Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veszprém egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

A Te egészségedért Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Mártírok útja 8/2. I/3. undefined
képviselő: Kavalecz Gábor elnök
Az alapítvány fő célja az, hogy a testnevelés-terápiás, gyógyúszás foglalkozásokon részt vevő gyermekek teljes körű gyermekkort élhessenek. (Az alapítvány további részletes céljait az alapító okirat 4.) pontja tartalmazza.) ... >>

Alapitvány a cukorbetegekért közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Ádám I. u. 1.
képviselő: Reichardt Béláné kuratórium elnöke, képviselője
A cukorbetegek oktatásának, nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása, a megelőzéshez szükséges tevékenység támogatása, oktatóbázis létrehozása, elismerések adományozása stb. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység,családsegítés, időkorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek - és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Alkohol Drogsegély Ambulancia

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Egyetem u. 19.
képviselő: Szabóné Virányi Judit elnök ... >>

Állatvédő Egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Varga u. 8/A.
képviselő: Somogyiné Lukács Emőke elnök
Állatvédelem, állategészségügy. ... >>

Az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat Szociális és Önsegélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, József Attila utca 51.
képviselő: Vörös Lászlóné képviselő
hogy az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat dolgozóinak oktatási, kutatási tevékenységét, szociális, egészségügyi ellátását /pl. családvédelem, egészségkárosultak védelme, stb./, valamint kultúrális, sport és szabadidős tevékenységét támogassa. segítséget kíván nyújtani az alapító az Országos Onkológiai Intézet "C" Belgyógyászat munkavállalóinak nemzetközi kapcsolattartásában /nemzetközi kultúrális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása/. ezen tevékenységek megfelelnek az 1997. évi CLVI. törvány 26.§.c.) 1-5., 14., 18.-19. pontja szerinti tevékenységnek . A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Bébi Koraszülött Mentő Alapitvány Veszprém kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Dr.Mátay Lilla Mária, Dr.Szabó Éva Erzsébet
Az alapitvány legfőbb célja, hogy a Kormány 1143/2001./XII.29./Korm.sz. határozatával létrehozott Magyar Koraszülött Mentő Közalapitvánnyal együttműködve, szervezze és végezze Veszprém, Ajka, Pápa, Várpalota, Zirc, Tapolca / egész Veszprém megye/ és Mór vonzáskörzetében, mint ellátási területen a koraszülött és a beteg újszülött gyermekek mentését, szükség esetén ellátási érdekből való intézetek közötti szállitását. A kuratórium tagjai kurátori tevékenységükért díjazásban nem részesíthetők. Azokban az esetekben, amikor a kuratórium gyermekorvos szakképesítésű tagjai az alapítvány cél szerinti koraszülött és beteg újszülött gyermekek mentésében, ellátási érdekből való intézeketek közötti szállításában, beosztás szerint, vagy rendkívüli indokkal szakorvosi közreműködést biztosítanak, akkor ezekben az esetekben részükre ugyanúgy folyósítható e tevékenységükért díjazás, mint a cél szerinti tevékenységre az alapítvánnyal jogviszonyban álló szakorvosok részére. Ugyancsak díjazásban részesíthetők a kurátorok, ha az alapítvány cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan, vagy az alapítvány vállalkozási jellegű tevékenysége keretében oktatási, gyakorlati képzési feladatokat látnak el. Díjazásuk ebben az esetben is a nem kurátor szakorvosok díjazásához igazodik. ... >>

Civilek az Unióban Caritas Koordinációs Iroda Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, József A. u. 28.
képviselő: Bollók Istvánné képviselő
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva, állami és önkormányzati feladatok át-
vállalása. ... >>

Credo Alapitvány a Hévizi Kórház Betegeiért

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Sólyi u. 8. II/6.
képviselő: Dr. Insperger Antal képviselő
A Hévizi Kórház és a Veszprém Megyei Kórház Reumatológiai Osztályán gyógyító tevékenység támogatása. ... >>

Családokért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Mikszáth K. u 13.
képviselő: Fülöp Zsuzsanna képviselő
Támogatást nyújtson azon tevékenységekhez, és szolgáltatásokhoz, melyek a Veszprémben és környékén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetőleg krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, a kialakult krízishelyzet megszüntetését, továbbá az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését hivatott szolgálni;- figyelemmel kísérje a Veszprémben és környékén élő lakosság mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, egyének és családok életében jelentkező probléma okait, és jelzi azokat az illetékes hatóság, illetőleg a megelőző bekezdésben jelzett szolgáltatást végző szervezetek felé; - segit- se az előbbiekben részletezett veszélyeztettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszer működését, támogatja az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálatok, a gondozási központ, továbbá társadalmi szervezetek, egyházak, és magánszemélyek részvételét a megelőzésben;- támogatást nyújtson a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működéséhez, az e területen dolgozó szakemeberek továbbképzéséhez, illetőleg felsőfokú szakmai képzéséhez. ... >>

Egészséges Szívünkért Alapítvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 72.
képviselő: Dr.Sydó Tibor
Az egészség megőrzése,az egészséges életmódra történő nevelés,-a túlsúlyos betegek testsúlycsökkentésének szervezett formában történő elősegítése, korszerű szakmai és technikai vezetéssel, - a magas vérnyomás, mint betegség megelőzése, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, felvilágositás minél szélesebb körben történő terjesztése,- a megelőzéssel kapcsolatos lehetőségek megteremtése és megszervezése, - a magas vérnyomásos betegek gondozása, - korszerű rehabilitációs és gyógyitó központ létrehozása,- edukációs ismeretterjesztő programok szervezése. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 10. I/7. undefined
képviselő: Horváth Imréné elnökhelyettes, Szivler Magdolna elnökhelyettes, Vízl Péterné elnök
Az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

ÉLJ INKÁBB Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Ívelő sétány 26. fszt./1.
képviselő: Soós Attila
Segítségnyújtás az egészség, azaz a teljes testi, lelki és szociális jólét állapotának (WHO) minél tökéletesebb eléréséhez, egészségügyi, lélektani, bibliai és életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztése útján. ... >>

Emberkék Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház u. 1. E.ép.IV.em.
képviselő: Dr. Gajzer Éva
A Veszprémi Cholnoky Ferenc Megyei Kórház Gyermekosztálya fekvő,- és járóbetegei gyógyulásának elősegítése, körülményeik javitása, a krónikus beteg gyermekek életkörülményeinek könnyebbé tétele. ... >>

Ép Lélek Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Jutasi u. 79/A. fsz. 1.
képviselő: Szélesné Dr.Ferencz Edit elnök ... >>

"Equilibrium-együtt a fenntartható fejődésért" Természet és környezetvédő-oktató Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Muskárli út 2.
képviselő: Dr.Tatay Tibor képviselő
a.) az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás, b.) az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkouzás tanítása, c.) az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése, d.) tanfolyamok, ismertetterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,e.) a természetvédelem és környezetvédelem lehetőségeinek keresése. f.) a munkaerőpiac hátrányos helyzetű rétegeienk felkutatása, képzések, oktatók szervezése. g.) közhaznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások bemutatása. ... >>

Értékes Vagyok Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Csillag u. 20/E. fsz. 2.a.
képviselő: Kővári Rudolf elnök, képviselő, Molnárné Szibele Györgyi Márta elnökhelyettes
A halmozottan sérült és fogyatékos személyek komplex, tehát szocializációs- és munka-rehabilitációja, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése és szervezése. ... >>

Esthajnal a Veszprémi Időskorúakért Alapítvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
képviselő: Kisné Lovasi Mária elnök
Az alapítvány a "szociális tevékenyég, családsegítés, időskorúak gondozása," valamint a "nevelés és oktatás, képeswségfejlesztés, ismeretterjesztés" körében közhasznú tevékenységet végez. ... >>

Eszter Liliána Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 105.
képviselő: Hőgyészi Petra képviselő
A mozgássérültek rehabilitációjának segítése, eszköz ellátás, ápolás betegszállítás és minden ezzel kapcsolatos tevékenység,- egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Honestus Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
képviselő: Triebl Imréné
A súlyos egészségkárosodást szenvedettek gyógyulásának elősegítése, körülményeik javítása, a betegek életkörülményeinek könnyebbé tétele. ... >>

"Horgony Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi u.26/a. undefined
képviselő: Dr. Balczár Lajos képviselő
A pszichiátriai betegek ellátásának támogatása. A fő célon belül: - a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozójának fejlesztése és működési feltételeinek javítása; - A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III.tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV.tv. l/2006.(I.7.) SzCsM. rendeletben történt módosításai alapján Veszprém és környezetében a közösségi ellátási formák bevezetése és működtetése. ... >>

Jog Erő Egészség Alapitvány Veszprém

(sport,egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.
képviselő: Dr.Horváth Bálint elnök, Scheffer Mihályné képviselő
Az Észak-Dunántúli ügyészségi dolgozók és családtagjai egyéni és közösségi aktivitásának támogatása az érdekükben, és értük cselekvök együttmüködésének szolgálata a cselekvési lehetöségek feltételeinek bövitése: az alapitvány közremüködik az ügyészségi dolgozók szabadidö töltéséhez jobb feltételek megteremtésében ösztönzi és támogatja a turizmust a szabadidö és tömegsportot: A nyugdijasok illetve a betegség vagy egyéb méltányolható körülmény miatt nehéz szociális helyzetbe kerültek részére anyagi támogatásat nyújt a felsorolt alapitványi célok megvalósitásához szükséges anyagi források gyüjtése, illetve befektetés utján történö gyarapitása. ... >>

Kapcsolat 96 Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Mátyás út 11.
képviselő: Dr. Payrich Mária ... >>

Kengyel Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Ady E. út 16.
képviselő: Dr.Gáty István, Hajdu Judit titkár, képviselő
A Nagyvázsonyi Gyereklovardában folyó tevékenység boztosítása és támogatása. A lovarda célja, hogy különböző testi és lelki betegségekben szenvedő gyermekeket egészséges testi fejlődésük érdekében lovagoltasson. ... >>

Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakdolgozókért Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,szociális)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Egresy Józsefné
A kórházszakdolgozó növérek közismerten - a természetesen nem csökkentve az orvosok munkáinak jelentőségét - a kórházi betegek közelében avagy életének legnehezebb időszakaiban végzik
szakértelmet, és emberséget is igénylő munkáikat, elősegitvén a betegek mielöbbi gyógyulását és kiegyensúlyozott kórházi tartózkodást fentiek elérése céljából. Mindezek elősegitése céljából az alapitvány alapvető célja a kórház szakdolgozó - nővérek szociális és kultúrális segítése ... >>

Kovácsi Objektív Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Március 15. u. 2/b. I/7.
képviselő: Győrffy István elnök
Az alapítvány célja, hogy Kovácsi Miklós szakmai törekvéseinek és emberi tulajdonságainak, segítőkészségének megfelelően minden évben kiadja a Kovácsi Objektív elnevezésű díjat, továbbá betegség miatt nehéz élethelyzetbe került újságírótvagy fotóriportert vagy családjukat támogatja. ... >>

Lélek Éled Kör Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Lóczy u. 2/F. 3/B.
képviselő: Kováts Anna társelnök, Ujszászi Petra elnök
Egészségügyi tevékenység ... >>

Litván Rehabilitációs Alapitvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/D.II/3.
képviselő: Dr. Griniusz Vytautasz
Litván állampolgárok magyarországi gyógykezelésének, utógondozásának biztositása. ... >>

Litván Rehabilitációs Alapitvány Veszprém

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/B. II/3.
képviselő: Dr. Griniusz Vytautasz
az l991.január 13-i szovjet terrortámadás során megsebesült litvánok gyógykezeltetésének anyagi támogatása. ... >>

Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége Veszprém

(egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
képviselő: Lang Gusztav elnök, Megyeriné Kunfalvi Etelka eln.hely., Timár László eln.hely. ... >>

Magyar Kárpátaljai Karitativ Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Baláca u. 22.
képviselő: Dr. Mizun Eduárd
Karitativ tevékenység magyar és kárpátaljai gyermekekért, kiemelten a gyermekekért: egészségügyi támogatás, kórházak támogatása, iskolai oktatást célzó támogatás, az árviz következményeinek felszámolását célzó támogatás. Magyarországon és más európai országokban már gyógyítható betegségben szenvedő gyermekek kezelésének finanszírozása. Gyermekek üdültetése, iskoláztatása, tehetséges gyermekek iskolai oktatásának támogatása. Az alapitvány céljait megvalósitó projektek támogatása, finanszirozása pályázat útján. ... >>

Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F 7/21.
képviselő: Kálazi Ágnes elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység ... >>

Mankó Nélkül Alapitvány Veszprém

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 5/C.
képviselő: Katona Júlia
Az alapitvány az alapitó által és a csatlakozók által befizetett vagyonából és annak hozadékaiból hozzájárul fogya- tékos és egészségkárosodott személyek rehabilitációjának elősegitéséhez, életfeltételbeli hátrányaik enyhitésé- hez, a normál életvitel megteremtéséhez szükséges többletkiadásokhoz, a gyógy- kezelés költségeihez a normál életvitel feltételeinek javitásához szükséges eszközök pl. autó, tolókocsi, járógép, hallókészülék, speciális irógép, szemüveg stb. ... >>

Maxon Motor Villamosipari Dolgozók Szociális és Önsegélyező Alapítványa közhasznú szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Taru út 4.
képviselő: Musto Gyula
hogy a Veszprém Megye villamosipari dolgozóinak szociális,egészségügyi el- látását/pl.:családvédelem,egészségkáro- sultak védelme, stb./kultúrális-, sport és szabadidős tevékenységét, valamint oktatási és kutatási tevékenységét támogassa. ... >>

Mozdulat Alapitvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

8200 Veszprém, Halle u. 7/I. fsz. 2.
képviselő: Dr. Kvintovics Pál
Az izomsorvadásos betegségekkel, betegekkel kapcsolatos tevékenység. Sportsérülések diagnosztikája, kezelése, sportegészségügyi tevékenység és szolgáltatások Veszprém Megye területén. ... >>

Örömélet Idősekért és Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8200 Veszprém, Sólyi u. 20.
képviselő: Farkas Margit kuratórium elnöke
Idősek és fogyatékkal élők, valamint az őket ellátó intézmények támogtása. Egyéb hátrányos helyzetben lévő személyek és azok ápolását, gondozását végző intézmények támogatása.Hátrányos helyzetbenlévők képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Rehbilitációs foglalkoztatás.Anyagi lehetősége függvényében idősek gondozóháza-, nyigdijasház épitése és üzemeltetése.
Szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tanácsadás, segitségnyújtás.Szabadidős, kulturális és egyéb programok szervezése, ilyen jellegűrendezvények támogatása.Szociális tanácsadói, jóléti és hasonló szolgáltatások biztosiítása.Speciális szociális és egészségügyi tanácsadás, Karitatív és szociális ellátással kapcsolatos tevékenység végzése, támogatása, Idős és nyugdijas személyeket érintő kérdésekkel kapcsolatos előadások megszervezése, kiadványok ,tájékoztatók megjelentetése, ilyen jellegű tevékenység támogtása. Hazai és külföldi, az alapítvány céljához hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Őszutó Nyugdijasokért Szociális Alapitvány Veszprém

(egészségügyi,szociális)

8200 Veszprém, Juhar u. 5.
képviselő: Győri Gyuláné Mészáros Erzsébet
Beteg, egyedülálló, létminimum alatt élő anyagilag rászorult Veszprém Dózsavárosi nyugdijasok támogatása élelmiszer és gyógyszerellátás formájában ezen célok megvalósitásához szükséges anyagi eszközök biztositása. ... >>

"Öt Kapu" Egészséges Életszemléletet Oktató Alapítvány

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Stromfeld A. út 9/ 7/ 21.
képviselő: Kálazi Ágnes
Egészséges életmóddal kapcsolatos szemlélet formálása. ... >>

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8200 Veszprém, Szeglethy u.6. undefined
képviselő: Dr.Veress Gábor kuratórium elnöke, képviselője
Támogatást nyújtson a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola tehetséges tanulóinak felkutatásához, ezen tehetségek képességeinek és személyiségének szakmailag megalapozott, tervszerű fejlesztéséhez, különös figyelemmel a szociális és kulturális téren hátrányos helyzetben lévő tanulók gondozására. ... >>

Pro Sanitatis - Az élhető egészségügyért Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 4/A. III/15.
képviselő: Dr. Dénes Tamás elnök
Az egészségügyi dolgozók érdekérvényesítésének elősegítése, munkakörülmények javítása, a gyógyító tevékenység társadalmi megbecsülésének helyreállítása, az orvos-beteg viszony javítása, valamint az egészségügyi dolgozók itthon maradásának az elősegítése. Az egészséges életmód minél szélesebb körben baló elterjesztése. ... >>

Pro Urológia Alapitvány Veszprém közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Csermák A. u. 8/B.II/1.
képviselő: Dr. Brittig Ferenc képviselő, Dr. Gécs Sándor képviselő
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Urológiai szak- rendelés működésének korszerűsitése, betegellátás javitása, dolgozók képzésé-nek elősegitése. ... >>

Rákos Betegek és Barátaik Veszprém Megyei Egyesülete

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház utca 1.
képviselő: Ékes Sándorné elnök ... >>

Rákos Betegek és Barátaik Veszprém Megyei Egyesülete Segitő Alapitványa

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Kórház u. 1.
képviselő: Linczmajer József elnök
Tudományos kutatómunka támogatása, pályaművek díjazása, hazai és nemzetközi kapcsolatok elősegítése, egyéb szakemebrek díjazása. ... >>

Salus Aegroti Suprema Lex Alapitvány Veszprém

(intézményi,egészségügyi)

8200 Veszprém, Marx tér 8.
képviselő: Dr. Insperger Antal
A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-rendelőintézetben dolgozó szak- emberek kiemelkedő tudományos tevékenységének gyógyitó munkájának, életművének dijakkal történő elismerése szakmai továbbképzásük, tanulmányuk támogatása. ... >>

Siketek és Nagyothallók Várkapu Közhasznú Sportegyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Budapest u. 16.
képviselő: Schmidt Mónika titkár, Tislér Imre elnök
Egészségügyi, kulturális, sport, érdekvédelem ... >>

Sporttal az Egészséges Életmódért Alapitvány Veszprém

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8200 Veszprém, Victor u. 28.
képviselő: Szalai Tamás elnök
Az egészséges életmódra nevelés érdeké- ben a Simonyi Zsigmond iskola tanulói és a Kiss Lajos DSE, vagy jogutódja sportolási lehetöségeinek megteremtése,valamint versenyeztetési és nevelési feladatok ellátása. ... >>

Szakértők az igazságért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8200 Veszprém, Stadion utca 19/B.
képviselő: Latorczai János képviselő
Anyagi támogatás annak érdekében, hogy magasabb szinvonalra lehessen emelni az igazságügyi tevékenységet. Intézményi szinten az igazságügyi tevékenység segítése. Anyagi támogatás nyújtása az igazságügyi szakértők továbbképzésére, belföldi, külföldi szakmai tanulmányutakra, beteg szakértők támogatására. Idegennyelv elsajátitásához. elősegíteni az igazságügy szinvonalának javulását az igazságügyi szakértésen keresztül. ... >>

" Szakmai Kerekasztal Baráti Szövetség" Egyesület közhasznú

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

8200 Veszprém, Vilonyai u. 11/A. I/1.
képviselő: Muha-Góts Pál elnök
Veszprém Megyében és Dunántúl térségé- ben felutatni a környezeti ártalmakat előidéző okokat, környezetszennyező- déseket, indokolatlan természetpuszti- tást.Figyelemmel kísérni a terület er- dőségeit, mezőségeit, vizeit, felfedni az illegális szemétlerakó helyeket, a jelenségeket jelezni az illetkes ható- ságok felé. Fekjhívni a közfigyelmet a környezetét kárósítókra, legyen az magánszemély, vagy közület, figyelembe véve a személyiségi jogokat. ... >>

Szelid Gyógymód Egészségünkért Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 77.
képviselő: Huszár Józsefné képviselő
Biztositaniazt, hogy a rákos betegek megkapjanak minden lehetőséget és segitséget ahhoz, hogy csökkenjenek a betegségükből eredő nehézségek. Részesüljenek minden olyan szolgálta- tásban, gyógymódban és kezelésben amelyre lehetőség van. ... >>

T.F. Van Remény Alapítvány a Daganatos Betegekért

(természetvédelem,egészségügyi)

8200 Veszprém, Szikra u. 42/A.
képviselő: Takács Katalin képviselő
Az alapítvány legfőbb feladata, hogy minden daganatos betegséggel küzdő személyt, személyeket, családtagjait, barátait segítse a legfrissebb információk biztosításával és testi-lelki megerősödés biztosításával. Tanácsadás, yógytorna, egészséges étekzésről, természetes gyógymódokrol információ szolgáltatása információs anyag (könyv, videó, DVD, CD) formájában. ... >>
1. oldal 2. oldal