Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 181
4. oldal

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Komakút tér 3..
képviselő: Balogh Ákos kuratórium elnöke
Veszprém megye infrastrukturális vállalkozásainak támogatása, hitelnyújtás, tanácsadás, oktatás, valamint szakmai továbbképzés révén. ... >>

Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
képviselő: Dr.Simon Attila kuratórium elnöke, képviselő, Szirbek Józsefné titkár
Veszprém Város ifjusága zenei nevelésével zenei közizlés kialakítása, zenei-tehetség gondozása. ... >>

Veszprém város Környezet-és Természetvédelméért Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Dr.Kristóf Jánosné kuratórium elnöke, képviselő
A közalapítvány kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében az 1990.évi LXV.törvény és az 1997.évi CLVI.törvény 26.§.-a c./ pontjának 4., 8., 9. alpontja szerint az alábbi feladatokat látja el.:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Természetvédelem, környzetvédelem különös tekintettel A Veszprém Megyei Jogú város Környzetvédelmi Programja megvalósításának elősegítésére. ... >>

Veszprém Város Röplabda Sportjáért Alapitvány

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 21/B.
képviselő: Háli József
A gyermekekkel, fiatalokka megismerteni a sportágat,kiválysztani a jó fizikai adottságokkal rendelkező fiatalokat, gondozni a tehetségeket,az NB-I-ig az ifjúsági és felnőtt válogatottsághoz való eljutás feltételeinek segitése. Gondozni azokat a tehetségeket, akik különös adottságokkal és talentummal rendelkeznek a sportág űzéséhez. ... >>

Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű fiatalokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 7.
képviselő: Molnár Ferenc Roland elnök
Egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem.
A városban és vonzáskörzetében élő hátrányos helyzetű fiatalok érdekvédelme, támogatása, életkörülményeinek javítása, oktatásuk, nevelésük. ... >>

Veszprém Városi Iskolafejlesztési Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Csala László, Vándor András kuratórium elnöke, Varga Miklós
Veszprém város általános és középiskoláinak korszerűsitése, ideért- ve a műszaki felújitást, az iskolűk technikai felszereltségének oktatási segédeszközökkel való eláátásának ja- vitását, továbbá az oktatás rendsze-rének korszrűsitése is. ... >>

Veszprémi BEST Bizottság

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem utca 10. undefined
képviselő: Martos Anna Borbála elnök
tudományos, oktatási ... >>

Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 2.
képviselő: Simon Gyula Mátyás képviselő
Oktatás-nevelés támogatása. ... >>

Veszprémi Egyetem a Környezetmérnöki Képzés- és Oktatásért Alapítvány közhasznú szervezet

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u.10.
képviselő: Dr. Blazsek István
A környezetvédelem fontosságának tudatosítása, a környezet megóvásának elősegítése és magasan képzett szakemberek képzésének támogatása. ... >>

Veszprémi Egyetem Civil Szerveződéseiért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u.10.
képviselő: elnök Wéninger László
Az alapítvány a közhasznú tevékenység keretében az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
l./ Az öntevékeny hallgatói csoportok, és önszerveződő hallgatói szervezetek működési körülményeinek, technikai feltételeinek, programjainak támogatás,
2./ rászoruló és kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgatók támogatása,
3./ oktatás, kutatás, tanácsadás végzése a civil szerveződések erősítése érdekében
4./ oktatáshoz és a civil szervezetekké váláshoz kötődő rendezvények, programok támogatása,
5./ tudományos, szakmai és kultúrális rendezvények szervezése
6./ hallgatói csoportok érdekeinek védelme, érdekképviseletének ellátása a civil fórumokon és egyéb érdekérvényesítési lehetőségek alkalmával,
7./ hátrányos helyzetű hallgatók, és hallgatói szervezetek szakmai és anyagi támogatása, számukra képzések szervezése, lebonyolítása. ... >>

Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem út 10.
képviselő: Szonda Tamás képviselő
A Veszprémi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának működési körülményeinek, technikai felszereltségének javítása, együttműködés elősegítése más társadalmi szervezetekkel; a rászoruló diákok támogatása; rendezvények, programok támogatása. ... >>

Veszprémi Egyetem Sportjáért Alapitvány

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem utca 10.
képviselő: Dr. Németh Zoltán
A veszprémi Egyetemi Sport Clubban sportolók eredményes szereplésének és fejlődésének támogatása. A veszprémi Egyetemen tanuló oktató és dolgozó fiatal sportolók segitése, a tehetséges sportolók segitése, a tehetséges sportolók fejlődésének és felkészitésének segitése. Kiemelkedő tanul- mányi és sportolói eredményeket elérő egyetemisták sportösztöndijban részesítése.


... >>

Veszprémi Ejtőernyős Egyesület közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Ady E. út 71 A
képviselő: Szöllősi János ügyvezető elnök, Takács László elnök
A magyar polgári és katonai ejtőernyős sport ügyéért tenni akarók szervezetbe történő összefoglalása;
a nemzeti és regionális hagyományok felkutatása, ápolása, a társadalmi és emberi értékek megőrzése.
Az ifjúság ejtőernyős kiképzésének - katonai előképzásánek megteremtése. Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése. Az alapítvány tartós közérdekű céljai: A közalapítvány célja, hogy a Veszprémben élő fiatalokat - különösen a 12-29 éves korosztályt - közösségeiket, egyéni és társas kezdeményezéseiket támogassa, lehetőséget adjon egyéni és közösségi érdekeik, szándékaik kifejezésére, önmegvalósításuk gyakorlására. A közalapítvány hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az alapító (önkormányzat) gondoskodása a város fiataljairól minél jobban kiteljesedjen, sokrétűvé áljon. Az alapító az ifjúság élethelyzetével, illetve annak alakulásával kapcsolatos felelősségének kinyilvánításaként hozza létre a közalapítványt, mellyel célja a felnövekvő generációk folyamatos segítése és támogatása. ... >>

Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Kossuth L. u. 4.
képviselő: Szente József elnök, képviselő
Az evangélikus egyházi élet fellendítése. Az egyházi ingatlanok fenntartása. A hitélet támogatása. Tárgyi feltételeinek biztosítása. Az ifjúság erkölcsi nevelése. Az egyházi iskolák támogatása. ... >>

Veszprémi Főegyházmegye

(oktatási,kulturális)

8201 Veszprém, Vár u. 16.
képviselő: Márfi Gyula dr.érsek
Hitéleti, oktatási, kultúrális, szociális, ügyintézés, gazdasági felügyelet. ... >>

Veszprémi Iskolai Labdarugó Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Endrődi S. u. 10.
képviselő: Matolcsi István elnök ... >>

Veszprémi Jendrassik György Alapitvány a Tehetséges Fiatalokért

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Március 15. u. 5.
képviselő: Cziráki Károly képviselő
A veszprémi Jendrassik György Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézettel tanulóviszonyban illetve munkaviszonyban álló tehetséges fiatalok szakmai, szaktárgyi, nyelvi, pedagógiai továbbképzésének támogatása. ... >>

Veszprémi Katolikus Iskolabizottság

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Ady E. u. 8.
képviselő: Sipos László, Ther Antal ... >>

Veszprémi Kolping Család Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Endrődi út 38. III/14.
képviselő: Nagy Árpádné képviselő
Minden évben méltóképpen megemlékezni Korinek Attiláról, a Veszprémi Kolping Család Egyesület alapító elnökéről, - az alapítvány támogatja a Veszprémi Kolping Család Egyesület működését segítő konferenciák és továbbképzések szervezését cselekvőleg és anyagilag egyaránt, - az alapítvány hozzájárul a Veszprémi Kolping Család Egyesület éves programjaihoz kapcsolodó előadások költségeihez, - évente egy rászoruló család gyermekének iskolakezdését tankönyvek és írószerek megvásárlásával segíti, - az alapítvány támogatja a Veszprémi Kolping Család Egyesület szervezett évi egyszeri belföldi,vagy külföldi kirándulását, - az alapítvány hozzájárul az egyházi ünnepkör keretében megrendezésre kerülő rendezvények költségeihez, amelyre a meghívottak körét a kuratórium állapítja meg. A rendezvényekre mindig meg kell hívni a történelmi egyházak Veszprém Megyei vezető személyiségeit. ... >>

Veszprémi Kulturáért Közalapítvány közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Fenyvesi Ottó elnök, képviselő
a kultura széleskörű támogatása, e területen dolgozó szakemberek továbbképzésének támogatása, új mecénatura kialakítása. ... >>

Veszprémi MAG Társaskör közhasznú szervezet

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Vilonyai út 4/B.
képviselő: Fajd Bence társelnök, Pozsgai Tamás elnök
A Balaton és Bakony természeti - környezeti egységének megőrzése, ismeretterjesztő, oktatási tevékenység. ... >>

Veszprémi Protestáns /Evangélikus- Református/ Iskolabizottság

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Bánki Edit, Gaál Alpár, Juhász Lórándné ... >>

Veszprémi Rotary Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Kittenber Kálmán út 11.
képviselő: Ábrányi Zoltán kuratórium elnöke, Somlai József képviselő
Hogy a Rotary mozgalom humanitárius szellemiségének megfelelően támogassa az arra rászorult beteg gyermekek külföldi, belföldi gyógykezelését, a fogyatékos személyek részére szükséges eszközök beszerzését, fiatalok külföldi képzését, továbbképzésért. ... >>

Veszprémi Szeminárium Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Vár u. 18.
képviselő: Dr. Márfi Gyula érsek
A Veszprém Egyházmegyében lévő kispapok kisszeminaristák főiskolai ill. egyetemi képzésének, taníttatásának támogatása, valamint a Veszprémi Szeminárium személyi és anyagi működési feltételinek biztosítása. ... >>

Veszprémi Vegyészekért Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Baláca u. undefined 10.
képviselő: Polinszky Gábor elnök, képviselő
A Veszprémben végzett és tanuló vegyészmérnökök szakmai és tudományos tevékenységének elismerése, továbbképzésük támogatása. ... >>

Veszprémi Voll Alapitvány az egészségért és gyógyulásért

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Baláca u. 36.
képviselő: Horváth László
Gyógyitásban, betegségmegelőzésben és szűrővizsgálatokban nagy jelentőségű, új Magyarországon kevésbé ismert Voll- módszerrel és a hozzá kapcsolodó homeopátiás gyógyszeres kezeléssel rászoruló betegeken való segités, elsősoran Veszprémben és vonzáskörze- tében történő ellátására. A Voll-módszer és a betegségmegelőzés- ben alkalmazott új módszerek pl. egy agy kineziológia/ komplex alkalmazásá- nak kutatása megvalósitása, oktatása, elterjesztése, elsősorban Veszprémben és vonzáskörzetében. ... >>

Veszprémi Waldorf- Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Szent István u. 12.
képviselő: Szarka László kuratórium elnöke
Már müködö Waldorf-padagógiájú oktatási-nevelési intézmények különös tekintettel a veszprémi Waldorf- óvodára támogatása. Újabb Waldorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények - különös tekintettel egy veszprémi waldorf -iskolára- létrehozásának elősegitése, majd támogatása. Általában a Waldorf -pedagógiai magyarországi népszerüsitése. ... >>

Veszprémi Zsidó Örökségi Alapitvány közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Ibolya u. 10.
képviselő: Dr.Wittmann Zsuzsanna elnök
a zsidó hagyományok felelevenítését és megőrzését szolgáló kultatások támogatása, a zsidó tárgyi emlékek műemlékek védelmének és helyreállitásának támogatása, a fiatalok vallási és hagyományőrző- és teremtő ismeretienk oktatása, a zsidó kultúrális örökség ápolása és szociális jellegű segitségnyújtás a rászorulóknak. ... >>

VM.Tanács Kórház-Rendelőintézet Orvostanácsa Veszprém

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Marx tér 8-9.
képviselő: Dr. Antal László, Dr. Kiszely Zsolt, Dr. Németh Ilona, Dr. Réti György, Dr.Harsányi Gábor ... >>

Zenemalom Alapítvány Kádárta

(oktatási)

8411 Veszprém-Kádárta, Győri u.54.
képviselő: Dr. Szegedy András
a klasszikus és kortárs zenekultúra magasabb szinvonalra emelése, a zenei közizlés fejlesztése, a zenetanulás lehetőségeinek kiszélesitése, a zenei kézség kibontakoztatása, a kreativitás fejlesztése,tehetségek kiválasztása, gondozása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal