Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház sport civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Köves u. 14.sz.
képviselő: Dániel Kornél titkár, Szále László
Kulturális és sporttevékenység Veresegyház Város és Pest Megye közművelődésében, sportéletében. ... >>

Arabeszk Sportklub

(sport)

2112 Veresegyház, Csibaj u 38. utca
képviselő: Tyimofejeva Olga
Rendszeres sportolás és versenyzés biztosítása. A sport népszerűsítése. ... >>

BLACK ANGELS Veresegyházi Kick-box Sportegyesület

(sport,oktatási)

2112 Veresegyház, Budapesti út 3/c.
képviselő: Papp Attila Sándor (elnök)
Küzdősport oktatás, felkészítés, versenyeztetés. ... >>

Budapesti Lovas Póló Sportegyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Öreghegy sor 10/d.sz.
képviselő: Dr. Hajdú Balázs titkár, Emil de Balthazár elnök ... >>

DOTTY Kalandos Sportokat Kedvelők Egyesülete

(sport)

2112 Veresegyház, Anonymus u.15.sz.
képviselő: Faa Tamás ( elnök ) ... >>

FITBALANCE Fitness Szabadidő Sportegyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Táncsics M. u. 8.
képviselő: Bara Csaba ( elnök )
Verseny- és szabadidősport, egészséges életmódra nevelés, fogyatékkal élő sportolók sportolási feltételeinek biztosítása. ... >>

Forrás Közhasznú Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Majális u 15.
képviselő: Szalai Béla (elnök)
Szabadidős és sportprogramok szervezése, egészséges életmód és sportolás vonzóvá tétele. ... >>

GUNNER Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2112 Veresegyház, Revetek u. 6.
képviselő: Bihácsi János önállóan, Bíró Csaba önállóan
Az egyesület olyan közhasznú társadalmi szervezet, amelynek alapvető célja az airsoft, az airsofthoz kapcsolódó tevékenység és egyéb természetben űzhető sportágak társadalmi elismertségének fokozása, valamint versenyek rendezése, művelődési és kulturális programok szervezése, a célként kitűzött tevékenységek végzéséhez szükséges ingatlanok fenntartása, gondozása, illetőleg az ismeretterjesztés, a kiadványok gondozása, az airsoft sport jogi szabályozhatóságának, szabályozásának elősegítése. ... >>

Hangvár Alapítvány a Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Kútfő u. 33.
képviselő: Megyeri Zsuzsanna elnök
Gyermek centrikus, magas szakmaiságot képviselő légkörben és feltételek között biztosítja Veresegyház és vonzáskörzetében élő gyermekek optimális fejlődését, biztosítva számukra a képességek korrekcióját, a tehetséggondozást, a kudarcmentes szocializációt. Alapfeladatként, mint intézményfenntartó, oktatási, nevelési feladatokat lát el a közoktatási törvényben meghatározottak szerint: óvodai nevelést, illetve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést. A nevelési tevékenységeken belül kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az fejlesztéssel, az ifjúsági- és gyermeksporttal egyaránt. Az oktatási tevékenységen belül kiemelten foglalkozik az anyanyelvi kultúra ápolásával, valamint a részképességek (figyelemmel, emlékezet, észlelés, gondolkodás) hozzáértő fejlesztésével. Kulturális tevékenységeket folytat és szervez (előadásokat tart és látogat).A gyermekek és a természet kapcsolatának erősítésével, a természet törvényszerűségeinek megismertetésével, a szelektív hulladék gyűjtés lehetőségeinek megteremtésével, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásával megalapozza a környezettudatos szemléletmód alapjait a gyermeki személyiségfejlődésben. ... >>

HEMIX Rally-Bike Autósport és Túrakerékpár Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Kisgyöngyös u.19.sz.
képviselő: Hetesi Gábor elnök ... >>

HOLT PONT Szabadidő és Versenysport Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály utca 20.
képviselő: Fábián Attila, Rédl István, Selmeczi Géza
A mozgássérültek sportolásának elősegítése, szervezése, támogatása. A tömegsport oktatása, szervezése, támogatása. Versenysportok szervezése, részvétel a versenyeken. Együttműködés és kapcsolatteremtés nemzetközi sportegyesületekkel, szervezetekkel, a közművelődést és sportot irányító állami szervekkel. Országos rendezvényeken (bajnokságok, Fesztiválok) való részvétel versenyek, rendezvények segítése. ... >>

Ki Művészetek Egyesülete

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Páskom u. 21.
képviselő: Gyurik László önállóan, Pintérné Gazdag Anett önállóan, Szirbik Ferenc önállóan, Teszenyi Attila önállóan
Az egyesület közhasznú működési célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában megfogalmazott alkotmányos alapjog biztosítása, mely szerint a
Magyar Köztársaság állampolgárai megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem ( a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. ... >>

OCTOPUS Búvár- és Vízilabda Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Erkel Ferenc utca 10/F.
képviselő: elnök Pásztor Attila, gazdasági vezető Pásztor-Szőke Szilvia, titkár Dobos József
Együttműködés a vizi károk megszüntetésénél, a búvárkodás gyakorlásának elősegítése. ... >>

OP-L Motorsport Egyesület

(sport)

2100 Veresegyház, Kinizsi u. 35.sz.
képviselő: Oláh Péter elnök
Az autó- és motorsportot kedvelők szá- mára közösség kialakítása. Részvétel szervezése ilyen versenyekre, a motor- sport népszerűsítése. ... >>

Összefogás a Magyar Lóversenyzés Jövőjéért Egyesület

(sport,kulturális)

2112 Veresegyház, Levendula u. 68/2.
képviselő: Horváth Zalán Tibor titkár, Pécsi István elnök
Az 1827-ben alapított magyar lóversenyzés hagyományainak, kultúrális örökségének védelme. Lóversenyzés, a versenyló tenyésztés népszerűsítése, társadalmi elfogadottságának növelése, a lósport élénkítése, versenyek szervezése, ennek feltételeinek javítása. A Kincsem Park és Alagi Versenyló Tréningközpont műemlékvédelme. ... >>

Ramazuri Alapítvány

(sport,szociális)

2112 Veresegyház, Mester u. 1/a.
képviselő: Papp Tímea ( elnök )
Veresegyház kistérség területén családi napközi létrehozásával bölcsődés korú gyermekek részére napközibeni ellátás biztosítása, egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, tanfolyamok, szabadidős és hobbitevékenységek, táborok szervezése. ... >>

Rézy Delfin Sport Club

(sport)

2112 Veresegyház, Somlyó u.22.sz.
képviselő: Rézmány Tibor elnök ... >>

RG-Fitness Veresegyház SC Alapítvány

(sport)

2112 Veresegyház, Nyár u. 10/A.
képviselő: Budainé Gyarmati Éva
A veresegyházi Fittnes Sportclub támo- gatása. Sporteszközök, felszerelések beszerzése, versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Smaragd Sportegyesület Közhasznú Társaság

(sport)

2112 Veresegyház, Ráday u. 37.
képviselő: Leszák Melinda (elnök), Prenner Nóra (elnökhelyettes)
Sporttevékenység. ... >>

SORS ÉS VÉGZET Ifjúsági Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2112 Veresegyház, Szentkorona u. 20.
képviselő: Verók Péter (önállóan)
A Magyar Köztársaság területén az egészséges életmódra nevelés, betegség megelőző felvilágosítás, kábítószer fogyasztás megelőzése, a gyermekek és fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltése, kulturális és sporttevékenység érdekében szükséges feltételek biztosítása, szakmai szervezési és érdekvédelmi segítség és támogatás nyújtása. Továbbá az e területen történő ismeretterjesztés, információcsere, bekapcsolódás a helyi és országos szabadidős és sporttevékenységek ellátásába, csatlakozva a hasonló céllal működő politikamentes civil és társadalmi szervezetekhez. ... >>

SZIKI Naturista Sport-és Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2112 Veresegyház, Jogar u. 4.
képviselő: dr. Sándor János elnök, Sándor Jánosné titkár
közreműködés az ifjúsági és más sporttevékenységben, nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben, egészségmegőrzésben, természeti- és környezetvédelem, a natúrizmus eszméjével való visszaélés megakadályozásában, a magyarországi natúrizmus hazai és nemzetközi népszerűsítésében ... >>

Tóparti Póker Klub Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Ivacs u. 19.
képviselő: Gaál János elnök
Szabadidős és hobbi tevékenység. ... >>

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Fő út 93.sz.
képviselő: Molnár Zsolt elnök
Egyházi létesítmények (idősek napközi otthona, templom, közösségi terem, óvoda, iskola, sportlétesítmények....stb) létrehozása fenntartása. A gyermekek és fiatalok számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése. Oktatás, erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés. Kultúrális programok szervezése és lebonyolítása. Hagyományőrzés, műemlékek és műemlékjellegű építmények megóvása, környezetvédelem (templom,golgota szobor csoport,temető) Plébániai közösségek és egyesületek életének segítése. Publikációk és foglalkoztatása. ... >>

Veresegyház Dunabogdány Autósport Club

(sport)

2112 Veresegyház, Vásárhelyi Pál u. 20. sz.
képviselő: Antal István
Autósport népszerűsítése, a versenyzők létszámának növelése, anyagi támogatás nyújtása a gépkocsik felkészítéséhez. ... >>

Veresegyház Városi Sportkör

(sport)

2112 Veresegyház, Csokonai u.2/a.sz.
képviselő: Ella Ferenc elnök ... >>

Veresegyházi Fitness Sport Kör

(sport)

2112 Veresegyház, Csomádi u.43.sz.
képviselő: Takács István ... >>

Veresegyházi Gepárd Jégkorong Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Salamon kir. u. 32.sz.
képviselő: Péter András Róbert elnök ... >>

Veresegyházi Horgász Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Köves u.14.sz.
képviselő: Rákosi Zoltán titkár, Székely Gyula elnök ... >>

Veresegyházi Tradicionális Kyokushin Karate Egyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Kökény u.27/d.sz.
képviselő: Dr. Kuchár Zoltán elnök ... >>

Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

2112 Veresegyház, Mosonyi M. u. 37.
képviselő: Szegedi Attila elnök
Veresegyház triatlon sport utánpótlásának érdekében versenyek szervezése, támogatása. A sportolni vágyó fiatalok segítése, biztosítani az utánpótláskorú sportolók felkészítését. ... >>

Veresi Boksz-Szabadidő és Sport-Club Közhasznú Társadalmi-és Sportegyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Budapesti u. 3/C.
képviselő: Brázovics Tamás elnök, Kiss Gábor elnökhelyettes
Veresegyház és kistérsége fiatalságának tömegsport és versenysport lehetőségének biztosítása ... >>

Vin Bau Sportegyesület

(sport)

2112 Veresegyház, Lévai u. 26.
képviselő: Vincze Zsaklin ( elnök )
A lovas sport népszerűsítése, a magyar lovaskultúra újraélesztése, fejlesztése. ... >>
1. oldal