Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház szociális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Damaszkuszi Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
képviselő: Somody Helga ( elnök )
A veresegyházi Kálvin tér Református Általános Iskola támogatása az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, az iskola keretein belül szervezett kultúrális és szabadidős programok megvalósításának segítése. ... >>

Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,szociális)

2112 Veresegyház, Arany János u. 10.
képviselő: Leviczky Tamás elnök
Veresegyházon és a környező településeken a kulturális és természeti környezet megóvása a helyi közösség bevonásával, gyermekek részére kulturális és egyéb rendezvények szervezése a közösségi összetartozás erősítése céljából, a társadalmi különbségek csökkentése és az esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

HOLT PONT Szabadidő és Versenysport Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály utca 20.
képviselő: Fábián Attila, Rédl István, Selmeczi Géza
A mozgássérültek sportolásának elősegítése, szervezése, támogatása. A tömegsport oktatása, szervezése, támogatása. Versenysportok szervezése, részvétel a versenyeken. Együttműködés és kapcsolatteremtés nemzetközi sportegyesületekkel, szervezetekkel, a közművelődést és sportot irányító állami szervekkel. Országos rendezvényeken (bajnokságok, Fesztiválok) való részvétel versenyek, rendezvények segítése. ... >>

Kendermagtalanító Drogellenes Egyesület

(szociális,egyéb)

2112 Veresegyház, Budapesti út 30.
képviselő: Gáspár Károly elnök
kábítószer ellenes propaganda ... >>

Kornéliusz Alapítvány

(szociális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.sz.
képviselő: Kozma Ferenc elnök
Bel- és külmisszió diakónia. Gyermek- és ifjúságnevelés, nehéz anyagi helyzetben lévő családok támogatása. ... >>

Közösségépítés, Információk Családoknak Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2112 Veresegyház, Szent Korona u. 30.
képviselő: Gecsey Enikő titkár (együttesen az elnökkel), Zsitnyák Andrea elnök
A helyi társadalmi kohézió erősítése. Közösségi kapcsolatok erősítése az ifjúság körében. Szociális és egészségügyi információk továbbadása. ... >>

LURKÓ Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Sebestyén Csaba
A Montessori szemléletű oktatás támogatása. Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás támogatása. E célból eszközök beszerzése, programok szervezése. Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Magyar Rehabilitációs Központ Egyesület

(szociális)

2212 Veresegyház, Egressy B. utca 5/d.
képviselő: elnök Fehér Zsolt, elnökhelyettes Vojtek Endre
Fejleszteni az állampolgári felelősségtudatot és annak elfogadását. Képességfejlesztés a foglalkoztatók dolgozói számára belső ? a tagok számára ingyenesen biztosított ? továbbképző programokon történő személyes részvétellel. Aktív részvétel az egyén és a közösség fejlesztését szolgáló tervezésében és végrehajtásában. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók érdekképviseletének ellátása. Megváltozott munkaképességűek életkörülményeinek javítása egyéb közösségi tevékenységeken keresztül. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottsági létszámának növelése a foglalkoztatók fejlesztésével. ... >>

Ne Bánts Világ Alapítvány

(szociális)

2112 Veresegyház, Hegyalja u. 1.
képviselő: Pregun Gyula elnök
Gyermekvédelem. A gyermekek szexuális bántalmazásainak megelőzése. A célok érdekében programok kidolgozása, ismeretterjesztés. ... >>

PRO FUTURA Gödöllő Társadalmi és Közéleti Értékvédő Alapítvány

(szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Csodaszarvas u. 28.sz.
képviselő: Varga Péter
Gödöllőn és vonzáskörében karitatív, szociális, kulturális tevékenység meg- szervezése, támogatása /alkohol, drog- függés, nyugdijas stb./, a morális rehabilitáció elősegítése, s e cél érdekében működő egyházak támogatása. ... >>

Ramazuri Alapítvány

(sport,szociális)

2112 Veresegyház, Mester u. 1/a.
képviselő: Papp Tímea ( elnök )
Veresegyház kistérség területén családi napközi létrehozásával bölcsődés korú gyermekek részére napközibeni ellátás biztosítása, egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, tanfolyamok, szabadidős és hobbitevékenységek, táborok szervezése. ... >>

Szinkópa Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Nap u. 14.
képviselő: Dr. Kovács Ilona
Veresegyházi Zeneiskola zenei oktatásának fejlesztése hátrányos helyzetű tehetséges növendékek támogatása. ... >>

TURI Ifjúsági Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2112 Veresegyház, Fő u. 93.sz.
képviselő: Tóth Gábor elnök
Ifjúság nevelését, segítését, szemléletét előmozdító módszer terjesztése és alkalmazása, ifjúsági kezdeményezések felkarolása, hátrányos helyzetű családokban nevelkedett tehetségeknek kibontakoztatása, általános emberi értékek képviselete és közvetítése az ifjúság felé. ... >>

Via Possibilitas Alapítvány

(szociális,egyéb)

2112 Veresegyház, Tárogató u. 23.
képviselő: Török Ádám elnök
Az Erdélyi Mezőség és egyéb szórványvidékeken élő hátrányos helyzetű családok, emberek támogatása.
Gyermekvédelmi tevékenységek támogatása. Lakásépítés támogatása. ... >>
1. oldal