Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Veresegyház oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

Alapítvány az Árnyas Utcai Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Árnyas u. 1.
képviselő: Kvakáné Balyi Barbara
Óvoda létesítése és fenntartása. Gyermekfelügyelet. ... >>

BLACK ANGELS Veresegyházi Kick-box Sportegyesület

(sport,oktatási)

2112 Veresegyház, Budapesti út 3/c.
képviselő: Papp Attila Sándor (elnök)
Küzdősport oktatás, felkészítés, versenyeztetés. ... >>

Damaszkuszi Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
képviselő: Somody Helga ( elnök )
A veresegyházi Kálvin tér Református Általános Iskola támogatása az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében, az iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, az iskola keretein belül szervezett kultúrális és szabadidős programok megvalósításának segítése. ... >>

Egészséges és Fenntartható Jövőért Alapítvány

(oktatási)

2112 Veresegyház, Bárdos L. u. 15/.
képviselő: Szelei Szabolcs önállóan
Elősegíteni a környezetvédelem, fenntartható fejlődés fontosságának megismertetését oktatási, ismeretterjesztési tevékenységen keresztül. Elősegíteni az egészséges életmóddal, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos információáramlást. ... >>

European Civic Education Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Öreghegy sor 27/b.
képviselő: dr. Varga Péter
A demokrácia pedagógiájának elterjesztése, az összeurópai nyilvánosság megteremtése. Humanista felvilágosítás, a polgárok élethossziglani önképzésének és az interkulturális tanulásnak, valamint olyan demokratikus szellemű önszerveződésnek a támogatása, amelyek a szociális és az emocionális tudatot fejleszteni kívánják. Fellépés mindennemű rasszizmus, diszkrimináció és kirekesztés ellen, továbbá az összeurópai szellemiség és szolidaritás támogatása. ... >>

Ezerkincs Életmód Centrum Test Lélek Szellem Alternatív Egészségközpont Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2112 Veresegyház, Mosonyi u. 13.
képviselő: Gecsey Enikő ( elnök )
Az emberek általános közérzetének fejlesztése, az egészség megőrzése, az egészséges életmód terjesztése, az ehhez kapcsolódó szükséges ismeretek terjesztése, tanfolyamok előadások szervezése, szakmai anyagok elkészítése, az egyesület tisztségviselői, alkalmazottai, segítői képzésének szakmai főrumokon részvételének támogatása. ... >>

Fabriczius Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.sz.
képviselő: Németh Györgyi ( elnök )
A Fabriczius József általános Iskolai oktatás, nevelés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Felzárkózást Esélyegyenlőséget Segítő Egyesület

(oktatási,egyéb)

2112 Veresegyház, Somlyó u. 34.
képviselő: Horváth Attila elnök, Horváth-Kertai Dóra elnökhelyettes
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Hangvár Alapítvány a Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Kútfő u. 33.
képviselő: Megyeri Zsuzsanna elnök
Gyermek centrikus, magas szakmaiságot képviselő légkörben és feltételek között biztosítja Veresegyház és vonzáskörzetében élő gyermekek optimális fejlődését, biztosítva számukra a képességek korrekcióját, a tehetséggondozást, a kudarcmentes szocializációt. Alapfeladatként, mint intézményfenntartó, oktatási, nevelési feladatokat lát el a közoktatási törvényben meghatározottak szerint: óvodai nevelést, illetve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra történő felkészítést. A nevelési tevékenységeken belül kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az fejlesztéssel, az ifjúsági- és gyermeksporttal egyaránt. Az oktatási tevékenységen belül kiemelten foglalkozik az anyanyelvi kultúra ápolásával, valamint a részképességek (figyelemmel, emlékezet, észlelés, gondolkodás) hozzáértő fejlesztésével. Kulturális tevékenységeket folytat és szervez (előadásokat tart és látogat).A gyermekek és a természet kapcsolatának erősítésével, a természet törvényszerűségeinek megismertetésével, a szelektív hulladék gyűjtés lehetőségeinek megteremtésével, a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásával megalapozza a környezettudatos szemléletmód alapjait a gyermeki személyiségfejlődésben. ... >>

HOLT PONT Szabadidő és Versenysport Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály utca 20.
képviselő: Fábián Attila, Rédl István, Selmeczi Géza
A mozgássérültek sportolásának elősegítése, szervezése, támogatása. A tömegsport oktatása, szervezése, támogatása. Versenysportok szervezése, részvétel a versenyeken. Együttműködés és kapcsolatteremtés nemzetközi sportegyesületekkel, szervezetekkel, a közművelődést és sportot irányító állami szervekkel. Országos rendezvényeken (bajnokságok, Fesztiválok) való részvétel versenyek, rendezvények segítése. ... >>

JCI Európai Konferencia 2009 Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

2112 Veresegyház, Egressy Béni u. 5/d.
képviselő: Kustán Szabolcs elnök önállóan, Vojtek Endre elnökhelyettes önállóan
A Junior Chamber International (JCI) céljainak - lehetőséget biztosítani fiatal üzletemberk és értelmiségiek számára vezetői képességük és kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez, a modern polgári értékrend kiteljesítéséhez - megvalósítása a JCI európoai konferenciájának 2009-ben történő megszervezése útján. ... >>

Jövőkép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Ladjánszki Csilla
Az alapítvány általános célja az isko- láskorú 6-tól 14 évesig terjedő korú gyermekek optimális oktatását, nevelé- sét és személyiségfejlesztését szolgá- ló tevékenységek és eszközeinek támoga- tása Montessori szemlélettel működő ál- talános iskolán belül és kivül a tele- pülési önkormányzat oktatási közfelada- tainak átvállalásával. ... >>

Két talentum Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Kamilla u. 9.
képviselő: Dohanics István ( elnök )
Az Észak Pest megyei agglomerátumban élő görögkatolikusok hátrányos helyzetének megszüntetése, támogatása, kulturális örökségük ápolása. Nevelés, oktatás, karitativ tevékenység. ... >>

Kéz a kézben Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.sz.
képviselő: Harcos Györgyné
Az óvodáskorú, 3-tól 6-7 éves korig ok- tatás, nevelést, személyiségfejlesztést szolgáló eszközök támogatása, úszóok- tatás, kirándulások, gyermekprogramok- ban való részvétel megszervezése, ké- pességfejlesztéshez szakemberek bizto- sítása. ... >>

Kicsi Csillag Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Mosonyi Mihály u. 35. (hrsz.8984/6)
képviselő: Szirtesi Ferenc elnök
Veresegyházán az óvodáskorú gyermekek nevelését szolgáló intézmények számának növelése.
Családi napközi létrehozásának és fenntartásának támogatása. ... >>

Közoktatási Intézmények Szakmai Egyesülete Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2112 Veresegyház, Fő u. 77-79.
képviselő: Kapuvári Béla elnök
Szakmai érdekképviselet, kistérségek sajátos helyzetéből adódó esélyegyenlőtlenségek csökkentése, szakmai programok, továbbképzések. ... >>

Kultúr kalandor egyesület az észak-magyarországi kulturális és ipari életért

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Erkel F. u. 7/B.
képviselő: Matejka Ágnes ( elnök ), Szóka Henrietta ( főtitkár )
Segítse az észak-magyarországi kistelepülések kultúrális életének és ipari tevékenységének felvirágoztatását, közel hozza egymáshoz az ipart és a kultúrát. Az egyesület lehetőséget kíván adni a határon belül és kívül tevékenykedő művészeknek a bemutatkozásra, tehetségük megmutatására, ugyanakkor az iparban tevékenykedőkkel meg kívánja ismertetni a művészeti ágakat, lehetőséget kíván adni részükr egy-egy művész támogatására. ... >>

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.sz.
képviselő: Csernus Zoltán
Új Baptista templom építése, fenntartása. Oktatás, nevelés, karitativ tevékenység a Baptista elvekkel összhangban. ... >>

LURKÓ Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Gyermekliget
képviselő: Sebestyén Csaba
A Montessori szemléletű oktatás támogatása. Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás támogatása. E célból eszközök beszerzése, programok szervezése. Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű diákok támogatása. ... >>

Montessori Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Fő u. 59.
képviselő: dr. Fazekas György alelnök, dr. Gallyas Igor elnök
a Montessori rendszerű oktatás és nevelés alkalmazásának elősegítése ... >>

NEOTÉSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Vásárhelyi P. út 35.sz.
képviselő: Forrai István
A kisgyermekek és ifjúság számára játszóterek építése, üzemeltetése. az alapítvány céljával együttműködő iskolák és gyermekintézmények, illetve az azokban dolgozó személyek támogatása. Játszóházak, bölcsődék, óvodák, iskolák alapítása és üzemeltetése. Gyermekek és az ifjúság tartalmas kikapcsolódásának, egészséges életmódjának, közösségek kifejlődésének elősegítése. Pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. a gazdasági vagy erkölcsi szempontból perifériára szorultak (alkoholisták, kábítószeresek, megélhetési problémákkal küzdő családtagok/gyermekek, fiatalkorúak) rehabilitációja és segítése. A nehéz anyagi körülméynek között élő családok és gyermekek támogatása. Az eddig felsorolt célok megvalósítását elősegítő, illetve lehetővé tevő beruházások támogatása. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához ... >>

PICUR Magánóvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Mogyoródi u.55.sz.
képviselő: Lévai Csaba elnök
A PICUR Magánóvoda létrehozása és fenntartása, működtetése a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX.tv. szabályai szerint. ... >>

SZIKI Naturista Sport-és Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

2112 Veresegyház, Jogar u. 4.
képviselő: dr. Sándor János elnök, Sándor Jánosné titkár
közreműködés az ifjúsági és más sporttevékenységben, nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben, egészségmegőrzésben, természeti- és környezetvédelem, a natúrizmus eszméjével való visszaélés megakadályozásában, a magyarországi natúrizmus hazai és nemzetközi népszerűsítésében ... >>

Szinkópa Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2112 Veresegyház, Nap u. 14.
képviselő: Dr. Kovács Ilona
Veresegyházi Zeneiskola zenei oktatásának fejlesztése hátrányos helyzetű tehetséges növendékek támogatása. ... >>

TURI Ifjúsági Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

2112 Veresegyház, Fő u. 93.sz.
képviselő: Tóth Gábor elnök
Ifjúság nevelését, segítését, szemléletét előmozdító módszer terjesztése és alkalmazása, ifjúsági kezdeményezések felkarolása, hátrányos helyzetű családokban nevelkedett tehetségeknek kibontakoztatása, általános emberi értékek képviselete és közvetítése az ifjúság felé. ... >>

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2112 Veresegyház, Fő út 93.sz.
képviselő: Molnár Zsolt elnök
Egyházi létesítmények (idősek napközi otthona, templom, közösségi terem, óvoda, iskola, sportlétesítmények....stb) létrehozása fenntartása. A gyermekek és fiatalok számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése. Oktatás, erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés. Kultúrális programok szervezése és lebonyolítása. Hagyományőrzés, műemlékek és műemlékjellegű építmények megóvása, környezetvédelem (templom,golgota szobor csoport,temető) Plébániai közösségek és egyesületek életének segítése. Publikációk és foglalkoztatása. ... >>

Veresegyházért Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Fő u.106.sz.
képviselő: Nagyközségi Tanács VB
kiemelkedő oktatási, művelődési cél elérésének dijazása, évi egyszeri jutalmazása ... >>

Veresegyházi Városi Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2112 Veresegyház, Fő út 45-47.
képviselő: Weitz Magdolna (elnök)
Fúvószenekari utánpótlás nevelése, képességfejlesztés, kulturális kapcsolattartás határon túli magyarokkal, a magyar zenei kultúra megismertetése, más nemzetekkel, fesztiválok szervezése, fesztiválokon való részvétel, a zenekar tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Zeneliget Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2112 Veresegyház, Liget köz 5.
képviselő: Jánossyné Kulcsár Ildikó Magdolna
Gyermekintézmények - óvoda, bölcsöde, iskola, zeneiskola - működtetése, kiemelt hangsúlyt fektetve a zeneoktatásra és mozgásfejlesztésre, az ahhoz kapcsolódó oktatási és egyéb fejlesztő tevékenységekre. ... >>
1. oldal