Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 188
1. oldal

30 éven felüli egyedülállók köre Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: Székely Lajosné ... >>

A Közösségi Kommunikációért Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, László u. 4.
képviselő: Szabóné Nagy Judit elnök ... >>

A Vetési Albert Diákjaiért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Kemecse u.1.
képviselő: Dr. Soós Kálmán
Anyagi eszközök nyújtásával támogassa a Vetési Albert Gimnázium oktató-nevelő munkáját, hozzájáruljon az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához, támogassa a gimnázium hírnevét öregbítő tanulókat, elősegítse a tanórán kívüli kultúrális, nűvészeti és személyiségfejlesztő feladatok ellátását, szerepet vállaljon az idegen nyelv okatásának, valamint az informatikai oktatás fejlesztésében, a gimnázium épületének és létesítményeinek gondozásában. ... >>

Ablak a Múltra Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Papvásár u. 2.
képviselő: Dékmárné Forgács Zsuzsanna alelnök, Jurics Tamás elnök, Tirják Boglárka alelnök
A magyar népi kultúra, néphagyomány ( néptánc, népzene, népdal, népi mesterségek) gyűjtése, kutatása, megismerése, megőrzése, ápolása, bemutatása, oktatása. ... >>

Agape /Szeretet/ Kultúrális Alapitvány

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Bem u. 15.
képviselő: Nagy Imre Jenö
A magyar nemzet számára a biblikai értékeket különbözö eszközökkel közvetítö teljes evangéliumi alapokon álló Hit Gyülekezete közmüvelödési, kultúrális, oktatási, valamint szociális tevékenységének erkölcsi támogatása. ... >>

Agro-Pannónia Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Téli Róbert elnök
Nevelés, oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Alapítvány a Laczkó Dezső Múzeumért kiemelkedően közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
képviselő: Hermann István elnök, képviselő
A Laczkó Dezső Múzeumban folyó, a múzeum alapvető rendeltetését szolgáló sokoldalú tudományos munka és műtárgyvédelem segítése, a kulturális örökség megóvása, valamint a látogatók részére a legteljesebb körű kulturális szolgáltatások nyújtása, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia Támogatására

(kulturális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 1/B. 10/30. undefined
képviselő: Kovács Péter elnök
Elősegíteni, hogy a magyar műemléki topográfiával kapcsolatos lakossági és szakmai ismeretek bővüljenek és szakmai szolgáltatások színvonala növekedjen és elérhetősége bővüljön Magyarországon és a környező országokban. ... >>

Alapitvány a Veszprémi 31-es Honvéd Gyalogezred Hősi Katonai Emlékművéért

(kulturális)

8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
képviselő: Debreczenyi János
Malassits Ferenc által 1939-ben elkészitett Veszprémi 31-es Honvéd Gyalogezred Hősi Katonai Emlékművének - ami Veszprémben a Vörösmarty téren ta- lálható - eredeti állapotában történő helyreállitása, és állagának megőrzése. Az alapitók céljuknak tekintik az emlékmű környékének rendezését, hogy a hősök emlékműve méltó környezetben legyen látható, s a Veszprémi Város diszévé váljon. ... >>

"Alapítvány a volt bírósági, nyugdíjas dolgozókért"

(kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Vár u. 19.
képviselő: Dr. Wéninger Tiborné, Redling Károlyné
Szociális, igazságszolgáltatási-történeti kutatás támogatása; Veszprém-megye jogászi hagyományainak ápolása. ... >>

Art Shop Művészetet Támogató Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Stromfeld A. utca 9/F. 4./2.
képviselő: Gárdos Tibor
Az egyesület célja a magyar művészek, alkotók támogatása, kiemelve a vidéki művészeket és alkotókat. Számukra lehetőségeket, fesztiválokat, börzéket, fórumokat szervezni, és az ilyen jellegű rendezvényeket támogatni, illetve a lehetséges szponzorokat összehozni a megfelelő alkotókkal. A vidéki közönség számára altenatívát kivánunk nyújtani, mind kulturális, mind pedig a szabadidő tartalmas eltöltése terén. Célunk az érdeklődők számára olyan teret nyitni, ahol mindig friss alkotásokkal, sokoldalú tevékenységekkel ismerkedhetnek meg, kikapcsolódhatnak, mely tevékenységekkel az Egyesület közhasznú feladatot lát el. Ezek mellett még feladatunknak tekintjük a kulturális értékek feltárását és ápolását, illetve az emberi alkotó energiák felszabadítását. A fiatalok nevelése, képességfejlesztése is céljaink között szerepel. ... >>

Az Izlés Tsitnositásáért Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Kosuth u. 17.
képviselő: Ifj. Hegyeshalmi László
A Veszprémi MESTERMŰ Galéria szellemi- művészeti arculatának kialakitása. ... >>

Az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat Szociális és Önsegélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, József Attila utca 51.
képviselő: Vörös Lászlóné képviselő
hogy az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat dolgozóinak oktatási, kutatási tevékenységét, szociális, egészségügyi ellátását /pl. családvédelem, egészségkárosultak védelme, stb./, valamint kultúrális, sport és szabadidős tevékenységét támogassa. segítséget kíván nyújtani az alapító az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat munkavállalóinak nemzetközi kapcsolattartásában /nemzetközi kultúrális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása/. ezen tevékenységek megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvány 26.§.c.) 1-5., 14., 18.-19. pontja szerinti tevékenységnek . A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Az Örmény Kultúráért Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 7/D. IV/13. undefined
képviselő: Akopjan Nikogosz
Az örmény kultúra ápolása. Az örmény hagyományok megismerése, ápolása határainkon belül és kívül. Az Örmény egyház megsegítése határainkon kívül és belül. Örmény tárgyú könyvek és kiadványok megjelentetése. ... >>

Bababolygó Bölcsődei Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Halle u. 1.
képviselő: Répás Józsefné titkár, Sulyok Józsefné elnök
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, szociális tevékenység, családsegités ... >>

Bakony-Balaton Turisztikai Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Török Ignác út 20/D. 3/8.
képviselő: Bonyhádi Szilvia elnök
Kultúrális tevékenység, műemlékvédelem, környezetvédelem ... >>

Bakonyfolk Baráti Kör

(kulturális)

8200 Veszprém, Zalka Máté tér 1.
képviselő: Simon Gábor elnök ... >>

Balaton Bakony Bakancsos Turizmusáért Alapitvány

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Munkácsy utca 3/G. 6/18.
képviselő: Földesi Csaba, Vizl Tamás
Olyan feltételek megteremtése, amelynek segítségével biztosítható a ma Magyarországon még széles körben nem elterjedt szabadidős, egészségmegörző, és kultúrális tevékenysség a "bakancsos turiz-
mus" hagyományainak megteremtése. ... >>

Balatonfüred-Csopak Tája Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 63/6.
képviselő: Sebők Lajos elnök, képviselő
a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet ˝"végelszámolás alatt" gazdálkodó szervezet jelenlegi, - az alapítvány létrehozásának időpontjában szövetkezeti tagsági viszonnyal rendelkező -tagjai részére biztosítsa kulturális programokon való részvételüket, támogassa és elősegítse kirándulásaikat, pihenésüket, túrázásukat, illetve szabadaidős tevékenységük tartalmas eltöltését, megőrizve ezáltal a Szövetkezetben kialakult közösségi együttlét hangulatát, szellemiségét. ... >>

Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Felszabadulás u. 34.
képviselő: Letenyei Tamás elnök ... >>

Bencés Diákok Veszprém Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Mártírok út 11.
képviselő: Radó András elnök
Kultúra, oktatás ... >>

Berenhidai Huszár Péter Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szél u. 36/A.
képviselő: Fajd Bence elnök
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása, népszerűsítése, kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása, a magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

Black Horn Művészeti Egyesület Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Simon I. u. 3/c. IV/15.
képviselő: Bérces György ... >>

Blackwater Airsoft Kultúrális és Szabadidős Sportegyesület Veszprém

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Kopácsi utca 4.
képviselő: Bogdanovits Áron elnök
Airsoft sport széleskörű népszerűsítése ... >>

Bojtor Károly Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 14.
képviselő: Tál Ferenc elnök
Az alapitvány a kultúrális tevékenység és a kultúrális örökség megóvása körében közhasznú tevékenységet végez. Az alapitvány a fent megjelölt tartós közérdekű és közhasznú célok megvalósi- tása érdekében működik és használja fel vagyonát a kuratórium döntése szerint. ... >>

Bratanki Alapitvány Veszprém

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Cholnoky u. 11/B. I/3.
képviselő: Lohonyai Éva
Lengyelország és az ott élő emberek megismerésének megszervezése, ehhez támogatás. Diáksport, tömegsport támogatása, magyar lengyel diákkapcsolatteremtés, kapcsolattartás reális kép kialakitása Lengyelországról és lengyel emberekről. ... >>

Brusznyai Árpád Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Rákóczi u. 8.
képviselő: Imre Frigyesné
Minden évben egy pedagógust és egy di- ákot emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jutalmaz Brusznyai Árpád emlékének és szellemiségének ápolásáért, a történelemtudományok területén elért eredményeiért. ... >>

Buhim-völgyi Szalon Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Úrkút u. 10.
képviselő: Dr.Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó elnök ... >>

Céh Művészeti Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Köhid u. 11/B.
képviselő: Borbáth Erika
Fiatal, pályakezdö képzö,-és iparművészek támogatása, művészeti tanszék létrehozásának támogatása, dijak és ösztöndijak adományozása. ... >>

Cholnoky Óvoda Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Lóczy L. u. 26.
képviselő: Kovács Istvánné
Az alpitvány célja, hogy lehetőségeihez képest nyújtson anyagi és erkölcsi támogatást a Cholnoky Óvodában folyó- a szülői és nevelői közöség által megha-tározott - óvodapedagógiai eljárások eszköz- és anyagszükségletének biztosi- tásához, valamint a szükséges szakmai háttér kialakitásához. ... >>

Csikász Alapitvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Óváros tér 9.
képviselő: Cs.Dax Margit
A város művészeti értékeinek megmentése hagyományainak ápolása, a város művé- szeti életében tevékenyen résztvevő veszprémi művészek működési feltételei- nek támogatása. ... >>

DArts Kortárs Képző-és Médiaművészetért Alapítvány

(kulturális)

8200 Veszprém, Vár utca 17.
képviselő: Sztojalovszky Béla
Támogassa, fejlessze a kortárs képzőművészet, a digitális médiaművészet és a közönség kapcsolatát, évente művészeti fesztiválokat, a Veszprém DArts House - Veszprém D/igitális/ Művészetek Háza projekt megvalósulását sajátos eszközeivel. Alkotói pályadíjak révén ismerje fel a multimédiás alkotók tevékenységét. ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Alapitvány Veszprém

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Pusztai István
A demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, szociáldemokrácia eszmeiségének megis- mertetése érdekében rendezvények, kiadványok és sajtótermékek megjelen- tetése. ... >>

Dózsa Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szent I. u. 56.
képviselő: Rácz Zoltán kuratórium elnöke, képviselő
A Dózsa György Általános Iskola támogatása és fejlesztése. ... >>

Dr.Aranyossy Szilárd Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 11/A. tetőtér
képviselő: Farkas Zsuzsanna képviselő
Néhai Dr. Aranyossy Szilárd természetfotós munkásságának közkinccsé tétele, kiállítások szervezése, művészi kiadványok készítése, a magyar fotóművészet népszerűsítése, az ifjú tehetségek támogatása, felkarolása, a magyar fotóművészet fejlődésének segítése. ... >>

Egry József Lakótelepi Baráti Kör közhasznú szervezet

(kulturális)

8200 Veszprém, Botev u. 2.
képviselő: Dr.Simon Katalin elnök ... >>

Egyenlő Esélyt Tanoda Egyesület

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Baláca utca 15.
képviselő: Kovácsné Üveges Gabriella elnök
szociális, oktatási, kulturális tevékenység ... >>

Egyesülés Veszprémi Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Cserhát A. u. 10/b.
képviselő: Kirchkeszner Ágnes elnök, Vogel Róbert ... >>

Egyesület a Capoeira Ápolásáért és Fejlesztéséért

(sport,kulturális)

8200 Veszprém, Hásfa utca 5.
képviselő: Jarina Markó Artemon elnök
A capoeira mozgás művészetének az ápolása, megőrzése, fejlesztése, szélesebb körben való megismertetése; - a brazil kultúrának az ápolása; rendezvények, edzések, bemutatók szervezése. ... >>

Elektronikával a gyermekekért Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Kungl József, Papp Jánosné
a gyermekek számitógépes és elektroni- kai kultúrájának fejlesztése, ismeretgyarapitás, anyagi feltételek megteremtése, a számitástechnikai képzés során ... >>

Élhetőbb Veszprém Megyéért Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Kossuth u. 7. I/5.
képviselő: Vojcskó János Attila elnök
A nemzeti, keresztény, polgári értékrend védelme, képviselete, ápolása, fejlesztése. A társadalom erkölcsi megújulásának elősegítése, a törtémelmi múltunk, a szellemi hagyatékaink feltárása. Művészeti, kulturális és sport hagyományink megismertetése. Veszprém megye társadalmi, kulturális életében történő (kritikus) közéleti szerepvállalás, továbbá veszprém megye és környéke természeti és épített értékeinek a védelme, népszerűsítése. ... >>

Eszter-Fashion Line Mozgásművészeti Egyesület

(kulturális)

8200 Veszprém, Csikász Imre u. 4/A.
képviselő: Szunyi Orsolya elnök
Veszprém város és megye polgárai művelődésének segítése, művészeti ízlésének formálása, a magyar és az egyetemes zene-és táncirodalom értékeinek megismertetése, fiatalok a mozgásművészet
ízlésének kialakítása egészséges szép mozgásra nevelés, tanítása. ... >>

Eulogion - Ajándék Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kőhíd u. 11/D.
képviselő: Dr.Xeravits Géza képviselő, Farkas Zoltán képviselő
A "Színeváltozás" Római Katolikus Monostor megalapítása, fenntartása, működési költségeinek fedezése, a monostor hitéleti, szellemi lelki kulturális tevékenységének támogatása. ... >>

Európai Kisebbségekért és Demokráciáért Alapítvány

(szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Szabadság tér 15. undefined
képviselő: Velez Árpád
A kisebbségek és a kisebbségi kultúrák támogatása, megőrzésük és fennmaradásuk elősegítése, a kisebbségi kultúráknak a többségi társadalommal és kultúrával való kapcsolatai útján való megértetése, a kölcsönös elfogadás alapján történő fejlesztése. Célja továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szociális és családvédelmi problémái megoldásának elősegítése, illetőleg ezen problémák mérséklése. ... >>

Eurotraining Egyesület (60056)

(oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Major út 1/2
képviselő: Székely Péter
Az ifjúság kulturális- és közéleti támogatása. Az egyesület céljait elsősorban ifjúsági csereprogramok, rendezvények, tréningek és nyelvi képzési programok szervezésével, támogatásával és lebonyolításával kívánja elérni. ... >>

Ex Symposion Alapítvány Veszprém

(kulturális)

8200 Veszprém, Ányos P. u. 1-3.
képviselő: Bozsik Péter, Ladányi István
Az Ex Symposion című lap kiadása, irodalmi, művészeti, bölcseleti jellegű könyvek kiadásának támogatása, egyéb a gondolkodás és a művészetek szabadságát segítő kulturális tevékenység. ... >>

FÁK, Ukrajna, Magyarország Népei Kultúrális és Nemzeti Örökségének Egyesülete

(kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Jutasi út 65/A. 8//50.
képviselő: Tasner Irina
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, nevelés, kultúrális ... >>

Felfedező utakon Alapitvány közhasznú szevezet Veszprém

(intézményi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Victor H. u. 28.
képviselő: Ebele Ferencné
A Kiss Lajos Általános Iskola tanulóinak programszervező és finanszi- rozó támogatása, érdeklődési körük bővitését célzó versenyek, vetélkedők szervezése, felkészités, pályázat kiirása stb. ... >>

Felhő Veszprémi Vadász és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8200 Veszprém, Csutorás u. 1.
képviselő: Felhősi István elnök
Tudományos, kultúrális, természetvédelem ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal