Dr. Kocsis Gyula
Zalaegerszeg perifériárra sodródásának megállítása, a város új fejlődési pályára állítása. A város lakosságánka új közösségi és személyes perspektívákat nyitó fordulat elérése. Zalaegerszeg felkészítése az ország uniós csatlakozása utáni helyzetre. ... >>

Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6 tér 6. II//23
képviselő: Dr. Hóbor Erzsébet
Munkaerő közvetítés, munkaerő kölcsönzés. Tankötelezettségi törvény hatálya alá tartozó hátrányos fiatalok szakiskolai képzése. A termelőiskolában végzett fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében autós iskola működtetése. ... >>

Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Zala Megyei Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jókai M. út 9.
képviselő: Dormán JÁnos, Katona Sándor, Molnár István
Tagjai és az építőiparban, faiparban, anyagiparban foglalkoztatottak gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete, védelme és e célok eléréséhez szükséges feladatok összehangolt megoldása. ... >>

Értékeinkért" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró u. 5. 5.
képviselő: Horváth Jenő
Természetvédelmi értékeink megóvása, megismertetése. ... >>

"Esély Európára" Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, József A. út 16.
képviselő: Kovács Lajos Árpádné
A társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem,
a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítása, a nemek közéleti részvétel szerepének tekintetében szemléletváltozás elérése a magyar társadalomban, a ?gender mainstreaming? elve alapján,
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése,
nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok fejlesztésének elősegítése,
fiatalok, nők közéleti képzése,
tágabb és szűkebb környezetünkben környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
határmenti országok civil szervezeteivel való együttműködés és közös programok megvalósítása,
újabb együttműködési területek felkutatása az Európai Unió területén,
nemzetközi és regionális programok, konferenciák a térségben történő lebonyolításának elősegítése, kivitelezése,
pályázati lehetőségek felkutatása, előkészítése és megvalósítása,
civil szervezetek véleménynyilvánító fórumainak kezdeményezése, továbbfejlesztése,
nyilvános véleménynyilvánítás a civileket érintő minden társadalmi kérdésben.
Érdekvédelem, jogvédő tevékenység. Fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Állatvédelem, környezetvédelem, környezeti nevelés. ... >>

Euroszínvonal Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 12-14 A/2/1.
képviselő: Varga Tamás
Olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítése, amely révén biztosítani lehet a jobb életszínvonal kialakulását. ... >>

Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51. III//303.
képviselő: Nagyné Kovács Katalin
Működésével elősegíti Zalaegerszeg térsége kulturális és történelmi örökségének megóvását, kultúrájának, történelmi és népi hagyományainak megőrzését és továbbvitelét, valamint a térség idegenforglamának bővítését és fejlesztését. ... >>

Foltbűvölők Egyesülete

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 55.
képviselő: Csizmás Margit
Tagságának lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltésének egy sajátos formájához, a foltvarráshoz. Célja, hogy az egyesület tagjai által létrehozott munkák minél szélesebb fórum előtt bemutatásra kerüljenek, azokat minél több ember megismerhesse és a foltvarrás elterjesztését, megismerését elősegítse. Egyesítse a tagokat nagyobb szabású munkák elkészítésére, kivitelezésére. ... >>

Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Zalaegerszeg

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Zalagyöngye út 1.
képviselő: Tüske József
A galambok és más kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

Gógánvölgyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gógánvölgyi út 22.
képviselő: Tóth József
Bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, és környezetvédelem, valamint tűzvédelem érdekében kifejtett önkéntes társadalmi tevékenység, e célból az állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakossági és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

"Göcsej" Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 21/ A. II//3.
képviselő: Kovács Imre
Tagjai részére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. út 2.
képviselő: Molnárné Raposa Irén
A Göcseji Falumúzeumban és a Finnugor Néprajzi parkban rendezvények, kiállítások szervezése, bővítése, látogatóbarát kialakítása, ehhez kapcsolódó kiadványok kiadása, reklám tevékenység végzése, gyűjtemény gyarapítása, a múzeum profiljába tartozó műtárgyak, kiállítási tárgyak megvásárlása, elkészíttetése, a gyűjtemény védelme, restaurálása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, könyvek, katalógusok kiadása, szerkesztése, terjesztése, kutatások vezetése, tudományos vizsgálatok végzése, gyűjtőtáborok szervezése, tudományos kutatóutakon és programokon történő részvétel támogatása. A múzeum tevékenységéhez igazodó konferenciák, képzések szervezése (pl. múzeumpedagógia, muzeológia, magyar néprajz, finnugrisztika, nép kismesterségek, kézművesség területén). A Falumúzeum tevékenységét segítő személyek konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a múzeum profiljába tartozó népművészeti és kézműipari foglalkozások, bemutatók szervezése, a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó egyéb közművelődési tevékenység ellátása, a múzeum külső helyeken való megjelenésének támogatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel és pályázatok kiírása. A múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing tevékenység. A múzeum épületeinek karbantartása, fejlesztése, bővítés lehetőségeinek felkutatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényekhez, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzése. Részt vesz az alapítvány céljaival összefüggő rendezvények lebonyolításában és a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik megyei, országos és határon túli szervezetekkel. ... >>

"Gyermekekért" Óvodai Nevelés Támogatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 28.
képviselő: Némethné Pukánszky Katalin
Óvodás gyermekek fejlesztéséhez, komplex neveléséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A nevelés eredményesebbé tétele érdekében korszerű technikai eszközök biztosítása. Idegen nyelvű és speciális foglalkozások szervezése szakirányú képzettséggel rendelkező óvodapedagógsok közreműködésével. A foglalkozások tárgyi feltételeienk biztosítása. ... >>

Győrffy Adriennért Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Balassi Bálint út 43.
képviselő: Tombi Lajos
Győrffy Adrienn gyógyulásának segítése. ... >>

Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák és Hadigyámoltak Országos Nemzeti Szövetsége Zala Megyei Szervezete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 23523/9.hrsz.
képviselő: Sipos László
A hadigondozottak körében bajtársi érzelem, együvé tartozás ápolása, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és jogi érdekeik elismertetése, előmozdítása és megvédése. ... >>

Hátrányos Helyzetű Külső Üzletrész-Tulajdonosok Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 4.
képviselő: Zsuppányi József
A volt ipari szövetkezteti tagoknak, illetve volt és jelenlegi kívülálló üzletrész tulajdonosok jogainak képviselete, érdekeiknek védelme, továbbá szociális és oktatási jellegű igényük elősegítése. ... >>

Hazai Hitelszövetkezetekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 62-64.
képviselő: Bárány Lajosné, Gyura Éva
A magyar hitelszövetkezeti múlt feltárása 1870-1959-ig, illetve 1964-től napjainkig, Hitelszövetkezeti Híradó című havilap kiadása, más országok és a hazai hitelszövetkezetek megismerése, a hitelszövetkezeti gondolat elmélyítése, terjesztés. Segítséget kíván nyújani a hitelszövetkezetekkel, illetve működésükkel kapcsolatos ismeretterjesztésben, tapasztalatcserében, látogatások, levelezés, kiadványok útján. A hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szakmai, kulturális, valamint uniós ismereteinek gyarapítása érdekében bel- és külföldi utak szervezése, szakmai oktatások, továbbképzések, ismeretterjesztő előadások szervezése, nyelvoktatás kiemelt támogatása, közös kulturális és sportrendezvények, vetélkedők, bálok szervezése, kapcsolattartás az országos hatáskörű állami és társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok tartása, javít a hitelszövetkezeti tagok, dolgozók szociális helyzetén,segítséget nyújt a problémák megoldásához. ... >>

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. út 17 A
képviselő: Gombos Imre, Tóth István
A tagjainak horgészérdekeinek képviselete, működési feltételeinek segítése és javítása; tagjaikat a természet szeretetére és védelmére neveljék; javítani a sporthorgászat feltételeit, a horgászsport fejlesztését. ... >>

HULLÁM Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 16.
képviselő: Tóth István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetség biztosítása a Zél-pusztai VII. sz. tó egyesületi horgászvízként történő működtetésével. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi horgászvizet létrehozó gazdálkodó szervezetek dolgozói részére hasznos szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása. ... >>

"HUMANIZÁCIÓ" Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
képviselő: Egyedné Tulok Renáta
Kis létszámú csoportokban, minimum 3 órában történő nyelvtanulás biztosítása ? legalább 2 idegen nyelven ? külföldi cserekapcsolatok ápolása, kiterjesztése. (A kiutazáshoz történő hozzájárulás, a külföldi tanulók fogadásának anyagi támogatása, stb.) az idegen nyelv tanulását szolgáló eszköz és programfejlesztés, illetve a külföldi cserekapcsolatok ápolása.
A nívócsoportos oktatás bevezetése matematika, anyanyelv, idegen nyelv, számítástechnika. Az egyes oktatási és nevelési intézmények közötti átmenetet szolgáló programok anyagi támogatása. ... >>

"Hunyadi " Horgászegyesület Zalaegerszeg

(sport,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 30.
képviselő: Szalai László
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a tagok részére horgászlehetőségek biztosítása. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Zalaegerszegi Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-47.
képviselő: Major Zsolt
Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában önálló szervezeti keretet biztosítani az IPA Zalaegerszegi Egyesülete tagjainak az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Célkitűzései a hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és sport rendezvények. IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása. ... >>

Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 31.
képviselő: Szakony Szilárd ... >>

Jánkahegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji Pataki Ferenc út 17. III//7.
képviselő: Varga László
A tagok részére felvilágosítás, tájékoztatás szervezése a vagyonvédelem, a megelőzés módszereiről. A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A működési területen a környezetvédelmi szervekkel együttműködés, illegális szemétlerakó helyek felszámolásában közreműködés. A lakosság, a gazdák biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. A egyesület tagjai és a bűnüldöző szervek közötti kapcsolat megteremtése, a bizalom és együttműködés erősítése. A polgármesteri hivatallal kapcsolattartás az önként vállal feladatok színvonalasabb ellátásáért. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, önkormányzati választáson jelöltet nem állít. ... >>

JUNO KORO Eszperantista Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Avasárok út 3.
képviselő: Czinki Tibor, Kapcsándi Ferenc
Az eszperantó nemzetközi nyelv ismertetése széles tömegekkel és annak terjesztése - többek között más idegen nyelvek egyszerűbb és gyorsabb elsajátítása céljából. ... >>

Kutatás az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 2/ B. ///2.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Az egészségügyi és biotechnológiai kutatás és fejlesztés, szakemberképzés, ellátás, valamint a gazdasági szereplők közötti információ csere támogatása. ... >>

Lisztérzékenyek Zala Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/B III/2.
képviselő: Kóborné Csákvári Márta, Tulit Pálma
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összehangolása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel: szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán, érdekvédelmüket kialakítani, felmerülő gondjaikat összegyűjteni és továbbítani a kormányzati szervek felé. ... >>

"Magiszter" Nyugat-dunántúli Alapítvány

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 58. II//7.
képviselő: Miklós András
A Nyugat-dunántúli régióban, a tevékenységi körökben megjelölt területek, valamint a diszkriminációs területek (a nemi, a faji vagy etnikai származáson, a valláson vagy meggyőződésen, a fogyatékosságon, az életkoron, vagy a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés) az esélyegyenlőség és ezen belül a szemléletváltás előmozdítása, a kommunikációs lehetőségek jobb és hatékonyabb kihasználása. ... >>

Magyar Értékelők Társasága Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Liszt F. út 32.
képviselő: Csengődi Sándor, Dr. Habuda Judit, Kulcsár Gábor
A szak- és közpolitikákhoz kapcsolódó értékelések minőségének, ismertségének és elismertségének támogatása, a szakmai-etikai normák kialakítása és érvényesítése, a közös szakmai tudás összegyűjtése és továbbfejlesztése, a szakma érdekeinek képviselete, kapcsolattartás az értékelés terén működő nemzetközi szakmai szervezetekkel. ... >>

Magyar Nemzetőrség 1956-os Szekció

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 49-51.
képviselő: Piff József
Az 1956-os nemzetőrség hagyományainak ápolása, az 1956-os nemzetőrök felkutatása és számukra Nemzetőrjelvény adományozása. ... >>

Mária Magdolna Plébánia Mindszenty Emléktemplom Építése Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1.
képviselő: Tausz Rózsa
Az építendő templom anyagi és dologi kiadásainak segítése. A felépült templomban és az ahhoz catlakozó közösségi helyiségekben a vallási kulturális és közösségi élet szervezése elősegítése (előadások, hangversenyek, stb.) ... >>

MERLIN GERIN Zala Villamossági Készülékgyártó Kft. Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Hock J. út 55.
képviselő: Horváth-Murger Éva
Működési területén a munkavállalók gazdasági- és szociális érdekeinek feltárása, a Kft. szintjén történő képviselete, a tagság érdekvédelme. Közös fellépés érdekében az egység megteremtése. A tisztségviselők felkészítése, képzése. ... >>

"Mesekert" Alapítvány a Szent László utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Szent László út 53.
képviselő: Jakabné Mészáros Szilvia
Az óvodában folyó nevelőmunka feltételeinek javítása a komplex és sokoldalú személyiségfejlődést elősegítő fejlesztő eszközök állományának bővítésével, tárgyi felszereltség korszerűsítésének elősegítése, esztétikus és komfortos környezet kialakításának segítése, a nevelési feltételek javítását szolgáló pályázatokon való részvétel feltételeinek biztosítása, szakmai programok, gyermekprogramok megvalósításának segítése. ... >>

Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Zala Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 45-47.
képviselő: Erőss Antal, Takács József
Tagszervezetei, tagjai érdekvédelmének, érdekképviseletének ellátása, működésük, gazdálkodásuk segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal