Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Velence szociális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

(szociális)

2481 Velence, Pusztaszabolcsi út 3.
képviselő: Szenczy Sándor kuratóriumi elnök
Jézus Krisztus szeretetparancsa jegyében a hazánkban és a környező országokban élő rászoruló emberek az egyéni és a gyülekezeti szeretetszolgálat lehetőségeit meghaladó anyagi /és egyéb/ szükségleteinek alkalmi és rendszeres kielégítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Boldogságban Felcseperedni Alapítvány

(szociális)

2481 Velence, Enyedi utca 11
képviselő: Hodos Enikő kuratóriumi elnök
Gyermekgondozást-nevelést segítő szolgáltatás biztosítása, a családok a kisgyermekes szülők támogatása, a gyermekek személyiség-fejlődésének előmozdítása; gyermekek érdekeinek védelme. ... >>

"MESELIGET ÓVODÁSAIRÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2481 Velence, Zárt u. 2.
képviselő: Vargáné dr.Oszvald Éva kur.elnöke
A Meseliget Óvoda mindenkori óvodásai közösségi aktivitásának támogatása, és az érdekükben az értük tevők együttműködésének összehangolása. ... >>

Pro Rekreatione Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

2481 Velence, Tópart u. 34.
képviselő: Bács Ferenc kuratórium tagja, Dávid Imre kuratórium tagja, Dénes Ferenc kuratórium tagja, Dr. Berényi János kuratórium elnöke, Dr. Hajós Béla kuratórium tagja, Dr. Karner Ottó kuratórium tagja, Dr. Kovács Mátyás kuratóriumi tag, Dr.Szerdahelyi Péter kur. tagja, Gyarmati Péter kuratórium tagja, Kaiser Kornélia kuratórium tagja, Madarász László kuratórium tagja, Marton László kuratóriumi tag, Molnár Attila kuratórium tagja, Schnúr János kuratórium tagja, Szabó Mátyás kuratórium tagja, Varga Ferenc kuratórium tagja
Környezet és egészség védelme. Mozgássérültek üdültetése, támogatása. ... >>

Regélő Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2481 Velence, Kossuth utca 13/a.
képviselő: Sarf György
A magyar nemzet hagyományos értékei, hagyományai iránt elkötelezett, tenni akaró polgárok segítése, együttműködésének támogatása, szervezése valamint más vidékekkel és egyesületekkel való kapcsolatfelvétel ugyanilyen céllal;
A magyar nemzeti és népi hagyományápolás, hagyományőrzés, tájegységünk értékeinek felkutatása, megőrzése, megtartása, fejlesztésének segítése, valamint más tájegységek megismerése, kapcsolatfelvétel más egyesületekkel ugyanilyen céllal;
A helyi közösség minél jobb életminőségének, lelki és testi egészségének, szellemi és kulturális életének, ifjúsági és sportéletének, iskolai oktatási színvonalának, közösségi és közéletének elősegítése, művelése, fejlesztése;
A magyar nemzeti és egyetemes európai értékrend és erkölcs, testkultúra, irodalmi, művészeti és vallási műveltség emberi szolidaritás képviselete és terjesztése;
Az élhető, harmonikus és szép környezet kialakítása, megtartása, ápolása, védelme;
Nem állami, nem önkormányzati szervek nemzetközi összefogásának erősítése az országhatárainkon átnyúló övezeti érdekek és célok elérésének elősegítésére;
Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása, ezekhez kapcsolódó nemzetközi rendezvények szervezése Magyarországon és külföldön, ezeken való aktív részvétel;
Családok, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű emberek, csoportok, idősek kulturált szabadidős tevékenységeinek szervezése, támogatása;
A Velencei-tavi Kistérség természeti és szociokulturális környezetének védelme;
Céljaival kapcsolatos oktatási és ismeretterjesztési tevékenység folytatása, a célokkal kapcsolatos hazai és külföldi kapcsolatok kiépítése, ápolása;
Céljaival kapcsolatban tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt, nyilvános weblapot működtet;
Segítséget nyújt az oktatási és kulturális intézményeknek a népi hagyományok megismertetésében, ápolásában, terjesztésében valamint egyéb közművelődési programok szervezésében;
Az Egyesület céljai érdekében különböző szerveket, bizottságokat és egyéb formájú munkacsoportokat hozhat létre állandó és ad hoc jelleggel (Pl. kulturális, művészeti, ifjúsági, sport, hagyományőrző, egészségügyi, környezetvédő, vagy etikai, stb.), díjakat alapíthat, pályázatokat írhat ki, ösztöndíjat folyósíthat stb.;
A Regélő Hagyományőrző Egyesület céljainak teljesülése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. ... >>

Sport Határok Nélkül Egyesület

(sport,szociális)

2481 Velence, Kinizsi utca 6/A.
képviselő: Bánóczki Ferenc elnök
A rendszeres sportolás elősegítése. A szabadidősport támogatása. Az egyesület tagjainak az egészséges életre, a sportra való nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Az emberi jogok érvényesülésének elősegítése. A hátrányos helyzetűek, a nehéz szociális helyzetűek és a fogyatékossággal élők számára a társadalomba való beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, illetve az ehhez kapcsolódó prevenciós munkák előmozdítása. Harc a jelenlévő nyílt vagy látens diszkrimináció és az előítéletek ellen kiemelten az alábbi területekhez kapcsolódóan: nemi, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetések. Állandó emberi értékek közvetítése. Az egészséges életmódra nevelés. A ?zöld gondolkodás és életmód? elterjedésének elősegítése. Fiatalok szocializációjának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése. Elősegíteni, hogy a helyi közösség szemlélete a fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban az európai normáknak megfelelően javuljon. Hazai és nemzetközi hálózatépítés. Sportok, ezen belül is kiemelten a vízisportok népszerűsítése. ... >>
1. oldal