Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 181
2. oldal

Éneklő Ifjúság Veszprém Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Viktor H. u. 28.
képviselő: Baráth Péter kuratórium elnöke, Dr.Tóthné Tamás Mária titkár
Az ének-zen magasszintű oktatásához szükséges tárgyi feltételek megteremtése, zenei élet továbbfejlesztése, a tehetséges gyermekek gondozása,rendezvények látogatása, tanuló közössgé összefogása, táborok szervezése, ösztöndij jellegű juttatás nyújtása. ... >>

"Equilibrium-együtt a fenntartható fejődésért" Természet és környezetvédő-oktató Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Muskárli út 2.
képviselő: Dr.Tatay Tibor képviselő
a.) az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás, b.) az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkouzás tanítása, c.) az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése, d.) tanfolyamok, ismertetterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,e.) a természetvédelem és környezetvédelem lehetőségeinek keresése. f.) a munkaerőpiac hátrányos helyzetű rétegeienk felkutatása, képzések, oktatók szervezése. g.) közhaznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások bemutatása. ... >>

Erdei Óvoda Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Jutasi u. 79/II.
képviselő: Korom Irén
az óvoda környezetének, feltételeinek javitása, a nyelvoktatás, úszásoktatás feltételeinek javitása, tanulmányutak szervezése stb. ... >>

Esthajnal a Veszprémi Időskorúakért Alapítvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
képviselő: Kisné Lovasi Mária elnök
Az alapítvány a "szociális tevékenyég, családsegítés, időskorúak gondozása," valamint a "nevelés és oktatás, képeswségfejlesztés, ismeretterjesztés" körében közhasznú tevékenységet végez. ... >>

Eszter Liliána Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 105.
képviselő: Hőgyészi Petra képviselő
A mozgássérültek rehabilitációjának segítése, eszköz ellátás, ápolás betegszállítás és minden ezzel kapcsolatos tevékenység,- egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Eurotraining Egyesület (60056)

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Major út 1/2
képviselő: Székely Péter
Az ifjúság kulturális- és közéleti támogatása. Az egyesület céljait elsősorban ifjúsági csereprogramok, rendezvények, tréningek és nyelvi képzési programok szervezésével, támogatásával és lebonyolításával kívánja elérni. ... >>

FARBE Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Sorház u 1/C.
képviselő: Tombor Csaba elnök
A gyermekek, fiatalok testi, lelki, szellemi fejlődésének segítése; mozgásfejlesztés; viselkedési problémák kezelése; szülői tanácsadás; tehetségkutatás, tehetséggondozás; pszichológiai, pedagógiai diagnosztika; iskolaválasztási, pályaválasztási, pályaalkalmassági tanácsadás; családi napközi, óvodai iskolaelőkészítés. ... >>

Fejlesztő Pedagógusok és Logopédusok Egyesülete közhasznú szervezet

(oktatási)

8200 Veszprém, Csemete u. 6.
képviselő: Nagyné Kozma Ildikó elnök, Padraginé Csaba Mercédesz titkár
képességfejlesztés ... >>

Felfedező utakon Alapitvány közhasznú szevezet Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné
A Kiss Lajos Általános Iskola tanulóinak programszervező és finanszi- rozó támogatása, érdeklődési körük bővitését célzó versenyek, vetélkedők szervezése, felkészités, pályázat kiirása stb. ... >>

Fényvető Mozgókép-Média Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Hársfa u. 23.
képviselő: Mazák György képviselő
Filmtörténet, film-kultúra, film-feldolgozás, média ismeretek szerzése.
-a képzésben résztvevő fiatalok kollégiumi elhelyezése (TEÁOR 55.9008)
- alapfokú kulturális képzés, szolgáltatás (TEÁOR 85.5208)
-fentiek oktatása, szakmai középfokú oktatás keretében. (TEÁOR 85.3208) ... >>

Ficánka Alapitvány Kádárta közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
képviselő: Karli Pálné
Segítségnyújtás a Kádartai Óvodába járó gyermekek neveléséhez, az óvoda komfortfokzatának emelése a színvonalasabb nevelési munka megvalósítása érdekében. Képességek fejlesztéséhez, játékokhoz, mozgáshoz szükséges eszközök beszerzése. A gyermekek fejlődését elősegítő bárminemű
rendezvény, kultúrális tevékenység támogatása. ... >>

Gépészek a Gépészképzésért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kalmár tér 20. IV/16.
képviselő: Benedek Krisztián
Magasszintű szakemberek képzésének előkészítése szakmai és kultúrális programok támogatása, szakmai csereprogramok szervezése. A szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása. A Veszprémi Gépész Tanács munkájának segítése. Szakmai irodalom beszerzése. Diplomamunkák támogatása. Be,-és külföldi tanulmányutak támogatása. Előadók meghívása. ... >>

Gizella Királyné Klub Nemzeti Segítő Szolgálat Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. undefined
képviselő: Csajági Izabella elnök
Veszprém és térségében a tehetséges, hátrányos helyzetű iskolás gyermekek támogatása. ... >>

Görög Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 16/I. 9/27.
képviselő: Dr.Rednik András képviselő
A Veszprém megyében lévő görög katolikus közösségek tevékenységének elősegítése, az egyházközösségi létesítmények és intézmények fenntartásának, működésének, felújításának támogatása.Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó- és bizantológiai kiadványok megjelentetésének támogatása. Tudományos képzés, egyházi oktatás, idegennyelv-tanulás és továbbképzés elősegítése, tanulmányok, sport-és kultúrális tevékenységek támogtása, ebben a körben ösztöndíjak alapítása és adományozása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének támogatása. A görög katolikus egyházközösség rászoruló tagjainak szociális szempontok alapján szükség sezrint történő támogatása, esetenként más görög katolikus egyházközösségek és intézmények megsegítése. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésénak elősegítése, sporttevékenységük támogtása. Karitatív tevékenység végzése, segély-akciók szervezése, vagy azokhoz való csatlakozás. ... >>

Gyermekkultúráért Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vár. utca 6.
képviselő: Molnárné Perus Zsuzsanna képviselő
a gyermekek művészeti tevékenységének támogatása, tehetségkutatás stb. ... >>

Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II/216.
képviselő: elnök Jungvert Valéria, titkár dr. Szarkáné Németh Ágnes
A megyei, illetve országos gyermekvédelmi intézményeknek ajánlások kidolgozása. Szakmai segítségnyújtás, álláspontok egyeztetése, szakmai, módszertani, dokumentációs és adatkezelés szintjén.
- Közös fellépés a működési és szervezeti egység megteremtése szintjén.
- Kül- és belföldi szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, civil, állami és magánszervezetekkel, ezek fejlesztése, koordinálása, segítése. Szakmai együttműködés, közös pályázati lehetőségek felkutatása és az abban való részvétel segítése.
- Gyermek- és ifjúságvédelmi vonatkozású tájékoztatók, előadások, szakmai utak (bel- és külföldi) szervezése, gyermekvédelmi kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése.
- Olyan oktatási, képzési tevékenység szervezése, illetve ezek különböző formájának, valamint az ezekben való részvételnek a támogatása, melyek az alapszabályban megfogalmazott egyéb célkitűzések fejlesztését szolgálják.
- A szakmai színvonal emelését és a munkafeltételek javítását szolgáló feltételek lehetőségeinek felkutatása, pályázati figyelőszolgálat működtetése.
- Az intézmények vezetőinek és dolgozóinak jogi képviselete és védelme.
- Az intézmények szakmai presztizsének erősítése.
- Minden olyen egyéb tevékenység, amely az egyesület fentiekben megfogalmazott céljait közvetlenül segíti.
- A megye gyermekvédelmi rendszerének közép- és hosszú távú fejlesztésére, átalakulására vonatkozó koncepciók, tervek kidolgozása és véleményezése.
- A kiemelkedő szakmai munka elismerése, kitüntetések és díjak alapítása és adományozása. ... >>

Gyulaffy László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Rózsahegyiné Kólinger Tünde elnök, képviselő
Az iskolai oktató-nevelő munka segítése, az arra rászoruló nehéz körülmények között élő családok segítése. Az iskolai hagyományok megteremtése és ápolása. ... >>

Hajszál Veszprémi Hajléktalanokat Segitő Alapitvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
képviselő: Gyimesi Károly
Szociális szolgáltatások nyújtása a helyi hajléktalanok számára; Rehabilitációs célú foglalkoztatás, képzés; Új módszerek, megoldások kidolgozása a hajléktalanság kezelésére. Kutatások végzése, irányitása. ... >>

Halász Előd Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8021 Veszprém, Füredi utca 2.
képviselő: Dr. Földes Csaba
A fiatalok műveltségének, közelebbről a német nyelv tudásának elősegítése, és a nyelvtudással már rendelkező fiatal germanisták fordítók tevékenységének magas szintű tudásuk elismerése által történő ösztönzése. Középiskolák számára német tanulmányi versenyek kijrása és a győztesek megjutalmazása. Pályakezdő és fiatal német fordítók számára pályázatok kiírása, és a győztesk díjazása. Fiatal kutatók munkájának támogatása. ... >>

Hallgatói Médiumokért Egyesület közhasznú szervezet

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kőhíd út 1. 4/1.
képviselő: Klausz Melinda elnök
kultúrális, oktatási ... >>

Harmónia Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Haszkovó út 12/A. 5/30.
képviselő: Hajdu Péter képviselő
Oktatás, nevelés támogatása.
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása, fenntartása és működtetése, az oktatási tevékenység ellátása, elősegítése, támogatása.
Együttműködés külföldi oktatási intézményekkel, az oktatásat segítő szervezetekkel,
diáküdültetés, táboroztatás szervezése, megtartása, támogatása.
Oktatást segítő kidványok /könyv, jegyzet, segédany, stb/ megjelentetésének támogatása,
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, szocializációjának elősegítése. ... >>

"Hét Domb" Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 6.
képviselő: Rácz Katalin elnök
Kulturális, nevelés, oktatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

Ifjú Közgazdászokért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Csap u. 9. undefined
képviselő: Schalbert István elnök, Wachtler Edina elnök
A Közgazdasági Szakközépiskola tehetséggondozói munkájának támogatása. A centenáriumi év megünneplésének anyagi támogatása. A kulturális és sportolási feltételek pénzügyi fedezetének támogatása. ... >>

Ifjúsági Centrum Közhasznú Egyesület

(oktatási)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Hajmáskéri út 2.
képviselő: Ónodi Milán ... >>

Innova Szociális Innovációs és Képzési Alapítvány

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kalmár tér 22.
képviselő: Szabóné Dr. Virányi Judit
Magyarországon, azon belül kiemelten a Közép-dunántúli régióban közreműködjön a szociális ellátások, a szociális intézmények, a foglalkoztatáspolitika, a helyi és a regionális szociálpolitikák innovatív fejlesztésében, megújításában. ... >>

Ipar a Veszprémi Mérnökképzésért Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Németh Zoltán elnök, képviselő
az oktatási és az oktatást szolgáló kutatási feltételek javítása, a kimagasló eredmények elismerése. ... >>

Julianna Oktatási Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Viktor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné elnök
Ugyancsak Jutalmazhatók pénz vagy tárgyijutalommal a " Simonyi Zsigmond " Ének- és Testnevelési Általános Iskola tanulóiközül azok a tanulók, akik matematikábólvagy fizikából megyei vagy országos he- lyezést értek el. ... >>

Juventus Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
képviselő: Dr. Oláh János
Nyelvi képzés fejlesztése, számitástechnikai, matematikai szakköri képzés, az iskola névadójának emlékének ápolása stb. ... >>

Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Füredi u. 11.
képviselő: Dr. Léner-Pintér Sára elnök
A család, a házasság és a nemiség témakörének széleskörű ismertetése, lelki gondozás, szociális és gazdasági készségek fejlesztése, kulturális tevékenység. ... >>

Kék Madár Alapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Halle u. 10.
képviselő: Ernei Tamás
gyermekközpontú nevelés megvalósítására létrejövő oktatási forma anyagi és erkölcsi segítése. ... >>

Kereskedelmi Park Alapitvány Veszprém

(természetvédelem,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Egry J. u. 29.
képviselő: Hoffer János, Horváth Imre
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegylőségének elősegitése. Magyar állampolgárságú kereskedők, szolgálta- tók, földtulajdonosok érdekei védelmé- nek elősegitése. Euroatlanti integráció elősegitése. Közforgalom számára megnyi-tott út, híd létrehozásához, fejleszté- séhez, fenntartásához kapcsolodó tevékenységének elősegitése. A 0213/40. -es hrsz.-ú közforgalom számára megnyitott út, és azt a 82.-es főforgal-mi úttal összekötő híd fejlesztésének elősegitése. Az emberi és állampolgári jogok védelme. Természetvédelem. A kereskedelmi park területén keresztül-vezető kerékpárút, 0213/40.-es hrsz.-ú út és a 82.-es főút csomópontjának kié- pitésének elősegitése. Tudományos tevé- kenység, kutatás-fejlesztés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-jesztés elősegitése. Ezek azok a célok, amelyről állami szervnek, vagy önkormányzatnak kellene gondoskodnia. ... >>

Kereskedők és Vendéglátósok a Szakképzésért Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(oktatási)

8200 Veszprém, Március 15. u. 5.
képviselő: Perger József
A szakemberképzés támogatása annak érdekében, hogy a szakmák kultúráltsága növekedjék, eredményessége fokozódjék, és váljon vonzóbbá a belföldi és külföldi vásárlók, vendégek számára. ... >>

KÉSZ Képesség és Személyiségfejlesztő Alapitvány Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
képviselő: Dr. Orbán György
A gyermeki kreativitás kibontakoztatása segitése, az érzékelés, a gondolkodás az értelmek kifejezését szolgáló vizu- ális, auditiv verbális, mozgásos-kommu- nikációs és kifejező készségek fejlesz- tése az életkori sajátosságok a gyermekek személyislégének és egyéni haladásának figyelembevételével. A fenti célok elérése érdekében felmenő rendszerű iskola létrehozása, amely a feltételek fokozatos megteremtése mellett alap, általános iskolai szinten képzi növendékeit. ... >>

Kossuth Iskoláért Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Budapesti u. 11.
képviselő: Cz.Nagyné Bándi Klára elnök, képviselő
Oktatási, nevelési feltételek javitása, korszerüsitése, tehetséggondozás, felszereltség javitása, eszközök fejlesztése, a versenyeken kiemelkedöen teljesitö tanulók jutalmazása, versenyeken nevezési dijának támogatása,szakköri programok támogatása, tanulmányi kirándulások támogatása. ... >>

Kozmutza Flóra Alapitvány Értelmileg Sérült Gyermekekért

(oktatási)

8200 Veszprém, Tüzér u. 44.
képviselő: Bernáth Ildikó kuratórium elnök
gyógyúszás,gyógylovaglás támogatása, vetélkedők szervezése speciális képzési formák elősegítése sérült, ép, gyermekek kapcsolatainak ápolása. ... >>

Kör Alapitvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/1.
képviselő: Bárdossyné Stolár Klára elnök, képviselő
Az ökológiai szempontból fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és az ökológiai fogyasztóvédelem elősegitése, információs és közvetitő szolgálat létrehozása, valamint a környezetvédő csoportok és a környezetkárositás ellen fellépő személyek gyakorlati megsegitése útján, szakértők mozgósitásával, valamint ismeretterjesztő kiadványok, filmek ls videoprogramok előállitásával és terjesztésével. Az alapitvány további célja környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények, tanácskozások, megmozdulások szervezése, a lakoság környezeti tudatosságának fejlesztése, környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek bővitése. Az alapitvány további célja a hazai, illetve a határon túli környezetvédő szervezetek munkájának támogatása, pénzügyi segitségnyújtás környzetvédelmi programok megvalósitásához. ... >>

LélektérAlapítvány

(oktatási)

8200 Veszprém, Endrődi u. 67/C. 1/5.
képviselő: Takáts Emese elnök
Önismereti-személyiségfejlesztő és prevenciós foglalkozások és tréningek tartása, kortárssegítő képzés, szakembereknek tréningek, közöségi helyek kialakiítsa, kiadványok megjelentetése. ... >>

Lung Cuan Tao Kung Fu Iskola Veszprém

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Damjanich u. 7/B. II/7.
képviselő: Horváth Zoltán ... >>

Magánvállalkozók Támogatási és Szociális Alapitványa Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kálistó u. 2.
képviselő: Bányai Pál
vállalkozás alapitásához vállalkozások működéséhez, a vállalkozók és alkalmazottaik szociális, kultúrális, helyzetének jobbitásához, továbbkép- zéséhez, oktatáshoz, a karitativ tevékenységhez segitségnyújtás. ... >>

Magyar Kárpátaljai Karitativ Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Baláca u. 22.
képviselő: Dr. Mizun Eduárd
Karitativ tevékenység magyar és kárpátaljai gyermekekért, kiemelten a gyermekekért: egészségügyi támogatás, kórházak támogatása, iskolai oktatást célzó támogatás, az árviz következményeinek felszámolását célzó támogatás. Magyarországon és más európai országokban már gyógyítható betegségben szenvedő gyermekek kezelésének finanszírozása. Gyermekek üdültetése, iskoláztatása, tehetséges gyermekek iskolai oktatásának támogatása. Az alapitvány céljait megvalósitó projektek támogatása, finanszirozása pályázat útján. ... >>

Mária Út Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: Dr.Szabó Tamás elnök
Tudományos, nevelés-oktatás ... >>

Maxon Motor Villamosipari Dolgozók Szociális és Önsegélyező Alapítványa közhasznú szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Taru út 4.
képviselő: Musto Gyula
hogy a Veszprém Megye villamosipari dolgozóinak szociális,egészségügyi el- látását/pl.:családvédelem,egészségkáro- sultak védelme, stb./kultúrális-, sport és szabadidős tevékenységét, valamint oktatási és kutatási tevékenységét támogassa. ... >>

Merkantil Alapitvány Veszprém

(oktatási)

8200 Veszprém, Arany J. u. 13.
képviselő: Bajczi Gyula
Új kihivásoknak megfeleni tudó szakemberek képzése a nemzetgazdaság igényeinek a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően. Az alapitvány e célok elé- rése érdekében külföldi kapcsolatokat ápolhat, idkoéát tart fenn, működtet és kiegészitő, illetve másodlagos jelleggel szakkönyvet adhat ki és más vállalkozási tevékenységet folytathat. ... >>

Minerva Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Botev u. 2.
képviselő: Róka József képviselő
Általános iskolás koru gyermekek oktatásának, nevelésének segitése, jó tanulmányi eredményekre ösztönzése. ... >>

Mozgássérült gyermekeket nevelő családokért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Harmat u. 3.
képviselő: Máté Ferenc, Weber Jánosné
Mozgássérült gyemekeket nevelő szülők, családok mentálhigiénás támogatása. Mozgássérült gyermekek és szüleik uta- zási támogatása a konduktiv pedagógiai fejlesztése igénybevételéhez. Segédeszközök beszerzésének támogatása, tehetséges mozgássérült gyermekek tanu- lásának támogatása. ... >>

Műemléki Szakképzésért Veszprém Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8200 Veszprém, Eötvös u. 1.
képviselő: Dr.Musulin Béla elnök
A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó épitészeti örökség fenntartását, helyreállitását szolgáló szakképző tevékenység támogatása minden területen,stb. ezenbelül oktatási segédanyagok,tankönyvek, jegyzetek készitése, forditása, sokszorositása. Oktatók képzése, továbbképzése. Vendég tanárok pofesszorok tiszteletdijának finanszirozása. Elméleti és gyakorlati oktatásához szükséges eszközök és anyago beszerzése. Diákok és tanárok bel-és külföldi tanulmányi útjainak támogatása. ... >>

Művelt Ifjúság, Virágzó Haza Gyulafirátót Nyílt Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Vizi u. 20.
képviselő: Linczmayer József képviselő
A Veszprém-Gyulafirátóti városrészben működő Általános Iskola tanulóinak támogatása kiváló tanulmányi,közösségi és sport eredményeik alapján,- pályáza- tok kiirása, amelyek a oktatás, a kul- túra és sport terén hozzájárulnak a ta- nulóifjúság szellemi, fizikai, szociá- lis fejlődéséhez,- szociálisan hátrá- nyos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Ne Felejts Alapitvány Gyulafirátót közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8412 Gyulafirátót, Kastélykert u. 6.
képviselő: Némethné Gunther Teréz
Óvodai nevelés támogatása, gyermekek személyiségfejlesztése és hagyományőrzésre nevelése. ... >>

Nebuló Kosársuli Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8200 Veszprém, Március 15. u. 7/B. fsz. 1.
képviselő: Naményi Miklós képviselő, kuratórium elnöke
Veszprém város és vonzáskörzetének általános- és középiskolás korú fiataljai, ezek szervezetei körében a kosárlabda sport népszerűsítése, oktatása, tömeg sportkénti elismerésének elősegítése. Sportversenyek, egyéb, sportrendezvények szervezése és azok támogatása. Kiemelkedő képességű sportolók anyagi támogatása. Az alapítvány működési területén a kosárlabda sport magasabb színvonalra emelése, a kosárlabdázás tanulási lehetőségeinek kiszélesítése. A fiatalok sportolási készségének, képességeinek a kibontatkoztatása, fejlesztése, tehetségek felkutatása, gondozása. A sportolás segítségével az egészséges életmódra nevelés, annak támogatása. ... >>

Nemzet, Haza, Család Polgári Egyesület

(oktatási)

8200 Veszprém, Török I. u. 18/E. 3.em.7 út 5.
képviselő: Korona Józsefné elnök
Nevelés, oktatás, környezetvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal