Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 56
2. oldal

Zalai Közösségekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Göcsej-P. F. út 17. I//3.
képviselő: Bognár István
A Zala megyei civil szervezetek összefogása, e szervezetek és a Római Katolikus Egyház támogatása.
A Zala megyei civil szervezetek összefogása, támogatása és a Római Katolikus Egyház, ezen belül elsősorban a szombathelyi egyházmegye támogatása.
Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében kulturális, keresztény kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi tárgykörben előadásokat és más rendezvényeket szervez, kiadványokat szerkeszt és terjeszt, támogatja és segíti mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek ezekben a témakörökben megnyilvánulnak.
Az alapítvány kiemelt jelentőséget tulajdonít a keresztény erkölcsiségnek és az ebből fakadó életvitel fontosságának. Ezért elő kívánja segíteni a keresztény szellemű társadalom megvalósításához szükséges erkölcsi értékrend, felelősségvállalás és cselekvési hajlandóság minél magasabb szintű kialakulását, általános mindennapi gyakorlattá válását. ... >>

Zalai Lélekvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 46-48.
képviselő: Dr. Babrik Zsuzsanna
Az 1993. évi III. törvény által az önkormányzatok számára rendelt feladat (közösségi pszichiátriai és közösségi addiktológiai ellátás) átvállalása. Szolgáltatások nyújtása, programok szervezése a lélekvédelem, a pszichiátriai és szociális ellátás, valamint az oktatás-nevelés területén. Egészségpromóciós, - prevenciós, valamint rehabilitációs tevékenység. A mentálhigiénés szemlélet terjesztése, a mentálhigiénés tevékenység fejlesztése az egészségügyben, a szociális szférában és az oktatás-nevelésben. A különböző típusú intézményekben dolgozó mentálhigiénés szakemberek érdekeinek védelme és képviselete. A segítő tevékenységet nem főhivatásként végző, karitatív feladatokat vállaló személyek és szervezeteik, valamint intézmények mentálhigiénével kapcsolatos elméleti-módszertani bázisának megteremtése, sokoldalú képzési és szupervíziós lehetőségek biztosítása. Az interperszonális és intézmények közötti együttműködés szervezése. Jegyzetek, információs- és tanulmányfüzetek kiadása. ... >>

Zalai Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 46-48.
képviselő: Dr. Győri László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység. (Lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és fiatalok lelki egészségének megőrzésére. ... >>

Zalai Mentésügyi Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 69.
képviselő: Dr.Tóth Péter
A zala megyében mentőellátásra szorulók magas szintű ellátása érdekében korszerű mentőeszközök beszerzése és a mentődolgozók szakmai tudásának bővítése. ... >>

Zalai Nyitott Szív Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 30.
képviselő: Dr. Motyovszky Ákos, Jakab Vilmos, Németh György
Közreműködés a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységében, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés elősegítésében, támogatásában. ... >>

Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 25.
képviselő: Dr. Marx Gyuláné
A korszerű szociális ellátás megteremtése, annak támogatása, a korszerű szociális szakemberképzés biztosítása. A Zárda utcai időskorúak otthonában folyó ellátás minőségi fejlesztésének támogatása, a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, fejlesztése, a beszerzett tárgyi eszközök, gyógyászati segédeszközök működtetésének elősegítése, korszerű szociális szakemberképzés támogatása, a szociális ellátással kapcsolatos rendezvények, tudományos találkozók, kongresszusok rendezése, szervezése, lebonyolítása, finanszírozása, tanfolyamok szervezése. A szakdolgozók tudományos kongresszusokon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a szakdolgozók intézményen belüli oktatásának megszervezése, finanszírozása. Az időskorúak otthonában dolgozók munkájának támogatása, többletfeladatainak elismerése. A szociális otthon lakói számára kirándulások szervezése, finanszírozása. Az arra rászoruló lakók (alacsony nyugdíj, hozzátartozók hiánya) ellátásának támogatása, egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenység végzése, különös tekintettel az otthonban lakók és dolgozók szükségleteire. Egészségügyi, szociális és hitéleti kérdésekkel foglalkozó kiadványok (jegyzet, könyv, az otthon híreivel újság stb.) megjelentetése, illetve megjelentetésének támogatása. A szociális otthon lakói és hozzátartozóik, az alapítványt támogatók számára rendezvények, bálok szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal