Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zalaegerszeg egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 56
1. oldal

A Zalaegerszegi és a Magyar Szívgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Dr. Kecskés Gábor
A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők hatékony kezelése, valamint a gyógyító személyzet élet- és munkakörülményeit elősegítő támogatások nyújtása. ... >>

Asztma Klub Egyesület Zalaegerszeg

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 45-47
képviselő: Dr. Kopeczky Ildikó
Közösségi színteret biztosítson az asztmában, allergiában és egyéb légzőszervi megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és családtagjaik számára, életvezetési nehézségeik megoldására. Feladata a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak segítése. ... >>

Bakon Ilona Alapítvány a Nővérekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1
képviselő: Bankó Marianna
A Zala Megyei Kórházban dolgozó ápolónők, asszisztensek képzésének, továbbképzésének anyagi (kiemelt tandíj esetén) támogatása, a kiemelkedő szakmai tevékenységet nyújtó szakdolgozók jutalmazása. ... >>

Csillagút Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Püspöki Grácián út 6.
képviselő: Balassa Éva
Az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, a mozgáskoordinációs képességek fejlesztése, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése, nemzedékek összefogásának erősítése és a hagyományőrző programok lebonyolítása, gyermek és ifjúságvédelem, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, környezetvédelem, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek számára igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Csontritkulásos Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7
képviselő: Sabján Károlyné
EGészség megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatása. A betegek képzésének, nevelésének elősegítése, a csontritkulásos betegek ügyét szolgáló komplex társadalmi egészségügyi tevékenység támogatása. Érdekképviselet biztosítása szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a csontritkulásos betegek érdekében tevékenykedik. Segíti a csontritkulásos betegek életminőségének javulását a helyes táplálkozás megismertetésével, ételbemutatókkal, gyógytorna szervezésével. Ismeretterjesztő előadások szervezése szakorvosok bevonásával. ... >>

Daganatos Betegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Baranyainé Sifter Mária
A daganatos betegek önkéntes társulásán alapuló közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az egyesületen kívülállók körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat, elősegíti a betegek képzését, nevelését, támogatja a daganatos betegek ügyét szolgáló komplex társadalmi-, egészségügyi tevékenységeket.
Érdekképviseletet biztosít az e betegségben megbetegedetteknek, szoros együttműködésben minden olyan szervezettel, amely a daganatos betegek érdekében tevékenykedik, segíti a daganatos betegek életminőségének javulását, a helyes táplálkozás megismertetésével, ételbemutatókkal, gyógytorna szervezésével, gyógyászati segédeszközök megismertetésével, részt vesz a daganatos betegségek megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben, ismeretterjesztő előadásokat szervek szakorvosok, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó képviselők bevonásával. ... >>

Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Kis út 6.
képviselő: Némethné Sejber Ildikó
A Zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskola működésének és tevékenységének támogatása. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Külföldi iskolakapcsolat támogatása. Tanulók támogatása szociális, ifjúságvédelmi területen. Szakkörök, tehetséggondozás, versenyfelkészítés segítése. Táborozások segítése. Tanárok, tanulók gyógyíttatásának támogatása. Egészségmegőrző, betegség megelőző programok támogatása. Kuratórium működési feltételeinek támogatása. ... >>

Egészséges Emberért a Rák Ellen Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja út 36. II//10.
képviselő: Dr. Denke Péter Pál, Gelencsér Gabriella
Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a daganatos betegségek megelőzése érdekében. Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, egészségügyi prevenciós, ill. rehabilitációs tevékenység. A rák és egyéb súlyos betegségek megelőzése és gyógyíthatósága érdekében kiadványok készítése, programok szervezése, ismeretterjesztés, oktatás és közreműködési tevékenység. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Euroatlanti integrációból adódó nemzetközi egészségügyi és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az egészségügy, kulturális célok hatékony és korszerű eszközökkel, információkkal történő ellátása az Eszperantó nemzetközi nyelv gyakorlati alkalmazásával. Fogyasztóvédelem ? fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló tervek (projektek) készítése, szervezése. ... >>

Egyesület az Egészséges Zalai Közösségekért

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. III//31.
képviselő: Dr. Kecskeméti Katalin, Heller Józsefné
Az egészség és az élet minőségének fejlesztése a közösségek és egyének közreműködésével. ... >>

Esthajnal Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

8900 Zalaegerszeg-Pózva, Külsőkórház út 1.
képviselő: Dr. Győri László, Takács Ilona
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális tevékenység. A pszichiátriai betegek rehabilitációs otthonának és lakóotthonának működtetése. Pszichés problémáik és betegségük miatt hátrányos szociális és egzisztenciális helyzetben élők és családjuk lelki és lehetőség szerint anyagi támogatása, jogi érdekvédelmük biztosítása. Krónikus alkoholbetegek rehabilitációját elősegítő Alkoholellenes Előklub működtetése. A munkaerőpiacon esélytelen, megváltozott munkaképességű pszichiátriai betegek nappali szociális ellátásának, terápiás célú foglalkoztatásának megszervezése. A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai programjának kidolgozása, az ellátás megszervezése, szakmai fejlesztése. ... >>

Fénysugár a Szívbeteg Gyermekekért és Felnőttekért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Botfy L. út 10/A.
képviselő: Móricz Lászlóné
A veleszületett szívbetegségben szenvedők, a krónikus szívelégtelenségben élők, a szívműtéten átesett gyermekek és felnőttek támogatása és mindennapi életvitelhez szükséges feltételek biztosítása, illetve elősegítése. ... >>

FORRÁS, a Pszichés Problémákkal Küzdöket Támogató Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Vakaroshegyi út 4.
képviselő: Gellén Rita
Közösségi színtér biztosítása a pszichés problémákkal küzdők számára, életvezetési nehézségeik feldolgozására. ... >>

Gólyavárók a Zalai Szülészetért Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Dr. Vajda György
A gyermekvállalási kedv elősegítése, a családtervezési módszerek bemutatása, fejlesztése, a terhes nők felvilágosítása, a szülészeti gyógyító megelőző tevékenység fejlesztése, különös tekintettel az egészség megőrzésére, a betegség megelőzésére, a demográfiai helyzet javítására. ... >>

Harris Egészségkereső Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
képviselő: Dr. Menyhárt Ildikó
A lkosságot és az egészségügyi dolgozókat célzó egészségmegőrző programok szakmai és anyagi támogatása. ... >>

"ISPITA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Lukács Tibor
Az intézet orvosainak és más szakembereinek, ápolási dolgozóinak bel- és külföldön történő továbbképzésének segítése
- a továbbképzésben való részvétel anyagi támogatásával,
- tudományos konferenciák, projektek, sajtótermékek támogatásával,
- kiemelked bel- és külföldi szakemberek meghívásának támogatásával,
- az intézet részére orvosi és más szakkönyvek, folyóiratok megvásárlásával.
Az intézetben folyó - a gyógyító tevékenységet elősegítő - tudományos kutatómunka támogatása. A gyors és hatékony orvosi tevékenység feltételeinek biztosítása az orvostechnika fejlesztésével. Korszerű ápolási segédeszközök beszerzésének elősegítése. Minden olyan gazdasági - műszaki eszköz beszerzésének támogatása, amely végső soron az intézet gyógyító munkájának a színvonalát emeli. Új egészségügyi célú beruházások létrehozása, a meglévők felújítása, karbantartása, egészségügyi szolgáltatások üzemeltetése. ... >>

Jobb-lét Alapítvány

(sport,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Marx tér 4.
képviselő: Bognár Tamás
A Zala Megyei Vendéglátó Vállalat, illetve utód szervezete mindenkori aktív dolgozói, nyugdíjasai, tanulói, GYES-en, GYED-en lévők, sorkatonai szolgálatot teljesítők részére szociális foglalkoztatási, egészségügyi, művelődési, sport célú támogatás nyújtása. ... >>

Kisebbségek Társadalmi Esélyegyenlőségéért Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8900 Zalaegerszeg, Jákum út 16.
képviselő: Horváth Mária
A szervezet tevékenységét a kisebbségek körében gyakorolja: emberi és állampolgári jogok védelme, a cigányság társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerő-piaci szegregáció megszüntetése, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és sporttevékenység, szociális tevékenység, nevelés és oktatás-képzés, ismeretterjesztés. ... >>

Kiút Drogellenes Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 46-48.
képviselő: Vargáné Csóbor Lujza
A fiatalok drogok nélküli életre való felkészítését és nevelését szolgáló programok anyagi és szakmai támogatása. ... >>

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Béke út 28
képviselő: Bognárné Bengő Hajnalka
A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális helyzetének javítása.
A koraszülött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális támaszt és az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és tevékenység, szolgáltatás nyújtása.
Lehetőségek függvényében - a Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött Osztályának gyógyító és megelőző munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és a rászoruló családok koraszülött, beteg, hátrányos helyzetű gyermekeinek anyagi és szociális megsegítése. ... >>

"Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Dóra János
A születés után súlyos, vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentése, mint állami speciális mentési feladat megvalósításának a segítése, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek kórházi intenzív ellátásával és szállításával, gyógykezelésével, illetve rehabilitációjával kapcsolatos teendők támogatása a Zala Megyei Kórház (tov.: Kórház) ellátási területére kiterjedően, különös tekintettel a Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára (tov.: Gyermekosztály). Az alapítvány minden rendelkezésére álló eszközzel javítsa az újszülötteknek, a pathológiás újszülötteknek, a csecsemőknek és a gyermekeknek a Kórház Gyermekosztályán történő ellátásának színvonalát. ... >>

Kutatás az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 2/ B. ///2.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Az egészségügyi és biotechnológiai kutatás és fejlesztés, szakemberképzés, ellátás, valamint a gazdasági szereplők közötti információ csere támogatása. ... >>

Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. I//9.
képviselő: Jelenics Ferenc, Németh Sándor
Zalaegerszegen és vonzáskörzetében élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

"Légzőszervi Beteg Gyermekekért" Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
képviselő: Dr. Kopeczky Ildikó
A légzőszervi beteg gyermekek kezelése és gondozása, részükre szabadidő szervezett felhasználása a gyógyulásuk érdekében, megfelelő életvitel kialakításának elősegítése és üdültetés. ... >>

Lélek Imre Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Horváth Katalin, Némethné Deák Gyöngyi
Önálló diagnosztikus centrum felállítása és működtetése. Az alapítvány az átalakuló alapellátá diagnosztikus hátterét kívánja biztosítani. A meglévő szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan új szűrővizsgálati rendszereket kíván bevezetni. Az orvos- és asszisztensképzés előmozdítása a radiológia és a képalkotó diagnosztika területén." ... >>

Lisztérzékenyek Zala Megyei Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/B III/2.
képviselő: Kóborné Csákvári Márta, Tulit Pálma
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összehangolása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel: szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán, érdekvédelmüket kialakítani, felmerülő gondjaikat összegyűjteni és továbbítani a kormányzati szervek felé. ... >>

Lovas Gyermeksport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/a. II/2
képviselő: Pálfiné Galamb Klára
Elősegítse a gyermekek sportolási lehetőségét, különös tekintettel a lovaglás és ezen belül a lovassport adta lehetőségekre. Elsősorban a mozgáskorlátozott és hátrányos helyzetű gyermekek számára kíván sportolási, illetve szabadidős elfoglaltságot nyújtani. Az alapítvány a mozgáskorlátozott gyermekek vonatkozásában külön mozgásfejlesztő- és koordináló programok keretében kíván egészségügyi szempontból fejlődést, illetve gyógyulást biztosítani vagy azt elősegíteni. ... >>

Mária Alapítvány a Zala Megyei Kórház Szívsebészeti Osztályának Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Kirimi Józsefné
A Zala Megyei Kórház szívsebészeti osztályán kezelésre, kivizgálásra, műtétre utókezelésre kerülő betegek körülményeinek javítása. ... >>

Mozgásszervi Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Schmidt Béla
Zala megye területén az ortopéd járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, támogatása a betegek érdekeinek figyelembe vételével. Törekvés a legmagasabb színvonalú munka megteremtésére, mind személyi mint a tárgiy feltételek tekintetében. ... >>

United Way Zala Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45-49.
képviselő: Csutoráné dr. Zillich Margit
Elsősorban Zalaegerszeg és környéke - az alapítvány fejlődésének függvényében a térség - állam, illetve önkormányzat áltla le nem fedett - szociális, egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi gondjainak, problémáinak feltárása, megelőzése, kezelése és segítése. ... >>

VÁNDORSÓLYOM (szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek üdültetéséért és a szívbeteg gyermekek támogatásáért) Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 67.
képviselő: Szoó Zoltán
Belföldi üdültetés, nyaraltatás szociálisan hátrányos helyzetű egészséges gyermekek, diákok, ifjúsági csoportok részére. A betegségekkel kapcsolatos tájékoztató jellegű oktatás megszervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, jótékonysági rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ismeret és képesség fejlesztő programok, táborok, előadások szervezése, lebonyolítása. Egészségturisztika, ökoturizmus, természetes életmódra való nevelés. ... >>

Vesebetegek Zala Megyei Egyesülete Zalaegerszeg

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

8900 Zalaegerszeg, Disz tér 7.
képviselő: Takács Imre
Összefogja a megyébe élő különböző stárdiumban lévő vesebetegeket. Részt vesz tagjainak egészségnevelésében, elősegíti munkaképességének fejlesztését, illetve munkába állását. Rehabilitációs tevékenység keretében a betegek életminőségének javítása információval, felvilágosítással, orvosi és diétás előadásokkal, szaktanácsadással, szabadidő programok, gyógyfürdőzés, kirándulások, múzeum látogatások, családi túrák szervezésével, közös színházlátogatással. ... >>

Vírusos Májbetegek Egyesülete Zalaegerszeg

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Cserfa út 15.
képviselő: Csitos Józsefné
A vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással és érdekeik képviseletével. A vírusos májbetegek ápolásához, gondozásához segítséget nyújtó és különböző szakterületeken tevékenykedő előadok meghívása ismeretterjesztő előadások megtartására (elsősorban egészségügyi, pszichológiai, dietetikusi, természetgyógyászati, munkaügyi és jogi, stb. szakemberek). Összejövetelek szervezésével lehetőséget teremteni a tagok saját tapasztalatainak átadására, cseréjére a sikeresebb gyógyuláshoz, középpontba helyezve az egyéni gondok megoldását. Kötetlenebb és oldottabb légkörben, részletesebben megismertetni a hivatalos orvosi tájékoztatásból esetlegesen kimaradt vagy a betegek számára nehezebben érthető gyógyítási lépésekről, kezelésekről azok hatásmechanizmusáról és mellékhatásaikról, illetve a terápia ideje alatt ezen káros hatások gyengítéséről, megszüntetéséről. Szükség esetén kéri és kezdeményezi állami és társadalmi szervezetek, szervek közreműködését a májbetegek életminőségének javítása érdekében. Kapcsolattartás olyan egyesületekkel, szervezetekkel, amelyek célja, illetőleg feladatai hasonlóak vagy megegyeznek az egyesület céljával, illetve feladataival. Egészségügyi dolgozók (orvosok, szakdolgozók) részére tudományos előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése, lebonyolítása, ezen rendezvényeken résztvevők számára fogadások tartása. ... >>

Zala Megyei Chron-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1
képviselő: Kaffka Andrea
A gyulladásos bélbetegségen szenvedő, jellemzői a Crohn és Colitis Ulcerosa; angol eredetű, széles körben elterjedt rövidítése szerint IBD betegségben szenvedők számára csoportfoglalkozások szervezése a következő célokkal:
Tájékoztatás patronáló és meghívott orvosaink személyes jelenléte által a betegség jellemzőiről, a tünetmentesség elérésének lehetőségeiről, a gyógymódokról, az új kutatási eredményekről, a lehetséges szövődményekről, és azok megelőzésének lehetőségeiről. Támogatás személyes példákon keresztül, tanácsokkal, táplálkozási javaslatokkal, lelki segítségnyújtással, szabadidős programok szervezésével. Kapcsolatépítés más országos s regionális szervezetekkel, melyek hasonló céllal jöttek létre. Célunk betegtársaink életminőségének javítása. ... >>

Zala Megyei Cukorbeteg Gyermekek Egyesülete

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
képviselő: Beczéné Csondor Anikó ... >>

"Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Gasztonyi Beáta
A Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztálya személyzete szakmai fejlőésének elősegítése, az osztály felszereltségének javítása, s mindezeken keresztül a betegellátás színvonalának, minőségének emelése. ... >>

Zala Megyei Kórház Sportegyesülete

(intézményi,sport,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi . út 1.
képviselő: Dr. Kósa Dezider
A tömegsport mozgalom erősítése, edzési, sportolási lehetőség biztosítása a tagok részére. ... >>

Zalaegerszeg Mentőállomásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Ady E. út 69.
képviselő: Beledi István
A Zalaegerszegen és környékén élő, illetve tartózkodó személyek magas szintű mentőellátásának biztosítása. Ennek érdekében a mentőeszközök beszerzése, működtetése, javítása A mentési tevékenység ismertetése helyszíni bemutatók, előadások szervezésével. A lakosság elsősegélynyújtó ismereteinek bővítése. A mentődolgozók továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, szakirodalom biztosítása. A mentődolgozók tudományos konferencián való részvételének támogatása. Tudományos konferenciák szervezése. A mentődolgozók egészséges életmódra nevelése, szabadidős és sporttevékenységének elősegítése. ... >>

"Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság" Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 29.
képviselő: Pintér János
A kölcsönösség elvén megfelelő nyilvánosságot biztosítani a két testvérváros, Zalaegerszeg és Marosvásárhely gazdasági, tudományos életében, egészségügyi oktatási, sport kapcsolatok, önkormányzati, civil és egyházi közéletben élő, dolgozó olyan személyek számára, akik tevékenysége városaink hírnevét képes gyarapítani. Hozzájárulni a két város történelmének, valamint kulturális örökségének megismeréséhez és megóvásához, hozzájárulni a műveltség gyarapításához, a nemzeti öntudat gazdagításához, erősítéséhez. ... >>

Zalaegerszegi Általános és Érsebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
képviselő: Dr. Vattai Péter
A Zalaegerszegi Kórház Általános és Érsebészeti Osztály dolgozói szakmai továbbképzésének elősegítése, kongresszusok szervezése, továbbképző rendezvények tartása, kísérletes és tudományos tevékenység feltételeinek megteremtése, ill. finanszírozása. Az osztály betegellátó tevékenységének minőségi javítása, eszköz és műszerparkjának fejlesztése. ... >>

Zalaegerszegi Diabetes Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. III./331.
képviselő: Szalai Gáborné ... >>

Zalaegerszegi Egészségnevelők Alapítványa

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24
képviselő: Vizváriné Nagy Katalin
A lakosság figyelmének felhívása az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők jelentőségére, a különböző megbetegedések korai felismerésének lehetőségére, a megelőzés módjaira. ... >>

Zalaegerszegi Egészségügyi Főiskolai Képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 23.
képviselő: Zsigmond Edit
A zalaegerszegi felsőoktatás, valamint tudományos kutatómunka támogatása. Felsőfokú oktatás, továbbképzések szervezése. Céljának tekinti a megfelelő szakemberképzés, az egészségügy területén az egészségmegőrző, prevenciós, rehabilitációs programok kidolgozásának, kivitelezésének és szervezésének, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés támogatását. ... >>

Zalaegerszegi Gyermekek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8900 Zalaegerszeg, Zárda út 13.
képviselő: Dr. Gárdos László
Az alapítvány egészségügyi ismeretek átadását tervezi a lakosság felé. A betegségek részletes bemutatása, a megelőzés módjainak és a kezelés lehetőségeinek megtárgyalása az emberek számára lehetővé teszi a betegségek elkerülését és a hatékonyabb gyógyulást. A folyamatos egészségnevelést visszatérő előadássorozattal, magasan képzett előadókkal dolgozva kívánja az alapítvány elérni. Az egészséges életmód megismertetése, elfogadtatása, az egészségtudat magasabb szintre fejlesztése. A foglalkozásokba hátrányos helyzetű családok bevonása. Cél, hogy kevesebb legyen a gyógyszerhasználat, csökkenjenek az indokolatlan vizsgálatok, helyette a betegek megtanulják a terápia pontos betartását. Az egészségügyi szolgáltatásból a Zalaegerszeg és környékén élő bármelyik állampolgár megkülönböztetés nélkül részesülhet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Zalaegerszegi Judo Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Határjáró út 4.
képviselő: Varga Zoltán
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. EGészségmegőrzés, betegségmegelőzős, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

"Zalaegerszegi Kardiológiáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. út 1.
képviselő: Dr. Lupkovics Géza
A Zala Megyei Kórház (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) Kardiológiai Osztályán a szakmai színvonal folyamatos javítása, a betegellátás nívójának emelése az alapítvány tevékenységének felhasználásával. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

Zalaegerszegi Kék Vonal Ifjúságsegítő Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Stadion út 1. VII/95
képviselő: Zaleczky Elza
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és a fiatalok egészségének megőrzésére, lélekvédelem, az egyéni és társadalmi destrukciók megelőzése. ... >>

Zalaegerszegi Parkinson Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Eötvös út 22.
képviselő: Tolvaj Márta
A Parkinson szindromás betegek életminőségének javítása, és gondozásuk elősegítése. ... >>

Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület

(egészségügyi)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 59.
képviselő: Dr. Zörényi István
A zalaegerszegi szív- és érrendszeri betegek önkéntes szervezeti tömörülése. ... >>

Zalai Építőipari Vállalati Dolgozókért és Nyugdíjasaiért Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 11.
képviselő: Beke Józsefné
A ZÁÉV Zrt. és a tulajdonában (résztulajdonában) álló gazdasági társaságok nyugdíjasai, dolgozói volt dolgozói és azok közeli hozzátartozói részére szociális és egészségügyi célú támogatás nyújtása. ... >>

Zalai Idősekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8900 Zalaegerszeg, Külsőkórház út 2.
képviselő: Id. Dr. Marx Gyula
Zalaegerszegen, az Idősek Otthona Módszertani Otthonban élők egészségügyi ellátásának korszerűsítése, szociális életkörülményeik javítása, konferenciák, rendezvények szervezése, oktatás, továbbképzés és képzés támogatása, kutatás, kiadványok megjelenítése, kiállítások szervezése, könyvek, kiadványok kiadása, tanulmányok készítése, továbbtanulási lehetőségek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal