Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 181
3. oldal

Oktató és Képességfejlesztő Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi út 1.
képviselő: Dr.Orbán György
Általános iskolai oktatás és nevelés, valamint annak színvonalának emelése, segítése. Az alapfokú művészeti oktatás, annak színvonalának emelése, és segítése. A gyermek közművelődés, annak színvonalának emelése, és segítése. A környezetvédelmi tevékenység és annak oktatása, környezetvédelmi oktatóközponton keresztül. Részképesség-zavar miatt tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése kislétszámú csoportokon keresztül. ... >>

Örömélet Idősekért és Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Sólyi u. 20.
képviselő: Farkas Margit kuratórium elnöke
Idősek és fogyatékkal élők, valamint az őket ellátó intézmények támogtása. Egyéb hátrányos helyzetben lévő személyek és azok ápolását, gondozását végző intézmények támogatása.Hátrányos helyzetbenlévők képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rehbilitációs foglalkoztatás.Anyagi lehetősége függvényében idősek gondozóháza-, nyigdijasház épitése és üzemeltetése.
Szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadás, segitségnyújtás.Szabadidős, kulturális és egyéb programok szervezése, ilyen jellegűrendezvények támogatása.Szociális tanácsadói, jóléti és hasonló szolgáltatások biztosiítása.Speciális szociális és egészségügyi tanácsadás, Karitatív és szociális ellátással kapcsolatos tevékenység végzése, támogatása, Idős és nyugdijas személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos előadások megszervezése, kiadványok ,tájékoztatók megjelentetése, ilyen jellegű tevékenység támogtása. Hazai és külföldi, az alapítvány céljához hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u.6. undefined
képviselő: Dr.Veress Gábor kuratórium elnöke, képviselője
Támogatást nyújtson a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola tehetséges tanulóinak felkutatásához, ezen tehetségek képességeinek és személyiségének szakmailag megalapozott, tervszerű fejlesztéséhez, különös figyelemmel a szociális és kulturális téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozására. ... >>

Padányi Schola Alapítvány

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
képviselő: Dr.Hegedüs Tamás képviselő
Oktatás-nevelés támogatása. ... >>

Papp Ferenc Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
képviselő: Dr.Simon Orsolya titkár, képviselő
Papp Ferenc tanitásait megőrizve tovább viszi, fejleszti:a magyar társadalomban megfogalmazodó nyelvi problémákra választ kiván keresni és adni. Ezt úgy teszi, hogy fejleszti az alkalmazott nyelvészet egyetemi szintű oktatást /könyvek, jegyzetek írásával, tematikák kidolgozásával/ hazai és nemzetközi szemináriumokat szervez egy-egy megoldott, vagy megoldandó kérdéskörre vonatkozóan. A válaszadásban szem előtt tartjuk a nemzetközi hasznosithatóságot is. ... >>

PC CRASH CLUB HUNGARY

(oktatási)

8200 Veszprém, Tiszafa utca 2/E.
képviselő: Rektor Mihály elnök
Oktatás- szakmai képzés, kutatás ... >>

Peregrinato I.Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Bartha László elnök
Az egyetemen a képzés folyamatos megujításának, szinvonala emelésének és nemzetközi nyitottságának elősegitése, kapcsolatteremtés kezdeményezésére és megvalósítására képes szakemberek nevelésének előmozdítása. ... >>

Perfect English Egyesület

(oktatási)

8200 Veszprém, Major u. 1/2.
képviselő: Székely Péter elnök
Az angol nyelv tanításának módszertani fejlesztése és a lakosság angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése. ... >>

Pontis Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 3/A. II/5.
képviselő: Dávid Ákos elnök, Strakné Dr. Werner Ágnes elnökhelyettes
Olyan nemzetközi együttműködés létrehozása, amely a közép- és kelet-európai régió hálózati technológiák oktatásával, kutatásával, illetve innovációjával foglalkozó intézményei számára biztosít magas színvonalú oktatóképzést, valamint az igényeiknek megfelelő online ill. offline szolgáltatásokkal segíti munkájukat. ... >>

Pro Urológia Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Csermák A. u. 8/B.II/1.
képviselő: Dr. Brittig Ferenc képviselő, Dr. Gécs Sándor képviselő
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Urológiai szak- rendelés működésének korszerűsitése, betegellátás javitása, dolgozók képzésé-nek elősegitése. ... >>

Reptum Búvár és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
képviselő: Patyi György elnök
A búvársport népszerűsítése, búvároktatás, rendezvények szervezése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Rózsás Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Rózsa utca hrsz. 4292/3.
képviselő: Sándor László képviselő
Az oktató-nevelő munka feltételeinek minőségi fejlesztése annak érdekében, hogy a gyermekek korszerű szellemiség és ismeretek birtokában fejezzék be tanulmányaikat az általános iskolában. Anyagi támogatás nyújtása a tanulmányi kirándulásokhoz, nyári táborokhoz és az erdei iskola költségeihez. Támogatni kivánja a tanulók kultúrális rendezvényeken való résztvételét. Segítséget nyújt a tanulmányi versenyeken, illetve sportversenyeken részt vevö tanulók számára. ... >>

SÉF SZAKISKOLÁÉRT Nyílt Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u. 7.
képviselő: László Károlyné
A SÉF Szakiskola Épületénekés szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel, kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók támogatása. Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiirása, amelyek az oktatás, a kultúra és a sport terén hozzájárulnek a tanuló ifjúság szellemi, fizikai, szociális fejlődéséhez, hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogtása közép
és felsőfokúintézményekben. Veszprém területén működő civil, üzleti és önkormányzati szervezetek számára nyűjt információs és képzési szolgáltatásokat annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a társadalomés a gazdaság fejlődéséhez, bárki számára elérhető rendezvéyneket, akciókat szervez annak érdekében, hogy a térség kultúrális és természeti értékeit közvetitse és megóvja, tanácsadással és programokkal segíti az egészséges életmód elterjedését azzal, hogy hozzájárul a humán erőforrások
fejlesztéséhez és a természeti erőforrások fenntarthatóságához. ... >>

Siliga Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Szabadság tér 2.
képviselő: Sánta Károly képviselő
Szociálisan rászoruló tehetséges fiatalok tanulmányai folytatásának támogatása, elsősorban Veszprém városban a zöldterületek növelése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemben való közreműködés és ennek támogatása. ... >>

Sípmesterek Társasága Sportegyesület

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3. undefined
képviselő: Koma László elnök
Veszprém megye labdarúgó játékvezetőinek képzése, továbbképzése. ... >>

"Spirit Alapítvány" közhasznú

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Ady u.7/B.fsz.2.
képviselő: Gyurkó Zsolt elnök, Iváyi Attiláné titkár
Egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, a társadalom egyes tagjai számára testi, lelki és szellemi egység megteremtése. ... >>

Sporttal az Egészséges Életmódért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Victor u. 28.
képviselő: Szalai Tamás elnök
Az egészséges életmódra nevelés érdeké- ben a Simonyi Zsigmond iskola tanulói és a Kiss Lajos DSE, vagy jogutódja sportolási lehetöségeinek megteremtése,valamint versenyeztetési és nevelési feladatok ellátása. ... >>

Szakértők az igazságért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Stadion utca 19/B.
képviselő: Latorczai János képviselő
Anyagi támogatás annak érdekében, hogy magasabb szinvonalra lehessen emelni az igazságügyi tevékenységet. Intézményi szinten az igazságügyi tevékenység segítése. Anyagi támogatás nyújtása az igazságügyi szakértők továbbképzésére, belföldi, külföldi szakmai tanulmányutakra, beteg szakértők támogatására. Idegennyelv elsajátitásához. elősegíteni az igazságügy szinvonalának javulását az igazságügyi szakértésen keresztül. ... >>

Szemünk Fénye Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 9. undefined
képviselő: Takácsné Szemes Margit elnök
Az óvodai nevelés színvonalának fejlesztése és hatékonyabbá tétele érdekében. Az óvodai környezet minőségi fejlesztése és biztonságosabbá tétele Környezetbarát kreativitásfejlesztő óvodai oktatási programok vásárlása és átvétele. ... >>

Szénhidrogénipari Vegyészmérnök-utánpótlásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10,
képviselő: Grád Ottó képviselő
Az alapítvány elsődleges célja, hogy a Pannon Egyetemen folyó vegyészmérnökképzést, ezen belül kiemelten az ásványolaj- és petrolkémiai technológiai szakirány /piaci és tőzsdei ismeretekkel kiegészített/ oktatását támogassa, ezáltal is elősegítve a kőolaj- és földgáz-előkészítés, -feldolgozás és a petrolkémiai termékgyártás szakember-utánpótlását. ... >>

Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Iskola u. 4.
képviselő: Halmay György képviselő
az általános iskola elektronikai felszerelésének bővitése és fejlesztése, az oktatási technikai szinvonalának emelése.
A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola /névváltozást követően és jelenleg Szilágyi Erzsébet keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény/ elektronikai felszerelésének bővítése és fejlesztése, az oktatás technikai színvonalának emelése.
-hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók támogatása.
-diákönkormányzat munkájának támogatása,
-táborozások, kirándulások,erdei iskolai programok támogatása,
-teheséges tanulók tmogatása, közhasznú tevékenysége: nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Szolidaritás egyMásért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kerszt u. 9.
képviselő: Katanics Sándor képviselő
Az emberek közötti szolidaritás erősítése, a demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, a szociáldemokrácia eszmeiségének megismertetése, az ezen értékeket képviselő egyesületek, klubok szerveződések támogatása. A Magyar Szocialista Párt Veszprém Megyei Szervezete önhibájukon kivül nehéz helyzetbe került tagjainak és közvetlen hozzátartozóinak egyedi elbírálás alapján történő esetenkénti támogatása. A hátrányos anyagi helyzetű, tehetséges fiatalok felkészítésének, iskolai oktatásának, az idegennyelv elsajátításának, a szakismeretek megszervezésének támogatása, tanfolyamok és más képzési formák megvalósításával a politikai kultúra fejlesztésének elősegítése.
A szociális, munkajogi , társadalombiztositási kérdésekben járatlan személyek tájékoztatásssal való
ellátása. ... >>

Szorgalom és Tehetség Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem út 19. II/3.
képviselő: Dr. Melegh Anna képviselő, Dr. Pogácsás Anett képviselő, Papp Gábor képviselő
Szociálisan rászoruló családok gyermekei továbbtanulásának támogatása, megélhetésüket biztosító szakma megszerzéséhez segítése, idegennyelv-tudásuk feljesztésében való közreműködés. Tehetséges gyermekek, fiatalok nevelésének - oktatásának, képességfejlesztésben való részvételének elősegítése, képességfejlesztési módszerek, rendezvények és programok támogatása. Kultúrális közösségek, csoportok, alkotó-művészek tevékenységének segítése, tudományos és művészeti alkotások létrehozásának támogatása. Határon túli magyarok rászoruló teheséges gyermekei tanulásának, továbbtanulásának, továbbképzésének elősegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységük támogatása. ... >>

Szponzor Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Budapest u.8.
képviselő: Csontó Zoltán
tudományos kutatások finanszirozása, oktatás támogatása, diákhagyományok ápolása stb. ... >>

Tanárok Európai Egyesülete

(oktatási)

8200 Veszprém, Diófa út 2.
képviselő: Golubeva Irina elnök ... >>

Tánc Mozdulat Nyelv Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Sáfrány u. 9/B.
képviselő: Horváthné Angeli Éva
Gyermekközpontú táncpedagógiai nevelés megvalósitására létrejövő oktatási forma anyagi és erkölcsi segitése. ... >>

Táncsics Mihály Középiskolai Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös K. u 1.
képviselő: Dr. Borsi Lőrinc kuratórium elnöke
Az iskola arra szociálisan rászoruló diákjainak taneszközzel ellátása, a kimagasló eredményt elérő, a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő diákok támogatása. Külföldi és belföldi kapcsolatok megteremtése, az utazások támogatása. A sport és a kultúrális tevékenységek támogatása, az iskolai eszközrendszer bővítése. ... >>

Tanoda-Tudás-Tanulás Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Rigó Éva
Az Alapitvány célja, hogy működésével hozzájáruljon a L.Ron Hubbard módszer- nek megfelelő oktatási technológiát al- kalmazó speciális oktatási intézmény működési feltétleinek szervezéséhez és bővitéséhez, és ezen keresztül a tanuló ifjúság testi, szellemi és szakmai har- monikus fejlődésének támogatásához. ... >>

Táplálék Érzékenyek Alapítványa Veszprém közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Stadion út 5/A. II/9.
képviselő: Dr. Horváth Ágnes, Dr.M.Tóth Antalné Dr.Réthy Ildikó, Nagy Margit, Szabóné Bozi Anna, Sztojánné Dr. Szentiványi Anikó, Tóth Lászlóné
Alternatív segítő módszerek terjesztése az egészségmegőrzés területén.
Egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás /előadások, folyóirat,kazetta/, Krónikus betegségek testi-, lelki,- és szellemi gondozása. Rehabiliáticós tevékenység.
Pszichés támaszadás. Oktatás, tanfolyamok, előadádok szervezése, Táborok szervezése és támogatása. Diétás étkezetés megismertetése s támogatása. ... >>

Társadalom és Tudomány Oktatási és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Petőfi S. út 24.
képviselő: Zsiga Henrik
Felnőttképzési programok indítása, felnőttképzési szervezetek munkájának támogatása, technológiai fejlesztés a felnőttképzés terén, ismeretterjesztés a felnőttképzés piacán, ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

(oktatási)

8200 Veszprém, Budapest u. 11.
képviselő: Kálmán Györgyné titkár, Kercsó Zsuzsanna elnök ... >>

Templomos Lovagok Magyarországi Rendjének Alapitványa Budapest

(oktatási)

8200 Veszprém, Rózsa u. 19. undefined
képviselő: Sipos Balázs
A régi lovagi erények megőrzése, keresztényi világnézeteken alapuló jótékonysági munka végzése. A keresztes hadjáratok világtörténelmi kegyeletének megőrzése, az ifjúsági munka elsősorban az újjászervezett cserkészet támogatása és történelmi kutatása. Segítségnyújtás a régi és új tradíciók megőrzéséhez, humánus életszemlélet fejlesztéséhez, különösképpen az ifjúságra. ... >>

Theatrum Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Szigethy Gabriella
Veszprémi központú országos szinházi-oktatási centrum létrehozása és működtetése a jövetkező részegységekkel: ifjúsági szinház, nyolc osztályos szini középiskola, szinkronstúdió a hiányszakmákra összpontositó szinházi műhelyház. ... >>

Tudás a Jövőnkért Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Ady E.u.8.
képviselő: Mészáros László
Az alapítvány legfőbb célja, hogy az általa gyüjtött adományokból, pályázatokból elérhető támogatásokból anyagilag támogassa olyan képzési, átképzési, vagy továbbképzési programoknak a szervezését, megtartását, amelyek korszerű, az átalakuló gazdaság számára jól hasznosítható ismeretekkel rendelkező személyek képzésére irányulnak. Célja továbbá a megváltozott munkaképességűek, a munkanélkülivé válók ismételt munkába állításához szükséges programok, tanfolyamok szervezése, illetve ezek szervezését, végrehajtását végző közhasznú szervezetek támogatása, anyagi eszközökkel. Az alapítvány további célja, hogy az általa gyűjtött, vagy adományként kapott oktatási célú eszközökkel, írásos és multimédiás anyagokkal, számítástechnikai programokkal járuljon hozzá az átképzési, továbbképzési és felnőttképzési programokban részt vevők magas szintű képzéséhez. ... >>

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr.Rédey Ákos elnök, Szász Lőrinc ügyvezető igazgató ... >>

Usui Szellemi Iskola Közösség

(intézményi,oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Stromfeld Aurél u. 9/F. VII/21.
képviselő: Fodor György vezető, Kálazi Ágnes rangidős mester, Pőcz Evelyn hitéleti vezető, Sipos Mária titkár, Torma András gazdasági vezető
Az Univerzális Életenergia (Isten) áldásának közvetítése a Mikao Usui és tanítványai által kidolgozott Usui Reiki Ryoho ceremoniális módszer alapján. Az emberek lelki-szellemi-testi gyógyulása elérésnek segítése. ... >>

Útkereső Alapitvány a Gyermekekért közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
képviselő: Dr.Zongor Gábor kuratórium elnöke, képviselő, Urbanics Júlia képviselő
a súlyosan fogytékos gyermekek elhelyezése, gondozása, ápolása, speciális foglalkoztátásának megoldása és az ehhez szükséges tárgyi feltételek biztositása. Fogyatékos gyermekeket gondozó családok segitése, a Veszprém Megyében élő súlyos fogyatékos gyermekek ideiglenes felvételének biztositása, a Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő- és Értelmileg Akadályozott Gyermekek Otthona felszertéségének javitása, az anyaotthonos ellátás szinvonalának javitása, férőhelyeinek bővitése, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása, a l8. életévüket betöltött súlyos fogyatékos gondozottak további életének megszervezése. ... >>

Vagyonőr Alapitvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Dózsa György út 34/
képviselő: Angyal István György elnök, Merényi Zoltán képviselő
Tanfolyamok és továbbképzések szervezése a vagyonőri munka helyes végéséről annak érdekében, hogy a vagyonőr a rábízott feladatokon túlmenően saját életét és testi épségét, egészségét hogyan óvaj, védi. A vagyonőri munka végzése közben egészségromlást, maradandó testi fogyatékosságot
okozó balesetet szenvedett vagyonőrök annak családjainak támogatása. A vagyonőri munka végzése közben elhunyt vagyonőr családjának, hozzátartozóinak támogatás. A vagyonvédelem eszközeinek népszerűsítése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása,kiállítás szervezések, újságkiadás.
Önhibáján kívül nehéz anyagi helyzetbe került vagyonőröket, családtagjaikat támogatja. ... >>

Várfok Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Gadár László
Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kultúrális tevékenység; Kultúrális örökség megóvása; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Veszprém Fiatal Labdarúgóiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3. undefined
képviselő: Cseresznyés Péter képviselő
Az alapítvány segíteni kíván a fiatal, tehetséges, veszprémi labdarúgókon, hogy sikeresebbé tegye a felkészüléseket, az előrelépésüket a sportpályájukon, és segítse őket az életben is. Segítse továbbá a labdarúgókat az iskolai tanulmányaikban, szakmaszerzésben, és az esetleges sérülés utáni munkahely találásában. Az alapítvány fő célja a hátrányos helyzetű fiatalok sportban tartása és megóvása az élet káros hatásaitól, az egészségre és a a sportszerű magatartásra nevelés nem csak a sportpályán, hanem a hétköznapokban is. ... >>

Veszprém Ifjúsági és Diák Labdarúgásáért Közalapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
képviselő: Halmay György elnök, képviselő, Juhász László képviselő
Veszprém város labdarugó hagyományainak folytatása, ezáltal a város jó hírnevének ily módon is történő fenntartása és öregbítése érdekében a város diák-, valamint utánpótláskorú csapatait fenntartó egyesületeinek és oktatási intézményeinek támogatása, azok kiválasztási, nevelési, sportképzési, és versenyeztetési feladatainak ellátását elősegítő finanszírozása, a minőségi labdarugósport jövőbeli eredményeinek biztosítása céljából ... >>

Veszprém Konzervatórium Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Völgyhid tér 2.
képviselő: Hajnóczy Miklósné, Szabóné Becker Hajnalka
a tehetséges tanulók anyagi és erkölcsi támogatása, iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndij biztositása, alapvető és mesterhangszerek biztositása zenei versenyek szervezése és dijazása, koncertek szervezése. ... >>

Veszprém Megyei Eszperantó Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Eötvös K. út 17.
képviselő: Dr.Hegyi István
Tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kultúrális tevékenység. ... >>

Veszprém Megyei Kórházért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8201 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Dr.Rácz Jenő kuratórium elnöke
az integrált egészségügyi intézmény szakmai-műszaki-technikai feltételeinek javítása, a szakmai ismeretek gyarapitásának, új gyógyitó eljárások megismerésének és bevezetésének támogatása, eszközök beszerzésével,szakemberek továbbképzésének támogatásával. ... >>

Veszprém Megyei Magyar-Japán Baráti Társaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
képviselő: Dr.Kutics Károly Gusztáv elnök
Veszprém megyében ápolja és szélesíti a magyar-japán együttműködést a kultúra, a művészetek, az oktatás, a tudomány, a sport, a gazdasági élet, a társadalmi kapcsolatok területén. ... >>

Veszprém Megyei Német Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Thököly u. 11.
képviselő: Arnold Mária elnök ... >>

Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete

(sport,oktatási)

8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.
képviselő: Rajki Tamás elnök
A megye testnevelő tanárainak képviselete, segítése, testneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Szakmai továbbképzések szervezése. Kapcsolattartás az országos és társszervezetekkel. Sporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, szabadidősport, sportolási szokások elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal