Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

A Kőolajipar a Veszprémi Egyetemen Folyó Kőolajipari Mérnökképzésért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Dr. Gergely János
A Veszprémi Egyetemen köolajipari mérnökképzés anyagi feltételeinek javitása, eszközállomány korszerüsitése, az oktatók szakmai konferenciákon és továbbképzö tanfolyamokon való részvétele pénzügyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Alapitvány a Veszprémi Református Gyülekezetért közhasznú szervezet

(egyéb)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 22.
képviselő: Niederhoffer Zoltán
A veszprémi Református gyülekezeti élet fellendítése. ... >>

Az 56-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
képviselő: Pintér Kornél elnök, képviselő
Az 56-os forradalom és szadságharc és megtorlás áldozatai emlékének ápolása, hozzátartozók segítése. ... >>

Bakony Taxi Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Endrődi u. 6327/2.
képviselő: Merhala Béla ... >>

BAKONY-MENTI Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Paál u. 20.
képviselő: Guti László
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő-, és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet, és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Balatonfüred-Csopak Tája Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 63/6.
képviselő: Sebők Lajos elnök, képviselő
a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet ˝"végelszámolás alatt" gazdálkodó szervezet jelenlegi, - az alapítvány létrehozásának időpontjában szövetkezeti tagsági viszonnyal rendelkező -tagjai részére biztosítsa kulturális programokon való részvételüket, támogassa és elősegítse kirándulásaikat, pihenésüket, túrázásukat, illetve szabadaidős tevékenységük tartalmas eltöltését, megőrizve ezáltal a Szövetkezetben kialakult közösségi együttlét hangulatát, szellemiségét. ... >>

Comitatus Alapitvány Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
képviselő: Dr. Harangozó János, Kőszegi Lajos
társadalomtudományi, önkormányzati kutatások segitése, a Comitatus Önkor- mányzati szemle anyagi támogatása . ... >>

Comitatus Társadalomkutató Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Tátorján u.10.
képviselő: Agg Zoltán elnök, Oláh Miklós titkár ... >>

Corvina Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/C. III/12.
képviselő: Batár Zsolt Botond elnök, Kerecsényi Márta titkár ... >>

Csigahegyi Vadásztársaság

(egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/C. 9/25.
képviselő: Lukáts Orsolya elnök ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Alapitvány Veszprém

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Pusztai István
A demokrácia értékeinek és hagyományainak terjesztése, szociáldemokrácia eszmeiségének megis- mertetése érdekében rendezvények, kiadványok és sajtótermékek megjelen- tetése. ... >>

DK-i Polgárőr Egyesület Cholnoky Lakótelep

(közbiztonság,egyéb)

8200 Veszprém, Viola utca 18.
képviselő: Tóth István elnök ... >>

Dr. Horváth Balázs Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Rákóczi F. u. 5.
képviselő: Dr.Hunyadfalvy Ákos elnökhelyettes, Dr.Navracsics Tibor elnök
A Reguly Antal Alapítvány szellemi hagyatékával azonosulva, azt képviselve a politikai kultúra fejlesztése és a helyi civil társadalom kialakulásának, fejlődésének elősegítése, politikatudományi, politológiai, szociológiai, történelmi előadások szervezése, ilyen tartalmű kiadványok megjelentetése és az e területeken kutatásokat végző közösségek támogatása.
Veszprém történelmi közelmúltjának feltárása, különös tekintettel az állambiztonsági szervek Veszprém városában történő működésére (1950-1989), feldolgozva a történeti hivatal és a Vszprém Megyei Levéltár forrásanyagait.
A veszprémi rendszerváltás elemzése (1949-1956.,1988-1989.(, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, történeti emlékszoba kialakítása. ... >>

Egyetemünkért Alapitvány Veszprém

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
képviselő: Kolics Bertold
A Veszprémi Egyetem lapjának, az EGYETEMÜNKNEK szinvonalas megjelenésé- nek támogatása. Szakmai segitségnyújtás az újság elkészitéséhez diákújságirók oktatása, utánpótlásuk biztositása. Magasan képzett szakemberek bevonása a szerkesztésbe, együttműködés helyi és országos napi- és hetilapokkal, különszámhoz szükséges támogatók meg- nyerése. ... >>

Együtt egy drogmentesVeszprémért Alapítvány

(szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Állvány u. 10.
képviselő: Demecs István kuratórium elnöke
Az alapítvány elsődleges célja olyan veszprémi szerveződés, amely mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy tegyen valamit a józan emberi értékek visszaállításáért, állást foglaljon a drogok kérdésében, és ha jelképesen is, de cselekedjen. ... >>

Eulogion - Ajándék Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kőhíd u. 11/D.
képviselő: Dr.Xeravits Géza képviselő, Farkas Zoltán képviselő
A "Színeváltozás" Római Katolikus Monostor megalapítása, fenntartása, működési költségeinek fedezése, a monostor hitéleti, szellemi lelki kulturális tevékenységének támogatása. ... >>

Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10. II/216.
képviselő: elnök Jungvert Valéria, titkár dr. Szarkáné Németh Ágnes
A megyei, illetve országos gyermekvédelmi intézményeknek ajánlások kidolgozása. Szakmai segítségnyújtás, álláspontok egyeztetése, szakmai, módszertani, dokumentációs és adatkezelés szintjén.
- Közös fellépés a működési és szervezeti egység megteremtése szintjén.
- Kül- és belföldi szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, civil, állami és magánszervezetekkel, ezek fejlesztése, koordinálása, segítése. Szakmai együttműködés, közös pályázati lehetőségek felkutatása és az abban való részvétel segítése.
- Gyermek- és ifjúságvédelmi vonatkozású tájékoztatók, előadások, szakmai utak (bel- és külföldi) szervezése, gyermekvédelmi kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése.
- Olyan oktatási, képzési tevékenység szervezése, illetve ezek különböző formájának, valamint az ezekben való részvételnek a támogatása, melyek az alapszabályban megfogalmazott egyéb célkitűzések fejlesztését szolgálják.
- A szakmai színvonal emelését és a munkafeltételek javítását szolgáló feltételek lehetőségeinek felkutatása, pályázati figyelőszolgálat működtetése.
- Az intézmények vezetőinek és dolgozóinak jogi képviselete és védelme.
- Az intézmények szakmai presztizsének erősítése.
- Minden olyen egyéb tevékenység, amely az egyesület fentiekben megfogalmazott céljait közvetlenül segíti.
- A megye gyermekvédelmi rendszerének közép- és hosszú távú fejlesztésére, átalakulására vonatkozó koncepciók, tervek kidolgozása és véleményezése.
- A kiemelkedő szakmai munka elismerése, kitüntetések és díjak alapítása és adományozása. ... >>

Holdkő Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Almádi út 8/1.
képviselő: Gergely Éva titkár, Varga Gabriella Mónika kuratórium elnöke, képviselő
Az Alapítvány célja a társadalom egyes tagjai számára a testi, lelki és szellemi egység megteremtése, az ember rejtett képességeinek felszínre hozása. Az Alapítvány kiemelt jelentőséget tulajdonít a szellemi fejlődés elősegítésének, különös tekintettel a kisgyermekekre. ... >>

Human Relations Kör Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Pápai u. 30.
képviselő: Haas András, Keszi Ernö, Vigvári Gyula ... >>

Jog Erő Egészség Alapitvány Veszprém

(sport,egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.
képviselő: Dr.Horváth Bálint elnök, Scheffer Mihályné képviselő
Az Észak-Dunántúli ügyészségi dolgozók és családtagjai egyéni és közösségi aktivitásának támogatása az érdekükben, és értük cselekvök együttmüködésének szolgálata a cselekvési lehetöségek feltételeinek bövitése: az alapitvány közremüködik az ügyészségi dolgozók szabadidö töltéséhez jobb feltételek megteremtésében ösztönzi és támogatja a turizmust a szabadidö és tömegsportot: A nyugdijasok illetve a betegség vagy egyéb méltányolható körülmény miatt nehéz szociális helyzetbe kerültek részére anyagi támogatásat nyújt a felsorolt alapitványi célok megvalósitásához szükséges anyagi források gyüjtése, illetve befektetés utján történö gyarapitása. ... >>

Juniperus Bonsai Klub

(egyéb)

8200 Veszprém, Endrődi u. 14.
képviselő: Preszter-Lajtai Attila elnök
Növénytermesztési kultura ... >>

Jutaspusztai Baráti Kör

(egyéb)

8200 Veszprém, Veres Péter u. 17.
képviselő: Wágner László elnök
A Jutaspuszta városrész környezetvédelmi törekvéseinek előmozdítása, infrastrukturális felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Kádártai Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8411 Kádárta, Győri u. 51. Faluház
képviselő: Budai Károly ... >>

Kengyel Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Ady E. út 16.
képviselő: Dr.Gáty István, Hajdu Judit titkár, képviselő
A Nagyvázsonyi Gyereklovardában folyó tevékenység boztosítása és támogatása. A lovarda célja, hogy különböző testi és lelki betegségekben szenvedő gyermekeket egészséges testi fejlődésük érdekében lovagoltasson. ... >>

Kiskeresetűekért Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 25/C. I/6.
képviselő: Ernhöffer Ferenc elnök
A törvényes minimálbér és az ahhoz közeli keresetű munkavállalók támogatása. ... >>

Közösség Kádártáért Egyesület

(egyéb)

8411 Veszprém-Kádárta, Gelemér u 21.
képviselő: Mórocza Norbert elnök ... >>

Lakásszövetkezetek Veszprém Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.
képviselő: Krassován György ... >>

Lions Klub Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Kittenberger K. út 11.
képviselő: Leitold László ... >>

Lokálpatrióták Városért, Megyéért, Szociális Segitők Egyesülete Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.I/10.
képviselő: Baranyai Ferencné társelnök, Epresi Gábor társelnök ... >>

Magánvállalkozók Támogatási és Szociális Alapitványa Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Kálistó u. 2.
képviselő: Bányai Pál
vállalkozás alapitásához vállalkozások működéséhez, a vállalkozók és alkalmazottaik szociális, kultúrális, helyzetének jobbitásához, továbbkép- zéséhez, oktatáshoz, a karitativ tevékenységhez segitségnyújtás. ... >>

Magyar Műemlék-és Épületgondozó Hálózat Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Szent István u.7.
képviselő: Heiter Róbert
Az alapítók elhatározása szerint a Magyar Műemlék- és Épületgondozó Hálózat Alapítvány célja az épített örökség védelme, egy örökségvédő hálózat és szolgáltatóás létrehozása, mely lehetőséget nyújt arra, hogy épített örökségünket saját hasznunkra, és az utánunk jövő nemzedékek gyarapítására megőrízze, karbantartsa, valamint ezeknek az épületeknek a tulajdonosait segítse és támogassa épületeik folyamatos karbantartásában, felújításában. ... >>

Magyarországi Mária Rádió Alapítvány

(egyéb)

8200 Veszprém, Házgyári út 7.
képviselő: dr. Szabó Tamás
Rádió Audio működtetésével elősegíteni és támogatni a rászoruló tömegek által igényelt lelki és valláserkölcsi segítségnyújtást. ... >>

MeneTrend Fejlesztő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Vécsey u. 8/G fszt/1. undefined
képviselő: Koronczai Rita elnök
Veszprém megyei civil (nonprofit) szervezetek tevékenységének és együttműködésének elősegítése. ... >>

"M" Good Life V.I.P.CLUB Egyesület

(egyéb)

8200 Veszprém, Budapest út 8.
képviselő: Kárpáti Attila elnök ... >>

Mozdulat Alapitvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Halle u. 7/I. fsz. 2.
képviselő: Dr. Kvintovics Pál
Az izomsorvadásos betegségekkel, betegekkel kapcsolatos tevékenység. Sportsérülések diagnosztikája, kezelése, sportegészségügyi tevékenység és szolgáltatások Veszprém Megye területén. ... >>

NA-NE Alapitvány az igazságszolgálatatás tisztaságáért és pártatlanságáért

(természetvédelem,egyéb)

8200 Veszprém, Bolgár Mihály utca 30.
képviselő: Dr.Lugosi Sándor
Az igazségszolgáltatás tisztaságának és pártatlanságának elősegitése, illetve biztosítása, a nyilvánosság segitségé- vel. Az igazságszolgálatatás működésé- nek eredményeként született határozatok végzések, vádiratok, ítéletek nyilvá- nosságra hozásával- természetesen szi- gorúan ügyelve a személyeségi jogokra, valamint az üzleti és hivatali titkok- ra- ellensúlyozni kell az igazságszol- gáltatási ágak öszefonódásából, túl- terheltségéből és esetleges ügyintézői felkészületlenségekből eredő hibás döntéseket. ... >>

Négylábú Doktorok Közhasznú Alapítvány

(szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Fűzfa u. 65.
képviselő: Zagyváné Fekete Andrea képviselő
Állatasszisztált segítő tevékenység az állaasszisztált terápia /lovak és kutyák, illetve egyéb terápiás célra alkalmas állatok bevonásával történő fejlesztő célú tevékenység/ speciális módszereinek, valamint mozgássérülteket segítő kutyák alkamazásával. ... >>

Pannon Sola Alapitvány közhasznú szervezet Veszprém

(egyéb)

8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 26.
képviselő: Dr. Kovács Józsefné
a Dunántuli Református Egyházkerület lelkészeinek gépkocsival ellátása. ... >>

Peca-Kunyhó Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

8200 Veszprém, Almádi út 15-17.
képviselő: Horváth Tamás elnök
tagjai horgászérdekeinek képviselete; a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; horgászversenyek rendezése - szabadidős és hobbitevékenység. ... >>

Pontis Alapítvány

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Móricz Zs. u. 3/A. II/5.
képviselő: Dávid Ákos elnök, Strakné Dr. Werner Ágnes elnökhelyettes
Olyan nemzetközi együttműködés létrehozása, amely a közép- és kelet-európai régió hálózati technológiák oktatásával, kutatásával, illetve innovációjával foglalkozó intézményei számára biztosít magas színvonalú oktatóképzést, valamint az igényeiknek megfelelő online ill. offline szolgáltatásokkal segíti munkájukat. ... >>

PRÁNA Segítő Egyház

(egyéb)

8200 Veszprém, Sólyi u. 5. III/11.
képviselő: Nagy Lajos Sámuel egyházfő, Szebeni Jánosné sz.: Éder Bernadett titkár
Az egyház alapja az ősi tibeti gyógyító tanítások és az ahhoz szervesen hozzátartozó szeretettel való gondoskodás a rászoruló embertársainkról, melyet az univerzális és földi törvények szabályoznak. Az egyház részletes céljait és feladatait az alapító okirat V/1. pontja szabályozza. ... >>

Senex Időseket és Fogyatékosokat Támogató Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Füzesi út 13.
képviselő: Csermákné Szabó Ildikó
Érdekvédelem, érdekképviselet ... >>

"Spirit Alapítvány" közhasznú

(oktatási,egyéb)

8200 Veszprém, Ady u.7/B.fsz.2.
képviselő: Gyurkó Zsolt elnök, Iváyi Attiláné titkár
Egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, a társadalom egyes tagjai számára testi, lelki és szellemi egység megteremtése. ... >>

Sulitúra Alapítvány

(sport,egyéb)

8200 Veszprém, Jutasi út 71/C.
képviselő: Végh Lajos képviselő Zoltán
Az alapítvány célját az alapító a gyermekek sportolási, utatzási és táborozási lehetőségeinek támogatásában, valamint az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosításában határozza meg. ... >>

Szénhidrogénipari Vegyészmérnök-utánpótlásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

8200 Veszprém, Egyetem u. 10,
képviselő: Grád Ottó képviselő
Az alapítvány elsődleges célja, hogy a Pannon Egyetemen folyó vegyészmérnökképzést, ezen belül kiemelten az ásványolaj- és petrolkémiai technológiai szakirány /piaci és tőzsdei ismeretekkel kiegészített/ oktatását támogassa, ezáltal is elősegítve a kőolaj- és földgáz-előkészítés, -feldolgozás és a petrolkémiai termékgyártás szakember-utánpótlását. ... >>

Szponzor Alapitvány Veszprém

(oktatási,kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Budapest u.8.
képviselő: Csontó Zoltán
tudományos kutatások finanszirozása, oktatás támogatása, diákhagyományok ápolása stb. ... >>

Tudástőke Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/B. 5/21.
képviselő: Fehér Árpád
A közösségi, szervezeti, települési, regionális és társadalmi tőke kutatása és fejlesztése, az emberi közösségekben a komplexen működő anyagi, kulturális és az emberi viszonyokban megnyilvánuló társadalmi tőke működésének és e tőkefajták összefüggéseinek, fejlesztési lehetőségeinek a kutatása, e tevékenységek érdekében főtevékenységként alapkutatások és kutatás-fejlesztési programok támogatása és végzése. ... >>
1. oldal 2. oldal